Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Eutanázie

Eutanázie

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Bozděch
Šetření:07. 02. 2021 - 21. 02. 2021
Počet respondentů:162
Počet otázek (max/průměr):20 / 18.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:77,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení,

chtěl bych Vás požádat o vyplnění mého dotazníku, který je na téma Eutanazie. Tento dotazník bude sloužit jako podklad pro moji seminární práci na SŠ.

S poděkováním

Petr

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA11470,37 %70,37 %  
MUŽ4829,63 %29,63 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let9458,02 %58,02 %  
31-50 let4628,4 %28,4 %  
14-17 let138,02 %8,02 %  
51-70 let84,94 %4,94 %  
70 a více let10,62 %0,62 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské7948,77 %48,77 %  
vysokoškolské5332,72 %32,72 %  
základní2112,96 %12,96 %  
vyšší odborné95,56 %5,56 %  

Graf

4. Jste rodičem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE12979,63 %79,63 %  
ANO3320,37 %20,37 %  

Graf

5. Jste...

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný/á8351,88 %51,23 %  
student/ka5635 %34,57 %  
na mateřské / rodičovské85 %4,94 %  
OSVČ74,38 %4,32 %  
nezaměstnaný/á42,5 %2,47 %  
důchodce/důchodkyně21,25 %1,23 %  

Graf

6. Kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě nad 50 tisíc obyvatel6942,59 %42,59 %  
ve městě od 10 do 50 tisíc obyvatel3018,52 %18,52 %  
ve městě do 10 tisíc obyvatel2515,43 %15,43 %  
na vesnici nad 1000 obyvatel2012,35 %12,35 %  
na vesnici do 1000 obyvatel1811,11 %11,11 %  

Graf

7. Jste nábožensky věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE11470,37 %70,37 %  
ANO3320,37 %20,37 %  
Nechci uvést159,26 %9,26 %  

Graf

8. Souhlasíte s eutanazií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO12577,16 %77,16 %  
NE2414,81 %14,81 %  
s výhradami10,62 %0,62 %  
Nevím.10,62 %0,62 %  
ano i ne, záleží na okolnostech10,62 %0,62 %  
Aktivní euthanasie ne, volba zda se léčit ano, kvalitní paliativní léčba10,62 %0,62 %  
je třeba posoudit každý případ samostatně10,62 %0,62 %  
Není to černobílé, nedokáži odpovědět ano/ne.10,62 %0,62 %  
Ano, za určitých podmínek10,62 %0,62 %  
Tak napůl, záleží v jaké situaci a stavu člověk je.10,62 %0,62 %  
s přesně stanovenými pravidly 10,62 %0,62 %  
V určitých případech 10,62 %0,62 %  
Souhlasím s dobrovolnou eutanázií, ale ne však s tou nedobrovolnou10,62 %0,62 %  
nevím10,62 %0,62 %  
Ano za určitých podmínek 10,62 %0,62 %  
jen pokud by to bylo opravdu nutné10,62 %0,62 %  
Ano, když se jedná o nevyléčitelně nemocného10,62 %0,62 %  
těžko soudit, bojím se zneužívání ze strany např. příbuzných10,62 %0,62 %  
ano, ale..10,62 %0,62 %  

Graf

9. Stručně zdůvodněte svou předchozí odpověď (proč ne/souhlasíte s eutanazií)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ačkoliv chápu principy humanismu, stále nejsem pro asistovanou sebevraždu. Jakékoliv usmrcení člověka jiným člověkem je trestné, sebevraždy jsou taky považovány v některých kulturách za nemorální (v dnešní době již jinak). Rozumím tomu, že lidé trpí a bylo by "humánní" je usmrtit, aby netrpěli, ale nezdá se mi to správné. Vždycky si člověk něco na tom světě odpykává, ať už svoje hříchy nebo hříchy svých předků. Ale chápu, že z ateistického pohledu se tento můj názor může jevit velmi nelidský, ale protože věřím v tom, že po smrti něco bude, nemůžu říct, že někoho zabít, ač z humánních pohnutek, je správné.

