Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Eutanázie ANO/NE?

Eutanázie ANO/NE?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Seidlová
Šetření:14. 10. 2013 - 18. 10. 2013
Počet respondentů:343
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Ahoj, čeká mě seminární práce ze ZSV a tak jsem se rozhodla udělat průzkum 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena28181,69 %81,92 %  
Muž6318,31 %18,37 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-26 let24069,77 %69,97 %  
27-45 let5716,57 %16,62 %  
15-17 let308,72 %8,75 %  
45 a více let123,49 %3,5 %  
méně než 15 let51,45 %1,46 %  

Graf

3. Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou18754,36 %54,52 %  
Vysoká škola9928,78 %28,86 %  
Základní škola4412,79 %12,83 %  
Odborné učiliště144,07 %4,08 %  

Graf

4. Váš názor na eutanazii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím27078,49 %78,72 %  
Nevím216,1 %6,12 %  
Nesouhlasím154,36 %4,37 %  
záleží na okolnostech20,58 %0,58 %  
záleží na situaci20,58 %0,58 %  
Pracuji v domově pro seniory a někdy bych opravdu byla pro eutanázii, pokud si to ti lidé přejí.Není moc hezké se dívat,když několik let leží v bolestech a jejich stav se už nezmění.10,29 %0,29 %  
záleží na případu10,29 %0,29 %  
Souhlasím, jestliže nebude zneužitelná.10,29 %0,29 %  
záleží na situaci, ale spíše ano10,29 %0,29 %  
Za určitých podmínek souhlasím10,29 %0,29 %  
jen v pripadech kdy je to vazne nutne a neda se zachranit.10,29 %0,29 %  
v určitých případech souhlasím10,29 %0,29 %  
souhlasím v oprávněném případě (bolest, neschopnost sebeobsluhy) a v případě, že souhlasí i lékař provádějící úkon10,29 %0,29 %  
Může této možnosti využít pouze člověk, který není trestně stíhaný. V případě, že je stíhaný, bude mu toto právo odejmuto až do vypršení trestu. 10,29 %0,29 %  
záleží na konkrétním případu10,29 %0,29 %  
Souhlasím v případě, že se jedná o závažný případ, který byl individuálně a důkladně prošetřený.10,29 %0,29 %  
souhlasim ale pouze pro tezce nemocne priripady pro ktere uz neni zadna jina šancepady 10,29 %0,29 %  
souhlasím za specifických podmínek a důkladné právní úpravy10,29 %0,29 %  
v případě jasně zákonem danných podmínek10,29 %0,29 %  
Souhlasím, pokud je dotyčný právně způsobilý10,29 %0,29 %  
záleží na situaci (případu)10,29 %0,29 %  
Souhlasím s výhradami - je třeba přísná kontrola nároku na eutanázii10,29 %0,29 %  
souhlasím, jen tehdy pokud je jisté že umře a že se moc trápí a má nesnesitelný bolesti10,29 %0,29 %  
ano, ale za velmi striktních pravidel, za taxativně stanovených podmínek10,29 %0,29 %  
souhlasím pouze u nevyléčitelných a bolestivých nemocí10,29 %0,29 %  
souhlasila bych za předpokladu, že by existovala záruka, že se eutanázie nebude zneužívat. jsem samozřejmě pro myšlenku ulevit od trápení těžce nemocným pacientům, pokud s tím oni budou předem souhlasit nebo např. 2,3 blízcí rodinní příslušníci.10,29 %0,29 %  
Ano, ale jen ve zcela vyjimečných případech pod přísnou kontrolou10,29 %0,29 %  
souhlasím,ale jen za určitých okolostí,musí být vše správně právně ošetřené,je možné si vzít jako mustr systém ze zemí,kde již funguje.10,29 %0,29 %  
souhlasím jen ve vyjímečných případech10,29 %0,29 %  
souhlasím i nesouhlasím - viz bod 6.10,29 %0,29 %  
Podle mého názoru ano, ale jen v případě, že se dotyčný dlouho a bolestivě trápí s nemocí. Bohužel, aby se o tom rozhodl sám, podle mého názoru není moc dobrý nápad, člověk může v bolestech říct spoustu věcí mimo jiné i že chce podstoupit eutanázii. 10,29 %0,29 %  
částečně souhlasím10,29 %0,29 %  
Souhlasím,pokud se člověk trápí a čeká se opravdu jen na jeho konec.10,29 %0,29 %  
souhlasím v případě, že není šance na vyléčení a člověk je krátce před smrtí a trpí... aby se toho nezneužívalo10,29 %0,29 %  
V jak kterých případech....10,29 %0,29 %  
záleží na danné situaci10,29 %0,29 %  
viz 6. bod10,29 %0,29 %  
Pokud by to bylo přání z důvodu třeba špatnýho zdravotního stavu, tak ano (ostatní věci se dají řešit). Pokud člověk opravdu chce zemřít, spáchá sebevraždu. Bylo by to lepší než řešit sebevraždy. Zas na druhou stranu záleží, jak by na to reagovala rodina.10,29 %0,29 %  
na jednu stranu souhlasím, ale taky je zde hodně věcí, které v mých očích mluví proti.10,29 %0,29 %  
Souhlasím s ní, ale pod odborným dozorem a konzultací10,29 %0,29 %  
Záleží na individuálních případech10,29 %0,29 %  
souhlasím, ale za určitých (přísných) podmínek10,29 %0,29 %  
souhlasím v určitých případech10,29 %0,29 %  
nelze říci paušálně10,29 %0,29 %  
´vražda10,29 %0,29 %  
za určitých podmínek.10,29 %0,29 %  

Graf

5. Setkali jste se někdy s někým, kdo by chtěl eutanazii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne25674,42 %74,64 %  
Ano8825,58 %25,66 %  

Graf

6. Co si myslíte o eutanazii?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Myslím, že člověk by měl mít právo zvolit si důstojný odchod ze života.

-

-

- je to dobrá věc

.

.

.

...

...

Ano, ale za přísných podmínek, které nelze obejít.

Často je to jediná přijatelná možnost pro pacienty trpící nevyléčitelnou nemocí, posuzování je však velice individuální a subjektivní, proto se nejspíš lidé rozcházejí v názorech ohledně schálení eutanázie.

Člověk by měl mít možnost rozhodovat o ukončení života rozumnější a odbornější cestou než je spáchat sebevraždu.

Člověk by měl mýt ve špatných životních situacích (jako je nevyléčitelná nemoc, nebo může mít každý jiný důvod).Aby si zasloužil klidně důstojně zemřít a ne skákat například pod vlak a jiné sebevraždy.

Člověk by neměl vzít život ani sobě, ani nikomu jinému. Život jsme si nedali, takže si ho ani nemůže vzít, ikdyž je to našim, nebo něčí jiné přání. Nemáme na to žádné právo.

Člověk má právo o sobě rozhodovat, když tedy chce dobrovolně ukončit utrpení (mám na mysli např. neléčitelnou formu nemoci, kdy mu zbývá jen krátký úsek života, který by protrpěl v bolestech v nemocnici), mělo by mu být vyhověno. Stejně tak souhlasím s odpojením od přístrojů u lidí v dlouhodobém komatu, kteří nemají naději na zlepšení.

Člověk si o svém životě rozhoduje sám a k tomu patří i rozhodnutí, zda chci být raději těžce nemocná nebo zkončit život.

člověk těžce nemocný by měl mít právo se rozhodnout o ukončení svého trápení

Člověk, který se trápí a je při smyslech, měl by mít šanci rozhodnout o své smrti a netrpět bolestí.

dobrá varianta pro některé nemocné

dokátu si představit ano i ne, ale asi bych to nebyla schopná udělat

důstojná smrt při hrozných bolestech, ale nesmí se zneužít

dustojne ukončení života

Důstojný konec pro ty, kteří chtějí odejít.

Důstojný způsob odchodu - v případě, že člověk se cítí vyčerpaný nemocí apod.

dvojsečná zbraň. Je to skvělý nápad, ale bojím se jejího zneužití.

Eutanasie by měla být povolena, pouze v případě, že pacient o ni v plném vědomí SÀM požádá.

Eutanazie by měla být povolena.

Eutanazie by měla být pro lidi určitým vysvobozením v případě, kdy léčba selže a její pokračování ztratí smysl, protože by nemocnému nijak nepomohla, případně by mu ještě více přitížila a trpí nesnesitelnými bolestmi.

Eutanázie je humánnější, než ponechání člověka v bolestech, nebo ve vegetativním stavu.

Eutanázie je jednou z možností, jak těžce nemocný člověk může důstojně skončit svůj život, aniž by více trpěl.

Eutanazii chápu nejen jako píchnutí injekce a ukončit život, ale také jako nepodat léky, neposkytnout pomoc...ve smyslu, že moc trpícímu člověku pomůžu tím, že ho nechám odejít...obávám se, že je velmi zneužitelná...jsem pro, ale je to stejně diskutabilní, jako třeba potraty apod.

Chápu eutanázii jako řešení pro nemocné lidi, jejichž způsobu života vzhledem k nemocem nebo jiným sužbám se už nedá říkat žití.

Chápu ji jako důstojný odchod ze světa. Samozrejme pokud to schválí lekar, ze jiz není jine vychodisko ci naděje

chybí u nás

I když je to vysvobození, stejně bych ji nedovolila.

Já eutanazii přirovnávám k "utrácení" zvířat; můj názor je ten, že když se můžou zabíjet zvířata kvůli tomu, aby už netrpěla, tak se může to stejné provádět lidem

Já si myslím, že pro lidi kdo se trápí je to pomoc.

Já to beru jako vysvobození...osobně bych nechtěla trpět, když bych věděla, že už mi není pomoci..a nechtěla bych vidět trpět své blízké.

Jak jsem již psala v otázce č.4, pracuji v domově pro seniory .. Někdy bych opravdu byla pro eutanázii, samožřejmě pokud by si to ti lidé přáli ... Je opravdu hrozné, když lidé i několik let leží, trpí, nejsou schopni ani vlastního pohybu a je pro ně vše bolestivé. Těmto lidem se zdravotní stav už k lepšímu nevrátí, tak proč je nechat trpět, když už ani oni sami nechtějí ?

Jako krajní řešení ukončení utrpení, pokud není jiné řešení.

Jde o svobodné rozhodnutí lidské bytosti. Eutanází lze předejít nevyhnutelnému umírání v strašných bolestech. Měl by o ní rozhodovat nemocný člověk, pokuud je tohoto rozhodnutí schopen. Pokud není, měl by po konzultaci s lékařem rozhodnout člověk prokazatelně nejbližší. Vím. Je to složité. Ale procento eutanázie z dobrých důvodů, bude mnohonásobně vyšší než, usmrcení ze zlé vůle = vražda. Proto jsem pro, jde dle mne ( člověka ve vyšším věku) v naprosté většině o čin milosrdného ukončení neživota v mukách. Nejsem zastáncem silných slov, ale byl jsem přítomen .....

Je asi těžké umírat v bolestech

je dobrá

Je každého věc, jak a kdy chce odejít. Nikdo si nezaslouží trpět :-)

Je kruté nechat někoho trpět. Pokud sám vyžaduje smrt, měla by mu být dovolena.

Je lepší důstojný odchod vlastním rozhodnutím než umělé prodlužování života.

Je lepší než pomalé a bolestivé umírání.

Je na člověku jak se sám rozhodne a nevidím rozdíl jestli spáchá sebevraždu a způsobí tim utrpení, že ho někdo najde atd.. nebo když se to ukončí bez bolestně lékařskou cestou.

je na každém, co si zvolí

je otázkou svobodné volby každého jedince

Je spravna

je to dobra a potrebna vec pro lidi a zvirata, ktera trpi. Na druhou stranu by se to v Cesku hromadne zneuzivalo.

Je to dobrá věc v případě, že se člověk rozhodne odejít dobrovolně ze světa kvůli např. nevyléčitelné nemoci a nechce dále trpět.

je to dobrá věc, pokud se dobře ošetří rizika zneužití

Je to dobré.

Je to dobrovolne rozhodnuti kazdeho cloveka, ostatni do toho nemaji co mluvit natoz to zakonem zakazovat

je to dobrý

Je to důstojné ukončení života, který už nemá smysl.

Je to důstojný odchod ze světa pro někoho, kdo se zde jen trápí. A to ne jen fyzicky, ale i psychicky.

je to logicka volba a jeji prijeti je znamkou vyspelosti socialniho a pravniho systemu

Je to metoda, ke které se může přistoupit v bezvýchodných situacích, pokud je o tom člověk stoproentně přesvědčen a jde o jeo vlastní vůi. Ale samozřejmě jde o velmi diskutabilní téma. Pokud by se u nás povolila, muselo by docházet k opravdu důsledným kontrolám daných případů, aby se eutanazie nedalo zneužít.

Je to na rozhodnutí každého člověka, když se opravdu trápí bolestí a chce si vybrat radši tuto cestu, proč ne.

Je to pomoc osobě, která není schopna zabít se sama (ochrnutí), pomoc osobě a její rodině, která trpí nevyléčitelným onemocněním, které zhoršuje zdrav.stav pacienta a zhoršuje a prodlužuje jeho utrpení.

Je to poslední instance, možnost, jak ukončit nesmyslné fyzické trápení.

Je to rozhodnutí každého člověka

je to rozhodnutí toho dotyčného ,jenž se ho týká

Je to řešení pro člověka v beznadějné situaci. Každý člověk má právo dobrovolně rozhodovat o svém životě i smrti.

Je to svobodná volba člověka, na které by měl mít na smrt nemocný člověk nárok. Je ale otázkou, zdali by nebyla zneužívána tak jako většina věcí v tomto státě - aby se pak záměrně nezbavovalo "nepotřebných" (starých, či pouze nepohodlných) lidí jako toulavých psů...

Je to svobodná volba každého jedince, považuji to za základní součást svobody jedince

Je to svobodné rozhodnutí každého. Myslím si, že zakázat eutanázii je to samé, jako zakázat sebevraždy. Akorát s tím rozdílem, že lidé, kteří požadují eutanázii většinou nejsou schopni se zabít sami. Ne proto, že by neměli k tomu odvahu, ale většinou jim v tom brání jejich zdravotní stav (nemohou se hýbat apod.). Většinou se jedná o lidi, kteří už jenom čekají na smrt, nic jiného už je nečeká, je tedy správné pokud někdo zkrátí jejich čekání, pokud si to přejí. Nutno podotknout, že někdy trpí velkými bolestmi. Můj názor je, že je to osobní otázka každého jednotlivce a nikdo by neměl mít právo, zasahovat do jejich svobodného rozhodnutí.

Je to věc každého. Každý má přece právo nakládat se svým životem.

Je to věc osobní svobody. Ale je třeba chránit staré a nemocné před nátlakem.

Je to věc, o které by si měl každý rozhodnout sám.

Je to základní lidské právo, a její odpírání považuji za zločin proti lidskosti.

