Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Identifikace eticko-ekonomických aspektů reklamy ve sféře podnikání

Identifikace eticko-ekonomických aspektů reklamy ve sféře podnikání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Gužíková
Šetření:17. 02. 2015 - 12. 03. 2015
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):25 / 20.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

jsem studentkou 3. ročníku VŠB-TU, Ekonomické fakulty a chtěla bych Vás poprosit o vyplnění následujícího dotazníku, který  je anonymní a poslouží jako podklad pro mou bakalářskou práci na téma Identifikace eticko-ekonomických aspektů reklamy ve sféře podnikání.

Předem velice děkuji za Váš názor a za to, že jste mi věnoval/a několik minut Vašeho času.

Gabriela Gužíková

3. ročník, VŠB-TU EkF

Odpovědi respondentů

1. Jak vnímáte současnou reklamu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obtěžuje mě.4131,3 %31,3 %  
Obtěžuje mě jen někdy.4030,53 %30,53 %  
Nevnímám ji.2519,08 %19,08 %  
Nevadí mi.2418,32 %18,32 %  
Je mi příjemná.10,76 %0,76 %  

Graf

2. Jestliže Vás obtěžuje reklama alespoň trochu, která to je? (Zaškrtněte alespoň 1, maximálně však 3.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklama na internetu8282 %62,6 %  
Reklama v televizi7878 %59,54 %  
Reklama v rádiu3535 %26,72 %  
Reklama v tištěných mediích88 %6,11 %  
Reklamy v přímo v místě nakupování66 %4,58 %  
všechna11 %0,76 %  
na internetu pouze ta, kterou musím odkliknout. Internetové postranní bannery mi nevadí.11 %0,76 %  
Na youtube, i kdyz prave tam me nekdy nejvice zaujmou11 %0,76 %  
Ta reklama na Winterfresh, kde hrajou na Didgeridoo nebo co to je to je hrůza.11 %0,76 %  
Billboardy, nevkusné polepy výloh11 %0,76 %  
v mobilních aplikacích11 %0,76 %  

Graf

3. Ovlivňuje Vás reklama při kupním rozhodování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vždy.otázka č. 4, Spíše ano.otázka č. 4, Spíše ne.otázka č. 4, Ne, nikdy.otázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne.8967,94 %67,94 %  
Spíše ano.3022,9 %22,9 %  
Ne, nikdy.129,16 %9,16 %  

Graf

4. Jestliže Vás ovlivňuje reklama aspoň trochu, která to je? (Zaškrtněte alespoň 1, maximálně však 3.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklama na internetu6655,46 %50,38 %  
Reklama v televizi4840,34 %36,64 %  
Reklamy v přímo v místě nakupování4235,29 %32,06 %  
Reklama v tištěných mediích2722,69 %20,61 %  
Reklamní billboardy1310,92 %9,92 %  
Reklama v rádiu86,72 %6,11 %  
Product Placement10,84 %0,76 %  
leták10,84 %0,76 %  
zkušenosti jiných nakupujících10,84 %0,76 %  
:*10,84 %0,76 %  
Nevím. 10,84 %0,76 %  
Facebook, youtube10,84 %0,76 %  
Záleží na zpracování reklama. Nemohu přímo říct, který druh.10,84 %0,76 %  
newsleetery prostřednictvím e-mailu10,84 %0,76 %  

Graf

5. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními? (1=souhlasím, 2=spíše souhlasím, 3=nevím, 4=spíše nesouhlasím, 5=nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Reklama je v současné době důležitý informační zdroj.3.2821.852
Reklam je v našem životě příliš.1.4810.692
Reklamy většinou klamou a přehánějí.1.8780.81
Při nákupech často vyhledávám zboží, které znám z reklamy.3.7631.066
Z reklamy mají užitek agentury.2.0380.739
Reklama pomůže zvýšit tržbu podniku.1.740.62
Reklama pomůže zvýšit prestiž podniku.2.4731.074

