Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etiketa v přijímacím řízení

Etiketa v přijímacím řízení

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Strnadová
Šetření:14. 03. 2011 - 21. 03. 2011
Počet respondentů:180
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou Vysoké školy obchodní. Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník tvoří hlavní náplň mé bakalářské práce na téma Etiketa v obchodní komunikaci. Předem Vám děkuji za vyplnění

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12971,67 %71,67 %  
muž5128,33 %28,33 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let13977,22 %77,22 %  
26-35 let2111,67 %11,67 %  
nad 46 let147,78 %7,78 %  
36-45 let63,33 %3,33 %  

Graf

3. Jakou formu hledání brigády či pracovního úvazku upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet11061,11 %61,11 %  
doporučení známých5329,44 %29,44 %  
personální agentura63,33 %3,33 %  
úřad práce63,33 %3,33 %  
novinová inzerce52,78 %2,78 %  

Graf

4. Jak nejčastěji odpovídáte na pracovní nabídku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
elektronicky12569,44 %69,44 %  
telefonicky2815,56 %15,56 %  
osobně2312,78 %12,78 %  
písemně42,22 %2,22 %  

Graf

5. Jakou formu odpovědi na inzerát očekáváte od potencionálního zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
telefonický kontakt9150,56 %50,56 %  
e-mail8848,89 %48,89 %  
dopis10,56 %0,56 %  

Graf

6. Do jaké doby očekáváte, že se Vám potenciální zaměstnavatel ozve na vaši žádost o zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do týdne12267,78 %67,78 %  
do čtrnácti dnů3821,11 %21,11 %  
do dvou dnů158,33 %8,33 %  
do měsíce52,78 %2,78 %  

Graf

7. Jaký čas Vám nejvíce vyhovuje pro konání přijímacího pohovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9-12 hodin11664,44 %64,44 %  
12-17 hodin4525 %25 %  
7-9 hodin1910,56 %10,56 %  

Graf

8. Na místo konání přijímacího pohovoru obvykle přicházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 minut předem11966,11 %66,11 %  
přesně na čas5932,78 %32,78 %  
o pár minut později21,11 %1,11 %  

Graf

9. Jaký styl vyjadřování nejčastěji při pohovoru používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spisovnou češtinu14882,22 %82,22 %  
hovorovou češtinu3217,78 %17,78 %  

Graf

10. Odbornou terminologii používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přiměřeně situaci15988,33 %88,33 %  
vyhýbám se jí179,44 %9,44 %  
v maximální možné míře42,22 %2,22 %  

Graf

11. Jak se nejčastěji připravujete na pohovor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zjistím si informace o firmě11262,22 %62,22 %  
zopakuji si znalosti potřebné k výkonu budoucího povolání4022,22 %22,22 %  
připravím si doplňující otázky137,22 %7,22 %  
jiné105,56 %5,56 %  
procvičím si konverzaci v cizím jazyce52,78 %2,78 %  

Graf

12. V čem podle Vás nejčastěji spočívá neúspěch přijímacího pohovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vystupování6435,56 %35,56 %  
nepřipravenost5832,22 %32,22 %  
nedostatečná kvalifikace5228,89 %28,89 %  
nedochvilnost52,78 %2,78 %  
oblékání10,56 %0,56 %  

Graf

13. V následující tabulce jsou uvedeny formy neverbální komunikace. Podle svého názoru zaškrtněte počet bodů u každé možnosti. Čím více se na danou formu zaměřujete při pohovoru, tím větší počet bodů ji přidělte. Celkový součet Vámi přiřazených bodů nesmí přesáhnout 10.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
oční kontakt3.7831.059
pohyb rukou2.4720.883
výraz tváře3.6171.092

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Jakou formu hledání brigády či pracovního úvazku upřednostňujete?

4. Jak nejčastěji odpovídáte na pracovní nabídku?

5. Jakou formu odpovědi na inzerát očekáváte od potencionálního zaměstnavatele?

6. Do jaké doby očekáváte, že se Vám potenciální zaměstnavatel ozve na vaši žádost o zaměstnání?

7. Jaký čas Vám nejvíce vyhovuje pro konání přijímacího pohovoru?

8. Na místo konání přijímacího pohovoru obvykle přicházíte?

9. Jaký styl vyjadřování nejčastěji při pohovoru používáte?

10. Odbornou terminologii používáte?

11. Jak se nejčastěji připravujete na pohovor?

12. V čem podle Vás nejčastěji spočívá neúspěch přijímacího pohovoru?

13. V následující tabulce jsou uvedeny formy neverbální komunikace. Podle svého názoru zaškrtněte počet bodů u každé možnosti. Čím více se na danou formu zaměřujete při pohovoru, tím větší počet bodů ji přidělte. Celkový součet Vámi přiřazených bodů nesmí přesáhnout 10.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Jakou formu hledání brigády či pracovního úvazku upřednostňujete?

4. Jak nejčastěji odpovídáte na pracovní nabídku?

5. Jakou formu odpovědi na inzerát očekáváte od potencionálního zaměstnavatele?

6. Do jaké doby očekáváte, že se Vám potenciální zaměstnavatel ozve na vaši žádost o zaměstnání?

7. Jaký čas Vám nejvíce vyhovuje pro konání přijímacího pohovoru?

8. Na místo konání přijímacího pohovoru obvykle přicházíte?

9. Jaký styl vyjadřování nejčastěji při pohovoru používáte?

10. Odbornou terminologii používáte?

11. Jak se nejčastěji připravujete na pohovor?

12. V čem podle Vás nejčastěji spočívá neúspěch přijímacího pohovoru?

13. V následující tabulce jsou uvedeny formy neverbální komunikace. Podle svého názoru zaškrtněte počet bodů u každé možnosti. Čím více se na danou formu zaměřujete při pohovoru, tím větší počet bodů ji přidělte. Celkový součet Vámi přiřazených bodů nesmí přesáhnout 10.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Strnadová, I.Etiketa v přijímacím řízení (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://etiketa-v-prijimacim-rizeni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.