Je to způsob, jak může starý nevyléčitelně nemocný člověk ukončit své utrpení

Je vhodná pro těžce nemocné s nulovými vyhlídkami na uzdravení, pro staré a nemocné, kteří mají velké zdravotní problémy nebo bolesti. V poslední době se prodlužuje život uměle, léky, a přitom často posledních mnoho let už to není ani život, ale živoření. Strávit 10 let se silnou Alzheimerovou nemocí a nevědět prakticky o okolí mi nepřipadá ani důstojné, ani smysluplné (osobní zkušenost v rodině). Pokud si dotčený eutanázii přeje a má k ní důvod, nevidím v tom problém. Kromě toho je a bude stále větší problém s finanční podporou starých lidí. Mnoho lidí odmítá eutanazii z náboženských důvodů, jenže umělé prodlužování života pod přístroji ap. mi také nepřipadá jako přirozená součást života. Samozřejmě, že eutanazie by se mohla zneužívat a pokud by byla zavedena, mělo by být velmi dobře opatřeno, aby ke zneužití nemohlo snadno dojít.

Jestliže to člověkovi má pomoct od zbyetčné bolesti a utrpení, tak jsem pro.

jsem pro

jsem pro

Jsem pro ANO ale i NE. Obávám se, že by toho lidi začali využívat a dokázelo by k podvodům a ukončení života, ke kterému by ani dojít nemuselo a dalo by se to vyřešit jinak.

Jsem pro tuto možnost, muselo by být ovšem vyřešeno její případné zneužití (např. donucení souhlasu ve prospěch dědictví apod.) Pro lidi s nevyléčitelnou nemocí, kteří trpí bolestmi je to mnohdy jediná možnost jak důstojně zemřít.

Jsem pro, ale jen za předpokladu, že člověk trpí velkou bolestí a nejde mu už pomoci.

Jsem pro, když už není jiné východisko a člověk v jednom kuse trpí.

Jsem pro.

Jsem pro. Když má člověk má právo rozhodnout se o svém životě

Jsem pro..

Jsem zdravotník, chápu ji. Na druhou stranu musí být velmi dobře posouzena, aby nebyla zneužita

Jsme svobodné bytosti, každý má právo, měl by mít tedy, kdykoliv to tu ukončit, včetně sebevraždy. A proto jsou různé nástroje - např zvyšování spokojenosti občanů, aby lidé spíše chtěli žit než nežít. Hodně obecně řečeno.

Kazdy by mel mir pravo na zivot i na smrt

Kazdy by mel mit moznost se rozhodnou nebo blizkeho cloveka co realne uvazuje za nej

Kazdy ma pravo rozhodovat o svem zivote. a je to urcite lepsi nez skocit pod vlak.

Každý člověk by měl mít právo si rozhodnout o svém bytí a nebytí. Případy, kdy by byla eutanazie povolená by měla být velmi velmi dobře právně ošetřena.

Každý člověk by měl mít právo ve vážných případech rozhodovat o svém důstojném "odchodu" ze světa.

Každý člověk by si měl o své smrti rozhodnout sám. Není úplně příjemné, když nemůžete nic dělat a jen čekáte na smrt.

každý má nárok na to, co chce

Každý má právo na smrt (viz. můj názor)

každý má právo na vlastní rozhodnutí, bez rozdílu

Každý má právo rozhodovat o svém životě a pokud je těžce a neléčitelně nemocný, nikdo nemá právo ho tu držet.

Každý má právo rozhodovat o svém životě.

Každý má právo rozhodovat sám o sobě ( nesouhlasím ale s volným rozhodováním se nemocných lidí co trpí duševními chorobami, např. depresemi)

každý má právo se rozhodnout co udělá se svým životem

každý má právo volby ..

Kdo chce spáchat sebevraždu, udělá to. Když nemá dost odvahy, říká to, že jeho vůle zemřít není dost pevná. Asi ho tady ještě něco drží, že? Není vpořádku nechávat zodpovědnost za vlastní přání na druhých lidech. Já jsem se neúspěšně pokoušel o sebevraždu, a dnes jsem rád, že to nevyšlo... Nikdy není pozdě začít v životě znova... Lidé, kteří by to prováděli, by potom měli každopádně skryté psychické problémy nebo neúctu k lidskému životu a objevil by se u nich vyšší sklon k vraždám a sebevraždám

když člověk je v situaci kdy už to jinak dál nejde neměl by ho nikdo nutit žít dál a nechat ho odejít

Když je člověk svépravný a rozhodne se tak tak by se to mělo tolerovat.

Když je člověk v hodně špatném zdravotním stavu a od smrti mu nedokáže pomoci, ani lékařská pomoc. Tak proč by se měl dál trápit.

Když se někdo vyloženě trápí a zbývá mu velice málo života, tak s tím souhlasím. Ale obávám se, že často mohlo docházet k unáhleným rozhodnutím a schválením u lidí, kterým by bylo možno ještě nějak pomoci, a to z důvodu lhostejnosti zodpovědných osob. Dále si myslím, že by mohlo by dojít k tomu, že se kritéria, pro schválení autanazie budou postupně snižovat a lidé by život vzdali zbytečně předčasně, protože se dá najít i jiné řešení.

Když to člověk chce z opravdu vážného důvodu nevidím důvod proč ne.

Když to má zkrátit utrpení, tak ano

Když už sám nemocný člověk ví o sobě, že to lepší nebude a čas je pro něj zlo, nechť se rozhodne sám dle svého, jestli chce bojovat a nebo jestli to vzdá předem. Každý máme právo na to, aby jsme se rozhodli.

když, je člověk při smyslech a rozhodne se že zde už nechce dále být, tak to určitě je dobré.

ked pacient hce ,a viem ze uz nikdi neuzdravi ,má strasné bolesti tak áno

konec utrpení

Lehce zneužitelná věc

Lidé mají právo rozhodnout o svém životě a mají právo udělat to s důstojností.

Ma dvě strany. Dá se zneužít, ale také může někomu ulehčit odchod ze světa.

mela by byt legalni

Měla by být legální, je to svobodná volba každého člověka. Zákaz eutanázie tudíž popírá základní lidská práva.

Měla by být pro lidi, kteří mají např. poslední stádium rakoviny a už jen trpí a ví, že umřou a pro podobné lidi. Je to takové vysvobození. Ale jen v případě, že s tím člověk sám souhlasí.

měla by být u nás legální

Měla by být uzákoněna ve vážných případech.

měla by být v některých případech umožněna

Měla by být zavedena

Měla by být zcela na uvážení člověka, kterého se týká.

Měla by se povolit jen pro nevyléčitelně nemocné pacienty s bolestmi, kteří jsou schopni objektivně sami o sobě rozhodnout. Toto rozhodnutí by za každého mohla udělat, pokud sám nebude při smyslech, jen jeho matka. Pokud někdo bude chtít eutanezii tak by měla být ještě lhůta než bude, jen lékařem, provedena.

měla by se povolit, ale za určitých, přísných, opatření aby se toho nedalo zneužít.

Měla by se povolit.

Mela by to byt legalni moznost, jak dustojne ukoncit zivot.

Měla by to být přirozená možnost.

měla by to být svobodná volba člověka přenositelná i na blízké či doktory v případě vlastní neschopnosti (kóma apod.)

Měla by tu být taková možnost. Někdy je lepší ukončit trápení, než zbytečně doufat v něco, co se nestane.

Měly by být zlegalizována. Člověk by měl mít možnost rozhodnout o své smrti.

Milosrdný způsob, jak někomu pomoci

Mnoha lidem by ulehčila jejich dlouhé trápení...

Možnost volby

muze pomoci lidem co se trápí vžnou nemocí

Může být velmi problematická a škodná, pokud je použita neuváženě, ale může i pomoct.

Může být vysvobozením.

může pomoci trpícím

Může pomoct od utrpení.

Může pomoct ukončit trápení.

může to být vysvobození pro někoho, kdo trpí, případně kdo je dlouho let v komatu. ale je pravda, že to se snadněji řekne, než pak ve skutečnosti udělá

Může zmírnit utrpení v případě nevyléčitelných nemocí

Mylsím si, že by měla být určitě schválena. Každý člověk ví sám nejlíp, jak jemu samému je, lékaři můžou říkat k jeho zdravotnímu stavu, co chtějí, ale když člověk nechce žít, tak by měl mít právo svuj život ukončit. Lidé mají spoustu práv, ale nemohou rozhodnout o tom, jestli chtějí žít nebo ne? Přijde mi to postavené na hlavu a opravdu se mi to nelíbí.

Myslím si že by se měla využívat. Pokud o to samotný ,,nemocný,, člověk žádá. Měla by být tedy povolena.

myslím si že např. pro lidi, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a mají hrozné bolesti je to vysvobození

Myslím si že pro některé lidi je eutanízie spíš osvobození.

myslím si, aby mohla fungovat, museli by ji provázet velice přísná pravidla

Myslím si, že by bylo dobré ji zavést. Já sama kdybych byla upoutaná na lůžko,byla na přistrojích, čůrala do pytlíku a někdo mě přebaloval tak ji chci. Pro ty lidi je to vysvobození..

Myslím si, že by měla být povolena v každém státě a zákony nějak ošetřit to, aby se toho nedalo zneužít. Pokud třeba člověk vnímá a je ochrnutý od krku dolů, a nechce dál takhle "žít", má právo rozhodnout sám o sobě.

Myslím si, že by neměla být povolená, člověk by neměl rozhodovat o smrti.

Myslím si, že hlavně záleží na každé konkrétní situaci ve které se jedinec, který by chtěl eutanazii nachází.

Myslím si, že každý člověk má právo rozhodovat o svém životě. A když má chorobu, která je smrtelná a ví se to o ní a takovýto člověk se rozhodne podstoupit eutanazii (kvůli bolestem atp.) nevidím v tom žádný problém. Raději takového člověka z jeho vůle usmrtit než nechat ho trpět. Je to jako se zvířaty,nemocní a zranění koni se raději zastřelí než aby je jejich mabitelé nechali trápit

Myslím si, že kvůli jejímu rozšíření může být použita i v případech, kde by bylo ještě možné vyléčení, také je otázka, kdo by měl rozhodnout o jejím užití: samotný pacient, rodina, lékař...? Nikdo z nás neví, jak se cítí člověk, který už opravdu nechce žít, a tak nemůžeme rozhodnout, jestli je správné či nesprávné její užívání.

myslím si, že pokud můžeme od nesnesitelných bolestí ulevovat zvířatům, tím spíše bychom měli mít možnost ulevit svým blízkým či sami sobě.

Myslím si, že pokud se to dostane do fáze, že o ni člověk vážně stojí ze závažných zdravotních důvodů, měla by být povolena. Trápení člověka nevyléčitelnou nemocí atd.

Myslím si, že pro člověka, který nemá naději na vyléčení se, je to do jisté míry spása, která ho zbaví bolesti a utrpení, jak fyzického, tak psychického.

Myslím si, že v některých případech je to pro člověka vysvobození. Má babička byla 13 let na vozíčku po mozkové mrtvici a řekla, že kdyby měla sílu skočit z okna, už dávno by to udělala. Myslím, že tohle mluví za vše.

Myslím si, že za určitých předem zákonem stanovených podmínek a písemného nebo slovního souhlasu pacienta by mohla být povolena

Myslím si,že je to jedno z nejlepších řešení při vážné a smrtelné nemoci.

myslím že by měla být povolena jen když je člověk opravdu vážně nemocný,třeba když se nemůže hýbat,mluvit,... ale myslet jo...když člověk třeba "jen" přijde o dolní končetiny smysl života vidím,tady bych eutanazii nepovolila...

Myslím že pro některé lidi by to mohla být dobrá volba..jen je těžké o tom rozhodovat, aby to nebylo zneužito.

Myslím, ze za určitých předpokladů jakými jsou ochrana proti zneužití je to správná věc. Lide by měli mít tu možnost, když dojde k nejhorší variantě a všechny léčebně prostředky selhaly.

myslím, že by člověk měl mít stejné právo na důstojný život jako i na důstojnou smrt. pokud si někdo nepřeje dál žít, avšak z jistých důvodů není schopen svůj život ukončit sám, měla by mu být poskytnuta možnost požádat o asistenci.

Myslím, že by měla být povolená. Zejména v případech, kdy si je pacient vědom svého rozhodnutí. Jakmile člověk leží na jeho, řekněme, smrtelné posteli, je jisté, že nepomůže ani zázrak a dotyčný se trápí bolestmi, nemá smysl něco dále oddalovat. Je ovšem sporné, zdali by o tomto počinu měli rozhodovat druzí - nejbližší (manžel/ka, dítě).

Myslím, že by se měla uzákonit

Myslím, že by se neměla zneužívat, ale každý člověk má právo na to ukončit svůj život. Je to stejné jako u potratu, jistě, tam se rozhoduje o "životě" někoho jiného, ale každá matka má právo na zhodnocení svojí situace a svého současného psychického stavu

Myslím, že je to dobré a vhodné řešení pro lidi, kteří trpí nějakou nemocí, která jim způsobuje neustálou bolest, nemoc, kvůli které člověk trpí.

Myslím, že je to vysvobození pro ty, kterým už není pomoci.

Myslím, že každý člověk má nárok na život tedy i vzít si ho. Eutanazie by měla mít dle mého názoru v naší republice povolena, jsou lidé, co se několik měsíců nepohnuli a nepromluvili, je tohle život?

Myslím, že každý má právo se svobodně rozhodnout, většinou jde o lidi, kteří jsou těžce nemocný, tak proč jim odebírat právo odejít důstojně.

Myslím, že když člověka drží při životě jen hadičky a přístroje, ztrácí to smysl a ještě, když si to člověk pak sám přeje, není co řešit. Takhle se to lehko řekne, ale nedej Bůh, kdyby to potkalo někoho mně blízkého.

myslím, že když se někdo trápí kvůli nemoci a lékaři moc dobře ví, že už nemá šanci se uzdravit tak na souhlas rodiny i nemocného by mělo být vyhověno.

Myslím, že lepší než žít v těžkých nemocích několik let je opravdu lepší zemřít.

myslím, že pokud je člověk opravdu velmi nemocný a není šance že by se jeho stav zlepšil, jsem pro.

Myslím, že pokud je člověk vězněn ve vlastním těle ( vnímá, cítí, jen se nemůže ani hnout, mluvit), netouží po ničem jiném. Můj táta byl "jen" na vozíku a nejtrapněji mi bylo, když si musel říkat o wc..

myslím, že pokud se zákon o eutanazii právně dobře ošetří, aby toho nebylo zneužíváno, bylo by dobré ji povolit

Myslím, že pro lidi, kteří jsou vážně nemocní a už třeba nevidí, neslyší, nebo dokonce o sobě nevědí, je to ta pravá volba.

Myslím, že velkému množství nevyléčitelně nemocných lidí by mnohdy i zbytečně uměle prodloužený život ulehčila a umožnila důstojnější odchod...