Graf

6. Máte představu o pojmu etika v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 7, NEotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO6952,67 %52,67 %  
NE6247,33 %47,33 %  

Graf

7. Pokud ano, co si pod tímto pojmem představujete? (popište)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slušné, nepobuřující reklamy.11,43 %0,76 %  
reklama, která neporušuje právní předpisy, neohrožuje mravní výchovu dětí11,43 %0,76 %  
morální pravidla, jimiž by se reklama měla řídit... ahoj Gabko! :-) 11,43 %0,76 %  
etická reklama např nepoužívá podprahové vnímání11,43 %0,76 %  
spoustu věcí, např. klamavá reklama, reklama urážející skupinu obyvatel apod.11,43 %0,76 %  
neuvádět neetické nebo jakékoli hanebné, rasistické a podobné narážky na jakoukoli skupinu. V evropě se nesmí používat ani srovnávací reklama, nebo je velmi omezená oproti US.11,43 %0,76 %  
dodrueni slusnych mravu11,43 %0,76 %  
poctivá neklamavá reklama atd.11,43 %0,76 %  
možno nejaké hranice, pokiaľ až reklama môže zájsť.. či sa to už týka spôsobu vnucovania, alebo aj obsahu, aby bol spoločensky prijateľný..11,43 %0,76 %  
Je to mravni kodex11,43 %0,76 %  
ostatní odpovědi nesmí pohoršovat
Zobrazování morálně nevhodných témat, nekalá konkurence, porovnávání propagovaného zboží s konkrétním zbožím jiného výrobce atd.
e
dodržování morálnosti
Reklama musí mít nějaké morální pravidla - etiku
žádné vulgarnosti, neni klamava
pro reklamu existují jisté hranice, za které by se už neměl její obsah dostat - neměl by podporovat násilí či rasismus, shazovat jiné značky/produkty, uvádět lživé a zavádějící informace, navádět k porušování zákona nebo práv druhých lidí atd.
Produkt či služba je nabízena takovým způsobem a v takové formě, že zákazník má k dispozici všechny dostupné a relevantní informace o produktu a má svobodnou možnost ho koupit.
reklama se drží nějakých morálních hodnot, a není např. rasistická či sexistická, což u nás často dodržováno není
pravdivost reklamovaného zboží
To samé co v životě.
dodržování určitých zásad a pravidel. např.: nepoužívat antireklamu
Morální rozhodnutí
Soubor pravidel, norem. Co se v reklamě nesmí objevit.
Určité zásady reklamy, veci týkající se nekalé reklamy ...
základy zdravého rozumu, úroveň
Udržování morálních hodnot při snaze prosazení informace.
Že se nelže, že se nevyužívají podvědomé emoční finty.
Morální zásady, transparentnost, průhledná a neklamavá reklama
zakladní etická pravidla co by se měla dodržovat
Představuji si disciplínu, která se snaží aplikovat morální zásady a konvence do reklamního průmyslu.
uctívání společenských norem a zásad v reklamě
Neklamat
Nepomomlouvat konkurenční firmy
základní morální hodnoty a etické kodexy, které by měla reklama ctít
zásady
Dodrzovani urcitych moralnich a jinych kodexu. Napr.haneni konkurence, prilisna sexualita, slusna mluva, atd.
Jsou určité mantinely, které by tvůrci reklam neměli překračovat.
Určité meze slušnosti, které by ani reklama neměla překročit.
Přestože reklama musí přehánět a zveličovat, neměla by být vysloveně lživá a neměla by divákem přímo manipulovat za pomocí různých psychologických nástrojů (jako podprahové vjemy apod.)
podprahove a klamave reklamy
nesmí vykazovat přehnaně násilné, nevýchovné nebo rasistické znaky
nemělo by docházet ke klamání nakupujícího, vše by mělo být v určitých mezích
"chování" reklamy, to co si v reklamě mohou a nemohou dovolit ukazát/říct
zobrazení objektů/lidí/zvířat odpovídající nabízenému druhu služby/zboží
nenavážet se do jiných firem, zesměšňování osob atd...
zásady nepoškozování žádné ze stran (členové teamu, cílový zákazník, propagovaný produkt/společnost) na základě rasovém, náboženském, genderovém, věkovém, mravním, etnickém, atd.
Reklama cílená na děti, staré osoby atd. Na rodiče s nemocnými děti je podle mého názoru neetická.
Reklama by neměla být klamavá a urážlivá, třeba vůči špekounům.
určitá pravidla
neměla by být klamavá, naopak vkusná,decentní a nekontroverzní
Etiku v reklamě vnímám podobně jako slušnost, neboli nezneužívat emočně vypjatých témat (terorismus, chudoba, hlad). S tím, že určitá forma nadsázky nevadí.
Reklama by měla být slušná přiměřená, né sprostá
nechce se mi to vypisovat
Reklama je jistým způsobem regulována zákony atd.
výběr vhodných témat a situací, naopak vyhýbání se zcela nevhodým
reklama nesmí být sexistická, musí být pravdivá a nesmí urážet některé skupiny lidí
slušné chování, vyjadřování, neklamat zákazníka
Dodržování určitých morálních hodnot a slušnosti.
každá reklama by měla zachovávat jistou etiku, nikoho by neměla urážet či se konkrétně na někoho nebo něco obracet s úmyslem poškodit apod.
Reklama v sociální a kulturní sféře se nijak nedotýká žádné oblasti lidské společnosti, nikoho nepobuřuje svou nevhodností (rasismus, sexismus,...)
Kazda reklama by mela respektovat určite společenské normy a nezneuzivat citlivých údajů, příběhu, nespinit konkurenci...
např. uvádění pravdivých informací
morální zásady, které v reklamě platí - nedotýkat se rasových tematik, nelhat, neklamat zákazníka, nemazat mu med kolem pusy
Praktikování etických zásad a zákonných prostředků
důležité náležitosti reklamy, podmínky, které reklama musí dodržovat apod.
Pravdomluvenost, nezavádějící informace apod.
chování
pravdivost, nezpochybňování základních morálních hodnot
reklama nemá být rasistická ani sexistická, nemá propagovat zdraví škodlivé věci, nemá ponoukat k nenávisti, násilí, závisti...
6085,71 %45,8 % 

