Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etika v reklamě

Etika v reklamě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Otto Hejda
Šetření:16. 03. 2012 - 21. 03. 2012
Počet respondentů:487
Počet otázek (max/průměr):22 / 20.8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tento dotazník je zaměřen na etiku v reklamě a slouží jako podklad pro vypracování praktické částí mé bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Kde se nejčastěji setkáváte s reklamou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televize40482,96 %82,96 %  
internet38679,26 %79,26 %  
časopisy, noviny14229,16 %29,16 %  
billboardy12625,87 %25,87 %  
rozhlas8818,07 %18,07 %  
dopravní prostředky8617,66 %17,66 %  

Graf

2. Reklamu se kterou se v běžném životě setkám obecně vnímám jako

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevnímám jí16834,5 %34,5 %  
nepříjemnou14028,75 %28,75 %  
velmi nepříjemnou až obtěžující7114,58 %14,58 %  
příjemnou6312,94 %12,94 %  
velmi příjemnou až zábavnou61,23 %1,23 %  
jak kdy40,82 %0,82 %  
jak kdy a jak kterou20,41 %0,41 %  
Neutrální10,21 %0,21 %  
někdy příjemná jindy až obtěžující, není jednoznačné10,21 %0,21 %  
obecně jí vnímám avšak bez emocí10,21 %0,21 %  
zajímá mě10,21 %0,21 %  
zaleží čeho se týká10,21 %0,21 %  
nelze obecně posoudit, nějakou dobře, nějakou špatně, vždy záleží na zpracování10,21 %0,21 %  
Jak která, když je povedená, tak ji považuji za příjemnou a když je pitomá, tak za velmi obtěžující. 10,21 %0,21 %  
většinou obtěžující ale někdy zábavnou10,21 %0,21 %  
občas vnímám, ale výjmečně je příjemná10,21 %0,21 %  
někdy příjemnou, někdy otravnou10,21 %0,21 %  
nutnou součást dnešního světa10,21 %0,21 %  
některá je příjemná, když na ni omylem kouknu, jiná mě s..e10,21 %0,21 %  
neuvědomuji si to10,21 %0,21 %  
pracuji v oblasti reklamy - takze je to soucast me prace a tak ji i beru10,21 %0,21 %  
jak na co, některá je vtipná některá je nepříjemná10,21 %0,21 %  
někdy příjemnou, někdy děsnou a obtěžující, záleží na množství a způsobu presentace10,21 %0,21 %  
záleží na konkrétní reklamě10,21 %0,21 %  
zajímavou10,21 %0,21 %  
nevadí mi10,21 %0,21 %  
jak která, některá je příjemná a hezká a některé mě přímo otravují10,21 %0,21 %  
nepříjemnou ale někdy i zábavnou10,21 %0,21 %  
někdy jako příjemnou, ale občas také nepříjemnou.. záleží na situaci10,21 %0,21 %  
jak kdy někdy je vážně dobře udělaná a pak je to umělecký dílo10,21 %0,21 %  
tak napůl - některé jsou zábavné a vtipné a některé obtěžující10,21 %0,21 %  
mám k ní neutrální postoj, nebaví mě ale nevadí mi10,21 %0,21 %  
To záleží na produtku10,21 %0,21 %  
něco ignoruji, něco mě osloví10,21 %0,21 %  
jako součást dnešního života10,21 %0,21 %  
běžnou věc, které se nevyhnu10,21 %0,21 %  
něco, čeho je moc10,21 %0,21 %  
záleží na typu reklamy, většinou jsou obtěžující, někdy se ale i pobavím10,21 %0,21 %  
jak kdy obtěžující10,21 %0,21 %  
záleží na mómentálním rozpoložení10,21 %0,21 %  

Graf

3. Myslíte si, že by reklama v ČR měla být regulována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano39280,49 %80,49 %  
Ne9519,51 %19,51 %  

Graf

4. Regulace by měla probíhat formou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zákonů27369,64 %56,06 %  
Doporučení11930,36 %24,44 %  

Graf

5. Na reklamách, se kterými přicházím do styku, mi nejvíce vadí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klamavá/Zavádějici reklama42086,24 %86,24 %  
Cílení na děti18537,99 %37,99 %  
Stereotypy14128,95 %28,95 %  
Sexismus8617,66 %17,66 %  
Násilí8216,84 %16,84 %  
Zneucťování náboženských/kulturních symbolů 408,21 %8,21 %  
Všechny reklamy jsou v pořádku122,46 %2,46 %  