Na jednu stranu je v rozporu s Hypokratovo přísahou, na druhou je tu určitě nejšetrnější možnost pro lidi fyzicky závislé na jiných. Často nejenže to ty jedince psychicky trýzní a sami jsou bezmocní a nemají možnost spáchat sebevraždu, ale (pokud se na to nahlíží z čistě biologického hlediska) je to skupina lidí neproduktivních (naopak zatěžujících společnost) a v dřívější době by ani nepřežili. Tím samozřejmě nechci říct že z morálního a lidského hlediska na ně koukám jako na přítěž. Ovšem osamělý člově fyzicky závislý na jiných přestává lpít na životě a naopak ho začíná silně psychicky vydeptávat. Přání smrti je pak logické a pokud si to ten člověk přeje víc, než cokoliv jiného, ovšem jeho stav mu neumožňuje toho dosáhnout svépomocí, mělo by mu být odborně dopomoženo.

na jednu stranu jsem pro, na druhou stranu si myslím, že je zneužitelná

Napomáhání k usmrcení člověka

Např. pro člověka, který je po nějaké nehodě nebo celý život upoutaný na lůžko a odkázaný na pomoc jiných, je to asi vysvobození. Určitě nepovolovat lidem, kteří mají jen špatnou náladu z rozchodu s pratnerem.

Nedokážu si představit, že kdybych trpěla nevyléčitelnou nemocí, byla upoutaná na lůžko a nebyla schopná vnímat, že by mě někdo nechal v takovém stavu žít. Vždyť je to utrpení pro nemocného člověka i pro osobu, která se o něj stará. Co má ošetřující osoba za život? Je neustále u nemocné osoby a akorát se trápí. Jsem jednoznačně pro eutanázii. Považuju to za vysvobození pro obě strany.

Nejsem proti ní, protože si myslím ,že ten kdo má závažné zdravotní problémy z níž není šance na vyléčení nebo zbytečně trpí tak by mu měla být umožněna

někdy je potřeba

Někdy je to vysvobození

Nekdy to muze pomoct, kdyz je clovek napr. velmi stary, nemohouci

Někomu může pomoci

Některé stavy s infaustní prognózou jsou natolik bolestivé, že nevidím důvod uměle prodlužovat utrpení pacienta.

nelze říci paušálně, zda člověk má nebo nemá právo na eutanázii. jednoduchost takového řešení je zároveń obrovským zjednodušením života jako takového. spousta lidí dnes o eutanázii uvažuje, protože si myslí, že to má v životě těžké, či je nemocných. lidé, kteří mají náplň života, kteří mají o co se snažit - např. kvůli dětem apod., jsou schopni překonat mnohem větší bolesti a např. sociální vyloučení kvůli znetvoření atd., než ti, kteří se cítí nevyužití a nicplatní. souhlasím s eutanázií u lidí, kteří mají tak těžké poškození zdraví, ať po úrazu nebo vlivem nemoci, že jim činí neúnosné potíže i základní úkony, případně ani nejsou schopni vykonávat samostatně základní lidské potřeby

nemyslím si vůbec nic, kromě toho, že může být na žádost smrtelně nemocného vykonána

Nemyslím si že je to špatné, pokud bych měla opravdu vážný neřešitelný zdravotní problém, popřípadě se nemohla vůbec hýbat apod. uvažovala bych o ní

Nepatří k přirozenému běhu-konci života

Nesouhlasím, protože v budoucnu se může člověk vyléčit. V nesouhlasu mne utvrdila eutanazie člověka, kterému se nelíbila změna jeho pohlaví.

Nevím

Nevim co to je

Nevím, pro někoho to může být vysvobození.

Nezavrhuji ji, pokud je ten člověk skutečně rozhodnut, lepší takto, než aby vymýšlel způsoby, jak se jinak zabít.

nezavrhuji ji.

Nic konkrétního, ale člověkovi, který ji chce, by mu měla být poskytnuta.

Normální věc, každý člověk by měl mít právo ukončit důstojně svůj život.

nutné!

Obrovským problémem je zneužitelnost :-( Na druhou stranu může nastat situace, kdy eutanazie je pro člověka vysvobozením.

ok

ok

Podle mě jde o asistovanou sebevraždu a v některých situacích může člověku velmi pomoct a jsem pro zavedení euthanasie, ale nejsem si jistá, jestli v by v naší zemi byla tak dokonale právně zakotvená, že by nemohlo docházet k nějakým omylům (hlavně teda v subjektu)

Podle mého názoru je eutanazie dobrá věc, ale může být zneužitelná. Pokud člověk trpí a přeje si zemřít, mělo by se mu vyhovět. Avšak jeho stav by měl být důkladně prověřen, aby jeho rozhodnutí nebylo ovlivněno nějakým afektem a zbytečně nebyl zmařen život. Také bych viděla problém ve zneužití eutanazie, například chamtiví příbuzní, kteří stojí o eutanazii své babičky z toho důvodu, aby po ní mohli zdědit majetek atd. Je to složitá otázka..

pokud budu mluvit sama za sebe a ocitla bych se v situaci,kdy muj zivot nebude mit dalsi nadeji na to,abych ho mohla zit plnohodnotne,tak bych chtela mit tuto moznost volby.A tu by meli mit vsichni.

Pokud by měl někdo velmi vážný zdravotní stav a bylo to jeho přání, tak proč mu to nedovolit...

Pokud by se jednalo o opravdu vážný důvod, kdy se život stane pouze přežíváním a pro člověka utrpením, jsem pro její zavedení.

pokud člověk fyzicky i psychicky trpí, mělo by mu být umožněno po zvážení jeho trápení ukončit, zvlášť u neléčitelných nemocí, jako rakovina

Pokud člověk opravdu trpí v bolestech a sám chce dobrovolně odejít, tak proč ne? Je to mnohem důstojnější než skok z mostu v zoufalství, že je to jediná možnost na to dobrovolně ukončit svůj život.

Pokud člověk sám eutanázii chce a má k tomu hodně dobrý důvod (například nemá vidinu žádného kvalitního života - je postižen tak, že se nemůže vůbec hýbat nebo má závažnou a neléčitelnou chorobu, kvůli které by ho čekalo už jen utrpení) tak rozhodně souhlasím s tím, aby mu byla eutanázie povolena

Pokud člověk trpí a je nešťastný, sám se pro to rozhodne, tak souhlasím.

Pokud člověk trpí a nemá šanci na zlepšení, mělo by se on rozhodnout, jestli chce nadále žít a né někdo druhý ....

Pokud člověk ví že umírá, a nechce se dál trápit. Eutanázie je pro něj vysvobozením.

Pokud je člověk odkázaný jen na přístroje a nemůže si užít plnohodnotný život.. a trápí se jeho okolí a rodinu to finančně zatěžuje, tak je eutanazie dobré řešení. Uleví se všem.

Pokud je člověk skutečně těžce nemocný, ví, že zemře, trpí bolestmi a je to pro něj nesnesitelné, měl by mít právo se rozhodnout sám za sebe, jestli chce nebo nechce zemřít tímto způsobem. Nechat tyto lidi trpět jen proto, že si většina myslí, že je to neetické, mi přijde trochu sobecké. Druzí lidé by neměli o tomto rozhodovat, měl by o tom rozhodnout člověk, který je nemocný.

Pokud je člověk v bezvýchodné situaci a jen mu lékaři prodlužují trápení, měl by mít pacient nárok na eutanazii- samozřejmě by se to muselo ošéfovat tak, aby to nešlo zneužít

Pokud je někdo vážně nemocný a na přístrojích, tak proč ho dál trápit.

Pokud je pro člověka žití natolik obtížné a bolestivé, že sám prosí o eutanazii, mělo by mu být vyhověno. Je to humánnější a důstojnější než případná sebevražda. Je zde ale riziko zneužití, muselo by se postupovat vždy velmi obezřetně a opatrně.

Pokud je to něčí volba, mělo by mu být vyhověno. Třeba by na světě nebylo tolik sebevrahů, kteří s sebou většinou vezmou další život.

Pokud je zdravotní stav člověka natolik špatný, že ví, že už dál nemá cenu žít, eutanazie je pro něj vysvobozením.

Pokud již osoba pouze trpí a přežívá na přístrojích, musí být pod neustálým dohledem, života si neužívá, není šance na zlepšení a sám považuje smrt za vysvobození, nechápu proč je nyní eutanazie zakázaná. Samozřejmě musí být důkladně ošetřeno, že by eutanazii nedošlo k chybě, souhlasy atd.

Pokud nebude zneužita,tak souhlas.

Pokud se nebude zneužívat a bude se používat jen v opravdu prověřených situacích, kdy už není jiná možnost, tak může být prospěšná.

pokud se nemocný sám domluví se svými blízkými nebo doktory o této krajní možnosti, nevidím v tom nějaký nepřekonatelný problém. Bez nátlaku je to v pořádku - svobodná volba každého člověka.

Pokud se nezneužívájí mohou být prospěšné pro lidi co je jisté pokud je jisté že umře a že se moc trápí

Pokud si to dotyčný člověk přeje, mělo by mu to být umožněno (pokud už není šance na uzdravení)

Pokud si to dotyčný přeje tak proč by měl trpět nesnesitelnýma bolestma .

Pokud si to někdo přeje, měl by mít tu možnost volby. Je ale těžké určit, kdo už může volit a kdo ne... nevím, jestli je eutanázie dobrá nebo špatná. Jen si myslím, že ta možnost by tady být měla.

pokud už člověk nemá co ztratit a nemá vůli žít, jsem pro eutanazii

Pokud už ne povinná v některých případech, tak alespoň legální dobrovolně by měla být určitě.

Pomoc od nesnesitelného utrpení.

pomoc pro smrtelně nemocné

Pomocny lek pri kterem neni jine reseni. Neda se nejak operovat. Atd furt lepsi nez citit bolest a vedet ze umiram.

Pouze u nevyléčitelných a bolestivých nemocí. Každý případ je nutno posuzovat jednotlivě. Aby se dalo vyhnout zneužití a zbrklých řešení.

Povolila bych jí, pokud má člověk velké zdravotní problémy a jen ,,čeká" na smrt.

právo na život (nikoliv povinnost) implikuje i právo na smrt, proto by právo podstoupit eutanázii měli mít všichni

Pro člověka, který pomalu umírá a přeje si jí tak rozhodně ano.

Pro člověka,co se hodně trápí a je nevyléčitelně nemocný.Tak pro něj by to mohlo být vysvobození od bolestí a problémů

pro lidi kteří jsou upoutaní na lůžku roky bez pohybu,mluveni atd. je to vysvobození

Pro lidi, kteří by ji rádi podstoupili, protože je to pro ně vysvobození z jejich utrpení bych eutanazii uvítala.

Pro lidi, kteří jsou nevyléčitelně nemocní jde o určitý způsob vysvobození. Je lepší, než aby se trápili jak oni, tak celá rodina.

pro nektere lidi je potrebna

Pro některé lidi je přípustná.

pro některé lidi je to vysvobození od utrpení

pro některé lidi napr. trpícími bolestmi bez nadeje na zlepseni je to vysvobozeni, pokud bych byla v teto situaci urcite bych uvitala tuto moznost

pro některé těžce nemocné případy kteří nemají žadnou jinou naději a jejich zdravotní je natolik beznadějný a neřešitelný že je to pro ně vysvobození tak řikam ano

Pro tezce nemocne lidi by to bylo urcite vysvobozeni

Pro tezce nemocne vysvobozeni

Pro velmi nemocne muze a rodinu muze byt urcitou ulevou

Proč nechat trpět v šílených bolestech někoho, kdo nemá šanci přežít a už se opravdu jen týrá. S eutanázií plně souhlasím, ale opravdu jen v případech, kdy není ta možnost, šance, že se člověk "uzdraví"

Prospěšná, na druhou stranu snadno zneužitelná.

Přestože se bohužel dá velmi lehce zneužít, souhlasím s ní.

při obrovských bolestech pacienta s např. nevyléčitelnou nemocí to může být "vysvobození", pokud někdo chce ukončit svoje trápení, asi to není nejlepší způsob, ale člověk nikdy neví zda by se do takové situace dostal

při vážných případech jí schvaluji.

Přijde mi nesmyslné myslet si, že můžu rozhodovat o životech druhých lidí. O tom, zda smí žít nebo ne. Lidé žádají smrt, když prožívají velké utrpení, ale který lidský život je úplně bez trápení..? Když lidi nebudou odkládáni do nemocnic a domovů důchodců, aby tam byli sami a opuštění, ubyde žádostí o eutanázii.

Přínos pro volbu nemocných

psala jsem u otázky 4. jsem pro, ale jen za přísně daných podmínek

Rozhodně bych byla pro to, aby člověk ve svých nejtěžších chvílích (tím myslím nesnesitelné bolesti či vědomí, že jeho zdravotní stav už nelze zlepšovat a čeká ho to nejhorší) měl možnost rozhodnout o svém životě případně jeho nejbližší. Na eutanazii se nedívám jako na vraždu, ale jako na poslední možnost, jak zemřít důstojně.

Rozhodně lepší možnost než čekat na pomalou a bolestivou smrt

Rozhodně souhlasím s touto možností ukončení života v několika vzácných případech. Například, pokud člověk trpí nevyléčitelnou chorobu,k terá ho zabíjí, on se nemůže sám pohybovat a trpí bolestmi, na které mu nezabírají léky. V tomto případě je podle mě fér, umožnit člověku alespoň to, aby se rozhodl, že už nechce žít.

Řeší konečná stádia nemocí, nevyléčitelně nemocným lidem určitě výjde vstříct, ale každý případ by měl být posuzován individuálně. Nikoli žádné plošné zavedení a vytyčení kdy ano a kdy ne.

S eutanazií souhlasím a zavedla bych i i tady v ČR.

S vhodným opatřením dobrá věc

Schvaluji jí.

Sice může někdy člověku ulevit, ale myslím si, že kdyby se povolila, pravděpodobně by také začala být nějak zneužívána v případech, kdy by se lidé potřebovali někoho zbavit apod.

souhlasím s ní

Souhlasím s ní, pro mnoho lidí může být vysvobozením.

Souhlasím s tím, je to podle mě přijatelné řešení v případě nevyléčitelné nemoci, která působí nemocnému velké utrpení.

souhlasím v oprávněném případě (bolest, neschopnost sebeobsluhy) a v případě, že souhlasí i lékař provádějící úkon

souhlasím v případě, kdy už žije "jen" tělo, bez mozku

souhlasím, ale až po určité vymezené době, kdy je pacient uvázán na lůžko a je napojen pouze na přístroje.

Správné řešení pro lidi, kteří již nemají žádnou šanci na uzdravení a přežíváním na přístrojích trpí.

Super věc

svobodná volba každého člověka

svobodna volba, na kterou ma mit kazdy pravo.

svobodné rozhodnutí

Těžko říct. Rozhodovala bych se podle situace.

To co jsem napsala v názoru.