Bylo by to zneužíváno. Jinak se samotným principem bych souhlasil, kdo chce, má právo se zabít.

Byť jsem věřící, a čekala by se tedy odpověď ne, píšu ano. Mám několika letou zkušenost se smrtí a umíráním a tvrdím, že když je to fakt moc zlé a člověk vyloženě trpí za živa a prognóza je jistá, tak proč mu neulevit. U zubaře si taky člověk nechá zub umrtvit než si ho nechá vytrhnout, aby to nebolelo. Jen je u eutanazie třeba opatrnosti. (Vesměs to je fajn, jak to je s těmi posudky atd.)

Člověk by měl mít možnost volby, pokud jeho život nemá smysl - např. plné ochrnutí a namísto života by se protrápil ke konci, je lepší mít možnost si zvolit dobrovolný odchod

Člověk by měl mít tuhle volbu v situacích, kdy už není žádná možnost (př, silné bolesti, upoutání na lůžko atd.), Co se silných depresí týče, tam je to celkem problematické a nejsem schopen odpovědět.

Člověk by měl právo dobrovolně sám rozhodnout zda může podstoupit eutanazii. Samozřejmě ne zdravý jedinec. Mám na mysli dlouhodobě těžce nemocné ..

Člověk by neměl trpět, na co žít, když mě třeba drží na životě přístroje

Člověk má právo odejít tak, jak si sám určí. Smrti neujde nikdo a nikdo nemá právo diktovat jiným co musí a nemusí “vydržet”.

člověk má právo se rozhodnout o důstojném odchudu ze života, pokud už mu není pomoci

Dle mého je správné ukončit život člověka, pokud se trápí

Dobrovolná možnost ukončit svůj život, v případě těžkých nemocí, kdy je člověk v bolestech bez možnosti vyléčení.

Domnívám se že člověk, který trpí nevyléčitelnou nemocí bez naděje na zlepšení by měl mít právo ukončit svůj život důstojně

dustojnost, pomoc umirajicim

Dustojny konec zivota

eutanazie je fajn

Eutanázie je velmi kontroverzní. Obecně by se i dalo souhlasit s faktem, že člověk má právo zemřít důstojně, ale problémem je obchodování se smrtí. Takže je to velmi sporné.

Chápu, že může nastat situace, kdy může být eutanázie nejlepší řešení, proto bych ji zákonem nezakazoval a nechal bych to na lidech. Ale s výhradami - měla by o ní rozhodnout komise lékařů (ne jen jeden) a současně buď pacient, nebo alespoň jeho nejbližší (pokud by pacient nebyl schopen projevit vůli). Mělo by to být spíše pro jednoznačné případy, kdy by zbývající život byl již jen utrpením - závažné postižení, rakovina v posledním stadiu apod. Současně doufám, že kdyby na to přišlo, tak že bych měl sílu eutanázii odmítnout a dožít svůj úděl až do konce.

Je-li eutanazie mírnějším řešením v případě dlouhodobého trápení, případně ztráty vědomí o sobě samém, pak s ní souhlasím. Záleží na konkrétním případě.

Jelikož každý by měl mít právo se svobodně rozhodnout, zda na tomto světě chce být či nikoliv a měla by být možnost jak důstojně odejít.

jsem velký fanda paliativní mediciny. Na jatka se vodí krávy

jsou případy kdy je to nejlepší řešení, aby dotyčný netrpěl

Kazdy ma mit moznost volby.

Každý by měl mít možnost volby. Mnoho lidí zbytečně trpí a umírá dlouho a nedůstojně

Každý by měl mít právo na to se rozhodnout co chce

Každý by měl mít právo si rozhodnout nad svým životem sám, pokud je nemocný a není pod sinými sedativy, kdy o sobě moc neví.

každý by měl zemřít přirozenou smrti

každý by si měl o svém životě rozhodovat sám, pokud nemá psychickou nemoc nebo akutní potíže, které by jeho úsudek mohly zkreslit

Každý člověk by měl mít právo ve svém neléčitelném zdravotním stavu, rozhodnout zda jej chce nadále snášet či ukončit..

