Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Eutanazie, problém současné doby

Eutanazie, problém současné doby

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iva Navrátilová
Šetření:06. 02. 2013 - 19. 02. 2013
Počet respondentů:246
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.59
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:84,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o vyplnění mého dotazníku. Získaná data použiji k vypracování praktické části ke své absolventské práci. Dotazník je zaměřen na problematiku eutanazie a Váš názor na ni. Ještě jednou moc děkuji. Iva Navrátilová

Odpovědi respondentů

1. Víte co znamená pojem eutanazie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vím přesně22691,87 %91,87 %  
tuším166,5 %6,5 %  
nevím41,63 %1,63 %  

Graf

2. Setkali jste se někdy s eutanazií (přímo vy, vaši blízcí, kolegové)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne22892,68 %92,68 %  
ano187,32 %7,32 %  

Graf

3. Jak hodnotíte dostupnost informací o eutanazii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý8233,33 %33,33 %  
dostatečný7028,46 %28,46 %  
chvalitebný4518,29 %18,29 %  
nedostatečný3915,85 %15,85 %  
výborný104,07 %4,07 %  

Graf

4. Uvítali byste více otevřenosti a debat na toto téma?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21486,99 %86,99 %  
ne3213,01 %13,01 %  

Graf

5. Souhlasili byste s legalizací eutanazie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20282,11 %82,11 %  
ne4417,89 %17,89 %  

Graf

6. Proč byste legalizovali/nelagalizovali eutanazii a za jakých podmínek?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- může snížit utrpení lidí v konečném stádiu nemoci - člověk by musel být způsobilý k rozhodnutí - přísná kontrola

- ulehčení utrpení -rozhodnutí o svém stavu -

1) v případě, že se daný člověk rozhodne a má k tomu medicínsky odůvodnitelný důvod 2) dtto i v případě, že nemůže vyjádřit své rozhodnutí, ale skutečný odborník je schopen je nacítit či jinak určit

A eutanazií jsem se setkala u zvířat. Každé zvíře má podle českých zákonů nárok na bezbolestnou smrt a ukončení utrpení za pomocí léků, proč ne tedy člověk?? Ať si o životě každý rozhoduje sám dle svého uvážení. Pokud někdo trpí dlouhotrvajícími, úmornými bolestmi a radši by opustil své blízké než neustále trpět,pak by to měla být jeho volba. Pokud bude trpět jiným způsobem než bolestí, pak by podle mě měl mít také možnost ukončit svůj život za pomoci někoho jiného. Mají sice ještě možnost skočit z mostu,ale někdo se tam nedostane pro bolesti, špatnou pohyblivost či z jiného důvodu jako třeba z ohledu k ostatním, kteří by tomu museli být přítomni a přidělání práce mnoha složkám když by to šlo řešit klidně a důstojně. Otázka zneužití je také namístě, ale třeba by mohlo pomoci navštěvovat psychiatra nebo alespoň psychologa,který by posoudil celkový stav (psychický) a přidal požehnání či byl proti.

aby se nemocní netrápili podmínky: diagnóza doktora, souhlas blízké rodiny

aby se nemocný člověk netrápil déle než je nutné

Aby se nevyléčitelně nemocní lidé trpící bolestí před smrtí nemuseli nedůstojně trápit. Protože ji možná sama jednou budu chtít využít. Za takových podmínek, aby nešla zneužít.

ano i ne, podle mého názoru je to velice komplikovaná situace, potřeba vynikajícího právního ošetření, aby nedocházelo k "obklikám" v zákoně

Ano, ale pouze v některých případech, např. neléčitelná nemoc s nesnesitelnými bolestmi, lidé se zdravotním postižením apod.

ano; podmínky by museli být jasně dané (i když v Nizozemsku je taky mají, ale přesto dochází k ilegálním eutanáziím) - daná onemocnění, stavy nemocných lidí, souhlas osoby které se to týká - např. poslední vůle

Ať si každý sám rozhodne o svém životě a když je někdo nemocný a trápí se a stejně by brzo umřel proč mu nepomoct, tak trochu jinak....

bo některý to fak myslej važně

bůh dal, bůh bere

člověk by měl mít svobodné právo jakkoli naložit se svým životem, tedy ho i předčasně ukončit a je-li jeho zdravotní stav natolik vážný že takového kroku není nebo již nikdy nebude schopen měl by mu k takovému odchodu pomoci lékař. (na základě vůle z doby kdy se tak mohl rozhodnout nebo vůle blízkých)

Člověk má právo jakkoliv nakládat se svým životem. Nelegalizovala bych ji ve věznicích.

Člověk má právo o sobě rozhodovat sám. Podepíše-li dokument pro časy budoucí a příbuzné, co mají udělat v případě jeho nemohoucnosti, bolestech, vegetativním stavu apod., nechť je euthanasie provedena.