Graf

6. Jaký je Váš názor na sexismus v reklamách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevadí mi, pokud je reklama vtipná34671,05 %71,05 %  
Vadí mi7314,99 %14,99 %  
Vůbec mi nevadí6813,96 %13,96 %  

Graf

7. Zobrazení vztahu mezi žákem a učitelkou v reklamě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mi nevadí, protože jde o nadsázku 29059,55 %59,55 %  
mi vadí, přestože ho považuji za nadsázku13728,13 %28,13 %  
mi vadí a pohoršuje mě 346,98 %6,98 %  
mi nevadí, podobný vztah je v pořádku265,34 %5,34 %  

Graf

8. Jaký vliv má podle vás tato reklama na postavení učitele jakožto povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemá vliv vliv na postavení učitele25852,98 %52,98 %  
degraduje učitele20642,3 %42,3 %  
zlepšuje představu o učitelích91,85 %1,85 %  
Děti mají příklad toho, že "sežrat" pomůcky je v pořádku. Prostě, že dělat věci, které se dělat nemají, je v pořádku. Je to špatný příklad chování.10,21 %0,21 %  
divím se, že ji vůbec povolili, když vztah učitele se žákem je zakázaný10,21 %0,21 %  
zkresluje - předsudky?10,21 %0,21 %  
ukazuje že i učitel je jen člověk10,21 %0,21 %  
negativní vliv - učitel může zneužít svůj vliv10,21 %0,21 %  
rozhodně jejich postavení neposiluje, pokud takové vztahy existují patří do soukromí, rozhodně by neměly sloužit jako všeobecně vnímaná hodnota10,21 %0,21 %  
velmi záleží na charakteru diváka, někoho bude pohoršovat někoho ne10,21 %0,21 %  
mohla by negativně působit na učitele, ale ne přímo degradovat10,21 %0,21 %  
nelze zobrazit10,21 %0,21 %  
snižuje jejich respekt u žáků10,21 %0,21 %  
Staví učitele do špatné pozice ve výchově10,21 %0,21 %  
ukazuje žákům, že je to vlastně normální10,21 %0,21 %  
Nelíbí se mi to zváště kvůli nesprávnému pohledu na hierarchii ve vztahu učitel - žák. Pro děti, zvláště druhého stupně ZŠ, to může být špatný příklad. Učitel má být vzorem a být respektován. 10,21 %0,21 %  
moc nezlepšuje představu o učitelích10,21 %0,21 %  

Graf

9. Jaký vliv má reklama na celkový obraz firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemá vliv na image19840,66 %40,66 %  
zlepšuje image firmy18738,4 %38,4 %  
zhoršuje image firmy10220,94 %20,94 %  

Graf

10. Slogan „Postavíme vám ho všude“ je podle mého názoru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze sexistický21744,56 %44,56 %  
sexistický a vtipný16634,09 %34,09 %  
ani sexistický, ani vtipný5511,29 %11,29 %  
pouze vtipný428,62 %8,62 %  
nechápu ho71,44 %1,44 %  

Graf

11. Tento billboard, zobrazující polonahou ženu s výše zmíněným sloganem, podle mého názoru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využívá zažitý stereotyp, ale dělá to s humorem 18437,78 %37,78 %  
ženy nijak nedegraduje, ani neoslavuje14830,39 %30,39 %  
degraduje ženy13427,52 %27,52 %  
oslavuje ženskou krásu214,31 %4,31 %  

Graf

12. Jaký vliv má reklama na celkový obraz firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zhoršuje image20942,92 %42,92 %  
nemá vliv na image15231,21 %31,21 %  
zlepšuje image12625,87 %25,87 %  

Graf

13. Reklamní slogan mi připadá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
urážlivý, ale v daném kontextu přijatelný27957,29 %57,29 %  
naprosto v pořádku16533,88 %33,88 %  
příliš urážlivý, než aby byl přijatelný438,83 %8,83 %  

Graf

14. Jaký vliv má reklama na celkový obraz firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemá vliv na image22345,79 %45,79 %  
zlepšuje image21243,53 %43,53 %  
zhoršuje image5210,68 %10,68 %  

Graf

15. Kolik byste řekli, že je dívkám v reklamě let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2123247,64 %47,64 %  
14-1719239,43 %39,43 %  
22-245411,09 %11,09 %  
méně než 1461,23 %1,23 %  
25-2830,62 %0,62 %  