Každý člověk by měl, podle mě, mít právo na dobrovolné ukončení svého života a nemuset tento problém řešit sebevraždou oběšením, předávkováním a dalšími nešťastnými způsoby.

Každý má nárok rozhodnut zda bude žít nebo zemře

Každý má právo na svou volbu.

Každý má právo odejít ze světa tak, jak si přeje.

Každý má právo rozhodovat o svém životě i o jeho ukončení, pakliže o něm nemůže rozhodovat a je zjevné, že se jeho zdravotní stav nezlepší, nevidím důvod k prodlužování.

Každý má právo se svobodně rozhodnout o svém vlastním životě. A i pokud je člověk zbaven svéprávnosti, je to jen papír a může si říct, že se už nechce trápit.

Každý má právo si vybrat, pokud člověk trpí, tak je to nejvíce milosrdné řešení

každý na to má právo

Každý plnoletý (svéprávný) člověk by měl mít právo naložit se svým životem dle svého uvážení.

Každý se o svém osudu musí rozhodovat sám (pokud je toho schopný - pokud je svéprávný).

Kdybych byl kvadruplegik a jediná komunikační cesta s okolím by byl horizontální a vertikální pohyb očí, tak si teď myslím, že bych si přál, aby mi lékař život ukončil. Na druhou stranu si dokážu představit, že toho bude strašně zneužíváno a bude těžké rozhodovat v přápadě, když bude pacient v bezvědomí.

Když člověk trpí například nějakou nevyléčitelnou nemocí a je mu každý den hůř a hůř, měl by mít tuto možnost na výběr..

když existuje pro zvířata, aby se netrápila, měla by být povolena i pro lidi

Když můžeme ušetřit život zvířete, aby se netrápilo, tak by měl mít takovou možnost i člověk. Samozřejmě by muselo být zabezpečeno, aby se toho nedalo zneužít.

Lepší než se trapit

Lidé mají právo na život ještě před tím, než se narodí. A věřím, že by tak měli mít právo i na smrt.

Lidský život má hodnotu za jakýchkoli okolností.

Mám za to, že každý je vlastníkem svého života a těla a může si s nimi dělat co bude chtít, třeba ten svůj život ukončit a třeba se i pokusit domluvit s jiným, jestli mu v tom nepomohl.

Mám zkušenost člověkem který trpí a není mu pomoci o svém životě by se měl rozhodnout sám nikdo jiný na to nemá právo

Mnohdy jediné východisko z utrpení, se kterým si dnes medicína neví rady a člověka odkazuje jen na pomoc jiných a to dotyčný (dotyčná) odmítá.

muj zivot, moje rozhodnuti

Myslím si, že by měla být povolena lidem, kteří jsou v terminální stadiu nemoci,

Myslím si, že je vhodné aby člověk nemusel zbytečně trpět a pomoct mu. Je to lepší než jen čekat až se to stane

Myslím si, že každý člověk by měl mít nárok na důstojný odchod, pokud si to přeje.

myslím si, že každý má právo rozhodnout se o své smrti

Myslím, že pokud člověk umírá pomalu a v bolestech, tak proč by nemohl mít tuto možnost. Mám za to, že každý má právo rozhodovat o svém životě, a to i v případě že ho chce ukončit. Já mu to můžu maximálně rozmluvit, ale rozhodně nemám právo mu něco takového zakazovat.

