Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etika a etiketa manažera restaurace

Etika a etiketa manažera restaurace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Beránková
Šetření:13. 04. 2010 - 20. 04. 2010
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):15 / 15.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jsem studentkou Vysoké školy hotelové v Praze 8, s. r. o. a píši bakalářskou práci na téma "Etika a etiketa práce hotelového manažera". Tento dotazník jsem sestavila s cílem zjistit, jak lidé etiku a etiketu práce manažera hotelu a restaurace vnímají.

 

Předem děkuji za zodpovězení otázek.

Odpovědi respondentů

1. Souvisí podle Vás úzce ETIKA a ETIKETA s prací manažera restaurace?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7789,53 %90,59 %  
ne66,98 %7,06 %  
nevím33,49 %3,53 %  

Graf

2. Jakého vzdělání by podle Vás měl manažer dosahovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolského vzdělání5967,82 %69,41 %  
středoškolského vzdělání2731,03 %31,76 %  
středoškolského vzdělání=111,15 %1,18 %  
vysokoškolského vzdělání=011,15 %1,18 %  

Graf

3. Myslíte si, že má velký význam, jak manažer vypadá? (vnější vzhled, styl, oblečení...)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8294,25 %96,47 %  
ne33,45 %3,53 %  
nevím22,3 %2,35 %  

Graf

4. Jakým dojmem na Vás působí manažer, kterému nezáleží na vzhledu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatným dojmem7183,53 %83,53 %  
nezáleží na tom78,24 %8,24 %  
nevnímám to55,88 %5,88 %  
dobrým dojmem=011,18 %1,18 %  
špatným dojmem=411,18 %1,18 %  
nevnímám to=011,18 %1,18 %  
nezáleží na tom=011,18 %1,18 %  
dobrým dojmem11,18 %1,18 %  

Graf

5. Je podle Vás povinností, aby manažer ovládal pravidla společenského chování?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, samozřejmě je to jeho povinností7991,86 %92,94 %  
není to nutnost55,81 %5,88 %  
ano, samozřejmě je to jeho povinností=311,16 %1,18 %  
není to nutnost=011,16 %1,18 %  
nezáleží na tom=011,16 %1,18 %  
nezáleží na tom11,16 %1,18 %  

Graf

6. Musí být podle Vás manažer komunikativní a společenský typ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, musí6981,18 %81,18 %  
nezáleží na tom910,59 %10,59 %  
ne, nemusí67,06 %7,06 %  
ano, musí=311,18 %1,18 %  
ne, nemusí=011,18 %1,18 %  
nezáleží na tom=011,18 %1,18 %  

Graf

7. Myslíte si, že je nutné, aby manažer mluvil slušně a spisovně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, je to nutné7082,35 %82,35 %  
není to nutné1011,76 %11,76 %  
nezáleží na tom44,71 %4,71 %  
ano, je to nutné=011,18 %1,18 %  
není to nutné=111,18 %1,18 %  
nezáleží na tom=011,18 %1,18 %  

Graf

8. Je podle Vás nutné, aby manažer mluvil cizími jazyky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
musí ovládat minimálně jeden4754,65 %55,29 %  
ano, je to nutné3034,88 %35,29 %  
stačí, aby ovládal základy66,98 %7,06 %  
není to nutné22,33 %2,35 %  
ano, je to nutné=311,16 %1,18 %  
musí ovládat minimálně jeden=011,16 %1,18 %  
stačí, aby ovládal základy=011,16 %1,18 %  
není to nutné=011,16 %1,18 %  

Graf

9. Měl by se podle Vás manažer v olbasti ETIKY a ETIKETY dále vzdělávat, absolvovat různé kurzy, semináře a školení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemusí, ale měl by4754,65 %55,29 %  
ano, určitě měl3338,37 %38,82 %  
určitě nemusí55,81 %5,88 %  
ano, určitě měl=311,16 %1,18 %  
nemusí, ale měl by=011,16 %1,18 %  
určitě nemusí=011,16 %1,18 %  

Graf

10. Působí na Vás lepším dojmem, když má manažer k zaměstnancům vztah spíše přátelský nebo spíše autoritativní?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejlepší řešení je autoritativní s přátelským přístupem7081,4 %82,35 %  
určitě autoritativní78,14 %8,24 %  
určitě přátelský66,98 %7,06 %  
nezáleží na tom22,33 %2,35 %  
určitě přátelský=011,16 %1,18 %  
určitě autoritativní=011,16 %1,18 %  
nejlepší řešení je autoritativní s přátelským přístupem=411,16 %1,18 %  
nezáleží na tom=011,16 %1,18 %  

