"morálka je v dnešní době přežitek". Věříte na Karmu? "V životě vždy vyhrává silnější nehledě na morálku, pravidla apod." 1- naprosto nesouhlasim 10- Naprosto souhlasim Připomínky (Gramatika, Chyby)" /> Etika a Morálka v dnešní společnosti. (výsledky průzkumu) | Vyplňto.cz - řešení pro online průzkumy

Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etika a Morálka v dnešní společnosti.

Etika a Morálka v dnešní společnosti.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Novotný
Šetření:05. 07. 2021 - 19. 07. 2021
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, budeme rádi když vyplníte tento dotazník.
Mnohokrát děkujeme za váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4857,14 %57,14 %  
Muž3642,86 %42,86 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3055,95 %5,95 %  
1944,76 %4,76 %  
3644,76 %4,76 %  
3344,76 %4,76 %  
3544,76 %4,76 %  
2844,76 %4,76 %  
2544,76 %4,76 %  
2033,57 %3,57 %  
5033,57 %3,57 %  
5133,57 %3,57 %  
ostatní odpovědi 39
48
56
31
24
21
17
47
32
44
54
26
29
34
57
46
16
49
22
77
40
999
52
58
42
23
37
62
4654,76 %54,76 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:35.87
Minimum:19
Maximum:57
Variační rozpětí:38
Rozptyl:122.46
Směrodatná odchylka:11.07
Medián:34
Modus:30

Graf

3. Víte co je morálka/Etiketa?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Všeobecné morální zásady a základy slušného chování ve společnosti.

Ano

ano

Ano

ano

ano

ano

Ano

ano

Ano

Ano

ano

Ano

ano

Ano

ano

ano

Ano

Ano

Ano

ANO

ano

Ano

Ano

ano

ano

Ano

ano

Ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ano

Ano

Ano

ano

Ano

ano

Ano

ano

Ano

Ano

Ano

ano

ano

ano

ano

Ano

Ano - obé

Ano zhruba

Ano-chování člověka podle jeho nejlepšího svědomí

ano, ano

Ano, jednoduše řečeno jde o nepsané zásady a pravidla slušného či správného chování

Ano.

Ano. Ale hlavně v nadpise máte etiku a zde v otázce etiketu, což jsou značně odlišné pojmy.

ano. Soubor toho, co by se mělo a nemělo dělat.

Asi ano, ale nemyslím si, že morálka=etiketa

Asio

Dalo by se říct, že etiketa je soubor pravidel slušného chování. Zatímco etiketa platí víceméně všeobecně, morálka/to co je považováno za morální se může u různých lidí lišit. Když se každopádně někdo chová "morálně" chová se tak, jak cítí, že je správné se chovat.

dvě různé věci

Jenže morálka nema nic společného s etiketou. To myslíte etiku. To jsou dvě odlišné věci. Etiketa je soubor nějakých pravidel nebo spíše naučené chování ve společnosti. Morálka souvisí s naším svedomim

jo

jo

jo

Mám nějakou představu, ale přesnou definici neznám.

morálka - morální zásady, mezilidské chování etiketa - slušné chování

Morálka - správné jednání Etiketa - nauka o správném chování ve společnosti

Morálka - ve zkratce jde o dobré chování Etiketa - umět se chovat ve společnosti

Morálka (etika) se týká mravních hodnot společnosti, dobrého a zlého v jednání lidí. Etiketa oproti tomu je soubor norem společenského chování (např. kdo má koho zdravit, kdo má společenskou přednost) - s morálkou má málo co společného.

morálka je chování, etiketa je nálepka

Nauka / věda o morálních hodnotách a aplikace těchto hodnot do praktického života a svého chování

Samozřejmě.

Slušné chování, jednání a vystupování

Snad ano

Soubor hodnot a upravy chovani ve spolecnosti, symbol spravneho chovani.

Soubor pravidel, které jedinci dodržují, neboť je společnost jako celek vyžaduje, protože se časem ověřilo, že je žádoucí tyto doržovat k prosperitě všech.

Správné chování lidí ve společnosti

Správné chování ve společnosti.

správné jednání ve společnosti

víceméně ano

Vzletné řeči, kterými se stejně nikdo moc neřídí.

