Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etika na internetu

Etika na internetu

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Nechanický
Šetření:21. 03. 2011 - 01. 04. 2011
Počet respondentů:461
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.85
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentem oboru informatika na VŠE v Praze a chtěl bych Vás touto cestou požádat o vyplnění následujícího dotazníku, jež poslouží jako částečný podklad pro moji bakalářskou práci na téma Etika v oblasti internetu a také případně o potvrzení či vyvrácení některých hypotéz. Dotazník má maximálně 15 stručných otázek.

 

Předem Vám velice děkuji!

 

Jakub Nechanický

Odpovědi respondentů

1. Víte, co je plagiátorství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano44596,53 %96,53 %  
Ne122,6 %2,6 %  
Nevím40,87 %0,87 %  

Graf

2. Víte, co je citační etika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4, Nevímotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano33472,45 %72,45 %  
Ne10121,91 %21,91 %  
Nevím265,64 %5,64 %  

Graf

3. Kde jste se naučil/a citovat zdroje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola21866,06 %47,29 %  
Střední škola9227,88 %19,96 %  
Samoukou7322,12 %15,84 %  
Dosud neumím257,58 %5,42 %  
Rodinné zázemí185,45 %3,9 %  
Zaměstnání51,52 %1,08 %  
nic20,61 %0,43 %  

Graf

4. Použil jste někdy vědomě cizí myšlenky či formulace do vlastní práce, aniž byste citoval daný zdroj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy16235,14 %35,14 %  
Vícekrát15633,84 %33,84 %  
Nevím10222,13 %22,13 %  
Jednou418,89 %8,89 %  

Graf

5. Uvítal byste předmět na VŠ, který by se věnoval správné práci se zdroji, literaturou a naučil by správné citaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano26357,05 %57,05 %  
Ne13629,5 %29,5 %  
Nevím6213,45 %13,45 %  

Graf

6. Jste spokojen/a s informacemi, které Vám poskytují webové stránky internetových prodejců ohledně podmínek a možností nákupu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 7, Spíše neotázka č. 7, Spíše anootázka č. 8, Anootázka č. 8, Nevímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano26156,62 %56,62 %  
Spíše ne8819,09 %19,09 %  
Nevím5010,85 %10,85 %  
Ano459,76 %9,76 %  
Ne173,69 %3,69 %  

Graf

7. V jakých oblastech se s problémy setkáváte nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Elektronika3351,56 %7,16 %  
Ostatní zboží a služby1828,13 %3,9 %  
Finance1625 %3,47 %  
Vzdělávání1320,31 %2,82 %  
Cestovní ruch1117,19 %2,39 %  
Zdravotnictví1015,63 %2,17 %  
Auto-moto812,5 %1,74 %  
Gastronomie812,5 %1,74 %  
Reality a stavebnictví710,94 %1,52 %  
Doprava a logistika710,94 %1,52 %  
nic11,56 %0,22 %  

Graf

8. Oznámkujte (jako ve škole), jak se podle Vás na internetu dodržuje etika v následujících oblastech.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Sociální sítě3.8681
Média3.1581.018
Reklama3.4751.061
Podnikání a obchodování2.8550.853
Práce s informacemi/přejímání textu/citace2.9521.061

Graf

9. Setkali jste se ve svém okolí někdy s kyberšikanou na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne28762,26 %62,26 %  
Ano10422,56 %22,56 %  
Nevím7015,18 %15,18 %  

Graf

10. Setkali jste se ve svém okolí někdy s kyberstalkingem (sledování a obtěžování) na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne31167,46 %67,46 %  
Ano11224,3 %24,3 %  
Nevím388,24 %8,24 %  

Graf

11. Vadilo by Vám, kdyby Váš zaměstnavatel měl přístup k Vaší služební poště a kontroloval ji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano30165,29 %65,29 %  
Ne14030,37 %30,37 %  
Nevím204,34 %4,34 %  

Graf

12. Vadilo by Vám, kdyby Váš zaměstnavatel kontroloval Váš pohyb na internetu v práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano31167,46 %67,46 %  
Ne12126,25 %26,25 %  
Nevím296,29 %6,29 %  

Graf

13. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž29163,12 %63,12 %  
Žena17036,88 %36,88 %  

Graf

14. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-2536579,18 %79,18 %  
26-357816,92 %16,92 %  
36-4591,95 %1,95 %  
46-5551,08 %1,08 %  
66+40,87 %0,87 %  

Graf

15. Jaký je Váš aktuální stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student VŠ37882 %82 %  
Zaměstnaný10322,34 %22,34 %  
OSVČ255,42 %5,42 %  
Jiné183,9 %3,9 %  
Student SŠ163,47 %3,47 %  
Nezaměstnaný81,74 %1,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co je plagiátorství?

2. Víte, co je citační etika?

3. Kde jste se naučil/a citovat zdroje?

4. Použil jste někdy vědomě cizí myšlenky či formulace do vlastní práce, aniž byste citoval daný zdroj?

5. Uvítal byste předmět na VŠ, který by se věnoval správné práci se zdroji, literaturou a naučil by správné citaci?

6. Jste spokojen/a s informacemi, které Vám poskytují webové stránky internetových prodejců ohledně podmínek a možností nákupu?

7. V jakých oblastech se s problémy setkáváte nejčastěji?

8. Oznámkujte (jako ve škole), jak se podle Vás na internetu dodržuje etika v následujících oblastech.

9. Setkali jste se ve svém okolí někdy s kyberšikanou na internetu?

10. Setkali jste se ve svém okolí někdy s kyberstalkingem (sledování a obtěžování) na internetu?

11. Vadilo by Vám, kdyby Váš zaměstnavatel měl přístup k Vaší služební poště a kontroloval ji?

12. Vadilo by Vám, kdyby Váš zaměstnavatel kontroloval Váš pohyb na internetu v práci?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Do jaké věkové kategorie patříte?

15. Jaký je Váš aktuální stav?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co je plagiátorství?

2. Víte, co je citační etika?

3. Kde jste se naučil/a citovat zdroje?

4. Použil jste někdy vědomě cizí myšlenky či formulace do vlastní práce, aniž byste citoval daný zdroj?

5. Uvítal byste předmět na VŠ, který by se věnoval správné práci se zdroji, literaturou a naučil by správné citaci?

6. Jste spokojen/a s informacemi, které Vám poskytují webové stránky internetových prodejců ohledně podmínek a možností nákupu?

7. V jakých oblastech se s problémy setkáváte nejčastěji?

8. Oznámkujte (jako ve škole), jak se podle Vás na internetu dodržuje etika v následujících oblastech.

9. Setkali jste se ve svém okolí někdy s kyberšikanou na internetu?

10. Setkali jste se ve svém okolí někdy s kyberstalkingem (sledování a obtěžování) na internetu?

11. Vadilo by Vám, kdyby Váš zaměstnavatel měl přístup k Vaší služební poště a kontroloval ji?

12. Vadilo by Vám, kdyby Váš zaměstnavatel kontroloval Váš pohyb na internetu v práci?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Do jaké věkové kategorie patříte?

15. Jaký je Váš aktuální stav?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nechanický, J.Etika na internetu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://etika-na-internetu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.