To je složité, ale myslím si, že pokud je člověk odkázaný jen na přístroje a nevímá okolí je to pro něj vysvobození

To je těžká věc. Určitě by bylo hodně obtížné rozhodovat, kdy jde o eutanazii a kdy o pokus o sebevraždu; myslím, že by přibyla i spousta žalob,... Dál by podle mě mohl vzrůst společenský tlak na lidi, kteří jsou hodně vážně nemocní a přesto eutanazii nechtějí podstoupit (otázka finanční náročnosti jejich léčby, apod.). Už teď vychází spousta článků, kde se probírá, kolik stojí léčba nejvážněji nemocných lidí a umím si bohužel představit, jaké by mohly potom vycházet články, pokud by eutanazie byla povolena. Myslím, že pro vážně nemocné lidi by eutanazie mohla být vysvobozením, na druhou stranu by se neměla stát normou... Obecně tedy nejsem proti, ale je to složitá věc.

to nejlepší

ukončení prodlužování života, který by už dávno skončil méně bolestivě

usnadnění smrti - milost

V některých případech ji chápu, ale osobně bych nechtěla, aby o mém odpojení z přístrojů a vlastně smrti, někdo rozhodl

v ČR bych schválila v rámci možnosti

V dnešní době "svobodného rozhodování" můžeme slyšet mnoho názorů.. né ale vše co je ve světě normální neznamená, že je správné.. pro mě eutanazie není vůbec důstojná smrt, už jen kvůli tomu, že je to dopředu nachystaná smrt člověka.. prostě vražda... přece ať už se ukončí takovýmto způsobem život zdravého nebo argumentovaného člověka ve velmi vážném stavu... je to vražda jen s tím, že ten dotyčný s tím souhlasí.. takže "nikdo na tom nemá zásluhu" kecy... život už je jenom tak příliš krátký... určitě je nejlepší být pořád ok, jenže do toho vážného zdravotního vztahu se za život dostane asi každý, takovou situaci lidé dnes nezvládají.. jelikož lidé si ve špatných těžkých chvílí neumí všímat toho dobrého kolem nich... a dopředu plánovaná smrt - není to správné řešení... u starých bude vždycky nejlepší, když zemřou přirozenou smrtí doma v blízkosti své rodiny ;-) jasně, ke konci života člověka bolí mnoho částí těla.. tak to je... no nic.. nemám čas.. a nikdy jsem se moc nad tímhle tématem nezamýšlel..

V jistých případech konec utrpení spojené s dlouhodobým bolestivým umíráním. U kritických stavů s prognózou prokázené smrti mozku odpojení od přístrojů. Ve většině případů to však nemůže být dobrovolná volba člověka o jeho životě a v této situaci je velice rozporuplné určit, kdo má právo rozhodnout o smrti?

v jistých směrech dobrá věc!

v konkrétních případech nevyléčitelné nemoci nebo velkého utrpení a bolesti má smysl

v krajní nouzi jediné a výchozí řešení, "vysvobození"

V mnoha situacích může člověku ulehčit trápení.

V některých případech je jediným rozumným řešením.

V některých případech mi to příjde zbytečný a zakázala bych to, ale zase na druhou stranu by to některým lidem vše usnadnilo, takže za mě ANO, pokud to je ovšem nezbytně nutné a už nezbývá jiná možnost, jinak NE.

v některých případech může být jakousi úlevou, vyřešením dané situace.

V některých případech si myslím, že je vysvobozením pro trpícího nemocného člověka. V dnešní době plné zákeřných nemocí, kdy nevyléčitelný pacient trpí a doslova čeká na smrt, bych eutanázii povolila. Z druhé strany by často docházelo k zneužívání, nějakým způsobem by uskutečnění eutanázie muselo být ošetřeno. Osobně, kdybych byla těžce nemocná (trpěla nevyléčitelnou nemocí, trpěla nesnesitelnými bolestmi, byla " uvězněná" ve vlastním těle či udržována jen na dýchacích přístrojích, ocenila bych tuto možnost vysvobození. Netrápila bych se já i mí blízcí.

V některých situacích bych ji povolila. Jsou nemoci, u kterých by byla pro lidi spíše osvobozením.

v některých věcech to může být fajn, třeba když člověk umírá a bolí ho to a už nechce žít a tak

V nutnych pripadech kdy uz opravdu rok a vice clovek lezi v komatu.

V právu

V případě dostupné a kvalitní paliativní péče je možnost eutanázie z etických důvodů nepřípustná. Jsou ovšem případy, kdy lze uvažovat o mírnějším postoji k některé z jejích mírnějších forem, jako je pasivní eutanázie. Nelze se snažit o bezcílné prodlužování života za každou cenu - tím míním poslední fáze umírání provázené nesnesitelným utrpením.

V případě řádného ošetření zákonem by mohla být legální, ale nejsem si jista, zda by nebyla zneužitelná.

V případě, že je nemoc nevyléčitelná a dotyčný má obrovské bolesti, tak bych byla pro. Ale dá se toho snadno zneužít.

V určitých případech a dobrovolném rozhodnutí pacienta by měla být povolena jako východisko ze špatného zdravotního stavu.

V určitých případech a za konkrétních podmínek by měla být uskutečnitelná

v určitých případech ano

V určitých případech je prospěšným řešením.

V určitých případech zodpovědně posouzených a schválených aktérem několikrát za jeho vědomí může jít o vysvobození.

V určitých, dobře zvážených případech, ji vnímám jako jediné možné východisko, např. z neřešitelné zdravotní situace.

ve chvíli kdy člověk trpí a ví že bude trpět do konce života,pokud si to sám přeje je to dobrá vec

Ve specifických případech je úlevou trpícímu i jeho blízkým.

Velká zátěž na příbuzné a lékaře, ale v některých případech nejlaskavější možné řešení. Pokud není vnímána jako běžný a očekávaný postup následující poté, co dojdou léky, nemám s ní morální problém.

Velmi nebezpečná protihumánní myšlenka, která hrozí přerůst v systematické vyvražďování starých lidí a nemocných lidí.

Volba každého

vražda

Vůbec nechápu, že není povolena. Proč člověk nemá právo rozhodnout se odejít? Podle mě by ubylo sebevražd a TRÁPENÍ...

Východisko pro někoho, kdo má závažné problémy. Mohlo by mu to pomoct.

Z mého úhlu pohledu to není špatné, ovšem jen v případě nevyléčitelné nemoci, která je spojená s bolestmi. Prostě kdykoliv, když už teoreticky není pro dotyčného jiné východisko. Avšak kdo by o tom měl mít právo rozhodovat, to nevím. Nemocný člověk, kterého při jeho nemoci doprovází i velké až nesnesitelné bolesti, by se mohl rozhodnou pro eutanázii, ale nemuselo by to být správné. V těchto chvílích člověk přemýšlí o různých východiscích mimo jiné i o již zmíněné eutanázii. Podle mého názoru by o eutanázii měl rozhodovat příslušný lékař s pacientem i jeho blízkými. Aby se vyhlo zbytečnému usmrcení člověka, který by mohl za nějakých podmínek žít.

Za podnínek legislativních ano. Právo volby. Ke zvířatům se chováme lépe.

Za určitých okolností a podmínek je to určitě způsob, jak si zvolit cestu poslední částí života.

za určitých podmínek přínosná

záeží na případu

Základní lidské právo.

záleží na případu, ale mělo by se jí vyhovět

záleží na situaci, ale spíše ano

Závidím zvířatům, že je u nich povolena... když už jsou krátce před smrtí a trpí bolestmi, mělo by být lidem stejně jako zvířatům umožněno odejít důstojně, pokud si tak budou přát... máma dělá kuchařku v domově důchodců, je tam hromada lidí, kteří tam leží těžce nemocnicí, staří opuštění a řvou bolestí tak, že to slyší až v kuchyni, jsou prolezlí rakovinou... v takovém případě by pro ně byla eutanazie vysvobozením... když jsme jezdili za přítelovou babičkou do domova nebo do nemocnice, nejednou nám říkala, jak už chce umřít... poslouchá se to hodně těžko a ještě hůř se dívá na člověka, který opravdu v žalostném stavu čeká na smrt jako na vysvobození.

zločin

Způsob,jak ukončit nesmírnou bolest

Že by měla být dobrovolná.

že by měla být povolena jen ve vážných případech

Že by měla být povolena lidem, kterým by prokazatelně ulevila od jejich bolesti.

Že je dobrá pro ěžce nemocné lidi. Když budou umíat tak nemusí umírat olestivou smrtí ale mají to hned za sebou

že je to úleva pro lidi co umírají v bolestech,nebo jsou upoutáni na lůžko a nechou tak žít

Že je vhodná jen pro velice nutné případy

Že může být pro mnohé lidi vysvobozením

Že někdy může pomoct, ale zároveň je i zneužitelná.

Že se dá hodně zneužívat, takže by to chtělo ošetřit pro případné spuštění u nás

že to může být vysvobození

7. Kdyby jste byl/a někdy ve velmi špatném zdravotním stavu, uvažoval/a byste o eutanazii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano23367,73 %67,93 %  
Nevím8925,87 %25,95 %  
Ne226,4 %6,41 %  

Graf

8. Znáte definici eutanazie, jaká je?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Eutanázie právo na dobrovolný odchod člověka ze života pro stáří, nemoc či jiný důvod.

usmrcení na žádost

-

-

- usmrcení člověka/zvířete na žádost

-_-

-záměrné ukončení života,až už ve smyslu pasivním či aktivním.

,,Dobrovolné ukončení života" ?

?

.

.

.

..

...

"asistovaná sebevražda"

"dobrá smrt" .. samovolné, dobrovolné ukončení života, za asistence lékařů

=dobrá smrt :), usmrcení na žádost

ano

ano

ano

Ano

ano

ano znám

ano znám dobře.Zavedení vetší (smrtící) dávky do těla.

Ano, usmrcení na žádost, tedy se svolením poškozeného

asistence pri ukonceni zivota cloveka ktery si smrt svobodne zvolil

Asistentované usmrcení na žádost jiné osoby

Asistovana sebevrazda

asistovaná sebevražda

Asistovaná sebevražda

asistovaná sebevražda

asistovaná sebevražda pod lékařským dohledem

asistovaná sebevražda za velmi přísných podmínek

asistovaná sebevražda?

Asistovaná sebevražda.

Asistovaná smrt

asistovaná smrt

Asistovaná smrt

Asistovaná smrt

asistovaná smrt

asistovaná smrt

Asistovana smrt, ktera je pscientem schvalena ve stavu naprosteho zdravi a pricetnosti

Asistovaná smrt/sebevražda

asistované ukončení života

Asistované ukončení života.

Asistované ukončení života. Ať již pasivní v podobě např. Odpojení pacienta od přístrojů zajišťující životní funkce. Nebo aktivní v podobě přímého podání smrtelné látky.

asistovaný odchod ze zivota, vlastni rozhodnuti, vlastni rukou

asistovaný odchod ze života pomocí medikamentů (po splnění přísných opatření zamezujících zneužití)

bezbolestné uspání(zbavení života) člověka

bohužel neznám přesnou definici - svobodné rozhodnutí o lékařském zásahu spjaté s ukončením vlastního života??? :D

Bohužel neznám.

definice :D jestli znám? neznám přesnou, ale cílem eutanazie je zabít.. nic víc.. nic míň ;) to je definice ;) :D

Definicí je více, ale všeobecně se jedná o dobrovolný odchod ze světa.

definici neznám každopádně by to měla být milosrdná smrt?

Definici neznám, ale bez jakéhokoli hledání v odborných publikací nebo internetu bych řekla, že je to usmrcení člověka na jeho vlastní žádost.

definici neznám, ale je to prostě usmrcení (zastavení srdce) tekutinou ve tříkačce, nevím co obsahuje.

definici neznám, ale jedná se o smrt způsobenou záměrně, na přání nemocného, pomocí smrtící dávky určité látky (stříká se injekčně).

Definici neznám, ale představuji si ji něco jako: lékařská pomoc (umožnění) při sebevražde z důvodu nesnesitelného zdravotního stavu, bez vyhlídek na zlepšení. Asistovaná sebevražda.

definici neznám.

Definici neznám.

Dle mne: řízené ukončení života na základě přání pacienta. Pochopitelně přípustné pouze při generalizovaném typu onemocnění.

dobrá smrt

dobrá smrt, smrt z milosrdenství,...

Dobrá smrt.

Dobrá, milosrdná smrt

dobré umírání

Dobrovolná asistovaná smrt?

Dobrovolná důstojná smrt

Dobrovolná sebevražda s asistencí lékaře.

dobrovolná sebevražda s pomocí lékaře (na přání), provádí lékař

dobrovolná smrt

dobrovolná smrt

dobrovolná smrt

Dobrovolná smrt při nevyléčitelné nemoci a velkých bolestech

Dobrovolná smrt za asistence lékaře

Dobrovolná smrt.

Dobrovolná, chtěná smrt v důsledku psychického nebo fyzického utrpení (neléčitelného)

Dobrovolné humální usmrcení první osoby za pomoci druhé osoby se svolením první osoby?

Dobrovolné kontrolované ukončení života ??

Dobrovolné lékařské usmrcení ...

Dobrovolné ukončení života

Dobrovolné ukončení života

dobrovolné ukončení života lékařským zákrokem

Dobrovolné ukončení života pomocí injekce aplikovanou lékařem.

dobrovolné ukončení života s lékařskou asistencí?

dobrovolné ukončení života za asistence

Dobrovolné ukončení života za asistence lékaře.

Dobrovolné ukončení života za pomoci jiné osoby

dobrovolné ukončení života, je provedena většinou lékařem

Dobrovolné ukončení života?

dobrovolné ukončení života?nejsem si jistá

Dobrovolné ukončení života.

Dobrovolné ukončení života.

Dobrovolný odchod z tohoto života, sebevražda

Dobrovolný odchod ze života

dobrovolný odchod ze života za asistence lékařů, který žadatel srozumitelně dá najevo minimálně dvakrát slovně nebo jinak, pokud slovně nemůže

Dobrovolný odchod ze života/ usmrcení

Domnivam se, ze etanazie je smrt "na prani" cloveka, ktery kuprikladu trpi nevylecitelno a mnohdy bolestivou chorobou.

Doubrovolná smrt, ke které člověku dopomůže lékař injekcí.

důstojné dobrovolné, plánované úmrtí za asistence

eu thanatos - dobrá smrt

Eutanazie je asistovanou sebevraždou, jedná se o usmrcení na žádost daného jedince.

eutanázie je dobrovolné ukončení života pacienta lékařem

Eutanazie je obvykle definována jako usmrcení na žádost

Eutanázie je právo na dobrovolný odchod člověka ze života pro stáří, nemoc či jiný důvod. Eutanázie představuje i úmyslné usmrcení jiné, zejména nevyléčitelně nemocné osoby.

Eutanázie je ukončení života na žádost daného člověka.

Eutanazie je usmrcení na požádání.

Eutanazie je usmrcení osoby na její vlastní žádost.

Eutanazie je vyžádaná smrt.

Eutanazie znamená, že když je někdo např v komatu, tak rodinný příslušníci můžou odshouhlasit to, aby dotyčného odpojili od přístrojů a tím došlo k smrti.

eutanazie- usmrcení člověka injekcí

EUTANÁZIE, slovo řeckého původu znamenající dobrou smrt.

Eutanazii jde definovat jako asistovanou sebevraždu

Eutonázie je usmrcení na přání.