Myslím, že pokud si dlouhodobě nemocný člověk přeje ukončit trápení, tak proč mu v tom bránit. Ovšem až po terapeutickém vyšetření

Myslím, že v posledních stádiích mnoha nemocí, kdy je naděje na vyléčení v podstatě nulová, nebo u některých chronických chorob, kdy medicína neumí pomoci, je eutanazie nejlidštějším východiskem pro trpící lidi. Psa taky necháte uspat, když je starý a trpí, a dědečka či babičku necháte nedůstojně trpět, jen aby prožili o pár let víc, které jim stejně nepřinesou nic než bolest?

nebezpečí zneužití

nechci aby lidé museli trpět v bolestech

Nejsem si jista, zda jde stoprocentně ošetřit, aby nedocházelo k podvodům a zneužívání.

Někdy nezbývá jiná možnost

nemám vyhraněný názor, záleží na konkrétní situaci toho člověka

Nevím, ale nepřijde mi to správné.

Nikdo by neměl brát život druhému.

Odpověděla jsem nevím, protože na jednu stranu si myslím, že není pěkné když člověk spáchá sebevraždu, ale na druhou stranu pokud ji někdo chce spáchat tak pokud by to nebyla eutanázie, tak by si nejspíš našel nějaký jiný způsob.

Pokud člověk fyzicky trpí a neexistuje šance na vyléčení nemoci měl by mít právo své utrpení důstojně ukončit.

Pokud je bolest a nemoc natolik smrtelná a nesnesitelná - je toto ukončení trápení, stejně jako u případů kdy je člověk "ležák" 100% odkázán na péči druhých a už se to nedá vyléčit - co z toho života takový člověk má, zvláště pokud do nějaké doby žil normální zdravý život -- je toto jediné řešení...

Pokud je člověk těžce nemocný, stejne umírá, jen to je bolestivé a zdlouhavé, nevidím důvod, proč nepozadat o rychlejší ukončení života. Je to přinejmenším důstojnější a humánnější, než se trápit zbytečně X týdnů nebo měsíců umornou bolesti.

Pokud je k tomu pádný důvod, tak určitě souhlasím.

pokud je někdo nemocný a nelze jej vyléčit a dotyčný již nechce žít, měl by mít možnost život ukončit takto

Pokud někdo nechce žít tak je to jeho právo, a přijde mi kruté nutit lidi k metodám typu skok z okna. Kromě toho by lidé neměli být pod tlakem podepsat papíry "neoživovat" když místo toho můžou mít "oživovat, když pak budu mít poškozený mozek tak chci eutanázii".

Pokud není jiná varianta než ponechat tělo ve vegetativním stavu a uměle udržovat při životě

Pouze za určitých, jasně stanovených podmínek

právo člověka rozhodnout o sobě

Právo na důstojný odchod mají i zvířata, proč je upřeno lidem?

Pro někoho je to vysvobození, jediné řešení

Proč nechat trpět člověka, který chce ukončit svoje trápení? Sebevražda je hřích, ale žádost druhé osoby je milost.

Protože bych sama chtěla mít v případě těžké nemoci provázené krutými bolestmi nebo nedůstojným stavem možnost se rozhodnout, zda odejít bezbolestně a hned, nebo být se svými blízkými i za cenu těchto obtíží až do konce.

Protože lékaři složili přísahu, že budou pomáhat. Protože nikdo nemá právo nikomu brát život. Protože jsem viděla umírající lidi a nikdo z nich by nebyl schopen dát ani nějaký souhlas...

protože v některých případech je to jediné etické a humánní řešení

při velmi špatném zdravotním stavu

Sice to ten určitý člověk povolí ale pořád to bude brané jako vražda

Souhlasím - ať si každý se svým tělem dělá co chce, pokud tím neubližuje jiným. Pokud z jakéhokoliv důvodu nechci žít, měla by mi tato možnost být umožněna důstojným způsobem (jakým eutanazie je).

Souhlasím v případě nevyléčitelně nemocných lidí (např. pokročilé stádium rakoviny, lidé v hospicu).

Souhlasím, člověk co nějakým zpusobem trpí (např. nemoc, stav co se nezlepší) by měl mít právo na tuto možnost.