Zásady slušného chování

4. Pokud "Ano" dodržujete morální zásady?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5565,48 %65,48 %  
souhlasím2630,95 %30,95 %  
spíše nesouhlasím33,57 %3,57 %  

Graf

5. Kvůli čemu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Protože chci být morální.5767,86 %67,86 %  
Strach z vyřazení ze společnosti.44,76 %4,76 %  
kvůli sobě22,38 %2,38 %  
Snaha dostat se do "nebe" jako dobrý člověk.22,38 %2,38 %  
Pracuji s lidmi, musím znát a projevovat základní morální zásady či etiketu jinak by to ohrozilo mojí práci. Ale necítím se do toho nucena, je to přirozené.11,19 %1,19 %  
považuju to za normální a správné11,19 %1,19 %  
protože se ztotožňuji s danými hodnotami.11,19 %1,19 %  
Morálku určovali v historii vítězi a neznám univerzálně platné morální pravidla.11,19 %1,19 %  
Je to správné11,19 %1,19 %  
věřím, že si tím vytvořím lepší podmínky i sama pro sebe – když se k lidem chováte dobře, chovají se tak i oni k vám11,19 %1,19 %  
Protože je to tak podle mě správné11,19 %1,19 %  
kvůli tomu, že mám pocit, že dělám správnou věc11,19 %1,19 %  
dodržuju, co já uznám za vhodné11,19 %1,19 %  
Těžko přesně říct. Záleží jak která zásada: někde ze sebeúcty, někde z úcty k jiným, někde ze zvyku11,19 %1,19 %  
Nevěřím na "nebe", ale na Boží mlýny.11,19 %1,19 %  
- Fungování v životě11,19 %1,19 %  
dávají mi smysl pro žití ve společnosti11,19 %1,19 %  
moc nedodržuji morální zásady, jen tolik jak je obvyklé ve společnosti kolem11,19 %1,19 %  
jsem tak vychovaná, přijde mi to standardní11,19 %1,19 %  
Byt nemoralni je nezodpovedne11,19 %1,19 %  
strach z trestu11,19 %1,19 %  
Snaha o lepší já s ohledem na dualismus.11,19 %1,19 %  
Kombinace výše uvedených, nebe je irelevantní11,19 %1,19 %  

Graf

6. Co z těchto dvou věcí ve společnosti převažuje dle Vašeho názoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Právo silnějšího.5565,48 %65,48 %  
Morálka/Etika2934,52 %34,52 %  

Graf

7. "Čím je člověk morálnější tím je inteligentnější" 1- naprosto nesouhlasim 10- naprosto souhlasim.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52023,81 %23,81 %  
81214,29 %14,29 %  
11113,1 %13,1 %  
789,52 %9,52 %  
278,33 %8,33 %  
378,33 %8,33 %  
667,14 %7,14 %  
467,14 %7,14 %  
1044,76 %4,76 %  
933,57 %3,57 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.01
Minimum:1
Maximum:9
Variační rozpětí:8
Rozptyl:5.37
Směrodatná odchylka:2.32
Medián:5
Modus:5

Graf

8. Jak se ztotoznujete s timto textem? 1- naprosto ne 10- naprosto úplně. > "morálka je v dnešní době přežitek".

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13238,1 %38,1 %  
51113,1 %13,1 %  
31011,9 %11,9 %  
21011,9 %11,9 %  
867,14 %7,14 %  
455,95 %5,95 %  
644,76 %4,76 %  
933,57 %3,57 %  
1033,57 %3,57 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.2
Minimum:1
Maximum:9
Variační rozpětí:8
Rozptyl:5.68
Směrodatná odchylka:2.38
Medián:2.5
Modus:1

Graf

9. Věříte na Karmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4250 %50 %  
Ano4250 %50 %  

Graf

10. "V životě vždy vyhrává silnější nehledě na morálku, pravidla apod." 1- naprosto nesouhlasim 10- Naprosto souhlasim

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51720,24 %20,24 %  
81720,24 %20,24 %  
71011,9 %11,9 %  
1910,71 %10,71 %  
1089,52 %9,52 %  
689,52 %9,52 %  
367,14 %7,14 %  
467,14 %7,14 %  
933,57 %3,57 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.96
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:5.19
Směrodatná odchylka:2.28
Medián:6
Modus:5

Graf

11. Připomínky (Gramatika, Chyby)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,

?

?

.

.

.

0

0

3. Etiketa/etika

Asi nic

Bez poznámek.

chyby s malým ch, prosím, diakritika je taky fajn věc

Já osobně věřím/doufám, že když se budu chovat dobře, že se mi to vrátí, ale prakticky si myslím, že nejlépe se mají inteligentní lidé bez morálky. Bohužel.

jj

málo otázek

mmm

Morálka není jedno pravidlo, natož etika. Každé pravidlo beru jinak: pracovní etika, etika v rodině atd.

morálka není stejné jako etiketa

Ne

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

ne

Nedávejte velká písmena, kam nepatří, Vedlejší věty oddělujte interpunkcí.