Graf

16. Jak jejich věk hodnotíte z hlediska toho, že vystupují v reklamě na alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
působí příliš mladě, což v reklamě na alkohol považuji za nevhodné.29259,96 %59,96 %  
jejich věk se mi zdá adekvátní.19439,84 %39,84 %  
oůsobí příliš staře, uvítal/a bych mladší herečky.10,21 %0,21 %  

Graf

17. Můžou podle vás mladě působící aktéři v reklamě přispět ke konzumaci alkohol nezletilými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně ano, ale je to pouze okrajový faktor při rozhodování nezletilých27456,26 %56,26 %  
ano, je to jeden z významných faktorů při rozhodování nezletilých12726,08 %26,08 %  
rozhodně ano, je to nejzásadnější faktor při rozhodování nezletilých449,03 %9,03 %  
vůbec ne428,62 %8,62 %  

Graf

18. Jaký vliv má reklama na celkový obraz firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemá vliv na image24750,72 %50,72 %  
zlepšuje image12024,64 %24,64 %  
zhoršuje image12024,64 %24,64 %  

Graf

19. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena37677,21 %77,21 %  
muž11122,79 %22,79 %  

Graf

20. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-2531464,48 %64,48 %  
26-3512325,26 %25,26 %  
36-45295,95 %5,95 %  
více než 55112,26 %2,26 %  
46-5571,44 %1,44 %  
15 a méně30,62 %0,62 %  

Graf

21. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské31464,48 %64,48 %  
středoškolské s maturitou16133,06 %33,06 %  
základní81,64 %1,64 %  
středoškolské bez maturity40,82 %0,82 %  

Graf

22. Jaký vliv má podle vás tato reklama na postavení učitele jakožto povolání? [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde se nejčastěji setkáváte s reklamou?

2. Reklamu se kterou se v běžném životě setkám obecně vnímám jako

3. Myslíte si, že by reklama v ČR měla být regulována?

4. Regulace by měla probíhat formou:

5. Na reklamách, se kterými přicházím do styku, mi nejvíce vadí

6. Jaký je Váš názor na sexismus v reklamách?

7. Zobrazení vztahu mezi žákem a učitelkou v reklamě

8. Jaký vliv má podle vás tato reklama na postavení učitele jakožto povolání?

9. Jaký vliv má reklama na celkový obraz firmy?

10. Slogan „Postavíme vám ho všude“ je podle mého názoru

11. Tento billboard, zobrazující polonahou ženu s výše zmíněným sloganem, podle mého názoru

12. Jaký vliv má reklama na celkový obraz firmy?

13. Reklamní slogan mi připadá:

14. Jaký vliv má reklama na celkový obraz firmy?

15. Kolik byste řekli, že je dívkám v reklamě let?

16. Jak jejich věk hodnotíte z hlediska toho, že vystupují v reklamě na alkohol?

17. Můžou podle vás mladě působící aktéři v reklamě přispět ke konzumaci alkohol nezletilými?

18. Jaký vliv má reklama na celkový obraz firmy?

19. Pohlaví

20. Věk

21. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde se nejčastěji setkáváte s reklamou?

2. Reklamu se kterou se v běžném životě setkám obecně vnímám jako

3. Myslíte si, že by reklama v ČR měla být regulována?

4. Regulace by měla probíhat formou:

5. Na reklamách, se kterými přicházím do styku, mi nejvíce vadí

6. Jaký je Váš názor na sexismus v reklamách?

7. Zobrazení vztahu mezi žákem a učitelkou v reklamě

8. Jaký vliv má podle vás tato reklama na postavení učitele jakožto povolání?

9. Jaký vliv má reklama na celkový obraz firmy?

10. Slogan „Postavíme vám ho všude“ je podle mého názoru

11. Tento billboard, zobrazující polonahou ženu s výše zmíněným sloganem, podle mého názoru

12. Jaký vliv má reklama na celkový obraz firmy?

13. Reklamní slogan mi připadá:

14. Jaký vliv má reklama na celkový obraz firmy?

15. Kolik byste řekli, že je dívkám v reklamě let?

16. Jak jejich věk hodnotíte z hlediska toho, že vystupují v reklamě na alkohol?

17. Můžou podle vás mladě působící aktéři v reklamě přispět ke konzumaci alkohol nezletilými?

18. Jaký vliv má reklama na celkový obraz firmy?

19. Pohlaví

20. Věk

21. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hejda, O.Etika v reklamě (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://etika-v-relame.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.