Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etika asistované reprodukce-pro ženy, které podstoupily asis. repro.

Etika asistované reprodukce-pro ženy, které podstoupily asis. repro.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Staňková
Šetření:28. 10. 2013 - 04. 11. 2013
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):26 / 26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Můj dotazník slouží k mé diplomové práci na téma Etické aspekty asistované reprodukce. Cílem je zjistit zda se změnil váš pohled na etiku asistované reprodukce poté, co jste se do léčby sami zapojili.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
37120 %20 %  
30120 %20 %  
23120 %20 %  
19120 %20 %  
20120 %20 %  

Graf

2. Jak dlouho jste nebo jste byla zapojena do procesu asistované reprodukce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 let120 %20 %  
3 roky120 %20 %  
2 roky120 %20 %  
nikdy120 %20 %  
0120 %20 %  

Graf

3. Snažíte se o.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
První dítě.480 %80 %  
Třetí.120 %20 %  

Graf

4. Pokud se snažíte o druhé, třetí nebo čtvrté dítě, využili jste u prvního těhotenství techniky asistované reprodukce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne.360 %60 %  
ano.240 %40 %  

Graf

5. Jaký byl a jaký je váš názor na to, že v rámci asistované reprodukce dochází k tzv. oddělení manželské či partnerské sexuality od plození. Tedy, že dítě nevzniká jako „ plod láskyplného vztahu“ ale jako „ produkt lékařské vědy“? Můj názor před zahájením asistované reprodukce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím240 %40 %  
nevím240 %40 %  
souhlasím120 %20 %  

Graf

6. Můj názor nyní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím240 %40 %  
nevím240 %40 %  
spíše souhlasím120 %20 %  

Graf

7. V rámci asistované reprodukce dochází ke vzniku nadpočetných embryí. Zajímalo vás a zajímá vás nyní jakým způsobem je s nimi naloženo?Před zahájením asistované reprodukce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevěděla jsem. Není to pro mě důležité.240 %40 %  
Nevěděla jsem, co se s nimi děje.240 %40 %  
Ano, věděla jsem o všech možnostech.120 %20 %  

Graf

8. Moje stanovisko nyní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevím co se s nimi děje.360 %60 %  
Ano, vím o všech možnostech.120 %20 %  
Ne, nevím. Není to pro mě důležité.120 %20 %  

Graf

9. Jaký je váš názor na preimplantační genetickou diagnostiku? Můj názor před zahájením asistované reprodukce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c. Nesouhlasím s ní. Myslím, že narušuje přirozený výběr240 %40 %  
Souhlasím s ní. Myslím, že je přínosná.240 %40 %  
Souhlasím s ní, ale pouze za určitých podmínek.120 %20 %  

Graf

10. Můj názor nyní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím s ní. Myslím, že je přínosná.360 %60 %  
c. Nesouhlasím s ní. Myslím, že narušuje přirozený výběr120 %20 %  
Souhlasím s ní, ale pouze za určitých podmínek.120 %20 %  

Graf

11. Souhlasila byste s dárcovstvím vašich nevyužitých embryí dalším neplodným párům?Můj názor před zahájením asistované reprodukce.

.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne. Bála bych se možného setkání „sourozenců“ v budoucnu.240 %40 %  
Ne.240 %40 %  
Ano. Jsem ráda, že mohu pomoci dalším.120 %20 %  

Graf

12. Můj názor nyní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano. Jsem ráda, že mohu pomoci dalším.360 %60 %  
Ne. Bála bych se možného setkání „sourozenců“ v budoucnu.120 %20 %  
Ne.120 %20 %  

Graf

13. V rámci asistované reprodukce je možné využít kryokonzervaci. Tedy zmražení embryí pro další použití. Souhlasíte s touto metodou?Můj názor před zahájením asistované reprodukce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pokud bude třeba, tuto možnost bych využila.360 %60 %  
Ano. Ale já bych tuto možnost nevyužila. Prosím uveďte proč.240 %40 %  

Graf

14. Můj postoj nyní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale já jsem jí nevyužila.360 %60 %  
Ano. A využila jsem ji.240 %40 %  

Graf

15. Centra asistované reprodukce nabízejí možnost mikromanipulace- metodou ICSI. (Metoda, kdy je jedna konkrétní spermie vstříknuta přímo do vajíčka). Jaký je váš názor na tuto metodu? Můj názor před zahájením asistované reprodukce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano. Souhlasím, myslím, že usnadňuje oplodnění vajíčka a tím se zvyšuje úspěšnost celého procesu.360 %60 %  
Ne, nesouhlasím. Myslím, že dochází k obcházení přírodního výběru.240 %40 %  

Graf

16. Můj názor nyní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, souhlasím. Tuto metodu jsem podstoupila. Myslím, že usnadňuje oplodnění vajíčka a tím se zvyšuje úspěšnost celého procesu.360 %60 %  
Ne, nesouhlasím. Myslím, že dochází k obcházení přírodního výběru.240 %40 %  

Graf

17. Souhlasíte se zahrnutím třetí strany do procesu asistované reprodukce? Myslím tím využití dárcovských spermií, vajíček od dárkyně nebo využití náhradní matky. Můj názor před zahájením asistované reprodukce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, souhlasím. Ale pouze s využitím některého způsobu.480 %80 %  
Ne, nesouhlasím.120 %20 %  

Graf

18. Pokud jste v předchozí otázce odpověděla Ano, souhlasím. Ale pouze s využitím některého způsobu. Jakého?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spermie360 %60 %  
Vajíčka120 %20 %  
Náhradní matka120 %20 %  

Graf

19. Můj názor nyní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, souhlasím. Ale pouze s využitím některého způsobu.360 %60 %  
Ne, nesouhlasím240 %40 %  

Graf

20. Pokud jste v předchozí otázce odpověděla Ano, souhlasím. Ale pouze s využitím některého způsobu. Jakého?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spermie360 %60 %  
Náhradní matka240 %40 %  

Graf

21. Pokud jste využila dárcovství gamet, souhlasíte s tím, aby dárce zůstal anonymní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.480 %80 %  
Ne, ráda bych znala totožnost dárce. Prosím, uveďte proč.120 %20 %  

Graf

22. Souhlasíte s využitím nadbytečných embryí k výzkumu- zejména kmenových buněk? Můj názor před zahájením asistované reprodukce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.360 %60 %  
Ano.240 %40 %  

Graf

23. Můj názor nyní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.360 %60 %  
Ano.240 %40 %  

Graf

24. Pokud se uchytí více implantovaných embryí, doporučují lékaři redukci těhotenství. Souhlasíte s touto metodou?Můj názor před zahájením asistované reprodukce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano ale pouze v případě ohrožení zdraví matky či plodů.360 %60 %  
Ne, nesouhlasila jsem.120 %20 %  
Ano, souhlasila jsem.120 %20 %  

Graf

25. Můj názor nyní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano ale pouze v případě ohrožení zdraví matky či plodů.360 %60 %  
Ne, nesouhlasím.120 %20 %  
Ano, souhlasím.120 %20 %  

Graf

26. Pokud jste využila metod asistované reprodukce, v jakém stádiu se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve stádiu léčby. Prosím uveďte, jaké metody jste zatím využili.360 %60 %  
Ukončená léčba. Prosím uveďte, jaké metody jste zatím využili.120 %20 %  
Přerušené léčba. Prosím uveďte, jaké metody jste zatím využili.120 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (86 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Staňková, E.Etika asistované reprodukce-pro ženy, které podstoupily asis. repro. (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://etika-asistovane-reprodukce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.