Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Eurovíkendy, specifická nabídka CK

Eurovíkendy, specifická nabídka CK

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alice Kalousková
Šetření:16. 04. 2011 - 23. 04. 2011
Počet respondentů:86
Počet otázek (max/průměr):20 / 10.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, ahoj

píši bakalářskou práci na téma Eurovíkendy-specifická forma v nabídce českých cestovních kanceláří a moc by mi pomohly Vaše zkušenosti, které máte s organizováním výletů do evropských metropolí.

Odpovědi respondentů

1. Která metropole je pro Vás nejatraktivnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Paříž1922,09 %22,09 %  
Řím1517,44 %17,44 %  
Barcelona1011,63 %11,63 %  
Amsterdam910,47 %10,47 %  
Londýn910,47 %10,47 %  
Madrid55,81 %5,81 %  
Benátky44,65 %4,65 %  
Budapešť33,49 %3,49 %  
Dublin33,49 %3,49 %  
Tomsk11,16 %1,16 %  
Porto11,16 %1,16 %  
Žďár nad Sázavou11,16 %1,16 %  
Bangkok11,16 %1,16 %  
Stockholm11,16 %1,16 %  
Split11,16 %1,16 %  
Barcelona, Madrid, Řím, Paříž11,16 %1,16 %  
Lublaň11,16 %1,16 %  
Vídeň11,16 %1,16 %  

Graf

2. Podnikl/a jste někdy cestu, do některé z evropských metropolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7688,37 %88,37 %  
Ne1011,63 %11,63 %  

Graf

3. Chtěl/a byste se do nějakého města podívat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10100 %11,63 %  

Graf

4. Jak byste si cestu zajišťoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Využil/a bych služeb CKotázka č. 11, Využil/a bych jen zajištění části zájezdu (ubytování, doprava,..)otázka č. 11, Cestu bych si organizoval/a sám/samaotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Využil/a bych služeb CK550 %5,81 %  
Využil/a bych jen zajištění části zájezdu (ubytování, doprava,..)330 %3,49 %  
Cestu bych si organizoval/a sám/sama220 %2,33 %  

Graf

5. Jak jste si svoji cestu zajišťoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Využil jsem komplexních služeb CKotázka č. 6, Využil jsem služeb CK jen částečně (pouze ubytování, doprava nebo doprovodné služby)otázka č. 6, Cestu jsem si organizoval/a sám/sama.otázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cestu jsem si organizoval/a sám/sama.4761,84 %54,65 %  
Využil jsem komplexních služeb CK1925 %22,09 %  
Využil jsem služeb CK jen částečně (pouze ubytování, doprava nebo doprovodné služby)1013,16 %11,63 %  

Graf

6. Služby jaké CK jste využil/a? (nebo pro jakou CK byl zájezd zprostředkován cestovní agenturou)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čedok310,34 %3,49 %  
CK VŠPJ26,9 %2,33 %  
ABC TOURS26,9 %2,33 %  
Cedok26,9 %2,33 %  
Kontakt Moravia, Firo Tour, čedok....13,45 %1,16 %  
Galatea13,45 %1,16 %  
victoria13,45 %1,16 %  
CK Exim, CK Čedok, CK Victoria13,45 %1,16 %  
Školní CK13,45 %1,16 %  
CK Vysoké školy polytechnické13,45 %1,16 %  
ostatní odpovědi Firo Tour, v rámci školní praxe
CK SANTINI TOUR
CK Voma
blue style
Dantour
nepamatuji se
CK Kamp
protravel
všpj
už si nepamatuji
tip tour
mayer
i assist
terra tour
1448,28 %16,28 % 

Graf

7. Byl/a jste spokojen/a s průběhem zájezdu organizovaným CK?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2896,55 %32,56 %  
ne13,45 %1,16 %  

Graf

8. Je pro Vás nabídka na českém trhu dostačující? (nabídka CK, možnosti rezervací, přístup k informacím,..)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6990,79 %80,23 %  
Ne79,21 %8,14 %  

Graf

9. Jaká služba Vám v nabídce CK chybí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stále se opakující nabídky CK125 %1,16 %  
nejsou všechny evropské metropole v nabídce125 %1,16 %  
možnost vlastního plánování programu125 %1,16 %  
přesnější popisy ubytování + fotografie125 %1,16 %  

Graf

10. Jakou službu poskytovanou CK nebo CA jste využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Již vytvořený balíček3850 %44,19 %  
Ubytování2127,63 %24,42 %  
Žádnou2127,63 %24,42 %  
Doprava1925 %22,09 %  
Rezervace vstupenek810,53 %9,3 %  
Vizum11,32 %1,16 %  
Rezervace automobilu11,32 %1,16 %  

Graf

11. Jaké rezervační portály při organizaci využíváte (nebo byste využil/a)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

cestovní kancelář

exim tours

internet

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

Student Agency, Exim Tours

zatím žádné

12. Jaký způsob dopravy při svých cestách nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Automobil770 %8,14 %  
Letadlo440 %4,65 %  
Vlak110 %1,16 %  
Autobus110 %1,16 %  