Souhlasím, jen ve velmi výjimečných případech, které by byli zdůvodněné.

Souhlasím, že by měla existovat možnost eutanazie, ale je velmi obtížné hlídat nezneužitelnost této možnosti.

Souhlasím. Když je člověk nevyléčitelně nemocný, nemá už žádnou naději a chce sám zemřít, tak proč ho dál trápit?

starý nemocný člověk (s nevyléčitelnou nemocí) má mít možnost důstojně odejít

Strach z toho, že nemocný k tomu bude nucen proti své vůli, společenský či rodinný tlak.

svobodná možnost volby

Špatné zkušenosti se jejím uplatňováním v nacistickém Německu se mohou snadno opakovat.

ukončit trápení

V jistých případech je pro člověka smrt spíše vysvobozením, než něčím negativním. Proto pokud je daná osoba schopná vědomě rozhodnou o tom, že chce zemřít, má na to plné právo a právě eutanazie mi přijde jako důstojný způsob odchodu.

v mnoha důvodech: snížení nákladů při péči o téměř mrtvého člověka a následná pomoc člověku, co to potřebuje více

Ve vyjímečných případech je smrt vysvobození z bolesti

Věřím, že každý má právo naložit s vlastním životem podle svého přání.

Věřím, že má každý právo rozhodnout o svém konci důstojným způsobem.

Zajišťuje důstojnost a ušetření bolesti

Záleží na případu , ale než aby se tady člověk trápil přijde mi eutanazie lepší a šetrnější. Daný jedince muže odejít s tohoto světa z úctou.

Zamezení zbytečného utrpení.

10. Má být podle Vás eutanázie legální i v České republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11973,46 %73,46 %  
nevím2314,2 %14,2 %  
ne2012,35 %12,35 %  

Graf

11. Stručně zdůvodněte svou předchozí odpověď (proč ne/souhlasíte s legální eutanazií v ČR)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

A proč ne

Aby bylo umozneno legalne dustojnym zpusobwm ukoncit zivot umirajiciho

aby lidé nemuseli trpět

bojím se zneužití

Bránit násilím někomu svobodně nakládat se svým životem a tělem je zločin.

Člověk má právo se rozhodnout

Člověk má právo se rozhodnout, zdali chce žít

Člověk na to má mít právo, stejně by to udělal jiným způsobem..

Člověk trpí chce nebo spíše už nechce a nemůže o tomto rozhodnout?

dustojnost umirajicich

eutanazie by mela byt, stejne jako interupce, dostupna vsem, pokud o ni maji zajem

Eutanázie je vražda. Víme, že v zemích, kde je legální, došlo k jejímu zevšednění a vytvořil se společenský tlak na staré/nemocné lidi, kteří potřebují péči druhých. Schopnost postarat se o slabé členy je vizitkou vyspělosti společnosti.

Euthanasie je legální ve Švýcarsku. To je trochu daleko. Proč by to nešlo u nás, kdyby to ti lidé chtěli?

I když je to u nás nelegální tak jinde ne, a jediné čeho se tím dosáhne je to, že ten kdo je pro to opravdu rozhodnutý půjde někam kde je to legální.

jak jsem již napsal, na jatka patří dobytrk

Jak jsem již odpovídal. Každý by měl mít možnost dobrovolně zemřít - bez trápení a na úrovni

Jak jsem již uvedla, myslím, že to není správné a někdo to udělat musí, doktorům to také jistě nebude příjemné, zabíjet lidi, protože si to přejí

jak jsem řekla každý by měl zemřít přirozenou smrtí

jak jsem uvedla v předchozí otázce - lepší péče o člověka, co to potřebuje mnohem více

Jak už jsem zmínila.. nedovedeme si to představit, teprve pak až to zažijeme.. tak proč se zbytečně trápit když víme, že to jinak nepůjde, když víme že se nevyléčíme a když vlastně nevíme nic.. žijící lidé bez duše..