Graf

8. Pobouřila Vás v poslední době nějaká reklama? V případě odpovědi ne, pokračujte na otázku č. 10.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 9, NEotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE5069,44 %38,17 %  
ANO2230,56 %16,79 %  

Graf

9. Pokud ano, uveďte prosím jaká a o jaký produkt se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O reklamu půjčky za půlku.15 %0,76 %  
reklama na prostředky na podporu erekce15 %0,76 %  
v podstatě všechny15 %0,76 %  
téměř každá česká reklama v televizi je pobuřující. Vyjímkou je např. Kofola, Red Bull, Coca Cola...15 %0,76 %  
Argimax, Klenoty Aurum, McDonald´s - v novém městě15 %0,76 %  
Nevzpomínám si15 %0,76 %  
na nějaký prášek proti nachlazení, kdy se muž nedokáže postarat o děti, ale naštěstí se matka brzy vyléčí, aby se zase mohla postarat ona15 %0,76 %  
tampony a vložky15 %0,76 %  
Auto Hyundai15 %0,76 %  
V tramvaji dětský hlas vychvaluje Brněnský dopravní podnik. 15 %0,76 %  
ostatní odpovědi Na osobní automobil, kdy "bez obalu" odsuzovali konkurenci.
Kužížek - to dítě je na zabití
reklamy cílící především na rodiče malých dětí, využívající strachu rodičů ze strádání dětí -> produkty od hraček, přes obuv a oblečení k elektronice
Nevím přesně jaký produkt, ale celkově reklamy týkající se hraček pro děti.
No jasne pobouřila, ta na winterfresh vždyť to je hrozně otravné.
Každá reklama týkající se pracího prášku! -_-
xxxl lux - protivná a vlezlá hudba
Veškeré reklamy od Alza.cz
Vadí mi reklamy, které jsou hloupé. Což je většina reklam na dámské vložky a prací prášky.
Zbraně - zneužívá fotografie z popravy zadrženého novináře..
1050 %7,63 % 

