Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etika psychologa

Etika psychologa

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Kubínová
Šetření:20. 02. 2023 - 10. 03. 2023
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):11 / 5.59
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o pomoc při vyplňování následujícího dotazníku sloužícího jako podklad pro semestrální práci. Dotazník je určen pro všechny věkové kategorie, podmínkou je kontakt (v minulosti či přítomnosti) s psychologem. Hlavním cílem je zjistit, kolik respondentů se během psychologických sezení setkalo s neetickým chováním psychologa (dle jejich názoru) a jaké oblasti se toto neetické chování týkalo.

Za spolupráci předem moc děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3864,41 %64,41 %  
Muž1932,2 %32,2 %  
Jiné23,39 %3,39 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-291932,2 %32,2 %  
30-391627,12 %27,12 %  
40-491118,64 %18,64 %  
0-18610,17 %10,17 %  
50-5958,47 %8,47 %  
60+23,39 %3,39 %  

Graf

3. Máte zkušenost s návštěvou/kontaktem psychologa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4983,05 %83,05 %  
Ne1016,95 %16,95 %  

Graf

4. V souvislosti s jakou oblastí jste vyhledal(a) odbornou pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úzkost, stres3367,35 %55,93 %  
Změna chování, nálady (deprese)2653,06 %44,07 %  
Smutek a ztráta1020,41 %16,95 %  
Prožité trauma1020,41 %16,95 %  
Obavy z příjmu potravy48,16 %6,78 %  
Nástup na školu či její ukončení36,12 %5,08 %  
Přepracování 12,04 %1,69 %  
s dítětem12,04 %1,69 %  
vyšetření kvůli řidičáku12,04 %1,69 %  
Panická porucha12,04 %1,69 %  
PARTNERSKE VZTAHY12,04 %1,69 %  
Rozvod rodičů12,04 %1,69 %  
vztahy12,04 %1,69 %  
Ztráta/změna zaměstnání12,04 %1,69 %  
Jiné zdravotní problémy(fyzické) -bylo požadováno komplexní vyšetření včetně psychologického12,04 %1,69 %  
Psychotesty k ozbrojenému sboru 12,04 %1,69 %  
chtěla jsem si vyzkoušet psychologické testy 12,04 %1,69 %  
Alkoholismus 12,04 %1,69 %  
Genderová identita12,04 %1,69 %  

Graf

5. Máte pocit, že se v rámci vašeho kontaktu (sezení), psycholog zachoval neeticky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Ne → konec dotazníku, Nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3265,31 %54,24 %  
Ano1122,45 %18,64 %  
Nevím612,24 %10,17 %  

Graf

6. V jaké oblasti si myslíte, že bylo neetické počínání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyjadřování psychologovy nelibosti (např. "zklamal jste mne..")654,55 %10,17 %  
Oslovování křestním jménem327,27 %5,08 %  
Prolomení mlčenlivosti218,18 %3,39 %  
Navázání intimního vztahu218,18 %3,39 %  
Na prvním sezení mi skoro nadával, jak jsem neschopný, pak mi dal vyplnit test a příště byl jak útrpný blbeček - pak už jsem tam nešel (PhDr. Evžen Panovský, Pardubice)19,09 %1,69 %  
Sexuální narážky19,09 %1,69 %  
Nevhodné narážky na mou introverzi, žena - introvert= zvláštní, atypické, nenormální atd.. - 19,09 %1,69 %  
zlehčování problémů19,09 %1,69 %  
Nátlak 19,09 %1,69 %  

Graf

7. Ovlivnila Vás tato zkušenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9, Nevímotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1090,91 %16,95 %  
Ne19,09 %1,69 %  

Graf

8. Jak Vás tato zkušenost ovlivnila?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ukončení kontaktu s daným psychologem880 %13,56 %  
Vznik nedůvěry880 %13,56 %  
Zanevření na psychologickou pomoc obecně550 %8,47 %  
Považuji to za traumatizující zážitek330 %5,08 %  

Graf

9. Domníváte se, že si v některých případech nemusí psycholog počínat "maximálně eticky" (např. mírné lhaní klientovi pro jeho dobro)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11, Nevímotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím545,45 %8,47 %  
Ne436,36 %6,78 %  
Ano218,18 %3,39 %  

Graf

10. Jaké případy to (dle Vás) mohou být?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bíle lži; Požádá klienta, aby mu něco neřekl, co by ho právně ovlivnilo (psycholog pak může u soudu požádat o hodnověrné popření) např. Klient (14) měl styk s jiným člověk1100 %1,69 %  

Graf

11. Myslíte si, že je neetické chování psychologů dostatečně kontrolováno a sankcionováno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne981,82 %15,25 %  
Ano19,09 %1,69 %  
Nevím19,09 %1,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Máte pocit, že se v rámci vašeho kontaktu (sezení), psycholog zachoval neeticky?

  • odpověď Ano:
    • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Ovlivnila Vás tato zkušenost?

7. Ovlivnila Vás tato zkušenost?

  • odpověď Ano:
    • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Máte pocit, že se v rámci vašeho kontaktu (sezení), psycholog zachoval neeticky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Máte zkušenost s návštěvou/kontaktem psychologa?

4. V souvislosti s jakou oblastí jste vyhledal(a) odbornou pomoc?

5. Máte pocit, že se v rámci vašeho kontaktu (sezení), psycholog zachoval neeticky?

7. Ovlivnila Vás tato zkušenost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Máte zkušenost s návštěvou/kontaktem psychologa?

4. V souvislosti s jakou oblastí jste vyhledal(a) odbornou pomoc?

5. Máte pocit, že se v rámci vašeho kontaktu (sezení), psycholog zachoval neeticky?

7. Ovlivnila Vás tato zkušenost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kubínová, M.Etika psychologa (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://etika-psychologa.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.