Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etický kodex studenta VŠ

Etický kodex studenta VŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlina Krbcova
Šetření:12. 03. 2012 - 18. 03. 2012
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím studenty Vysokých škol o vyplnění dotazníku. Bude sloužit jako podklad pro vypracování seminární práce a srovnání postoje studentů v ČR a na Slovensku.
 

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste během svého studia na vysoké škole o etickém kodexu studenta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5756,44 %56,44 %  
Ano4443,56 %43,56 %  

Graf

2. Myslíte si, že je potřebné, aby vysoká škola měla vypracovaný etický kodex studenta nebo jiný dokument podobného charakteru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7877,23 %77,23 %  
Ne2322,77 %22,77 %  

Graf

3. Které z následujících nařízení zahrnutých v etickém kodexu studenta je podle vás nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobnostní stránka (úcta k člověku, jeho důstojnosti, student nepodléhá předsudkům, ideologii a vyhýbá se diskriminaci)3433,66 %33,66 %  
Respektování pravidel a nařízení (plagiátorství, studijní a zkušební řád)3029,7 %29,7 %  
Zodpovědný přístup ke studiu (student rozšiřuje a prohlubuje své znalosti, vzdělává se a trvale rozvíjí své schopnosti)1312,87 %12,87 %  
Čestné a slušné chování (ke svým spolužákům vždy přistupuje otevřeným a korektním způsobem)1312,87 %12,87 %  
Je partnerem vyučujícímu (chová úctu ke svým vyučujícím)65,94 %5,94 %  
Prezentovat dobré jméno fakulty (student si je vědom, že reprezentuje školu a nepoškodí její jméno)54,95 %4,95 %  

Graf

4. Kterou částí etického kodexu se řídíte nejvíc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čestné a slušné chování3029,7 %29,7 %  
Respektování pravidel a nařízení2726,73 %26,73 %  
Osobnostní stránka 2524,75 %24,75 %  
Zodpovědný přístup ke studiu 109,9 %9,9 %  
Prezentovat dobré jméno 65,94 %5,94 %  
Je partnerem vyučujícímu 32,97 %2,97 %  

Graf

5. Kterou částí etického kodexu se řídíte nejméně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prezentovat dobré jméno fakulty 3736,63 %36,63 %  
Zodpovědný přístup ke studiu 3130,69 %30,69 %  
Je partnerem vyučujícímu 1817,82 %17,82 %  
Respektování pravidel a nařízení 87,92 %7,92 %  
Osobnostní stránka 43,96 %3,96 %  
Čestné a slušné chování 32,97 %2,97 %  

Graf

6. Myslíte si, že etický kodex by měl být doplněný o nějakou část? Pokud ano, uveďte o jakou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9392,08 %92,08 %  
nevím, neznám jeho obsah10,99 %0,99 %  
Není nutné kodex dopňovat, ale aby se jím studenti řídili.10,99 %0,99 %  
vždy je co zlepšovat10,99 %0,99 %  
Dle mého názoru je bod 3 o prezentaci dobrého jména školy nadmnožinou všech ostatních bodů tzn. čestné a slušné chování, respektování pravidel a nařízení, zodpovědný přístup, ... . Samozřejmě konkrétní výklad je individuální :).10,99 %0,99 %  
těch by bylo,ale spíš jde o etický kodex člověka jež se kamsi ztratil,zeptejme se politiků jež jakožto náš vzor si tím co z něj zbylo denodenně vytíraj zadky!10,99 %0,99 %  
kdo vi?10,99 %0,99 %  
chování vyučujícího vůči studentovi10,99 %0,99 %  
Vzhledem k tomu, že o etickém kodexu nemám ani potuchy, nechápu, jak můžu zodpovědět otázky číslo 4, 5, 6 tak, aby mohl být výsledek výzkumu relevantní. 4 a 5 berte jako nevyplněno. Myslím, že by měl dotazník projít revizí a přepracováním.10,99 %0,99 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste během svého studia na vysoké škole o etickém kodexu studenta?

2. Myslíte si, že je potřebné, aby vysoká škola měla vypracovaný etický kodex studenta nebo jiný dokument podobného charakteru?

3. Které z následujících nařízení zahrnutých v etickém kodexu studenta je podle vás nejdůležitější?

4. Kterou částí etického kodexu se řídíte nejvíc?

5. Kterou částí etického kodexu se řídíte nejméně?

6. Myslíte si, že etický kodex by měl být doplněný o nějakou část? Pokud ano, uveďte o jakou.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste během svého studia na vysoké škole o etickém kodexu studenta?

2. Myslíte si, že je potřebné, aby vysoká škola měla vypracovaný etický kodex studenta nebo jiný dokument podobného charakteru?

3. Které z následujících nařízení zahrnutých v etickém kodexu studenta je podle vás nejdůležitější?

4. Kterou částí etického kodexu se řídíte nejvíc?

5. Kterou částí etického kodexu se řídíte nejméně?

6. Myslíte si, že etický kodex by měl být doplněný o nějakou část? Pokud ano, uveďte o jakou.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krbcova, P.Etický kodex studenta VŠ (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://eticky-kodex-studenta-vs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.