Graf

10. V jakém médiu jste se s touto reklamou setkal/a? (TV, internet, billboard, apod.).

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tv1365 %9,92 %  
Billboard15 %0,76 %  
Argimax - tv a tištěná média, Klenoty Aurum - tištěná média a billboard, McDonald´s - tv15 %0,76 %  
tv/int.15 %0,76 %  
V šalině. 15 %0,76 %  
tv, internet, noviny/časopisy15 %0,76 %  
No televiza15 %0,76 %  
TV, internet a tisk15 %0,76 %  

Graf

11. Jak Vám z následujících motivů reklamy vadí? (1=nevadí, 2=spíše nevadí, 3=neutrální, 4=spíše vadí, 5=vadí)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Motiv násilí3.4432.109
Motiv nemoci a strachu3.2671.89
Motiv rasismu3.4662.111
Sexuální motiv, motiv nahoty2.842.012
Cílení na děti3.4731.745
Neúcta k náboženství3.1071.943
Klamavá, zavádějící reklama4.2371.509
Motiv alkoholu2.711.366
Motiv patetické dobročinnosti3.2291.291

Graf

12. Myslíte si, že je potřeba regulovat obsah reklamy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10680,92 %80,92 %  
ne2519,08 %19,08 %  

Graf

13. Slyšeli jste někdy o Radě pro reklamu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7355,73 %55,73 %  
ano5844,27 %44,27 %  

Graf

14. Víte, jaké jsou kompetence Rady pro reklamu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11083,97 %83,97 %  
ano2116,03 %16,03 %  

Graf

15. Znáte případy reklam, které byly prohlášeny za neetické?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9370,99 %70,99 %  
ne3829,01 %29,01 %  

Graf

16. Podali byste Radě pro reklamu stížnost na konkrétní reklamu, pokud byste věděli, že máte tuto možnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8766,41 %66,41 %  
ano4433,59 %33,59 %  

Graf

17. Považujete následující reklamní sdělení za pohoršující, resp. neetické?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 18, NEotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE8766,41 %66,41 %  
ANO4433,59 %33,59 %  