Hezká a dobrá smrt.

chtěná smrt či smrt na žádost

Je dobrovolná smrt, prováděná pod lékařským dohledem, nejčastěji injekce

Je obvykle definována jako: usmrcení na žádost

Je pasivní a aktivní. Znamená to dobrovolné ukončení života. Podle nynějšího zákona je provedení eutanázie jinou osobou trestná.

je smrt na žádost.Usmrcení od jiného člověka s povolením

Je to dobrovolné asistované ukončení života.

je to chtěná smrt při těžkých stádiích nemoci

Je to injekce, která způsobí smrt. Myslím si, že zastaví srdce, ale nejsem si tím jistá.

je to smrt na žádost člověka, který si přeje zemřít

je to tzv. usmrcení o které si požádá někdo, kdo chce umřit ale sám si život vzít nemůže

Je to vědomé ukončení života člověka, kterému nemůžeme obnovit životní funkce bez pomoci přístrojů. Dělíme ji na aktivní (podání smrtící látky lékařem) a pasivní (odmítnutí léčby - revers, příp. si pacient podá smrtící látku sám).

Je to vlastně usmrcení člověka na jeho žádost. Je to trestné a bráno jako vražda.

je to zákrok provedený druhou osobou, na osobě trpící s cílem ji usmrtit, ale podmínkou je, že osoba, ke které se výkon vztahuje s tím souhlasí, popřípadě je to rozhodnutí rodiny ve stavu, kdy je nemocný v komatu

jedná se o dobrovolný odchod ze života, kdy se člověk sám rozhodne pro sebevraždu a ta mu je za pomocí lékařů umožněna.

Jedná se o usmrcení osoby, jež takto požádala, tudíž se svolením usmrcované osoby.

Jen hádám, dobrovolná a svobodná (tj. bez nátlaku a bez vlivu léků ovlivňujících rozhodování) volba ukončení vlastního života

jo, "smrt na požádání"

Když chce člověk zemřít na svou vlastní žádost

milosrdná smrt v případech kde už nelze pomoci

možnost pacienta o předčasné ukončení života

možnost ukončit svůj život z vlastního rozhodnutí

Možnost usmrtit člověka z nějakého důvodu. Například špatný a dále nesnesitelný zdravotní stav.

musí být tento krok pořádně promyšlen

myslím si, že ano

Myslím, že eutanázie je dobrovolné ukončení vlastního života za asistence zdravotníků.

Napomáhání k usmrcení člověka

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

NE

ne

ne

ne

ne

ne přesně

ne, odpojeni od přístroju, píchnutí smrtelné davky .... neco jako v odpovědi 6

Ne.

Ne.

Něco jako "vyžádaná smrt", doslovný překlad je však jiný.

Něco jako samovolně zabití z vůle nemocného, třeba?

Něco jako smrt na vlastní uvážení ze zdrav. důvodů?

něco jako...usmrcení člověka, který o to sám požádá...

něco uz sem o tom četl ( na vypisovani přiliš dlouhé)

Něco ve smyslu usmrcení na vlastní žádost?

Nechápu otázku, omlouvám se.

Nejsem si jistá přímo definicí, ale jde o ukončení života, který již pro člověka ztratil význam (např. při nevyléčitelné nemoci nebo když je člověk roky na kapačkách a udržují ho naživu jen hadičky)

nejsem si jistá, jedná se o dobrovolné ukončení vlastního života v obtížné zdravotní situaci humáním způsobem pod lékařským dohledem, také by se to dalo definovat jako placená sebevražda (trochu vtip)

nemohu si vzpomenout

Nevím

nevim

nevím

Nevím. ?Úmyslné usmrcené z důvodu přání pacienta?

Neznám

Neznám

neznám

neznám

neznam

neznám

neznám

Neznám

neznám

neznam

Neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

Neznám ale mými slovy, je to uspání nemocného člověka.

neznám definici

Neznám přesnou definici- ale jde ve zkratce o dobrovolné ukončení života, snad ze závažných důvodů.

neznám přesnou definici. dobrovolný souhlas s přivoděním smrti v případě vážných zdravotních komplikací/špatný zdravotní stav....??

neznám, ale tipuji : ukončení života pacienta s nevyléčitelnou chorobou, iniciovanou z vlsatní vůle pacienta.

neznám, ale vím, o co se jedná

Neznám, nevím jak zní

Neznám.

neznám.

Neznám.

Neznám.

neznám. Ale asi něco jako uspání (zabití) člověka s jeho souhlasem (nebo souhlasem příbuzných).

neznám. ale myslím, že to je něco jako způsob dobrovolného ukončení života v určitých případech.

Neznám...

No definici neznám, ale bude to něco jako asistovaná smrt na vyžádání člověka.

No přesnou definici asi ne, ale je to vyraz pro skončení života na vlastní žádost např. ve špatném zdravotním stavu.

odchod ze světa za pomoci lékaře

odchoz ze zivota s pomoci lekaru nebo sebevrazdy

Odpojení od přístrojů, případně urychlení smrti.

Oficiální definici neznám.

Plánovaná sebevražda pod dohledem

Podání smrtící látky člověku, který o ukončení života projeví opakovaný zájem.

Pokud je někdo např.vážně nemocný a umírá, může se nechat " usmrtit " na vlastní žádost...taková dobrovolná smrt...

pomoc cloveku v terminalnim stadiu ukoncit jeho trapeni

právo na dobrovolnou smrt v případě závažných důvodů

Právo rozhodnout se na ukončení svého života prostřednictvím lékařů.

Predcasne usmrceni cloveka

presne nie

předčasné usmrcení člověka,když ví,že umře

předpokládám,že definice bude znít nějak jako....asistovaná pomoc se skončením života na vyžádání "nemocného".

přesně nevím

Přesně nevím, ale myslím si, že je to něco jako ve smyslu "nechat se usmrtit na vlastní žádost pod lékařským dohledem"

Přesně neznám

přesně neznám, ale tipl bych si, že jde o dobrovolné ukončení života?

Přesně neznám. Dobrovolná asistovaná smrt?

přesné znění neznám

Přesné znění neznám.

Přesnou asi ne: Usmrcení nevyléčitelného pacienta speciálními prostředky na jeho pokyn

Přesnou definici ne, jedná se o asistovanou smrt za přítomnosti lékaře

Přesnou definici ne. Člověk, který je vážně nemocný (postěžení typu, že už nic nevnímá , nemůže jíst apod....)....spíš teda jeho zástupce pokud nemuže ten dotyčný člověk o sobě rozhodovat sám se rozhodne pro injekci, která ho usmrtí.

Přesnou definici neznám

přesnou definici neznám

Přesnou definici neznám, ale řekla bych smrt z milosrdenství?

Přesnou definici neznám, mělo by to být usmrcení nevyléčitelně nemocných s jejich souhlasem, popř. se souhlasem rodiny.

Přesnou definici neznám, představuji si to jako usmrcení na vlastní žádost rukou odborníka.

Přesnou definici neznám.

Přesnou definici neznám.

Přesnou definici neznám.

Přesnou definici neznám. Ale mám pocit ,že je to podání smrtící injekce člověku, který o to sám z jistých důvodů požádá.

Přesnou neznám. Ale pravděpodobně bude definována ve smyslu jako "legální úmyslné zabití".

přesnou odbornou definici asi ne, ale představím si toto: ukončení života druhého člověka na základě jeho žádosti nebo vážného zdravotního stavu bez předpokladu dalšího plnohodnotného života

Rozhodnutí zemřít - " vzdát to"

Rychlé usmrcení bez co možného minima fyzické bolesti pro toho, kdo je usmrcen.

samodobrovolný odchod ze života pomocí lékařů atd..

sebevrazda pod dozorem v nemocnici

skutek vykonaný pro odpojení člověka od přístrojů

Smrt

smrt na požádání

smrt na požádání

Smrt na vlastní přání (při těžkých a nesnesitelných bolestech nebo nemocech

smrt na vlastní přání / dobrá smrt

smrt na žádost

smrt na žádost

Smrt na žádost pacienta.

Smrt na žádost.

smrt se souhlasem dané osoby, milosrdná smrt

Smrt z milosti

smrtelny injekční roztok

smrtící injekce

snadná, bezbolestná smrt

souhlas s odpojením od přístrojů při velmi těžkém urazu/zranění/dlouhodobém komatu atd.

tzv. usmrcení na přání

ukonceni zivota

Ukončení života pod odborným lékařským dohledem.

ukončení života

ukončení života druhé osoby s jejím souhlasem

ukončení života lékařem u těžce nemocného člověk na jeho přání

ukončení života pomocí injekce

ukončení života pomocí lékaře

ukončení života smrtelně nemocného člověka na jeho přání (dlouhodobé)

ukončení života vážně (většinou nevyléčitelně) nemocného pacienta na jeho žádost

Ukončení života z vlastní vůle za pomocí lěkaře.

ukončení života za asistence lékaře

Ukončení žívota za podmiňující velmi vážný zdravotní stav, který si zvolí člověk sám při duševním zdraví, nebo při mozkové smrti rodina- opatrovník.

Ukončení života za pomoci lékaře nebo asistenta.

ukončení života, ukončení utrpení

Ukončit život člověku s jeho svolením.

Uleveni od vaznych bolesti smrt

umělé ukončení života na žádost pacienta

Umělé ukončení života. Jen nevím jaku formou-jestli něco dotyčný vypije, spolkne nebo dostane injekci.

uměle vyvolaná smrt neboli smrt na žádost

úmyslné urychlení smrti na přání pacienta nebo jeho rodiny

úmyslné usmrcení člověka na jeho žádost - samozřejmě pověřenou osobou (lékařem)

Usmrcení člověka lékařem nebo specifickou k tomu povolanou osobou dříve, než dojde ke ztrátě vnímání (ne odpojení od přístrojů) a na jeho vlastní žádost.

Usmrcení člověka lékařskou cestou

Usmrcení člověka na jeho přání

usmrcení člověka na jeho vlastní přání

Usmrcení druhou osobou na vlastní žádost.

usmrcení druhými lidmi na požádání

usmrcení na požádání

usmrcení na požádání?

usmrcení na prosbu

Usmrcení na vlastní žádost

usmrcení na žádost

Usmrcení na žádost

usmrcení na žádost

Usmrcení na žádost

Usmrcení na žádost

usmrcení na žádost

usmrcení na žádost

usmrcení na žádost

usmrcení na žádost

Usmrcení na žádost nemocného

Usmrcení na žádost pacienta, či jeho nejbližších, pokud pacient nemá možnost o této věci rozhodovat. Ovšem musí jít o nevyléčitelného pacienta a musí s ní souhlasit i ošetřující lékař.

Usmrcení na žádost toho kdo si to žádá.

usmrcení na žádost umírajícího/trpícího

Usmrcení na žádost, tedy se svolením poškozeného

usmrcení na žádost?

usmrcení na žádost.

Usmrcení na žádost.

Usmrcení na žádost.

Usmrcení na žádost.

Usmrcení na žádost.

usmrcení na žádost. Označuje dobrovolný odchod ze života za pomoci lékařů neboli asistovanou sebevraždu u nevyléčitelně nemocných

Usmrcení nemocného člověka ze soucitu na jehožádost z důvodu stáří, nemoci...

Usmrcení pacienta na základě jeho vlastní žádosti, ve velmi špatném stavu případně na základě žádosti jeho rodiny.

Usmrcení se souhlasem dotyčného, nevím jak lépe to podat :D

Usmrcení z milosrdenství.

usmrcení z vlastní vůle

V dnešní době se vymezuje spíše jako úmyslné usmrcení člověka na jeho explicitní opakovanou žádost někým jiným než pacientem samotným. Je jedním z nejaktuálnějších problémů lékařské etiky.

v překladu dobrá smrt, definici neznám, ale jedná se o dobrovolné ukončení života při nevyléčitelné a bolestivé nemoci.

ve vet. medicíně: terapie terminálních stavů

vedome ukonceni zivota pro tezkosnesitelnou, neresitelnou zdravotni situaci..

vědomé ukončení života, při vážných zdravotních obtížích.

Vím, o co jde, ale definici opravdu nevyplodím.

vražda

xxx

zabití na žádost pacienta (obvykle se dlouhodobě trápí a eutanazie je pro něj vysvobozením od utrpení a bolesti)

Záměrné ukončení života pacienta rukou lékaře na jeho žádost.

zbavení (zneschopněného či postiženého) člověka života plynoucí z jeho vlastního rozhodnutí a přání

zbaveni zivota na prani pacienta lekarem popripade pomocnym personalem

Zjednodušeně legální asistovaná sebevražda

Znám

9. Kdyby byla eutanazie v ČR povolena, kdo by ji měl provádět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lékaři17651,16 %51,31 %  
Speciálně vyškolení pracovníci12837,21 %37,32 %  
nikdo20,58 %0,58 %  
Lekar ji nesmi provadet, je to proti prisaze!10,29 %0,29 %  
nevím, asi speciálně vyškolení pracovníci10,29 %0,29 %  
lékaři, ale speciálně vyškolení10,29 %0,29 %  
Kdyby ji prováděli lékaři, asi by to bylo proti jejich přísaze. Na druhou stranu nevím, kdo jiný by to měl dělat...10,29 %0,29 %  
sam pacient, pokud by byl schopny10,29 %0,29 %  
Dana osoba by se měla rozhodnout sama, po kom bude eutanázii požadovat10,29 %0,29 %  
poučení příbuzní / přátelé nebo speciálně vyškolení pracovníci10,29 %0,29 %  
Bylo by pět lékařů, každý by měl injekci (čtyři injekce by byly neškodné, jedná smrtelná), každý z lékařů by dal do pacientova těla jednu injekci. Tak by si nikdo nemohl vyčítat, že někoho zabil.10,29 %0,29 %  
rodina10,29 %0,29 %  
o tomhle nikdo z lidí rozhodovat nemůže10,29 %0,29 %  
ti, kteří to chtějí mít na svědomí :D já ne ;)10,29 %0,29 %  
specializovaní lékaři 10,29 %0,29 %  
Myslím si, že sám člověk, který chce sebevraždu spáchat. Nikdo jiný by to mít na svědomí neměl.10,29 %0,29 %  
ne každý lékař, pouze vybraní specializovaní10,29 %0,29 %  
lekari rozhoduji a pribuzni, blizci by meli mit moznost provedeni..10,29 %0,29 %  
speciálně vyškolení lékaři10,29 %0,29 %  
Žádající sám; např. mu bude dán k dispozici jed, který sám požije.10,29 %0,29 %  
Lékař by v rámci Hippokratově přísaze eutanázi asi neměli provádět. Není to práce pro každého. Speciálně vyškolení zdravotničtí pracovníci.10,29 %0,29 %  
Zajímavé, kdo z doktorů může porušit přísahu?10,29 %0,29 %  
Člen rodiny,osoba s citovou vazbou10,29 %0,29 %  
Měla by být k tomu určena přímo centra, kde by pracovali speciálně vyškolení lékaři. 10,29 %0,29 %  
vždy koncilium minimálně 5-ti a více lékařů z různých oddělení v nemocnici10,29 %0,29 %  
Snad v ČR povolena nebude a tím by ji i nikdo neprováděl.10,29 %0,29 %  
speciílně vyškolení lékaři10,29 %0,29 %  
nebyla povolena, jen ukončení léčby ano10,29 %0,29 %  
nevím, jak se provádí a nejsem odborník...takže nevím10,29 %0,29 %  
10,29 %0,29 %  
ten, kdo jí chce (pod dohledem lékaře)10,29 %0,29 %  
tým lidí-spolupráce právníků,lékařů apod.10,29 %0,29 %  
obě možnosti10,29 %0,29 %  
Lékaři nebo speciálně vyškolení pracovníci - prostě ti, kdo by se na to cítili a souhlasili s tím. Nikdo by to neměl dělat z nutnosti a ne každý by chtěl být asi povoláním ,,vrah" i když se to tak nedá brát.10,29 %0,29 %  
Proškolení lékaři10,29 %0,29 %  
Nevím, lékaři nebo speciálně vyškolení pracovníci10,29 %0,29 %  
to je právě problém, nelze nikoho nutit aby nesl po zbytek života břímě toho, že zbavil druhého člověka života10,29 %0,29 %  
Proč zrovna lékaři, a ne třeba pokladní v supermarketu? Proč třeba ne soused? V čem jsou lékaři "nadlidi", že je chcete nechat rozhodovat o životě a smrti?10,29 %0,29 %  
záleží na tom dotyččném, po kom by chtěl ji vykonat10,29 %0,29 %  
neuvažovala jsem o tom10,29 %0,29 %  
vraždu provádí vrah, žena a její doktor při potratu a kat10,29 %0,29 %  

Graf

10. Co je podle vás dostatečný důvod k eutanazii?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Rozhodnutí "pacienta".