Je super

Je to asi dobré,ale může to i špatně dopadnout, tudíž si nejsem jistá zda ano či ne

Je to těžké rozhodnutí. Určitě by to měli zvážit ti, kteří tomu rozumí.

Je tu humánní.

Již jsem uvedla.

Již jsem zdůvodňovala, proč s eutanazii nesouhlasim

Jsem liberální na vstupu a konzervativní na výstupu. Stát by neměl do těchto věcí zasahovat, současně by neměl např. doktory k provádění těchto zákroků nutit.

Jsou lidé, co by ji mohli chtít a nemohou.

Každá vyspělá země by měla mít tuhle možnost

Kvůli možného zneužití.

Lepší než se trapit

Mělo by to být základní lidské právo

Možnost odchodu pro nevyléčitelně nemocné ve finální fázi nemoci, zkrácení utrpení. Samozřejmě při dodržení stanovených pravidel aby se předešlo zneužití.

Musela by se definovat zákony ovlivňující eutanazii, aby nedocházelo k jejímu zneužívání

Myslím, že je důležité mít možnost svobodného rozhodnutí i v takovém případě.

myslím, že její legalizace by byla na místě, přece se bavíme o jednotkách případů za rok. Je potřeba být dobře připraven a vše mít perfektně podchycené - souhlasy atd.

myslím, že na to lidé mají právo

Nejsem v této otázce jednoznačně rozhodnutá, hlouběji jsem ji nestudovala a problematiku považuji za závažnou, tudíž by si tento přístup zasloužila.

Nelíbí se mi představa, že by někdo vydělával na něčí smrti. I kdyby to vyloženě nebylo myšleno zle. Dále je tu možnost, že daný člověk je jen pod vlivem psychického onemocnění, tudíž má jen velmi slabý náhled na realný stav svého života a pomohla by mu léčba.

Nemyslím si, že zde v čr se nachází dostatečne množství dostatečně moudrých, rozumných a nezákeřnych lidí - je to stejné jako s demokratickým referendem - které pochopitelně zde v čr není... eutanázie se týká především starých lidí - kteří jsou většinou velmi ovlivněni svoji rodinou/dětmi - takoví lidé mohou udělat špatné rozhodnutí jen z popudu rodiny... a to není dobře

Nevidím důvod proč ne ? Když by před tím následovala psychologická a různá další vyšetření .

Nevím, co mám psát - eutanazii podporuji, proto si myslím, že by měla být v ČR legalizována.

Nikdo by neměl brát život druhému.

Obzvlášť v tomhle režimu se nebezpečí zneužívání přímo nabízí.

Odpověď stejná jako c. 9

Pokud je k tomu pádný důvod, tak rozhodně souhlasím.

Pro lidi trpící nevyléčitelnou chorobou.

Protože každý má na to právo

Protože když má člověk bolestivou nemoc a umírá, tak je to pro něj větší trápení, než kdyby dostal eutanázii.

Protože když s eutanazií souhlasím a nebude legální, je mi můj souhlas v případě, že bych takto chtěla odejít, takříkajíc na nic.

Souhlasím s eutanázií obecně, takže i v ČR.

Stejná odpověď jako minule.

Stejně jako v odpovědi předchozí, domnívám se že by každý člověk v bezvýchodné situaci, trpící nevyléčitelnou nemocí bez šance na uzdravení, by měl mít právo rozhodnout o svém osudu a odejít ze světa důstojně.

Stejně jako v předchozí

svobodná možnost volby nad vlastním životem

ta možnost by tu být asi měla

ukončit trápení

Už od dob antiky by měl mít člověk právo odejít, neboť je to jeho jediné skutečně osobní a svobodné rozhodnutí - viz Seneca Dopisy Lucilliovi

v Česu se příliš obchází pravidla, budou dodržována nastavená ?