Graf

18. Co vám na reklamním sdělení z otázky č. 16 přijde neetické? (popište)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
holocaust12,22 %0,76 %  
Špatně umístěný obrázek.12,22 %0,76 %  
spojitost s plynem12,22 %0,76 %  
v koncentračních táborech se používal plyn pro zabíjení lidí, slogan použitý v reklamě vyznívá, jako by zacházení v táborech firma podporovala12,22 %0,76 %  
Nadpis článku je jasný. Jedná se o lidi, kteří si prošli koncentračním táborem a kde mnozí byli spalování a dávaní do plynu. Níže pod článkem je reklama na plyn od RWE. Někdo se tomu možná zasměje, ale je to rozhodne neetické a nevhodné.12,22 %0,76 %  
není nevhodné sdělení, ale redaktor, který je evidentně kokot :-)12,22 %0,76 %  
Kombinace distributora plynu a článek o židech z koncentračních táborů je velmi špatně zvolená. Neřekl bych však, že je chyba na straně RWE, nýbrž na straně editora, který nedokáže vnímat věci v širším úhlu nebo má opravdu černý smysl pro humor. 12,22 %0,76 %  
špatné umístění, jinak je v pořádku12,22 %0,76 %  
Nevhodné spojení tématu novinového článku a reklamy. 12,22 %0,76 %  
nevhodnost plynu a koncentračních táborů12,22 %0,76 %  
ostatní odpovědi neúcta k obětem koncentračního tábora, která nejspíš nevznikla schválně, ale nevšímavostí editora
Článek pojednává o koncentračních táborech - nepřipadá mi vhodné v tomto kontextu odkazovat na distributory plynu vzhledem k velkému množství úmrtí způsobených "plynem" v koncentračních táborech
reklama přes celou stranu, místo toho abych si mohl číst o koncentráku
Špatně umístěná reklama.
spojení tématu s plynem
lidé v koncentračních táborech byli spalování v plynových pecích, RWE je největším dodavatel plynu a zde se článek s reklamou neštastně střetnul vedle sebe na jedne strance
Nad reklamou článek o lidech z koncentračních táborů; následně reklama na dodávku plynu, která čtenáře upoutá jistě více už jen svoz velikostí. Volba této reklamy k tomuto článku je nešťastná.
Nevhodné umístění reklamy (obrázku) ve vztahu k titulku článku
Nevhodnost umístění reklamy na plyn od RWE pod článek o koncentračních táborech.
nepři
neúcta k židům a jejich spalování v koncentračních táborech
zneuctění
Nevhodna reklama vzhledem k titulku
Reklama na plyn
velké jak kráva a kombinace reklamy na plyn s koncentračním táborem na jedné straně
...
Absolutně se nehodí do prostředí článku.
reklama na plyn pod nadpisem vztahujícím se k lidem z koncentračního tábora
nadpis
název
plyn a koncentrak
výsměch, hloupé přirovnání plynu
Umístění reklamy je nevhodné vzhledem k historii
Souvislost s koncentračním táborem
Fotografie plynu je umístěna pod titulkem: Na lidi z koncentráků se zapomíná
Souvislost mezi holocaustem a plynem
spojení koncentračních táborů - použití plynu jako nástroje k zabíjení a reklamy na plyn
Nevhodnost umístění motivu plynu pod článek s tématikou koncentračních táborů.
špatné umístění v zavádějícím textu
nehodí se ke zmínce o koncentračním táboru přidat reklamu o plynu. velmi nemístná a nevhodně použitá reklama.
Souvislost - vražděni plynem za 2.svetove valkx
Její situování ke článku.
koncentrák
Už jen slovo "koncentrák" je příliš urážející, necitelné, ... nevím. No a obrovská reklama právě na plyn či elektřinu (nejsem si jistá) je prostě příšerná.
nadpis a horak
3577,78 %26,72 % 

Graf

19. Považujete následující reklamní sdělení za pohoršující, resp. neetické?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 20, NEotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE7859,54 %59,54 %  
ANO5340,46 %40,46 %  