-

-

- nevyléčitelná nemoc

---

-nevyléčitelná nemoc závažně omezující člověka v běžném životě -silné bolesti, kdy pacient trpí (poslední fáze onkologických nemocí) -stavy trvalého bezvědomí, kdy je pacient držen na dýchacích zařízeních

.

.

.

...

...

...

1) Nemoc, která se již nedá žádným způsobem zvrátit. 2) Pacient, který trpí a umírá pomalu a v bolestech.

100% jistota, že stav se nezlepší, ale zhorší; samotný souhlas pacienta; nemožnost pomoci pacientovi nám nyní známými prostředky

adepti LDN, apod..

až po určité vymezené době, kdy je pacient uvázán na lůžko a je napojen pouze na přístroje.

beznadějný stav pacienta

bolest

Bolest (nejen fyzická); následek zranění, který "postiženiu" osobu trvale upoutá na lůžko

Bolest, bezmoc a bezvýchodnost.

Bolest, strach

bolestivá neléčitelná nemoc.

Bolestive cekani na smrt

bolestivý konec života

Být smrtelně nemocný, trpět obrovskými bolestmi, nemoci se hýbat.

celková paralýza těla se zachovaným vědomím a vnímáním, dlouhodobé kóma (cca 1/2 roku a déle), velmi bolestivá stádia smrtelných nemocí

celkové ochrnutí

cokoli, je to osobni vec kazdeho cloveka

Cokoliv, když si někdo nepřeje žít je to lepší než když bude skákat pod vlak.

Človek který je velmi špatném zdravotním stavu a nedá se zachránit

Člověk který už nic necítí a jen je na přístrojích nebo tak.

Člověk napojený pouze na přístroje, s tím že už má velmi mizivé šance..člověk v kómatu, ze kterého se s největší pravděpodobností neprobere...

člověk nechce být na obtíž,nemá už smysl života

člověk přežívá jen na přístrojích, způsobuje mu to bolest,nemá možnost žádného pobyhu ani aktivity.

člověk v posledním stádiu nemoci, jemuž není pomoci a prožívá nesmírné bolesti.

Člověk v takovém stavu, že není již schopen samostatného vlastního života.

Člověk, kterému již odumřel mozek a jen tak přežívá.

Dlouhodobá bolestivá fyzická choroba

Dlouhodobě nevyléčitelná nemoc, která se podepisuje na fyzickém a duševním stavu jedince. Člověk, který není schopný vnímat sám sebe a ani své okolí.

dlouhodobé přání zemřít

dlouhodobé utrpení, bolesti a nevyléčitelná nemoc

Dlouhodobě velmi špatný stav dlouhodobě hospitalizovaného člověka.

dlouhodobý souhlas s touto možností

Dlouhodobý stav bezvědomí

dlouhotrvající kóma,bolestivé umírání

Dostatečným důvodem pro eutanazii je těžká nemoc, která je nevyléčitelná a člověka omezuje v jeho veškerých předchozích aktvitách, je odkázán na pomoc durhých, je držen pouze na přístrojích, trpí a jeho nemoc je jen čekáním na smrt, tak v tomto případě je asisatovaná sebevražda zcela dostačující.

důstojná smrt, finanční nezatěžování zdravotnictví umělým udržováním při životě, pokud si to pacient výslovně nepřeje.

Důvody jsou subjektivní. Více než dostatečná je ale ztráta kontroly nad svým tělem.

Generalizované onemocnění bez možnosti zlepšení.

hodně nemocný člověk co hodně trpí

hodně nemocný člověk, který již nemá žádnou naději na vyléčení

hodně špatný zdravotní stav..člověk se trápí, je to pro něj vysvobození

Hodně zlý zdravotní stav, se kterým se už nedá nic dělat a člověka o akorát trápí... Například rozsáhle nádory atd...

chybějící vidina v lepší budoucnost co se zdravotního stavu týče a zejména pocit, že byste byl okolí ne přítěží, nýbrž, také byste nechtěli vidět druhého - blízkého trpět apod.

infaustní prognóza, silné bolesti

Jak jsem již uvedla, nechat někoho umírat v bolestech, bez šance na uzdravení

Je jich spoustu

jistá smrt

Jsem pro, ale jen za předpokladu, že člověk trpí velkou bolestí a nejde mu už pomoci.

jsou lidé, co se několik měsíců nepohnuli a nepromluvili, je tohle život?

Když člověk nemůže "normálně" žít, při životě ho drží přístroje a hadičky, nemá žádnou radost ze života.

Když člověk nemůže prožívat plnohodnotný život (např. jen leží a dýchá, nemůže mluvit, neovládá motoriku)

když člověk, který umírajícího dostatečně zná (společné letité soužití např) potvrdí žádost umírajícího. Jestliže si někdo přeje vysloveně umřít a partner či blízký ho v tom podporuje, neměl by nikdo a nic jim stát v cestě, protože ne my, ale oni nesou tohle břímě a plnou jeho váhu. Pozůstalý partner to musí s tím vědomím zvládat žít dál, ne nějaký neosobní stát!

Když člověka při životě již udržují jen přístroje.

Když je člověk natolik nemocný a bezmocný, že už nemá smysl ho udržovat uměle při životě. (např. pokud je někdo už několik let v komatu)

Když je člověk smrtelně nemocný, léky nezabírají a pacient trpí

Když je jasně potvrzená nevyléčitelná choroba, jejíž průběh v určitých stádiích nelze zastavit ani zpomalit (např. rotroušená skleróza v pokročilém stádiu), či u pacientů, kteří jsou po těžkých úrazech a trpí na ochrnutí celého těla.

když ji chce osoba svéprávná

Když má člověk nesnesitelné bolesti, které mu z jeho života dělají utrpení.

Když ten člověk už jen trpí a je se smrtí smířený

Když už člověk nevnímá okolí ani sám sebe, žije za pomocí přístrojů

když život už není život (z jakéhokoliv důvod)

Koma

konečné stadium smrtelného onemocnění

Kritický stav člověka s 0 šancemi na přežití.

Kvůli tomu právě nevím jestli být pro nebo proti...kdo by hodnotil jestli už je to dostatečný důvod pro eutanazii?

lékařsky prodlužovaný život bez naděje na stabilizaci bez krutých bolestí, vyléčení je zároveň vyloučeno

Ležáci, lidé co opravdu umírají a trpí.

Lidé kteří už jsou pár let v komatu, lidé s takovou mozkovým nebo tělesným postižením, že by jim bránilo v normálním životě, ale hlavně aby to tak chtěli. Takže postupovat podobně jako když se podepisuje papír neresuscitovat.

Minimální prognózy k přežití, život ve velkých bolestech, postižení neslučitelná s důstojným životem.

mizivá naděje k udzravení, dlouhodobe koma

Mozková smrt

na to jsem ještě mladý

nádorová onemocnění, nevyléčitelné a často tedy i smrtelné nemoci kdy se pacient se trápí od bolesti a "čeká na smrt" a volí méně bolestnou a krátkou smrt

např. když člověk umírá na rakovinu a už mu není pomoci, je lepší ho nenechat trpět až do konce

Neda se zachranit jinak nez pouzit eutanazii

Neexistence léčebných metod pro možnost uzdravení pacienta s velmi vážným onemocněním

Nějaká opravdu ošlkivá nemoc, se kterou jsou spojeny fakt šílené bolesti.

nějaká vážná nehoda nebo vážná nemoc

Nekončící a stupňující se bolest.

Neléčitelná nemoc nebo úraz, které významně snižují kvalitu života. Zejména stavy, které brání normální sebevraždě, například ochrnutí.

Neléčitelná nemoc s brzkým koncem, nesnesitelné bolesti - neutišitelné, a tak dále...

neléčitelná nemoc, dlouhotrvající kóma, extrémně špatný zdravotní stav + vysoký věk

nemoc

nemoc

nemoc

nemoc

nemoc bez východiska

Nemoc v pokročilém stádiu, kdy už nemocnému není nijak pomoci a umírá ve velkých bolestech.

Nemoc, jako je rakovina a kde už člověk ví, že umře a podobné nemoci.

nemoc,kdy pacient trpí bolestmi, ví, že už dlouho naživu nebude a třeba k tomu ještě ani nemá rodinu

nemohoucí člověk, závislý na kapačkách

Není žádný dostatečný důvod.

Nenylecitelna nemoc nebo postizeni plne utrapa bolesti.

nepohyblivost, rakovina nebo vazna nemoc v poslednim stadiu, nesnesitelne bolesti

Neschopnost člověka dále žít v tomto světě.

Neschopnost kvalitního života v souvislosti s nevyléčitelnou chorobou, napojení na život podpůrné přístroje se špatnou prognózou.

Neschopnost nemocného žít alespoň trochu kvalitní život dle jeho představ - tedy stav, kdy se nedá očekávat zlepšení a pacient je blízko vegetativnímu stavu, nebo se silnými bolestmi

Neschopnost osoby být člověkem a neslučitelnost jeho závažné choroby s definicí života a nemožnost další léčby nejmodernějšími způsoby a medikamenty.

Neschopnost postarat se sám o sebe, a vést plnohodnotný život.

neschopnost samostatného plnohodnotného života, bolestivé umírání, přání té strádající osoby

neschopnost vest normalni zivot

Neschopnost vést plnohodnotný život.

neskutecne bolesti, neplnohodnotny zivot ze zdravotnich duvodu bez nadeje ke zlepseni

Nesnesitelná bolest bez vyhlídek na uzdravení. Celkové ochrnutí, které dotyčný nedokáže snášet. Možná i jiná kombinace handicapů - každý má práh jinde.

Nesnesitelná bolest, kterou nelze dostatečně tlumit léky.

Nesnesitelná bolest, nevyléčitelná nemoc

Nesnesitelná fyzická bolest

nesnesitelné bolesti

nesnesitelné bolesti, nemožnost vyléčení např. z komatu, určitě vždy na vlastnížádost

nesnesitelné bolesti, nevyléčitelná nemoc kdy pacientovi zbývá jen pár dní, nebo týdnů života.

nesnesitelné bolesti, nevyléčitelné nemoci v posledním stádiu...

Nesnesitelné přetrvávající bolesti, nevyléčitelná nemoc, kvůli které člověk trpí a na kterou by stejně zemřel

Nesnewitelne bolesti, rakovina

neúnosné bolesti

Neustálá bolest bez naděje na vyléčení nebo neschopnost postarat se sám o sebe (což si každý defiuje podle sebe, zda je to již např. částečné ochrnutí apod.)

nevim

nevim

Nevím.

nevnímání světa, udržování při životě jen díky přistrojům

Nevylecitelna bolestiva nemoc

nevylecitelna nemoc pr: zhoubny nador, rakovina, postizeni

nevylecitelna nemoc pri niz dotycny trpi bolestmi

Nevyléčitelmá nemoc, pomalé a bolestivé umírání, neschopnost pohybu

nevyléčitelná forma rakoviny, úrazy po kterých člověk ochrnul na celé tělo a jen vnímá, stavy kdy už člověk nemůže pořádně žít (jen leží, nevnímá ...)

nevyléčitelná choroba

Nevyléčitelná choroba či jinak nevratný zdravotní stav

Nevylečitelná choroba s těžkým průběhem (rakovina atd.)

nevyléčitelná choroba s velkými bolestmi

Nevyléčitelná choroba, kdy je nemocný ve stavu, kdy je smrt výhra.

nevyléčitelná choroba, která je nezvratná svým devastujícím způsobem a nedůstojným průběhem

nevyléčitelná choroba, která upoutá člověka na lůžko a nezvládne ani nejmenší sebeobslužný manévr

nevyléčitelná choroba, pacient se jen trápí

nevyléčitelná choroba, úplná ztráta naděje na změnu k lepšímu

nevyléčitelná nemoc

nevyléčitelná nemoc

nevyléčitelná nemoc

Nevyléčitelná nemoc

nevyléčitelná nemoc

Nevyléčitelná nemoc

Nevyléčitelná nemoc

nevyléčitelná nemoc

Nevyléčitelná nemoc - když už člověk cítí, že se jeho stav bude jen zhoršovat a on bude jenom trpět.

Nevyléčitelná nemoc - život na přístrojích..

nevyléčitelná nemoc a neskutečné trápení, kdy pacienti dostávají silnější a silnější prášky, jsou z toho oblblé, nevědí o sobě. Akorát je pro ně a rodinu ještě větší trápení i pes to že každý ví, jak to dopadne..

Nevyléčitelná nemoc a s ní spojené bolesti nebo jiné trápení.

nevyléčitelná nemoc provázená pomalým a bolestivým umíráním

Nevyléčitelná nemoc s velkým dopadem na psychickou a fyzickou stránku člověka

Nevyléčitelná nemoc spojená s bolestmi, strádáním, ztrátou chuti žít.

nevyléčitelná nemoc v konečném stádiu, kdy člověk již jen trpí, má bolesti ap.

Nevyléčitelná nemoc, bolesti

Nevyléčitelná nemoc, bolesti, ztráta lidské důstojnosti.

Nevyléčitelná nemoc, každodenní problémy, bolesti ..

nevyléčitelná nemoc, kdy už se vyčerpaly všechny dostupné prostředky pro léčbu

nevyléčitelná nemoc, když se stav pacienta dlouhodobě nelepší a on je naživu jen díky přístrojům

Nevyléčitelná nemoc, která se zhoršuje a zhoršuje

nevyléčitelná nemoc, která znemožňuje normální život

nevyléčitelná nemoc, pacient s obrovskými bolestmi a stavem, který je den ode dne horší

nevyléčitelná nemoc, poškození mozku, ...

Nevyléčitelná nemoc, projevující se nesnesitelnou bolestí

Nevyléčitelná nemoc, provázená neutišitelnými bolestmi.

