Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etika firem ve 21.století

Etika firem ve 21.století

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Horáková
Šetření:02. 04. 2012 - 20. 04. 2012
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Následující dotazník se týká Etického chování firem ve 21. století a vznikl jako podklad pro týmovou seminární práci.

 

Dotazník je určen pro všechny, kteří jsou zaměstnaní, nebo mají se zaměstnáním vlastní zkušenost z minulosti. Může se jednat o jakoukoliv formu zaměstnaneckého poměru, brigády atd. Spíše než pro podnikatele-živnostníky, je dotazník určen pro osoby zaměstnané firmách jakéhokoliv zaměření a velikosti.

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Vnímáte v posledních letech zvýšený zájem o etiku/morálku? (např. v médiích, firmách atd.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2533,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím1722,67 %22,67 %  
souhlasím1418,67 %18,67 %  
nevím1114,67 %14,67 %  
nesouhlasím810,67 %10,67 %  

Graf

2. Domníváte se, že se morálka lidí ve vašem okolí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zhoršuje5066,67 %66,67 %  
Nemění se2128 %28 %  
Zlepšuje45,33 %5,33 %  

Graf

3. Myslíte, že s ekonomickou krizí se morální chování "odsouvá stranou“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3141,33 %41,33 %  
souhlasím1520 %20 %  
nevím1418,67 %18,67 %  
spíše nesouhlasím1317,33 %17,33 %  
nesouhlasím22,67 %2,67 %  

Graf

4. Vyzdvihuje Váš zaměstnavatel etickou dimenzi podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.2634,67 %34,67 %  
Spíše ne.1925,33 %25,33 %  
Ne.1824 %24 %  
Ano.1216 %16 %  

Graf

5. Má firma, ve které jste zaměstnaný/á zpracovaný etický kodex? (např. brožurka, dokument na intranetu atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4053,33 %53,33 %  
Ano3546,67 %46,67 %  

Graf

6. Viděl/a jste tento etický kodex na vlastní oči?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2779,41 %36 %  
ne720,59 %9,33 %  

Graf

7. Seznámil Vás zaměstnavatel alespoň s hrubou strukturou etického kodexu, nebo to nechal jen na Vás a řekl: „přečtěte si to sám/sama.“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Seznámil mě s etickým kodexem1954,29 %25,33 %  
Nechal to na mně.1645,71 %21,33 %  

Graf

8. Chová se firma, která Vás zaměstnává, ke svým zaměstnancům skutečně tak eticky, jak sama hlásá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2432 %32 %  
Nevím, nemohu posoudit1925,33 %25,33 %  
Ano1317,33 %17,33 %  
Spíše ne1114,67 %14,67 %  
Ne810,67 %10,67 %  

Graf

9. Chová se firma, která Vás zaměstnává, ke svým zákazníkům/klientům skutečně tak eticky, jak sama hlásá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3344 %44 %  
Ano1317,33 %17,33 %  
Nevím, nemohu posoudit1317,33 %17,33 %  
Spíše ne1114,67 %14,67 %  
Ne56,67 %6,67 %  

Graf

10. Chová se firma, která Vás zaměstnává, k ostatním subjektům (dodavatelé, partneři apod.) skutečně tak eticky, jak sama hlásá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, nemohu posoudit2837,33 %37,33 %  
Spíše ano2736 %36 %  
Ano1013,33 %13,33 %  
Spíše ne68 %8 %  
Ne45,33 %5,33 %  

Graf

11. Firma, ve které jste zaměstnaný/zaměstnaná (firma ke které se vztahují odpovědi v dotazníku) je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velká (zaměstnává více než 250 osob)3141,33 %41,33 %  
malá (zaměstnává méně než 50 osob)2736 %36 %  
střední (zaměstnává 50 až 250 osob)1722,67 %22,67 %  

Graf

12. Tato firma je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ryze česká4661,33 %61,33 %  
Se zahraniční účastí (např. je dceřiná společnost zahraničního podniku atd.)2938,67 %38,67 %  