Graf

20. Co vám na reklamním sdělení z otázky č. 18 přijde neetické? (popište).

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prdel23,77 %1,53 %  
nic23,77 %1,53 %  
Nahota23,77 %1,53 %  
sexuální podtext11,89 %0,76 %  
erotický podtext na veřejném prostranství 11,89 %0,76 %  
klamavé sdělení. za prdel nikdo okna nedá11,89 %0,76 %  
Muž líbající zadek11,89 %0,76 %  
nahé pozadí a polibek na něj11,89 %0,76 %  
polonahá prdel, kterou líbá Lenin11,89 %0,76 %  
erotika, je to nevhodné a urážející11,89 %0,76 %  
ostatní odpovědi Uziti zenskeho tela, je to degradujici, navic jen jeho casti
Využívání sexuality k upoutání pozornosti na nabízený produkt.
spíš bych se vyjádřil k 16 - záleží na tom, zda si RWE objednala umístění vedle takového článku - pokud ne, tak je to spíš hrubá chyba toho, kdo ty noviny sestavuje. Ad 20&21 videa z jiného serveru si pouštět nebudu, takže automaticky samé ne.
zesměšnění lenina
Lenin líbá prdel gg bazuka
Zesměšnění Lenina.
objektivizace ženy
Odhalené pozadí
otázka 18. tu není
za1 billboard(v zemí na západ od nás se s billboardy málokdy setkáte a taky vědí proč), Ženský zadek sice fajn, ale na reklamu se to nehodí
Ženské pozadí
Nejsem si jistá, zda neetické, či pohoršující. Rozhodně v reklamě pro okna nemá co dělat polonahá zadnice.
ty půlky...
žena jako platidlo
Nevhodné pro děti
to, kdy muž líbá hýždě ženy..
zadek
erotika, a ne zrovna vkusná.. pro děti nevhodné
Je trapne
Spíše bych řekla, že ubohé.
využití ženského těla k upoutání pozornosti
nelíbí se mi motivb nahoty v reklamách
vidí to i děti, spojeno s erotikou
vyobrazení naprosto nesouvisející s nabízeným produktem
nevhodný vtip
nevim
V prvé řadě mi vadí zvolený název a příslušný vizualizace (Lenin? Jako vážně se tak má jmenovat firma na okna?!) a spíš jako absurdní než neetické je míření znázorněním půlek (zadku) na mužskou první signální a pudy. Prostě bída.
Na reklamním sdělení otázky č. 19 se mi nelíbí vystrčený zadek :D
lenin a zadek
ztotoznovani nazvu spolecnosti s vudcem bolsevicke strany
otázku 18 nemám
Přijde mi nesprávné, že nějaká společnost používá k propagaci svého výrobku jednu z nejhorších lidských bytostí 20.století (i když má jeho jméno v názvu).
vadí mi využívání sexistických motivů a neúcta k ženám
Přílišné ukazování sexuality, která nemá žádnou souvislost s výrobkem vlastním
Pripominat Osobnost Lenina a navic v holým pozadím - nesmyslné a sprosté.
Zadek přes celý bilboard
Vulgárnost
obhroublý dvojsmysl
otázka 18 se mi někam vypařila, ale jestli jde o reklamu na okna za půlku, tak tam bych vynechala obrázek - pto zákazníka nemá žádnou informační hodnotu a je akorát tak trapný (ale asi bych tuto reklamu neoznačila za neetickou, pouze za nevhodnou)
Vždyťto takhle vidí i děti. Je to prostě příšerné. Nikdy bych nedůvěřovala firmě, která je schopna tohohle.
4075,47 %30,53 % 

Graf

 

21. Prosím shlédněte následující video a vyjádřete se.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

 

22. Prosím shlédněte následující video a vyjádřete se.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

23. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8464,12 %64,12 %  
Muž4735,88 %35,88 %  

Graf

24. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 26 let10983,21 %83,21 %  
27 – 35 let129,16 %9,16 %  
36 – 45 let53,82 %3,82 %  
18 a méně32,29 %2,29 %  
46 a více21,53 %1,53 %  

Graf

25. Jaké je Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student9975,57 %75,57 %  
Zaměstnanec1813,74 %13,74 %  
Podnikatel107,63 %7,63 %  
V domácnosti43,05 %3,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními? (1=souhlasím, 2=spíše souhlasím, 3=nevím, 4=spíše nesouhlasím, 5=nesouhlasím)

 • odpověď Při nákupech často vyhledávám zboží, které znám z reklamy.=5:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nikdy. na otázku 3. Ovlivňuje Vás reklama při kupním rozhodování?

6. Máte představu o pojmu etika v reklamě?

 • odpověď ANO:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi tv na otázku 10. V jakém médiu jste se s touto reklamou setkal/a? (TV, internet, billboard, apod.).
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 8. Pobouřila Vás v poslední době nějaká reklama? V případě odpovědi ne, pokračujte na otázku č. 10.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 8. Pobouřila Vás v poslední době nějaká reklama? V případě odpovědi ne, pokračujte na otázku č. 10.

8. Pobouřila Vás v poslední době nějaká reklama? V případě odpovědi ne, pokračujte na otázku č. 10.

 • odpověď ANO:
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi tv na otázku 10. V jakém médiu jste se s touto reklamou setkal/a? (TV, internet, billboard, apod.).

13. Slyšeli jste někdy o Radě pro reklamu?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Víte, jaké jsou kompetence Rady pro reklamu?

