Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etický kódex študenta UMB

Etický kódex študenta UMB

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Pacalová
Šetření:13. 03. 2012 - 17. 03. 2012
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená pani, Vážený pán,
som študentkou inžinierskeho štúdia na Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Robím prieskum na predmet Interkultúrna komunikácia v anglickom jazyku, ktorý sa týka „Etického kódexu študenta EF UMB.“ Tento prieskum je zameraný na analýzu vnímania spomínaného kódexu študentmi EF UMB ako aj jej zamestnancami.
Dovoľujem si Vás preto požiadať o vyplnenie tohto dotazníka. Dotazník je určený pre študentov a zamestnancov Ekonomickej fakulty na UMB v Banskej Bystrici. Výsledky prieskumu použijem výlučne pri spracovaní práce. Dotazník je anonymný.

Za ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujem.
 

Odpovědi respondentů

1. Počuli ste niekedy o Etickom kódexe študenta EF UMB?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5590,16 %90,16 %  
Ne69,84 %9,84 %  

Graf

2. Myslíte si, že je potrebné, aby mala škola vypracovaný Etický kódex študenta alebo nejaký iný dokument podobného charakteru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5793,44 %93,44 %  
Ne46,56 %6,56 %  

Graf

3. Ktorá časť Etického kódexu je podľa Vás najdôležitejšia?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Partner vyučujúcemu (Študent fakulty sa svojím postojom a správaním stáva rovnocenným partnerom vyučujúcemu. Vo vzťahu k zamestnancom fakulty, verejnosti a kolegom sa správa s úctou a dôstojnosťou, rešpektujúc rovnaké práva pre všetkých.)1424,14 %22,95 %  
Rešpektovanie pravidiel a nariadení (Študent fakulty dodržiava študijný poriadok a ďalšie vnútorné predpisy vydané fakultou. Akceptuje a pomáha riešiť problémy svojich kolegov študentov. Študent pristupuje k štúdiu zodpovedne)1322,41 %21,31 %  
Zodpovedný prístup k štúdiu (Študent využíva na akademickej pôde všetky možnosti na slobodné a objektívne získavanie vedomostí, ktoré prispievajú k formovaniu jeho odborného rastu. Študent sa svojím postojom a správaním stáva rovnocenným partnerom)1118,97 %18,03 %  
Čestné a slušné správanie (Študent fakulty sa správa čestne a slušne k zamestnancom fakulty, chráni majetok fakulty a jeho správanie sa neprieči všeobecne uznávaným morálnym zásadám a etickým pravidlám. Študent je čestný a zdvorilý.)915,52 %14,75 %  
Dobré meno fakulty (Študent fakulty tvorí dobré meno fakulty. Na verejnosti vystupuje ako jej reprezentant. Hrdo a úspešne reprezentuje svoju fakultu na akademickej pôde a mimo nej.)610,34 %9,84 %  
Osobnostná stránka (Študent fakulty preukazuje úctu svojim kolegom študentom, dôveru vo vlastné schopnosti a rešpektuje základné ľudské práva. Bojuje proti všetkým formám diskriminácie. Študent fakulty je vzorom pre ostatných vo vystupovaní na verejnosti)58,62 %8,2 %  

Graf

4. Ktorou časťou Etického kódexu sa riadite najviac?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čestné a slušné správanie2032,79 %32,79 %  
Rešpektovanie pravidiel a nariadení1931,15 %31,15 %  
Osobnostná stránka914,75 %14,75 %  
Zodpovedný prístup k štúdiu69,84 %9,84 %  
Partner vyučujúcemu46,56 %6,56 %  
Dobré meno fakulty34,92 %4,92 %  

Graf

5. Ktorou časťou Etického kódexu sa riadite najmenej?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré meno fakulty2134,43 %34,43 %  
Zodpovedný prístup k štúdiu1829,51 %29,51 %  
Partner vyučujúcemu1321,31 %21,31 %  
Rešpektovanie pravidiel a nariadení46,56 %6,56 %  
Osobnostná stránka46,56 %6,56 %  
Čestné a slušné správanie11,64 %1,64 %  

Graf

6. Myslíte si, že Etický kódex študenta EF UMB by mal byť doplnený ešte o nejakú časť? Ak áno, o akú?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5494,74 %88,52 %  
Prax11,75 %1,64 %  
Pán prof. Gúčik by mal povoliť uzdu v svojom snažení na výuke EKOCR a prestať bazírovať na terminológii:]11,75 %1,64 %  
mimo skolske aktivity11,75 %1,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Počuli ste niekedy o Etickom kódexe študenta EF UMB?

2. Myslíte si, že je potrebné, aby mala škola vypracovaný Etický kódex študenta alebo nejaký iný dokument podobného charakteru?

3. Ktorá časť Etického kódexu je podľa Vás najdôležitejšia?

4. Ktorou časťou Etického kódexu sa riadite najviac?

5. Ktorou časťou Etického kódexu sa riadite najmenej?

6. Myslíte si, že Etický kódex študenta EF UMB by mal byť doplnený ešte o nejakú časť? Ak áno, o akú?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Počuli ste niekedy o Etickom kódexe študenta EF UMB?

2. Myslíte si, že je potrebné, aby mala škola vypracovaný Etický kódex študenta alebo nejaký iný dokument podobného charakteru?

3. Ktorá časť Etického kódexu je podľa Vás najdôležitejšia?

4. Ktorou časťou Etického kódexu sa riadite najviac?

5. Ktorou časťou Etického kódexu sa riadite najmenej?

6. Myslíte si, že Etický kódex študenta EF UMB by mal byť doplnený ešte o nejakú časť? Ak áno, o akú?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pacalová, V.Etický kódex študenta UMB (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://eticky-kodex-studenta-umb.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.