Graf

13. Jaký typ ubytování nejčastěji vyhledáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hotely ****440 %4,65 %  
ubytování v soukromí330 %3,49 %  
hotel *,**, ***220 %2,33 %  
hostely, ubytovny110 %1,16 %  
hotely *****110 %1,16 %  

Graf

14. Jakou metropoli byste v nejbližší budoucnosti chtěl/a navštívit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Paříž240 %2,33 %  
Los Angeles120 %1,16 %  
Londýn120 %1,16 %  
Benátky120 %1,16 %  

Graf

15. Co Vás na evropských metropolích nejvíce zajímá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Památky, architektura770 %8,14 %  
Kultura a zábava330 %3,49 %  

Graf

16. Jak často navštěvujete evropská města?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejezdím vůbec666,67 %6,98 %  
1x za rok222,22 %2,33 %  
Výjimečně111,11 %1,16 %  

Graf

17. Kolik byste byl/a ochotna za eurovíkend utratit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5000-7000 Kč3745,68 %43,02 %  
do 5000 Kč3340,74 %38,37 %  
7000 - 10000 Kč1316,05 %15,12 %  
více jak 10000 Kč22,47 %2,33 %  

Graf

18. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-35 let4855,81 %55,81 %  
18-24 let3743,02 %43,02 %  
55 a více let11,16 %1,16 %  

Graf

19. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odborné s maturitou5159,3 %59,3 %  
Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání2933,72 %33,72 %  
Střední odborné bez maturity44,65 %4,65 %  
Základní vzdělání22,33 %2,33 %  

Graf

20. Jaké je vaše ekonomické postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný3540,7 %40,7 %  
Student3439,53 %39,53 %  
Pracující student1112,79 %12,79 %  
Nezaměstnaný33,49 %3,49 %  
Rodič na mateřské dovolené / v domácnosti22,33 %2,33 %  
Důchodce11,16 %1,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Podnikl/a jste někdy cestu, do některé z evropských metropolí?

 • odpověď Ne:
  • 8.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Chtěl/a byste se do nějakého města podívat?

3. Chtěl/a byste se do nějakého města podívat?

 • odpověď Ano:
  • 8.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Podnikl/a jste někdy cestu, do některé z evropských metropolí?

5. Jak jste si svoji cestu zajišťoval/a?

 • odpověď Cestu jsem si organizoval/a sám/sama.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádnou na otázku 10. Jakou službu poskytovanou CK nebo CA jste využil/a?

7. Byl/a jste spokojen/a s průběhem zájezdu organizovaným CK?

 • odpověď ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Využil jsem služeb CK jen částečně (pouze ubytování, doprava nebo doprovodné služby) na otázku 5. Jak jste si svoji cestu zajišťoval/a?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Využil jsem komplexních služeb CK na otázku 5. Jak jste si svoji cestu zajišťoval/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Která metropole je pro Vás nejatraktivnější?

2. Podnikl/a jste někdy cestu, do některé z evropských metropolí?

3. Chtěl/a byste se do nějakého města podívat?

5. Jak jste si svoji cestu zajišťoval/a?

7. Byl/a jste spokojen/a s průběhem zájezdu organizovaným CK?

8. Je pro Vás nabídka na českém trhu dostačující? (nabídka CK, možnosti rezervací, přístup k informacím,..)

10. Jakou službu poskytovanou CK nebo CA jste využil/a?

12. Jaký způsob dopravy při svých cestách nejčastěji využíváte?

13. Jaký typ ubytování nejčastěji vyhledáváte?

15. Co Vás na evropských metropolích nejvíce zajímá?

16. Jak často navštěvujete evropská města?

17. Kolik byste byl/a ochotna za eurovíkend utratit?

18. Do jaké věkové skupiny patříte?

19. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Jaké je vaše ekonomické postavení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Která metropole je pro Vás nejatraktivnější?

2. Podnikl/a jste někdy cestu, do některé z evropských metropolí?

3. Chtěl/a byste se do nějakého města podívat?

5. Jak jste si svoji cestu zajišťoval/a?

7. Byl/a jste spokojen/a s průběhem zájezdu organizovaným CK?

8. Je pro Vás nabídka na českém trhu dostačující? (nabídka CK, možnosti rezervací, přístup k informacím,..)

10. Jakou službu poskytovanou CK nebo CA jste využil/a?

12. Jaký způsob dopravy při svých cestách nejčastěji využíváte?

13. Jaký typ ubytování nejčastěji vyhledáváte?

15. Co Vás na evropských metropolích nejvíce zajímá?

16. Jak často navštěvujete evropská města?

17. Kolik byste byl/a ochotna za eurovíkend utratit?

18. Do jaké věkové skupiny patříte?

19. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Jaké je vaše ekonomické postavení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kalousková, A.Eurovíkendy, specifická nabídka CK (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://eurovikend.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.