19. Považujete následující reklamní sdělení za pohoršující, resp. neetické?

 • odpověď NE:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílení na děti=1 na otázku 11. Jak Vám z následujících motivů reklamy vadí? (1=nevadí, 2=spíše nevadí, 3=neutrální, 4=spíše vadí, 5=vadí)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nikdy. na otázku 3. Ovlivňuje Vás reklama při kupním rozhodování?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak vnímáte současnou reklamu?

2. Jestliže Vás obtěžuje reklama alespoň trochu, která to je? (Zaškrtněte alespoň 1, maximálně však 3.)

3. Ovlivňuje Vás reklama při kupním rozhodování?

4. Jestliže Vás ovlivňuje reklama aspoň trochu, která to je? (Zaškrtněte alespoň 1, maximálně však 3.)

5. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními? (1=souhlasím, 2=spíše souhlasím, 3=nevím, 4=spíše nesouhlasím, 5=nesouhlasím)

6. Máte představu o pojmu etika v reklamě?

8. Pobouřila Vás v poslední době nějaká reklama? V případě odpovědi ne, pokračujte na otázku č. 10.

10. V jakém médiu jste se s touto reklamou setkal/a? (TV, internet, billboard, apod.).

11. Jak Vám z následujících motivů reklamy vadí? (1=nevadí, 2=spíše nevadí, 3=neutrální, 4=spíše vadí, 5=vadí)

12. Myslíte si, že je potřeba regulovat obsah reklamy?

13. Slyšeli jste někdy o Radě pro reklamu?

14. Víte, jaké jsou kompetence Rady pro reklamu?

15. Znáte případy reklam, které byly prohlášeny za neetické?

16. Podali byste Radě pro reklamu stížnost na konkrétní reklamu, pokud byste věděli, že máte tuto možnost?

17. Považujete následující reklamní sdělení za pohoršující, resp. neetické?

21. Prosím shlédněte následující video a vyjádřete se.

23. Jaké je Vaše pohlaví?

24. Jaký je Váš věk?

25. Jaké je Vaše zaměstnání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak vnímáte současnou reklamu?

2. Jestliže Vás obtěžuje reklama alespoň trochu, která to je? (Zaškrtněte alespoň 1, maximálně však 3.)

3. Ovlivňuje Vás reklama při kupním rozhodování?

4. Jestliže Vás ovlivňuje reklama aspoň trochu, která to je? (Zaškrtněte alespoň 1, maximálně však 3.)

5. Nakolik souhlasíte s následujícími tvrzeními? (1=souhlasím, 2=spíše souhlasím, 3=nevím, 4=spíše nesouhlasím, 5=nesouhlasím)

6. Máte představu o pojmu etika v reklamě?

8. Pobouřila Vás v poslední době nějaká reklama? V případě odpovědi ne, pokračujte na otázku č. 10.

10. V jakém médiu jste se s touto reklamou setkal/a? (TV, internet, billboard, apod.).

11. Jak Vám z následujících motivů reklamy vadí? (1=nevadí, 2=spíše nevadí, 3=neutrální, 4=spíše vadí, 5=vadí)

12. Myslíte si, že je potřeba regulovat obsah reklamy?

13. Slyšeli jste někdy o Radě pro reklamu?

14. Víte, jaké jsou kompetence Rady pro reklamu?

15. Znáte případy reklam, které byly prohlášeny za neetické?

16. Podali byste Radě pro reklamu stížnost na konkrétní reklamu, pokud byste věděli, že máte tuto možnost?

17. Považujete následující reklamní sdělení za pohoršující, resp. neetické?

21. Prosím shlédněte následující video a vyjádřete se.

23. Jaké je Vaše pohlaví?

24. Jaký je Váš věk?

25. Jaké je Vaše zaměstnání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gužíková, G.Identifikace eticko-ekonomických aspektů reklamy ve sféře podnikání (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://etika2015.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.