Člověk má právo rozhodnout se o tom, zda chce či nechce žít. Pokud je nevyléčitelně nemocný a trpí bolestmi, eutanázii bych povolila - je to pro danou osobu vysvobození

Člověk trpící bolestmi má právo vybrat si, zda chce dál žit. Podminky asi dle zkušenosti ze zahraničí - vypořádat majetek, nějakou dobu čekat...

Dal jsem ANO,ale pouze za podmínek přísného schvalovacího procesu aby nedošlo k tragédii resp. vraždě.

Domnívám se, že nido nesmí svévolně ukrátit cizí život, nikdy nevíme, co se v onom člověku děje, a nevíme rovněž, jaký má jeho život vyšší smysl-ani on sám ne.

eutanázie je de facto vražda, nebo tedy ukončení života jedince. často se k ukončení svého života nedokáže vyjádřit sám. samozřejmě jsou výjimky, které "lze povolit", ale bojím se zneužití. zneužít se dá všechno.

Eutanazii bych legalizovala za jasně a přísně určených pravidel, které by zamezovaly jejímu zneužití

Eutanazii bych nelegalizoval, protože člověk, který by ji provedl je vlastně vrah.... byť by to bylo na přání pacienta.

Eutanazii bych nelegalizovala, protože k tomu mám určitý vnitřní postoj, který mi nedovoluje rozhodnout o něčí smrti.

Eutanazii bych nelegalizovala... Podle mě je problém vybrat osobu, která by měla říct ten závěrečný verdikt.. měla by to být nejbližší rodina, doktroři? kdo na to má právo? a navíc... naděje umírá poslední

Euthanazie ANO když je jednoznačný souhlas osoby které se to týká, nebo když je tato osoba nevyléčitelně nemocná a trpí bolestí

Euthanazie je eufemismus pro vraždu. Je to hřích proti Bohu.

fandím Hospicům, založeným zejména pro kvalitnější způsob umírání nevyléčitelně nemocných. Nejsem pro euhtanasii, není podle mne určena přesně hranice, kdy o ní žádat, někdy se dějí zázraky, znám z vlastní zkušenosti a z hlediska smyslu života si myslím, že smrt je osud, nikoliv úkon závisející na našem rozhodnutí.

hrozí nebezpečí jejího zneužívání (postižení, nesvéprávní, pacienti v bezvědomí)

ihioh

Jde o svobodnou vůli člověka. Když se někdo cítí velice špatně a na dně, proč mu bránit v bezbolestném odchodu ze světa...

je to dobrovolné rozhodnutí každého člověka, stát do toho nemá co mluvit

Je to každého rozhodnutí, ale zřetel bych brala pouze na zdravotní stav

Je to na zamyšlení, jako zdravotnický pracovník vidívám lidi, jak se trápí, ale zase na druhou stranu bojují o život, a pro mě nemá legalizace, vůbec žádný význam, jen by se toho zneužívalo...

je to velmi sporné, kdy eutanazii použít a kdy už je to vražda, spíše sice souhlasím, ale pouze pokud jsou o tom lidé schopni si sami rozhodnout

je to velmi zneužitelné

je to vrazda, kazdy ma pravo na zivot

Je žádoucí, aby lidé mohli svobodně opustit svůj život, pokud si to přejí. Musela by být zajištěna neovlivnitelnost procedury zvenčí (např. ze strany rodiny pacienta) a profesionalita ošetřujícího personálu (bolestivost, profesionální komunikace s pacientem na toto téma)

Jednoduše protože není důvod, aby mě někdo nutil žít, když nechci. Zvlášť, když mi pak ani nemůže pomoct od problémů (bolesti), kvůli kterým už nechci žít. Ostatní argumenty už z toho vyplívají (třeba ztráta důstojnosti atp.). Podmínky, tam si nejsem jistá, každopádně by se muselo hlavně zjistit, jestli je to ze svobodné vůle člověka, to je nejdůležitější. Ten zdravotní stav je až druhořadý.

Jen v ojedinělých případech, dobře prošetřených a za souhlasu rodiny a úřední moci.

jen za podmínek smrtelné nemoci

Jsem pro eutanazii - např. když je člověk několik let v komatu nebo když je celkově ochrnutý (tzv. ležák) a může hýbat max. očima.. Tohle je akorát trápení. Stejně jako u zvířat - když jsou těžce nemocná, nechávají se uspat. Tak proč to nejde u lidí? Sice je to těžké a velké rozhodnutí, ale myslím si, že to v určitých případech je pro člověka a jeho okolí vysvobození.

Jsem pro legalizaci - za podmínek, že je stav pacienta natolik vážný, že už jen přežívá, je napojen na přístrojích, nevnímá okolí apod.