Graf

11. Měl by se podle Vás manažer radit se zaměstnanci o určitých rozhodnutích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano i ne, záleží na situaci4552,94 %52,94 %  
Ano, měl. Názor zaměstnanců pro něj může mít pozitivní přínos.3743,53 %43,53 %  
Ne, neměl.Rozhodnutí záleží jen na něm.22,35 %2,35 %  
Ano, měl. Názor zaměstnanců pro něj může mít pozitivní přínos.=311,18 %1,18 %  
Ne, neměl.Rozhodnutí záleží jen na něm.=011,18 %1,18 %  
ano i ne, záleží na situaci=011,18 %1,18 %  

Graf

12. Působí na Vás dobrým dojmem, když manažer pracuje s personálem? (vítání hostů ,obsluha, vyřizování rezervací...)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7486,05 %87,06 %  
nevím66,98 %7,06 %  
ne66,98 %7,06 %  

Graf

13. Měl by se podle Vás manažer za každých okolností chovat eticky, i přesto, že by to pro něj bylo nevýhodné?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4956,32 %57,65 %  
nevím2731,03 %31,76 %  
ne1112,64 %12,94 %  

Graf

14. Zadejte svůj věk.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let6272,09 %72,94 %  
26 - 35 let1416,28 %16,47 %  
36 - 50 let66,98 %7,06 %  
50 let a více33,49 %3,53 %  
15 - 25 let=411,16 %1,18 %  
26 - 35 let=011,16 %1,18 %  
36 - 50 let=011,16 %1,18 %  
50 let a více=011,16 %1,18 %  

Graf

15. Vyberte jednu z možností.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem student/ka5159,3 %60 %  
jsem zaměstnaný/á3034,88 %35,29 %  
jsem podnikatel/ka44,65 %4,71 %  
jsem student/ka=311,16 %1,18 %  
jsem zaměstnaný/á=011,16 %1,18 %  
jsem podnikatel/ka=011,16 %1,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souvisí podle Vás úzce ETIKA a ETIKETA s prací manažera restaurace?

2. Jakého vzdělání by podle Vás měl manažer dosahovat?

3. Myslíte si, že má velký význam, jak manažer vypadá? (vnější vzhled, styl, oblečení...)

4. Jakým dojmem na Vás působí manažer, kterému nezáleží na vzhledu?

5. Je podle Vás povinností, aby manažer ovládal pravidla společenského chování?

6. Musí být podle Vás manažer komunikativní a společenský typ?

7. Myslíte si, že je nutné, aby manažer mluvil slušně a spisovně?

8. Je podle Vás nutné, aby manažer mluvil cizími jazyky?

9. Měl by se podle Vás manažer v olbasti ETIKY a ETIKETY dále vzdělávat, absolvovat různé kurzy, semináře a školení?

10. Působí na Vás lepším dojmem, když má manažer k zaměstnancům vztah spíše přátelský nebo spíše autoritativní?

11. Měl by se podle Vás manažer radit se zaměstnanci o určitých rozhodnutích?

12. Působí na Vás dobrým dojmem, když manažer pracuje s personálem? (vítání hostů ,obsluha, vyřizování rezervací...)

13. Měl by se podle Vás manažer za každých okolností chovat eticky, i přesto, že by to pro něj bylo nevýhodné?

14. Zadejte svůj věk.

15. Vyberte jednu z možností.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souvisí podle Vás úzce ETIKA a ETIKETA s prací manažera restaurace?

2. Jakého vzdělání by podle Vás měl manažer dosahovat?

3. Myslíte si, že má velký význam, jak manažer vypadá? (vnější vzhled, styl, oblečení...)

4. Jakým dojmem na Vás působí manažer, kterému nezáleží na vzhledu?

5. Je podle Vás povinností, aby manažer ovládal pravidla společenského chování?

6. Musí být podle Vás manažer komunikativní a společenský typ?

7. Myslíte si, že je nutné, aby manažer mluvil slušně a spisovně?

8. Je podle Vás nutné, aby manažer mluvil cizími jazyky?

9. Měl by se podle Vás manažer v olbasti ETIKY a ETIKETY dále vzdělávat, absolvovat různé kurzy, semináře a školení?

10. Působí na Vás lepším dojmem, když má manažer k zaměstnancům vztah spíše přátelský nebo spíše autoritativní?

11. Měl by se podle Vás manažer radit se zaměstnanci o určitých rozhodnutích?

12. Působí na Vás dobrým dojmem, když manažer pracuje s personálem? (vítání hostů ,obsluha, vyřizování rezervací...)

13. Měl by se podle Vás manažer za každých okolností chovat eticky, i přesto, že by to pro něj bylo nevýhodné?

14. Zadejte svůj věk.

15. Vyberte jednu z možností.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Beránková, A.Etika a etiketa manažera restaurace (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://etika-a-etiketa-manazera-restaurace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.