Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ETNICKÉ PŘEDSUDKY V ČESKÝCH ŠKOLÁCH

ETNICKÉ PŘEDSUDKY V ČESKÝCH ŠKOLÁCH

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Mokrá
Šetření:17. 04. 2010 - 19. 04. 2010
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):13 / 4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílovou skupinou tohoto dotazníku jsou příslušníci etnických mešin žijící v České republice. Dotazník je součástí seminární práce a jeho cílem je zjistit, zda se příslušníci etnických menšin často setkávají s předsudky vůči nim, v jaké podobě se s nimi setkávají apod. Dotazník obsahuje pouze 10 krátkých otázek a je anonymní. Výsledky budou prezentovány v rámci předmětu Psychologie na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

V případě otázek ano-ne vždy prosím zvolte pouze jednu odpověď. V případě otázek a), b), c) můžete zaškrtnout jednu až všechny možnosti. Několik otázek je otevřených, zde prosím napište vlastní odpověď.

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se někdy ve škole s etnickými předsudky vůči Vaší osobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4100 %100 %  

Graf

2. S předsudky jste se setkal/a na:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

3. Setkával/a či setkáváte se s předsudky opakovaně?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

4. Můžete situaci, kdy jste se setkal/a s předsudky vůči Vám stručně popsat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

5. Od koho jste se s předsudky setkal/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

6. Někdo jiný, od koho jste se setkal/a s předsudky?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

7. Obrátili jste se na někoho s žádostí o pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

8. Na koho jste se s žádostí o pomoc obrátil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

9. Pomohla Vám daná osoba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

10. Jakým způsobem Vám daná osoba pomohla?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

11. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž375 %75 %  
Žena125 %25 %  

Graf

12. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25250 %50 %  
23125 %25 %  
20125 %25 %  

Graf

13. K jaké etnické skupině se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čech375 %75 %  
Česká125 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mokrá, K.ETNICKÉ PŘEDSUDKY V ČESKÝCH ŠKOLÁCH (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://etnicke-predsudky-v-ceskych-skolach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.