Jsem pro legalizaci, velkému množství starých lidí, kteří jsou uměle udržováni při životě za velmi vysokých nákladů nemocnice, by se ulevilo. V současné době sice věda a technika dokáže člověka udržet naživu, ale za jakých podmínek? Jsem pro legalizaci při uzákonění jasně daných podmínek např. když dotyčný uvede, že v případě umělého udržování chce odpojit od přístrojů.

Jsem pro legální sebevraždu, pokud to člověk chce.

jsem pro,spousta lidí umírá ve strašných bolestech a přejí si to ukončit.V případě , že lékař nazná , že není žádná možnost zkvalitnění života,než ležet v bolestech a strachu a očekávání konce....co to má za smysl.Každý má možnost své milované zvířátko nenechat trápit a ukončit to, tak proč by tak nemohl rozhodnout i o sobě??!!

Jsem toho názoru, že v určitých případech může být eutanázie pro nemocného vysvobozením z jeho utrpení, pro legalizaci bych byla za přísně stanovených podmínek (zákon, který by její legalizaci přesně upravoval, nutné vyjádření ošetřujícího lékaře, atp. tak, aby se co nejvíce minimalizovala možnost zneužití).

jsou situace, kdy je lepší nechat člověka zemřít než dále trpět bez vyhlídky na zlepšení

Každý by měl mít právo na to, rozhodnout.

každý by měl mít právo se sám rozhodnout, například hodně staří a nemocní lidé, kteří se o sebe nemohou postarat a trpí velkými bolestmi

Každý by si měl rozhodnout, kdy chce konec a za jakých podmínek.

Každý člověk by se měl sám dobrovolně rozhodnout, jestli se chce trápit nebo umřít bezbolestně a za svých vlastních podmínek. Podmínky bych asi viděla v tom, že člověk musí být příčetný, když o této volbě rozhoduje.

každý má mít svobodnou volbu jak naložit se svým životem, především lidé, kteří nemohou prožívat plnohodnotný život, ať už z důvodu trvalého poškození úrazem či onemocněním

Každý má právo na život...a pokud dotyčný dlouhodobě umírá a chtěl by život skončit kvůli bolestem, existují léky na zmírnění bolesti (morfium) a pokud je člověk v kómatu a dýchají za něj přístroje, tak tam je to už individuální otázka a záleží na lékaři, pokud řekne, zda má smysl ho ještě nechávat napojeného na přístrojích.

každý má právo odejít z tohoto světa důstojně. zlegalizovat pouze za podmínek, že se osoba, které se to týká nebude moci zpět zařadit do svého společenského, pracovního života, že bude mít omezené možnosti a trvalé následky, které neumožňují kvalitní život

Každý má právo rozhodnout o svém životě. Musela by být nezneužitelná.

Každý má právo rozhodnout se sám za sebe

Každý má právo rozhodovat o svém životě! Pokud by se brala eutanazie dobrovolná, tak tu bych určitě legalizoval. V případě eutanazie jako trestu už si tak jistý nejsem.

každý má právo rozhodovat se o vlastním životě

každý má právo se rozhodnout sám o sobě. Trochu složitější to je u lidí, kteří nejsou ze zdravotních důvodů schopní něco takového explicitně vyjádřit.

Každý má přece právo na svobodu.

kdyby tato problematika byla do detailu ošetřena, aby nemohlo dojít ke zneužití souhlasím s legalizací. nemocná osoba by si mohla sama říct kdy chce ukončit trápení. Třeba by to bylo ošetřeno dřívějším prohlášením ( dokud je při smyslech), že v případě toho a toho si přeje ukončit své trápení. Vše by mu bylo vysvětleno a dostal by všechny potřebné informace, aby se mohl rozhodnout.

Když by ten člověk musel zbytek života ležet třeba v posteli a bylo by jeho přáním raději zemřít, tak myslím, že je to jeho názor a asi by se toho měli držet. Těžké, takhle soudit.

Když se jedná o velice vážnou nemoc, kdy už člověk jen trpí a nepřeje si nic jiného než to ukončit.

Když si smrtelně nemocný člověk přeje zemřít, kdo jsme my abychom mu v tom bránili? Především za předpokladu, že jeho stav je neměnný, smrtelný nebo jinak fatální a daná osoba si přeje zemřít, což ovšem sama z fyzických důvodů nemůže provést.

Kvůli tomu, ať se člověk netrápí...

