Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Euro - výhoda či nevýhoda

Euro - výhoda či nevýhoda

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina e
Šetření:23. 11. 2014 - 28. 11. 2014
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku.. :-)

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 252455,81 %55,81 %  
26 – 351023,26 %23,26 %  
36 - 45613,95 %13,95 %  
46 - 6036,98 %6,98 %  

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2353,49 %53,49 %  
muž2046,51 %46,51 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2558,14 %58,14 %  
středoškolské s maturitou1432,56 %32,56 %  
středoškolské bez maturity36,98 %6,98 %  
základní12,33 %2,33 %  

Graf

4. Jaký je váš čistý měsíční příjem na osobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 10 0001944,19 %44,19 %  
10 000 - 20 0001534,88 %34,88 %  
41 000 - a více49,3 %9,3 %  
21 000 - 30 00049,3 %9,3 %  
31 000 - 40 00012,33 %2,33 %  

Graf

5. Souhlasíte se členstvím České republiky v Evropské unii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2353,49 %53,49 %  
ne2046,51 %46,51 %  

Graf

6. Myslíte si, že se Vaše životní úroveň změnila po vstupu do EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nezměnila2353,49 %53,49 %  
ano, k lepšímu1227,91 %27,91 %  
ano, k horšímu818,6 %18,6 %  

Graf

7. Zajímáte se o informace spojené s eurem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano čtu si různé články, sleduji diskuze apod.2046,51 %46,51 %  
ano, ale jen když se doslechnu něco v televizi, rádiu apod.1330,23 %30,23 %  
ne, nezajímám se1023,26 %23,26 %  

Graf

8. Líbí se vám více Euro nebo naše koruna? (designově)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Koruna česká3172,09 %72,09 %  
líbí se mi obě měny1023,26 %23,26 %  
Euro24,65 %4,65 %  

Graf

9. Myslíte si, že by euro mohlo být přínosem pro Českou republiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3172,09 %72,09 %  
ano1227,91 %27,91 %  

Graf

10. Pokud ano, jaké výhody podle Vás nám euro přinese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výhody při cestování do zahraničí3786,05 %86,05 %  
při obchodování s jinými státy1841,86 %41,86 %  
silnější a stabilnější měnu49,3 %9,3 %  
zlepšení ekonomické situace v ČR36,98 %6,98 %  
zvýšení prestiže a sebevědomí obyvatel ČR12,33 %2,33 %  

Graf

11. Bojíte se přechodu na tuto společnou měnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3683,72 %83,72 %  
ne716,28 %16,28 %  

Graf

12. Jestli ano, co Vás trápí nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvyšování cen, zaokrouhlování3069,77 %69,77 %  
zvýšení závislosti na EU2148,84 %48,84 %  
nepříznivý vliv na ekonomickou a hospodářskou situaci2046,51 %46,51 %  
přepočítávání cen1739,53 %39,53 %  
nárůst chudoby1330,23 %30,23 %  
zvykání si na nový vzhled bankovek a mincí511,63 %11,63 %  

Graf

13. Myslíte si, že zavedení eura v ČR způsobí větší zdražení výrobků a služeb na českém trhu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3888,37 %88,37 %  
ne511,63 %11,63 %  

Graf

14. V kterém roce si myslíte že bude euro měna v ČR zavedena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný3172,09 %72,09 %  
2018613,95 %13,95 %  
201749,3 %9,3 %  
201624,65 %4,65 %  

Graf

15. Jaký je Váš celkový postoj k zavedení eura v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativní3581,4 %81,4 %  
nemám vyhraněný postoj511,63 %11,63 %  
pozitivní36,98 %6,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Pokud ano, jaké výhody podle Vás nám euro přinese?

  • odpověď při obchodování s jinými státy:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Myslíte si, že by euro mohlo být přínosem pro Českou republiku?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je váš čistý měsíční příjem na osobu?

5. Souhlasíte se členstvím České republiky v Evropské unii?

6. Myslíte si, že se Vaše životní úroveň změnila po vstupu do EU?

7. Zajímáte se o informace spojené s eurem?

8. Líbí se vám více Euro nebo naše koruna? (designově)

9. Myslíte si, že by euro mohlo být přínosem pro Českou republiku?

10. Pokud ano, jaké výhody podle Vás nám euro přinese?

11. Bojíte se přechodu na tuto společnou měnu?

12. Jestli ano, co Vás trápí nejvíce?

13. Myslíte si, že zavedení eura v ČR způsobí větší zdražení výrobků a služeb na českém trhu ?

14. V kterém roce si myslíte že bude euro měna v ČR zavedena?

15. Jaký je Váš celkový postoj k zavedení eura v ČR?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je váš čistý měsíční příjem na osobu?

5. Souhlasíte se členstvím České republiky v Evropské unii?

6. Myslíte si, že se Vaše životní úroveň změnila po vstupu do EU?

7. Zajímáte se o informace spojené s eurem?

8. Líbí se vám více Euro nebo naše koruna? (designově)

9. Myslíte si, že by euro mohlo být přínosem pro Českou republiku?

10. Pokud ano, jaké výhody podle Vás nám euro přinese?

11. Bojíte se přechodu na tuto společnou měnu?

12. Jestli ano, co Vás trápí nejvíce?

13. Myslíte si, že zavedení eura v ČR způsobí větší zdražení výrobků a služeb na českém trhu ?

14. V kterém roce si myslíte že bude euro měna v ČR zavedena?

15. Jaký je Váš celkový postoj k zavedení eura v ČR?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

e, K.Euro - výhoda či nevýhoda (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://euro-vyhoda-ci-nevyhoda41.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.