Graf

13. V jaké oblasti firma podniká? (např. bankovnictví, zdravotnictví, pohostinství atd.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bankovnictví810,81 %10,67 %  
Školství56,76 %6,67 %  
IT45,41 %5,33 %  
pojišťovnictví34,05 %4 %  
pohostinství34,05 %4 %  
obchod22,7 %2,67 %  
Reality22,7 %2,67 %  
věda a výzkum22,7 %2,67 %  
strojírenství22,7 %2,67 %  
služby22,7 %2,67 %  
ostatní odpovědi cestovní ruch
automobilový průmysl
sociální služby
Finanční sektor - investice do majetku, účetnictví
Wellnes
marketing
veřejná správa
justice
velkoobchod potravin, logistika, zásobování (CBA Šumperk)
telemarketing
vzelavani
Automotive
skolstvi
sázkové hry
sportovní potřeby
lázeňství
elektronika
odmítám odpovědět
hotelnictví
audit, consulting
další vzdělávání
vzdělávání
PR
gastronomie
Město - územní samospráva.
stavebnictví
spotřební zboží
ano
hutnictví
hotelierstvi
hotel
reklama
audit, poradenství
o
Logistika, poštovní a peněžní služby
prodej hraček
volnočasová
Obchod s průmyslovým materiálem
bez komentáře
4155,41 %54,67 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Má firma, ve které jste zaměstnaný/á zpracovaný etický kodex? (např. brožurka, dokument na intranetu atd.)

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechal to na mně. na otázku 7. Seznámil Vás zaměstnavatel alespoň s hrubou strukturou etického kodexu, nebo to nechal jen na Vás a řekl: „přečtěte si to sám/sama.“?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seznámil mě s etickým kodexem na otázku 7. Seznámil Vás zaměstnavatel alespoň s hrubou strukturou etického kodexu, nebo to nechal jen na Vás a řekl: „přečtěte si to sám/sama.“?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Viděl/a jste tento etický kodex na vlastní oči?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 4. Vyzdvihuje Váš zaměstnavatel etickou dimenzi podnikání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vnímáte v posledních letech zvýšený zájem o etiku/morálku? (např. v médiích, firmách atd.)

2. Domníváte se, že se morálka lidí ve vašem okolí:

3. Myslíte, že s ekonomickou krizí se morální chování "odsouvá stranou“?

4. Vyzdvihuje Váš zaměstnavatel etickou dimenzi podnikání?

5. Má firma, ve které jste zaměstnaný/á zpracovaný etický kodex? (např. brožurka, dokument na intranetu atd.)

6. Viděl/a jste tento etický kodex na vlastní oči?

7. Seznámil Vás zaměstnavatel alespoň s hrubou strukturou etického kodexu, nebo to nechal jen na Vás a řekl: „přečtěte si to sám/sama.“?

8. Chová se firma, která Vás zaměstnává, ke svým zaměstnancům skutečně tak eticky, jak sama hlásá?

9. Chová se firma, která Vás zaměstnává, ke svým zákazníkům/klientům skutečně tak eticky, jak sama hlásá?

10. Chová se firma, která Vás zaměstnává, k ostatním subjektům (dodavatelé, partneři apod.) skutečně tak eticky, jak sama hlásá?

11. Firma, ve které jste zaměstnaný/zaměstnaná (firma ke které se vztahují odpovědi v dotazníku) je:

12. Tato firma je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vnímáte v posledních letech zvýšený zájem o etiku/morálku? (např. v médiích, firmách atd.)

2. Domníváte se, že se morálka lidí ve vašem okolí:

3. Myslíte, že s ekonomickou krizí se morální chování "odsouvá stranou“?

4. Vyzdvihuje Váš zaměstnavatel etickou dimenzi podnikání?

5. Má firma, ve které jste zaměstnaný/á zpracovaný etický kodex? (např. brožurka, dokument na intranetu atd.)

6. Viděl/a jste tento etický kodex na vlastní oči?

7. Seznámil Vás zaměstnavatel alespoň s hrubou strukturou etického kodexu, nebo to nechal jen na Vás a řekl: „přečtěte si to sám/sama.“?

8. Chová se firma, která Vás zaměstnává, ke svým zaměstnancům skutečně tak eticky, jak sama hlásá?

9. Chová se firma, která Vás zaměstnává, ke svým zákazníkům/klientům skutečně tak eticky, jak sama hlásá?

10. Chová se firma, která Vás zaměstnává, k ostatním subjektům (dodavatelé, partneři apod.) skutečně tak eticky, jak sama hlásá?

11. Firma, ve které jste zaměstnaný/zaměstnaná (firma ke které se vztahují odpovědi v dotazníku) je:

12. Tato firma je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Horáková, L.Etika firem ve 21.století (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://etika-firem-ve-21-stoleti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.