Nedefinované pravidla morálky, která se vyvíjí od Mezopotámie jsou jen řeči.

nemám

Nemám

Nemám

Nemám

Nemám

Nemám žádné připomínky.

NEVÍM

Nevím

Nic

nic

nic

Nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

No neznáte základní pojmy...

Občas někde byly chyby. Porozumění textu však nebrání.

otázka 3 etika nebo etiketa? je to něco jiného

Otázka ohledně karmy mi přišla taková moc zobecněná. Hodilo by se mi spíš cosi ve smyslu tvrzení „Každému se jeho činy v příštím životě vrátí.” a k němu dát spektrum souhlasím – nesouhlasím. Případně by to chtělo alespoň nějak rozvést. Karma víceméně znamená, a zřejmě to víte, že se činy odráží na příštím životě. Dost lidí si ale myslí, že se vrací v tom samém životě, kdy je konáme. Asi nad tím moc přemýšlím, ale aspoň možnost „jiné” by tam neuškodila. Vzhledem k tomu, že máte tuhle otázku (11) nastavenou jako povinnou, mám šťourat do gramatiky. Chybí Vám několik čárek (otázka 3, 4, 7), místy by se hodilo velké písmeno. V souhlasím – nesouhlasím Vám chybí čárka nad i, stejně tak ve slově tímto (ot. 8). Žádnou újmu mi to ale nezpůsobilo. Pište si, jak chcete.

pravopis si zlepšit můžete. ;)

proč chyby??

proč je tahle otázka povinná?

Sheeeesh

Schopného člověka může udržet jen autocenzura/autoregulace v podobě dodržování morálních pravidel, aby se nestal všehoschopným, neubližoval jiným a nesměřoval k psychopatickému chování.

Strohý dotazník Chybí vysvětlení pojmu

To, že silnější vyhrává, ještě neznamená, že to je dobře. Btw - nepleťte si etiku a etiketu (viz 3. otázka), jde o jiné věci.

Toto by neměla být povinná otázka.

Toto je nejaky test v sedme tride? Zna zadavatel definice moralky, jeji vztah k pravu, povinnosti, a predevsim kulture? Co je cilem takove slataniny?

U otázky věříte na karmu bych ocenila možnost "nevím". Vím, co to je, ale nepriklanim se ani k možnosti ano ani k možnosti ne

v poho

Vadí mi někde chybějící diakritika

Věřím, že nemorálního člověka si karma najde (dříve či později)! Klidně mohlo být víc otázek.

Viz otázka č. 3

vše je vyjádřeno v komentářích vlevo.

Wtf

x

Xx

xxx

Zkuste příště víc formulovat otázky jako otázky a méně jako výkřiky do tmy

Žádné

Žádné

žádné

Žádné připomínky nemám. Přeji pěkný den.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Víte co je morálka/Etiketa?

4. Pokud "Ano" dodržujete morální zásady?

5. Kvůli čemu?

6. Co z těchto dvou věcí ve společnosti převažuje dle Vašeho názoru?

7. "Čím je člověk morálnější tím je inteligentnější" 1- naprosto nesouhlasim 10- naprosto souhlasim.

8. Jak se ztotoznujete s timto textem? 1- naprosto ne 10- naprosto úplně. > "morálka je v dnešní době přežitek".

9. Věříte na Karmu?

10. "V životě vždy vyhrává silnější nehledě na morálku, pravidla apod." 1- naprosto nesouhlasim 10- Naprosto souhlasim

11. Připomínky (Gramatika, Chyby)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Víte co je morálka/Etiketa?

4. Pokud "Ano" dodržujete morální zásady?

5. Kvůli čemu?

6. Co z těchto dvou věcí ve společnosti převažuje dle Vašeho názoru?

7. "Čím je člověk morálnější tím je inteligentnější" 1- naprosto nesouhlasim 10- naprosto souhlasim.

8. Jak se ztotoznujete s timto textem? 1- naprosto ne 10- naprosto úplně. > "morálka je v dnešní době přežitek".

9. Věříte na Karmu?

10. "V životě vždy vyhrává silnější nehledě na morálku, pravidla apod." 1- naprosto nesouhlasim 10- Naprosto souhlasim

11. Připomínky (Gramatika, Chyby)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novotný, A.Etika a Morálka v dnešní společnosti. (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://etika-a-moralka-v-dnesni-spo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.