Nevyléčitelná nemoc, při které člověk trpí, je upoután na lůžko a závislý na jiném člověku

nevyléčitelná nemoc, těžké bolesti

nevyléčitelná nemoc, trpění velkými bolestmi nebo velmi špatný psychický stav

Nevyléčitelná nemoc, způsobující hrozné bolesti. Už víte že by vás čekal neplnohodnotný, nepohodlný život plný bolesti a utrpení.

Nevyléčitelná nemoc,která nevyhnutelně směřuje tak jako tak ke smrti,akorát v martyriu (onkologická onemocnění) Dále nemoci,které sice v danou chvíli neohrožují život,ale postupně člověka omezují - poruchy mobility,silné bolesti apod.,kde prognosu nelze nijak zvrátit,pouze zpomalit.

Nevyléčitelná, doživotní nemoc výrazně omezující běžný koloběh života.

Nevyléčitelné deprese, zdravotní stav tak špatný, že člověk již není schopný žít normální život, trpění bolestmi, které mají dlouhodobé trvání v závěru končí jedině smrtí

Nevyléčitelné nemoc + malé šance + rozhodnutí pacienta

nevyléčitelné nemoci

nevyléčitelné onemocnění ve velmi pokročilém stadiu, tzn.-upoutání na lůžko a neschopnost komunikace

Nevyléčitelný stav člověka.

nevyléčitelný stav spojený s utrpením

nic

nic

Nic.

Nic. Vždycky může život stát za to. I např. lidé bez končetin mohou prožívat šťastný život. Všchno je jen o tom, zda je člověk na vše sám, nebo má přátele. Když přátele nemám, čím to asi bude?

Núnosná fyzická bolest. Nemožnost pohybu a jakékoliv činnosti..

Obrovské bolesti

Ohromné bolesti způsobené vážnou nebo nevyléčitelnou nemocí

Ochrnutí celého těla. Nemoc motýlích křídel. Permanentní bolest.

okamžik, kdy je jasné, že smrt je přítomná, jen srdce stále funguje

Onemocnění nelečitelnou chorobou, která nemocnému způsobuje neustálou bolest nebo mu znemožňuje uspokojovat základní potřeby (včetně např. samostatného pohybu, možnosti opustit byt).

Onemocnění v terminálním stadiu, kdy již léčba nepomáhá a nemocný trpí nesnesitelnými bolestmi.

osamělost v kombinaci s těžkým postižením (nemocí), které se neslučují se samostatným či plnohodnotným životem dle nastavených standardů současné společnosti

Podle mě důvodem k eutanazii by měli být takové zdravotní stavy, kdy lidé trpí a život pro ně nemá smysl. Proč se trápit v bolestech a nic ze života nemít? To radši nebudu mít žádný život a bez bolestí.

Podle mě je jediný dostatečný důvod pokročilý stav neléčitelné choroby.

Podle mě jedině neléčitelná nemoc spojená s bolestmi.

Podle mě není žádný dostatečný důvod.

Pohled pacienta, měla by to řešit komise

Pokud člověk "čeká" na smrt

Pokud člověk umírá, ví že zemře, trpí během svých posledních dní jako zvíře (má nesnesitelné bolesti provázené ještě dalšími symptomy) a prosí o smrt, protože už nemůže dál, proč ho nechat trpět?! Není to humánní a člověk má právo zemřít důstojně.

Pokud je člověk nemocný, trpí bolestmi a pouze už čeká na smrt.

Poslední mučivé chvilky života kdy už není pomoci a naděje již také odešla ..

Postižení člověka, nějaký handicap, smrtelná nemoc - když už člověk ví své datum a nechce se trápit.

Postižení typu že je upoután na lužko, nemuže chodit, jíst, mluvit....

Postižení, nevyléčitelná nemoc, bolesti

pouze nevyléčitelná nemoc s bolestivým průběhem

pouze těžký zdravotní stav s bolestmi a nemožností vyléčit se

Pro každého to je jiné, dostatečný důvod by musela přezkoumat odborná komise.

pro ty nemocné lidi

Prokázaná smrt mozku s infaustní prognózou. Terminální stadium onkologicky nemocných. Dlouhodobé bezvědomi bez známek fungujících základních životních funkcí (dlouhobé udržování na přístrojích, za pomoci léků).

přání nemocné osoby, dlouhodobé kóma

přání nemocného

přání pacienta

přání pacienta a nezvratný špatný zdravotní stav

přání smrtelně nemocného

případ, kdy člověk trpí nevyléčitelnou chorobou, tudíž nemá naději na vyléčení a trpí hroznými bolestmi, které mu brání v důstojném dožití.

rakovina, nesnesitelna bolest, terminalni stadium

rok a více v kómatu, velmi závažné onemocnění-např ochrnutí celého těla atd.

Rozhodně zdravotní stav

Selhávání orgánů; úplné ochrnutí člověka, kdy je závislý na ostatních

silné zdravotní komplikace bez vyhlídky na uzdravení, nesnesitelná bolest a nemoci, které nejdou vyléčit.

Smrt velice blízké osoby, těžká nemoc.

smrtelná dlouhodobá nemoc

Smrtelná choroba v konečném stadiu (např. rakovina)

smrtelná choroba v pokročilém stádiu ,neslučitelná se životem

smrtelná choroba-smrt je nevyhnutelná, nesnesitelné bolesti a utrpení

smrtelná nemoc ve vysokém stádiu, ..

Smrtelná nemoc, nemohoucnost, která trápí nejen daného člověka,ale i okolí

smrtelná nemoc, nesnesitelné bolesti od kterých nejde pomoct

smrtelná nemoc/zranění

smrtelná nevyléčitelná nemoc

smrtelná nevyléčitelná nemoc velké bolesti

Smrtelné extrémně bolestivé onemocnění.

smrtelné onemocnění s velkými bolestmi

smrtelné onemocnění těla (ne mysli) s nezvladatelnými bolestmi

Stačí chtit

stav choroby s nemožností očekávat zlepšení a především vlastní rozhodnutí jedince

stav, kdy člověk považuje svoji další existenci za neplnohodnotnou, oběžující, nedůstojnou, při zachování jeho smyslů; např. stav po mrtvici, kdy vnímáte okolí, ale nemůžete se hýbat, pouze mrkat očima, apod.

Stav. kdy člověk trpí bolestmi, umírá a neexistuje žádný lék, který by mu mohl pomoci.

strasná bolest a neviliecitelné

svobodná volba

svobodné rozhodnutí jedince

Špatný psychický stav, kvůli již dále nevyléčitelné nemoci

špatný zdravotní nelepšící se stav

špatný zdravotní stav

špatný zdravotní stav

Špatný zdravotní stav - bolesti, špatná kvalita života.

Špatný zdravotní stav, dlouhodobé bolesti, vidina neschopnosti péče o sebe sama včetně závažným mentálních poruch se zhoršující se tendencí.

špatný zdravotní stav, když nejde už se uzdravit a člověk se hodně trápí (psychicky, fyzicky)

špatný zdravotní/psychický stav

špatný, nevyléčitelný zdravotní stav

Takový důvod neznám.

těžká nemoc

těžká nemoc

Těžká nemoc (rakovina, leukemie,...) kdy člověk trpí velkými bolestmi, léky nezabírají a ví, že život pro něj stejně brzy skončí. Akorát se trápí.

Těžká nemoc, kdy už člověk vlastně nežije, ale spíše přežívá.

těžká nemoc, nevyléčitelná

Těžká nemoc.

těžká nevyléčitelná choroba (rakovina v posledním stádiu)

Těžká nevyléčitelná nemoc

Těžká zranění.

Těžká životní situace jako je zdravotní problém (nevyléčitelná nemoc, starý člověk který umírá, ale je neustále proti své vůli udržován při životě,..) nebo těžká životní událost, když je někdo rozhodnutý spáchat sebevraždu tak má právo naložit se svým životem jak chce (pokud k tomu není donucen, člověk se zdravým rozumem)

To je dosti individuální. Měl by předcházet diagnostika, aby byly vyloučeny patologie a nešlo o afektivní rozhodnutí. Špatný zdravotní stav.

to musi urcit lekar,nebo pacient ci jeho rodina

to záleží na případu

To, že si ji člověk přeje, když je duševně v pořádku

Toto je velmi subjektivní záležitost, kterou může každý jedinec vnímat jinak. A co u jednoho může být dostatečným důvodem pro euthanasii, pro druhého tak být vůbec být nemusí. Souvisí to s vůlí a chutí k životu (i smrtelně nemocný může vést ze svého pohledu smysluplný život, ač "normálním" lidem se to tak jevit nemusí). Důvod k euthanasii tedy nejsem schopna (pakliže v té situaci osobně nejsem) ani subjektivně definovat.

Trvale poškozeny mozek, hybernace, stav bez nadeje

typickým příkladem je starý těžce nemocný člověk (80,85 let), který leží v nemocnici, jeho stav se zhoršuje, začínají se mu dělat proleženiny a není naděje na zlepšení zdravotního stavu. rodina už jen "čeká", (protože jiné možnosti již nejsou) kdy se nemocnému uleví (=zemře). v tento okamžik se všem uleví, i když to zní hrozně

u lidí kteří jsou nevyléčitelně nemocní a mají hrozné bolesti

Udržování života na přístrojích

Umírající člověk ve velkých bolestech

Ušetřit člověka od bolesti a trápení, které stejně jednou ndřív nebo později skončí

utrpení

Utrpení člověka

utrpení pacienta, nezvratitelný a zhoršující se zdravotní stav pacienta, jeho velká touha umřít důstojně

utrpení, bolesti

Utrpení, které již nelze mírnit utišujícími prostředky, přičemž se očekává smrt v několika následujících hodinách.

Utrpení, nevyléčitelná nemoc s blížící se jistou smrtí atd.

utrpení, vážná a bolestivá zranění/onemocnění.

V dohledné době lékařsky , cči jinak nevyléčitelná choba, způsobující nemocnému muka, ať již fyzická, či duševní.

vazna nemoc, stav neslucitelny s kvalitnim zivotem (coz je subjektivni pojem)

Vazny zdravotni stav doprovazejici silne bolesti. Nekolikalete koma

vážná nemoc

vážná nemoc při které je člověk takřta nepoužitelný, smrt blízkých

Vážná nemoc, bez naděje na vyléčení, špatný zdravotní stav (ale tím myslím nemoc opravdu vážná a v nějakém konečném stádiu, např. kdy je člověk připojený na přístrojích a není při vědomí a chybí naděje na zlepšení). Na druhou stranu, tohle se zase těžko určuje, je možné, že třeba pokročí medicína a lidé, kteří si zvolili eutanazii, by nakonec mohli být vyléčeni. Nevím, no...

Vážná nemoc, bolesti

vážná, nevyléčitelná nemoc

vážné onemocnění nebo úraz

vážné zdravotní komplikace, které nakonec skončí bolestivou smrtí

Vážný zdravotní stav.

Věk, nemohoucnost.

Velká fyzická bolest, když je stoprocentně jasné, že již není šance na vyléčení.

Velké bolesti a/nebo nevyléčitelný stav pacienta

velké bolesti nemocného člověka, které se nedají vydržet

Velké bolesti, které se nedají nijak utlumit. Já bych i volila i v případě že bych se nemohla pohnout, nemohla žít normální život, byla na někom totálně závislá..

velké bolesti, nemožnost vyléčení - blížící se smrt

Velké bolesti, trvalé upoutání na lůžko.

Velké zdravotní potíže.

velmi špatný zdravotní stav

Velmi špatný zdravotní stav

velmi špatný zdravotní stav bez výhledu zlepšení, kdy se člověk silně trápí - je upoután na lůžku, má silné bolesti a není schopen se sám vůbec obsloužit, popřípadě je na přístrojích, dlouhodobě v bezvědomí

Velmi špatný zdravotní stav, kdy člověk nemá naději na uzdravení a trpí bolestmi. Určitě by se nemělo jednat o případy jako např. když v Belgii podstoupila eutanazii žena, která podstoupila změnu pohlaví na muže, protože se mu (jí) výsledek změny operace nelíbil a jako důvod byl uveden špatný psychický stav. Myslím, že tahle situace měla určitá jiná řešení.

velmi špatný zdravotní stav, který nemá žádnou šanci se zlepšit, při kterém pacient trpí, případně už téměř není lidskou bytostí (dlouhodobé koma, napojení na přístroje), nebo kdyby i po změně stavu došlo k nevratnému poškození klíčových orgánů (např. mozku)

velmi vážná nemoc, nemoci se hýbat, nemoc, u které člověk trpí a ví, že má už jen posledních pár dní/týdnů a nechce už trpět.

viz. otázka č.6. Kdy už člověk opravdu jen leží a trpí bolestí, čeká až ho někdo nakrmí, přepolohuje, přebalí, dá mu napít .... , zkrátka zajistí jeho biologické potřeby, které on už není schopen zvládnout. Asi je to zvláštní přirovnání, ale i zvířata jsou živé bytosti a nenechají se trpět v poslední fázi života, tak proč by měli trpět lidi ? Kyž už mají svůj život ,,za sebou´´ ?!

viz. otazka čislo 6

Vlastní rozhodnutí.

vražda, série vražd, zabití dítěte

Vyčerpání nemocí (člověk se o sebe nemůže postarat, nemůže jíst, nemůže chodit,.... a může jen ležet, brát prášky a trpět na lůžku).

Výše jsem popsala, že pokud nemocnému zbývá jen krátký úsek života, který by prožil jen v bolestech a utrpení, může se rozhodnout pro eutanazii - ušetří si další utrpení.

X let bez komunikace s okolím a upoutáni na lůžko

Záleží na situaci

Závažné zdravotní důvody

Závažný zločin, nesnesitelné bolesti bez reálné vidiny zlepšení, dlouhodobé přebývání ve vegetativním stavu,..

Zdravotní důvody

zdravotní následky neslučitelné se životem, jistota že nám zbývá malá doba do konce života a trpíme velkými bolestmi

zdravotní problémy s nulovou možností na zlepšení, kdy člověk stejně za krátký čas umře, jen ve vetších bolestech, které se budou dále stupňovat.

Zdravotní problémy, postižení, které nedovoluje plnohodnotné prožití života. Takové zdravotní potíže, které postiženému člověku, mnohdy plně myslícímu, způsobují utrpení a to nejen fyzické, ale také psychické.

zdravotní stav

zdravotní stav

zdravotní stav

Zdravotní stav

zdravotní stav

Zdravotní stav

Zdravotní stav dotčeného

zdravotní stav při němž člověk pozbývá důstojnosti, paliativní léčba již nepomáhá

zdravotní stav, psychický stav

Zdravotní stav, ve kterém je stoprocentně jisté, že člověk nemá šanci na další život, pouze pomalu umírá v bolestech.

Ze si clovek ani neuvedomuje svet a ze to schvaluji lekari i rodina a blizci.

zhoršený zdravotní stav

žádná naděje na přežití (pokročilé stádium rakoviny aj.)

Žádná šance na zlepší zdravotního stavu v případech jako je vegetativní stav či bolest a utrpení, které lze jen částečně tišit léky.