Viz otázka 9

Viz předchozí otázka.

viz má předchozí odpověd

Viz moje odpověď k souhlasu s eutanazií obecně. Lidé si nezaslouží trpět, pokud nechtějí, ani v ČR, ani jinde.

Viz odpověď na otázku 9

Viz predchozi odpověď

Viz předešlé zdůvodnění

viz předchozí odpověd

viz předchozí odpověď

Viz předchozí odpověď (dle mého by mělo platit pro všechny země)

Viz předchozí odpověď. Když jsem pro, tak proč by ne v Česku? :)

viz předchozí zdůvodnění

Viz stejný bod předem, nicméně žijeme v ateistické krajině, pro kterou po smrti nic není, tudíž ty lidé se nebojí toho, co po smrti bude.

viz. otázka č.9

Viz. předchozí odpověď.

Vyhneme se tak šedé oblasti nelegálních asistovaných sebevražd.

Vysoké riziko zneužití

Z důvodů absolutního utrpení, se kterým si současná medicína neví rady. Musí jít ale o skutečně jen o přání nemocného.

ze stejných důvodů jako jsem zmínila výše, ovšem za předpokladu, že se bude dbát na to, aby daná osoba opravdu jednala vědomě a činila své rozhodnutí naprosto dobrovolně

12. Z jakých důvodu si myslíte, že je eutanazie přípustná? (vyberte možnosti, s kterými souhlasíte)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smrtelná nemoc14095,24 %86,42 %  
Fyzická bolest11376,87 %69,75 %  
Handicap6040,82 %37,04 %  
Psychická choroba5336,05 %32,72 %  
Strach ze ztráty kontroly o sebe samé4731,97 %29,01 %  
Protože si nepřeji žít3523,81 %21,6 %  
Strach z života bez významu1610,88 %9,88 %  
Ztráta svých blízkých149,52 %8,64 %  

Graf

13. Měla by být eutanazie jen pro ty, kteří jsou nevyléčitelně nemocní nebo handicapovaní?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9863,64 %60,49 %  
ne5636,36 %34,57 %  

Graf

14. Setkali jste se někdy s někým, kdo by chtěl eutanazii?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10767,3 %66,05 %  
ano5232,7 %32,1 %  

Graf

15. Kdyby jste byl/a někdy ve velmi špatném zdravotním stavu, uvažoval/a byste o eutanazii?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9860,87 %60,49 %  
nevím4125,47 %25,31 %  
ne2213,66 %13,58 %  

Graf

16. Myslíte si, že lze eutanázii označit za zabití / vraždu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne8452,5 %51,85 %  
spíše ne4427,5 %27,16 %  
spíše ano148,75 %8,64 %  
určitě ano106,25 %6,17 %  
nevím85 %4,94 %  

Graf

17. Kdybyste měl(a) rozhodovat o životě / smrti svého nemocného, dospělého příbuzného, podle jakého zásadního kritéria byste se rozhodoval(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle jeho přání8050,31 %49,38 %  
tuto situaci si neumím vůbec představit2515,72 %15,43 %  
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí1911,95 %11,73 %  
nedovedu říci138,18 %8,02 %  
podle zdravotního stavu a doporučení lékaře127,55 %7,41 %  
podle jeho přání a doporučení lékaře (museli by se shodnout)10,63 %0,62 %  
Shoda jeho naléhavého přání spolu s posudkem lékaře a psychologa10,63 %0,62 %  
podle jeho dlouhodobého přání v situaci, kdy bych zajistila veškerou dostupnou péči, aby se mu dařilo co nejlépe - pokud by si i pak přál odejít, respektovala bych to10,63 %0,62 %  
Starala jsem se o maminku s letálním onemocněním až do konce doma s pomocí hospicové péče. Většinou lze zařídit umírání bez velkého utrpení.10,63 %0,62 %  
Dle přání, zdravotního stavu10,63 %0,62 %  
asi podle vsech aspektu10,63 %0,62 %  
podle přání a vědomí a svědomí 10,63 %0,62 %  
Podle zdravotního stavu a doporučení lékaře + podle jeho přání10,63 %0,62 %  
Pode jeho přání,ale také podle jeho stavu , podle lékaře10,63 %0,62 %  
Dle zdravotniho stavu, doporuceni lekare, vlastniho svedomi a prani pribuzneho. Nelze rozhodnout jen jednim.10,63 %0,62 %  

