Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Euroregion Těšínské Slezsko

Euroregion Těšínské Slezsko

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Žebroková
Šetření:25. 03. 2011 - 15. 04. 2011
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Slezské univerzity a chci Vás požádat o spolupráci na své diplomové práci, a to prostřednictvím zodpovězení těchto 11 otázek. Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o spolupráci v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4463,77 %63,77 %  
ne2536,23 %36,23 %  

Graf

2. Spolupracujete s některou z obcí/organizací/podnikem/vzdělávací institucí z polské strany Euroregionu Těšínské Slezsko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4260,87 %60,87 %  
ano2739,13 %39,13 %  

Graf

3. Zajímáte se o prostředky z fondů Evropské Unie jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obec2434,78 %34,78 %  
Nezisková organizace1724,64 %24,64 %  
Nezajímám se1521,74 %21,74 %  
Jednotlivec913,04 %13,04 %  
Jinak68,7 %8,7 %  

Graf

4. Pokud se zajímáte o prostředky z fondů EU jako obec jedná se o:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obec do 5 000 obyvatel1856,25 %26,09 %  
obec nad 20 001 obyvatel1031,25 %14,49 %  
obec od 5 001 do 10 000 obyvatel39,38 %4,35 %  
obec od 10 001 do 20 000 obyvatel13,13 %1,45 %  

Graf

5. Pokud se zajímáte o prostředky z fondů EU jako nezisková organizace jedná se o:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozpočtová a příspěvková organizace1045,45 %14,49 %  
Občanské sdružení836,36 %11,59 %  
Jiná29,09 %2,9 %  
nic14,55 %1,45 %  
Veřejnoprávní instituce14,55 %1,45 %  
Obecně prospěšná společnost14,55 %1,45 %  

Graf

6. Čerpáte prostředky z EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3753,62 %53,62 %  
ne3246,38 %46,38 %  

Graf

7. Čerpáte prostředky z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 – 2013?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4971,01 %71,01 %  
ano2028,99 %28,99 %  

Graf

8. Realizovali jste již projekt, který byl financován z prostředků EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3855,07 %55,07 %  
ne3144,93 %44,93 %  

Graf

9. Realizovali jste již projekt, který byl financován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 – 2013?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4869,57 %69,57 %  
ano2130,43 %30,43 %  

Graf

10. Pokud ano, jak hodnotíte výsledek projektu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivně2281,48 %31,88 %  
Nic se nezměnilo311,11 %4,35 %  
Negativně27,41 %2,9 %  

Graf

11. V rámci které z podporovaných oblastí byl projekt realizován?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit1238,71 %17,39 %  
Fond mikroprojektů1032,26 %14,49 %  
Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání929,03 %13,04 %  
Podpora rozvoje cestovního ruchu619,35 %8,7 %  
Územní spolupráce veřejných institucí26,45 %2,9 %  
Jiné26,45 %2,9 %  
Ochrana životního prostředí13,23 %1,45 %  
Prevence rizik13,23 %1,45 %  
Rozvoj podnikatelského prostředí13,23 %1,45 %  
nic13,23 %1,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Zajímáte se o spolupráci v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fond mikroprojektů na otázku 11. V rámci které z podporovaných oblastí byl projekt realizován?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Spolupracujete s některou z obcí/organizací/podnikem/vzdělávací institucí z polské strany Euroregionu Těšínské Slezsko?

2. Spolupracujete s některou z obcí/organizací/podnikem/vzdělávací institucí z polské strany Euroregionu Těšínské Slezsko?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Zajímáte se o spolupráci v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nezajímám se na otázku 3. Zajímáte se o prostředky z fondů Evropské Unie jako:

3. Zajímáte se o prostředky z fondů Evropské Unie jako:

 • odpověď Obec:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 5 000 obyvatel na otázku 4. Pokud se zajímáte o prostředky z fondů EU jako obec jedná se o:

6. Čerpáte prostředky z EU?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fond mikroprojektů na otázku 11. V rámci které z podporovaných oblastí byl projekt realizován?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Realizovali jste již projekt, který byl financován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 – 2013?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Čerpáte prostředky z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 – 2013?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit na otázku 11. V rámci které z podporovaných oblastí byl projekt realizován?
 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nezajímám se na otázku 3. Zajímáte se o prostředky z fondů Evropské Unie jako:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Realizovali jste již projekt, který byl financován z prostředků EU?

8. Realizovali jste již projekt, který byl financován z prostředků EU?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fond mikroprojektů na otázku 11. V rámci které z podporovaných oblastí byl projekt realizován?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivně na otázku 10. Pokud ano, jak hodnotíte výsledek projektu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Čerpáte prostředky z EU?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit na otázku 11. V rámci které z podporovaných oblastí byl projekt realizován?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Realizovali jste již projekt, který byl financován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 – 2013?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Čerpáte prostředky z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 – 2013?
 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nezajímám se na otázku 3. Zajímáte se o prostředky z fondů Evropské Unie jako:

9. Realizovali jste již projekt, který byl financován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 – 2013?

 • odpověď ano:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fond mikroprojektů na otázku 11. V rámci které z podporovaných oblastí byl projekt realizován?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit na otázku 11. V rámci které z podporovaných oblastí byl projekt realizován?

10. Pokud ano, jak hodnotíte výsledek projektu?

 • odpověď Pozitivně:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fond mikroprojektů na otázku 11. V rámci které z podporovaných oblastí byl projekt realizován?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit na otázku 11. V rámci které z podporovaných oblastí byl projekt realizován?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Realizovali jste již projekt, který byl financován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 – 2013?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o spolupráci v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko?

2. Spolupracujete s některou z obcí/organizací/podnikem/vzdělávací institucí z polské strany Euroregionu Těšínské Slezsko?

3. Zajímáte se o prostředky z fondů Evropské Unie jako:

4. Pokud se zajímáte o prostředky z fondů EU jako obec jedná se o:

5. Pokud se zajímáte o prostředky z fondů EU jako nezisková organizace jedná se o:

6. Čerpáte prostředky z EU?

7. Čerpáte prostředky z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 – 2013?

8. Realizovali jste již projekt, který byl financován z prostředků EU?

9. Realizovali jste již projekt, který byl financován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 – 2013?

10. Pokud ano, jak hodnotíte výsledek projektu?

11. V rámci které z podporovaných oblastí byl projekt realizován?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o spolupráci v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko?

2. Spolupracujete s některou z obcí/organizací/podnikem/vzdělávací institucí z polské strany Euroregionu Těšínské Slezsko?

3. Zajímáte se o prostředky z fondů Evropské Unie jako:

4. Pokud se zajímáte o prostředky z fondů EU jako obec jedná se o:

5. Pokud se zajímáte o prostředky z fondů EU jako nezisková organizace jedná se o:

6. Čerpáte prostředky z EU?

7. Čerpáte prostředky z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 – 2013?

8. Realizovali jste již projekt, který byl financován z prostředků EU?

9. Realizovali jste již projekt, který byl financován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 2007 – 2013?

10. Pokud ano, jak hodnotíte výsledek projektu?

11. V rámci které z podporovaných oblastí byl projekt realizován?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Žebroková, V.Euroregion Těšínské Slezsko (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://euroregion-tesinske-slezsko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.