Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etika ve společnostech průzkum

Etika ve společnostech průzkum

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Ježková
Šetření:15. 11. 2010 - 17. 11. 2010
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je součástí semestrální práce na téma " Etika v personálním řízení".

Cílem tohoto průzkumu je především otázka, jak moc je etika ve společnostech  vnímána lidmi. 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je etika v dnešním moderním světě opomínána?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3665,45 %65,45 %  
ne1120 %20 %  
nevím814,55 %14,55 %  

Graf

2. Některé společnosti vytváří různé instrumenty ke zlepšení etického chování či etického jednání. Jsou jimi například etické kodexy, etické audity nebo výchova zaměstnanců k etickému jednání. Slyšeli jste někdy o zavedení podobného nástroje v konkrétní firmě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2850,91 %50,91 %  
ano2341,82 %41,82 %  
nevím47,27 %7,27 %  

Graf

3. Souhlasíte s tím, že vytváření výše zmíněných nástrojů ke zlepšení etického chování ve firmě je pouze výhodou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3054,55 %54,55 %  
nevím1527,27 %27,27 %  
nesouhlasím1018,18 %18,18 %  

Graf

4. Drtivá většina firem nemá instrumenty zamezující neetické chování ve své firmě zahrnuty. Tato většina firem ani nehodlá podobné instrumenty vypracovávat či je realizovat.Souhlasíte s názorem, že by každá firma měla zavést například výše zmíněný etický kodex povinně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2341,82 %41,82 %  
souhlasím2138,18 %38,18 %  
nevím610,91 %10,91 %  
spíše nesouhlasím35,45 %5,45 %  
nesouhlasím23,64 %3,64 %  

Graf

5. Zadejte svůj věk.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 254174,55 %74,55 %  
26 - 35712,73 %12,73 %  
36 - 50610,91 %10,91 %  
18 - 1511,82 %1,82 %  

Graf

6. Vyberte jednu z možností.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem student3870,37 %69,09 %  
jsem zaměstnaný1324,07 %23,64 %  
jsem podnikatel23,7 %3,64 %  
jsem nezaměstnaný11,85 %1,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je etika v dnešním moderním světě opomínána?

2. Některé společnosti vytváří různé instrumenty ke zlepšení etického chování či etického jednání. Jsou jimi například etické kodexy, etické audity nebo výchova zaměstnanců k etickému jednání. Slyšeli jste někdy o zavedení podobného nástroje v konkrétní firmě?

3. Souhlasíte s tím, že vytváření výše zmíněných nástrojů ke zlepšení etického chování ve firmě je pouze výhodou?

4. Drtivá většina firem nemá instrumenty zamezující neetické chování ve své firmě zahrnuty. Tato většina firem ani nehodlá podobné instrumenty vypracovávat či je realizovat.Souhlasíte s názorem, že by každá firma měla zavést například výše zmíněný etický kodex povinně?

5. Zadejte svůj věk.

6. Vyberte jednu z možností.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je etika v dnešním moderním světě opomínána?

2. Některé společnosti vytváří různé instrumenty ke zlepšení etického chování či etického jednání. Jsou jimi například etické kodexy, etické audity nebo výchova zaměstnanců k etickému jednání. Slyšeli jste někdy o zavedení podobného nástroje v konkrétní firmě?

3. Souhlasíte s tím, že vytváření výše zmíněných nástrojů ke zlepšení etického chování ve firmě je pouze výhodou?

4. Drtivá většina firem nemá instrumenty zamezující neetické chování ve své firmě zahrnuty. Tato většina firem ani nehodlá podobné instrumenty vypracovávat či je realizovat.Souhlasíte s názorem, že by každá firma měla zavést například výše zmíněný etický kodex povinně?

5. Zadejte svůj věk.

6. Vyberte jednu z možností.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ježková, A.Etika ve společnostech průzkum (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://etika-ve-spolecnoste.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.