Graf

18. Jste přesvědčen(a), že Vy osobně jste dostatečně informován(a) o všech souvislostech a dopadech legalizace eutanázie?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8754,04 %53,7 %  
ano7445,96 %45,68 %  

Graf

19. Myslíte si, že by o otázce legalizace eutanázie měla rozhodovat celá společnost pomocí referenda nebo by to měla být pouze otázka politického rozhodnutí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
referendum11372,44 %69,75 %  
politické rozhodnutí4327,56 %26,54 %  

Graf

20. Pokud by bylo vyhlášeno referendum, hlasoval(a) byste pro legalizaci eutanázie v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano7848,15 %48,15 %  
spíše ano4829,63 %29,63 %  
určitě ne159,26 %9,26 %  
spíše ne116,79 %6,79 %  
nevím106,17 %6,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jste rodičem?

5. Jste...

6. Kde žijete?

7. Jste nábožensky věřící?

8. Souhlasíte s eutanazií?

10. Má být podle Vás eutanázie legální i v České republice?

12. Z jakých důvodu si myslíte, že je eutanazie přípustná? (vyberte možnosti, s kterými souhlasíte)

13. Měla by být eutanazie jen pro ty, kteří jsou nevyléčitelně nemocní nebo handicapovaní?

14. Setkali jste se někdy s někým, kdo by chtěl eutanazii?

15. Kdyby jste byl/a někdy ve velmi špatném zdravotním stavu, uvažoval/a byste o eutanazii?

16. Myslíte si, že lze eutanázii označit za zabití / vraždu?

17. Kdybyste měl(a) rozhodovat o životě / smrti svého nemocného, dospělého příbuzného, podle jakého zásadního kritéria byste se rozhodoval(a)?

18. Jste přesvědčen(a), že Vy osobně jste dostatečně informován(a) o všech souvislostech a dopadech legalizace eutanázie?

19. Myslíte si, že by o otázce legalizace eutanázie měla rozhodovat celá společnost pomocí referenda nebo by to měla být pouze otázka politického rozhodnutí?

20. Pokud by bylo vyhlášeno referendum, hlasoval(a) byste pro legalizaci eutanázie v ČR?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jste rodičem?

5. Jste...

6. Kde žijete?

7. Jste nábožensky věřící?

8. Souhlasíte s eutanazií?

10. Má být podle Vás eutanázie legální i v České republice?

12. Z jakých důvodu si myslíte, že je eutanazie přípustná? (vyberte možnosti, s kterými souhlasíte)

13. Měla by být eutanazie jen pro ty, kteří jsou nevyléčitelně nemocní nebo handicapovaní?

14. Setkali jste se někdy s někým, kdo by chtěl eutanazii?

15. Kdyby jste byl/a někdy ve velmi špatném zdravotním stavu, uvažoval/a byste o eutanazii?

16. Myslíte si, že lze eutanázii označit za zabití / vraždu?

17. Kdybyste měl(a) rozhodovat o životě / smrti svého nemocného, dospělého příbuzného, podle jakého zásadního kritéria byste se rozhodoval(a)?

18. Jste přesvědčen(a), že Vy osobně jste dostatečně informován(a) o všech souvislostech a dopadech legalizace eutanázie?

19. Myslíte si, že by o otázce legalizace eutanázie měla rozhodovat celá společnost pomocí referenda nebo by to měla být pouze otázka politického rozhodnutí?

20. Pokud by bylo vyhlášeno referendum, hlasoval(a) byste pro legalizaci eutanázie v ČR?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bozděch, P.Eutanázie (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://eutanasie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.