Žádný není. Lidský život má smysl, třebaže ho člověk sám někdy nevidí.

žádný...

žádost duševně zdravého pacienta

život

Život v bolestech s krátkou vyhlídkou do budoucnosti. Nechtěla bych žít,když bych věděla,že mám před sebou život plný bolesti a utrpení jak mého tak blízkých. Raději bych umřela při plném vědomí a mohla říci , jak mi budou chybět a že je mám ráda než se jen dívat jak trpí a nemoci nic říct. Někoho zabít je sice hrozné,ale nechat lidi umírat v nepředstavitelných bolestech je lepší ? Nemyslím si.

Život v bolestech, utrpení, žádná naděje na zlepšení a další souběžné faktory

11. Viděli jste někdy dokument o eutanazii? Jaký?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17751,91 %51,6 %  
Ne.185,28 %5,25 %  
neviděla174,99 %4,96 %  
-41,17 %1,17 %  
nevim41,17 %1,17 %  
Nevzpomínám si30,88 %0,87 %  
Ne, neviděla.20,59 %0,58 %  
ne neviděla20,59 %0,58 %  
Neviděl.20,59 %0,58 %  
ano, nevzpomínám si název20,59 %0,58 %  
ostatní odpovědi .
Nepamatuji si
..
Ano, nepamatuji si název, ale o švýcarský dokument.
Ano/nevím
přímo dokument ne, ale v nějakém filmu jsem to již zpozorovala
Viděla jsem jich hodně, ale nevím názvy ... Je to opravdu zajímavé téma.
Asi ano ale nevzpomínam si
ano, dokument o tzv. " doktror Smrt"
Nejspíš ne.
ano, ale nepamatuji si
ani si nepamatuji, ale něco od BBC
pouze film doktor Smrt
žádný
NE, žádný jsem neviděla
Dokument o Terry Pratchettovi
ano, ale nevzpomenu si
Viděla ale název si nepamatuji.
kousek filmu o Terry Pratchettovi. Nevím název.
Neviděla.
Bohužel ne.
ano - Terry Pratchett: Choosing to die
ano, nevzpomínám si na jméno, viděla jsem je ve škole i doma
ano, myslím že o Kevorkianovi
Neviděl, ale určitě se podívám.
asi ano, ale ted si nevzpominam
Dokumenty na BBC.
Asi ano, ale nevzpomínám si přesně, co to bylo.
možná někdy, ... několik let nazpět, ale tímto tématem se já nezabývám
ne nikdy
Neviděla jsem žádný.
ano ale už si přesně nepamatuji
viděla, nepamatuji si název
spis filmy..
neviděla jsem
zadny
Ano, už si nevzpomínám.
v televizi
Ano. Viděl jsem jeden holandský dokument o euthanasii.
Ano, ale bohužel si už nepamatuji jeho název.
Neviděl
nepamatuji si název
Asi ne, nebo si nevzpomínám.
ano,na název si ale už nevzpomenu
viděla, jméno si nepamatuji
Nie
ano, jak provádí eutanazii ve Švýcarsku.
ano, nepamatuji
Ano. Nevzpomenu si název.
ano
ano -nepamatuji se
Ano, na název si nevzpomenu.
ano, ale nepamatuji si jak se jmenova
asi ne
v televizi, název si nepamatuji
viděl, ale jméno si nepamatuji
asi ne.
Ano, nevzpomínám si.
...
někdy ve škole
Kromě několika reportáží ve zpravodajství,jsem žádný dokument neviděl
ANO. Lékařem natočený dokument o onemocnivším pacientovi schopným komunikace. OČIMA.
ne, jen filmy nepamatuji si nazev
Zahranicni dokument. Nazev bohuzel nevim
Ano, nevím
ano, o muži, který si ji nechal provést
X
Bohužel ne
ano,film o doktorovi Kevorkianovi ,ale na název si nevzpomenu-asi Doktro smrt?
ano (název si již nepamatuji)
ne, ale myslím si, že by to mohlo být zajímavé. Jen možná nějakou reportáž ve zprávách
Pouze jsem o ní slyšela, tuším ve správách.
Neviděla jsem dokument, ale četla jsem na toto téma hodně diskuzí.
film- You don´t know Jack
Bohužel neviděla
pouze film hlas moře
nevím jaký, ale s Al Pacinem běžel film o životě dr Kevorkiana.
Ne neviděla...
Pouze v pořadech jako Střepiny apod.
....
Nevzpomínám si na název
viděla jsem film Doktor Smrt, doporučuji
ne, neviděla jsem
Dokument ne, ale četla jsem knížku.
Ano viděla, ale bohužel si nepamatuji již název.
nepamatuju si
Nemohu si vzpomenout, spíše ne
Zatím ne.
ne, neviděla..
Ano, název nevím
videla ale presne nepametám
myslím že ano, ale na název si nevzpomenu
přesně dokument o eutanázii ne
Ano. nevím.
---
ano, jméno si nepamatuji
ano, ale nepamatuji si název
Nevzpomínám si.
Viděla jsem film Hlas moře, který je inspirován skutečným příběhem muže, který ochrnul po nehodě
ne, ale četla jsem knížku
ne, dokumenty tohoto typu mě nezajímají
ano ale už si nevzpomenu na název
ano, nevím...
kdysi kousek něčeho
Ano, ale již si nepamatuji název. Byl o lidech, kteří odjíždějí za eutanazii do zahraničí.
Ano, název si nepamatuji
ano - ale již si nepamatuji
asi ne, nepamatuji si
11032,26 %32,07 % 

Graf

12. Zjišťovali jste si někdy bližší informace o eutanazii? Kde?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

.

.

..

...

...

Ani ne, četla jsem akorát pár článků na internetu nebo v časopise

ano - internet

ano ... internet

ano, ale už si nepamatuji kde

Ano, do školy, na internetu

ano, internet

ano, internet

Ano, internet

ano, internet nebo názory od rodin, které mají těžce nemocné rodinné příslušníky

ano, internet, škola (viz vzdělání zdravotníka).

Ano, internet.

Ano, jak jsem již psala, je to zajímavé téma, takže hodně sleduji dokumenty, ať už to na internetu nebo v TV.

ano, knihy

Ano, knihy, internet.

Ano, knihy, škola, internet

Ano, kvuly kocce, u veterinare

Ano, na hodinách antropologie.

ano, na internetu

ano, na internetu

Ano, na internetu

ano, na internetu

ano, na internetu

ano, na internetu

ano, na internetu

Ano, na internetu a odborných publikacích.

Ano, na internetu pro svou práci do češtiny.

ano, na internetu, ve škole apod.

Ano, na internetu.

ano, na internetu.

Ano, na internetu.

Ano, na internetu.

Ano, na semináři pro zdravotníky.

Ano, na wikipedii.

Ano, samozřejmě, spíše se jednalo o diskuze mezi studenty na střední škole. Později jsme vedli i debaty na univerzitě o eutanazie v rámci předmětu Etika.

Ano, skola, wikipedia, knihovna

Ano, učili jsme se o ní ve škole. Také jsem četla různé články o eutanazii v zahraničí.

ano, už nevím - je to dávno

ano, v knihách a na internetu

ano, ve škole, na internetu.

Ano, vypracovávala jsem na toto téma práci. Informace jsem hledala v angličtině.

Ano, zejména na internetu.

Ano, zjišťovala a to na internetu.

Ano,měla jsem o tom výzkum na SŠ :)

ano,na internetu,u odborníků

ANO. Lékařskáodborná literatura (manželka je lékařka)

Ano. V odborných publikacích, knihách a na konferencích.

Ano. Vyučující etiky na LF.

blizsi informace jsem nezjistoval, ale musel jsem nechat uspat sve psy timto zpusobem :(

Bližší informace ne, vím o ní jen z televize, dokumentu a pár řádek jsem si přečetla na internetu. Vzhledem k tomu, že zatím nejsem v pozici, kdy bych o ní potřebovala vědět, nepovažovala jsem to za důležité. Vím, co to je a na jekém principu funguje, to je pro mě zatím dostačující.

bližší vůbec.

Byla jsem na přednášce o eutanázii, kde se promítal dokument (výše zmiňovaný). Ve městě Tábor v rámci křesťanského projektu. Můj názor však byl zcela opačný, než zastává církev.

Četla jsem o ní mnoho článků na internetu a v časopisech. Zúčastnila jsem se několika diskuzí na toto téma.

dnes jsme si o om povídali pří peer programu

Google

Chodím na zdravotnickou školu.

informace z dokumentů

Internet

internet

internet

internet

internet

Internet a jiná média.

internet a publikace Machalová Tatiana, Úvod do právní filosofie, I. díl, Brno 1998, str. 58. Edmund D. Pellegrino, M.D., Decision at the End of Life: The Use and Abuse of the Concept of Futility, http://www.findthatpdf.com/search-87603918-hPDF/download-documents-pellegrino10.pdf.htm [2012-11-14] http://www.jansokol.cz/cs/n-v-prava.php [2012-11-03] Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, http://czp.prf.cuni.cz/?q=node/55 [2012-12-31] http://pravapacientu.poradna-prava.cz/folder05/Vademecum_pacienta.pdf [2013-01-03] http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#cast4 [2013-01-03] http://www.distance.cz/component/content/article/32-rocnik-1999/4-cislo/1000-prirozene pravo-na-konci-20-stoleti-dil-1 [2012-12-30] http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/pravni-a-eticke-aspekty-rozhodovani-lekare-v-meznich-zivotnich-situacich-pro-pacienta-466712 http://zakony.kurzy.cz/140-1961-trestni-zakon [2013-01-03] Listina základních práv a svobod

Internet, diskuse s rodiči

internet, dokumenty

internet, film

internet, lékaři v rodině

Internet, rodina.

Internetové články

jen co dala TV a net

Jen na internetu. Wikipedia, noviny

Jsem IT technik, zjišťuji si informace na Internetu.

Knihy, odborné texty lékařů.

Mám informace ze zdravotnické školy.

Měli sme neco malo ve škole v etice v osetrovatelstvi

na internetu

na internetu

na internetu

na internetu

Na internetu

Na internetu

na internetu

Na internetu

na internetu

Na internetu

na internetu

na internetu

na internetu

na internetu

na internetu

na internetu, jak to vypadá v jiných státech, kde je to povolené apod.

Na internetu.

Na internetu.

Na internetu.

na netu, a pokud člověk často čte, průběžně na tohle téma v nějrůznějších variacích naráží. Zrovna tak jako na rození, zamilovanost, či svatby.

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

NE

Ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

NE

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

Ne, četla jsem pár článků na internetu, většinou o lidech, kteří eutanazii chtěli

Ne, hledala bych na internetu a u odborníků. Bezpředmětná otázka, když snad všude je eutanázie zakázaná.

ne, informace tohoto typu mě nezajímají

ne, jen co se kem mě tak nějak dosene, takže většinou info s nezávislích zpravodajských webů.

Ne, neměla jsem zatím důvod o něčem takovém uvažovat.

Ne, nezjišťovala

Ne, nezjišťovala jsem si nikdy žádné informace o tomhle tématu.

ne, nezjišťovala, vše znám jen z doslechu.

Ne, nezjišťovala.

Ne, nezjišťovala.

ne, nezjišťovala...

Ne, nikde.

Ne, nikdy jsem neměla potřebu něco bližšího o tom zjišťovat.

ne, u nas to není, tak proc?

Ne, zjistím si.

Ne.

ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne. Určitě bych použil internet.

Nedávno, protože můj kamarád leží v komatu a na 80% se neprobudí. A kdyby se probudil, tak bude na úrovni ročního dítěte. Hledala jsem informace na internetu.

nejišťovala

neměla jsem důvod něco zjišťovat

nene

nepotřebuji bližší info chci mít možnost o svém životě i smrti rozhodnout sám

Nesnažil jsem se zjišťovat další informace

nevím

Nezjistovala.

Nezjišťoval

Nezjišťoval.

Nezjišťovala

nezjišťovala

Nezjišťovala

nezjišťovala

nezjištovala

Nezjištovala

Nezjištovala

Nezjišťovala

nezjišťovala

nezjišťovala

nezjištovala jsem si nic. chci jen upozornit, že dříve radikální názory (souhlasné) se během let mění a člověk si skutečně více "váží" života a o euthanasii pochybuje. hlavně cítím větší zodpovědnost, než když mi bylo např.20-30 let.

Nezjišťovala jsem, neměla jsem důvod!

nezjišťovala, ale zajímá mě to

nezjišťovala, spíš články zaměřené na tohle téma

Nezjišťovala.

Nezjišťovala.

Nezjišťovala.

Nezjištovala....

Nic moc sem zatím nezjišťovala.

Nikdy bližší ne

Nikoliv

Občanský zákoník

Podrobněji jsem žádné nezjišťovala

pohledy slavných osobností na eutanazii, statistiky, vyjádření psychologů a o možných následcích pro společnost, ...

Pouze informace z internetu a jiných médií

pouze ve škole v učivu

právní otázky (ve kterých zemích je povolená)

Přes internet jsem si vyhledávala, jak je to s eutanazií u zvířat.

Při studiu, odborná literatura, přednášky

setkal jsem se s ní v okruhu mých známých

spíš ne, max. nějaký článek na internetu

spíše ne

to už je dávno, z nějaké knihy:-)

u lekára na internet

umirani.cz

V právnické, lékařské a historické literatuře.

ve škole

ve škole, knihy internet

Ve škole.

viděla jsem dokument, ale nic víc jsem o tom nehledala

Vyloženě o eutanazii asi ne, ale něco o tom vím. Internet...

Wikipedie

wikipedie

X

Z internetu.

zatím jsem neměla potřebu

Zatím ne

Zatím ne, vím jen to co jsem slyšela ve škole a v okolí.

zatím ne.

zlehka na internetu

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Vaše vzdělání?

  • odpověď Střední škola s maturitou:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na internetu na otázku 12. Zjišťovali jste si někdy bližší informace o eutanazii? Kde?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Vaše vzdělání?

4. Váš názor na eutanazii?

5. Setkali jste se někdy s někým, kdo by chtěl eutanazii?

7. Kdyby jste byl/a někdy ve velmi špatném zdravotním stavu, uvažoval/a byste o eutanazii?

8. Znáte definici eutanazie, jaká je?

9. Kdyby byla eutanazie v ČR povolena, kdo by ji měl provádět?

11. Viděli jste někdy dokument o eutanazii? Jaký?

12. Zjišťovali jste si někdy bližší informace o eutanazii? Kde?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Vaše vzdělání?

4. Váš názor na eutanazii?

5. Setkali jste se někdy s někým, kdo by chtěl eutanazii?

7. Kdyby jste byl/a někdy ve velmi špatném zdravotním stavu, uvažoval/a byste o eutanazii?

8. Znáte definici eutanazie, jaká je?

9. Kdyby byla eutanazie v ČR povolena, kdo by ji měl provádět?

11. Viděli jste někdy dokument o eutanazii? Jaký?

12. Zjišťovali jste si někdy bližší informace o eutanazii? Kde?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Seidlová, J.Eutanázie ANO/NE? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://eutanazie-ano-ne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.