Kvůli zbytečného utrpení a prodlužování života na úkor jeho kvality. Za dostatečného právního ošetření.

legalizace - možnost zvolit si dobrovolný odchod v dustojnosti, neskončit jako troska bez myšlení a v bolestech podmínky - určitě zákonem, tvrdé sankce v případě porušení

Legalizace - občas lide hodně trpí a je pro ně lepší eutanazii než je nechat v takových bolestech ve kterých jsou stejně pod narkotiky a blouzní a blázní. Problém co se tyká eutanazie je v tom, že se může stát, že bude zneužívána i třeba u takových lidí, kteří si to nezaslouží a nemají to zapotřebí....

legalizace - proč nechávat lidi trpět??? Samozřejmě by to muselo být jejich svobodné rozhodnutí ; v případě nesvéprávnosti by to bylo na rozhodnutí zák.zástupce. Vždy by bylo nutné i posudek lékaře

Legalizace v pripade zda si to trpici opravdu preje, aniz by byl pod vlivem leku ovlivnujicich ududek a v pripade ze opravdu neexistuje lecba. Ale je zde problem zneuziti, bylo by potreba presne legislativni upravy a nasledneho dohledu nad kazdym pripadem.

legalizace za předpokladu, že by bylo zajištěno, že nebude zneužita

Legalizace- V určitém stádiu už je pro člověka smrt vysvobozením. Nelegalizace - Strach ze zneužití.

legalizaci v případě smrtelné nemoci, kterou by doprovázely velké bolesti

Legalizoval, pod podmínkou přísného dodržení právního rámce tak, aby nemohlo dojít ke zneužití. Povolit pouze lidem dlouhodobě nemocným, trpícím bolestmi a bez možnosti vyléčení.

Legalizovala bych eutanazii především v případech, kdy si o tom člověk rozhodne sám, s dohledem lékaře, např. při rakovině. Také v případě, kdy člověk je dlouhodobě v kómatu a mozek je narušen.

Legalizovala bych eutanazii, protože zastávám názor, že každý by měl mít právo zemřít důstojně. Samozřejmě bych jí povolila jen jestliže by nebyla již žádná naděje na vyléčení smrtelné choroby nebo na zlepšení zdravotního stavu velmi nemocného člověka. O eutanazii by měl rozhodnout člověk sám s povolením odborníků a nesměla by být použita na popud příbuzných.

Legalizovala bych ji na přání pacienta, který je těžce nemocný. V jiných případech ne, ale zhlediska názoru, pokud člověk chce odejít dobrovolně ze světa, učiní to i tak, bez zásahu legální formy prostřednictvím eutanázie. Je to spíše subjektivní pohled.

Legalizovala bych ji. V případě těžké, nevyléčitelné nemoci má každý právo na rozhodnutí o ukončení své bolesti.

legalizovala bych z důvodu, že lidé mají sice právo na život, ale v mnohých případech by neměli mít povinnost trpět jak oni tak jejich blízcí v případě, že se jedná už o poslední fázi, kdy člověk funguje jenom na přístrojích.

Legalizovala bych, protože člověk, který je těžce nemocný a ve své podstatě "nežije", si zaslouží odejít tak, jak sám uzná za vhodné. Za podmínek toho, že by případ žadatele schvalovala určitá lékařská rada.

legalizovala při těžké nevyléčitelné nemoci

Legalizovala v případě, že osoba je nevyléčitelně nemocná, neschopna plnohodnotného života.

Legalizovali v případě, že osoba žádající o eutanazii je svéprávná a ulehčilo by ji to od trápení (zdravotních), případně než se dostala do stádia, kdy za sebe není schopná jednat, sepsala souhlas, že v případě závažných důvodu souhlasí s eutanazií. Samozřejmě notářský ověřeno.

legalizovat pro pomoc při utrpení nevyléčitelně nemocných

legalizovat,nekdy spis slovek trpi vic,kdyz se snazi aby tady jeste na svete zustal.

mohlo by to být zneužíváno

možnost zneužití ( "chci se konečně zbavit bohatého nemocného dědečka" ), vždycky může být objevena léčba dané nemoci

musely by být taxativně stanovené podmínky za jakých by šlo eutanazii provést a to jen v konkretních případech

Myslím si, že starý živočich už později trpí, nikdy by se ničeho takového v přírodě nedožil. Už to dle mě není život, ale živoření.

Myslím že by člověk neměl být nucen zbytečně trpět, pokud není naděje na zlepšení jeho zdravotního stavu. Podmínky - eutanazie by měla člověku ulevit od bolesti a utrpení, měla by být možná v případě, kdy již není naděje na zlepšení zdravotního stavu dané osoby a měla by být možna jen v případě, že je zcela jasné, že se jedná o svobodnou vůli daného člověka.

myslím, že člověk by měl mít právo důstojně odejít ze světa, podmínky - legislativně vymezené podmínky, podrobný informovaný souhlas, podrobné seznámení populace s touto problematikou

myslím, že život každého člověka je v pouze v jeho rukou. Trpí-li třeba nevyléčitelnou nemocí a je-li sužován bolestmi, měl by mít právo rozhodnout o svém životě. Podmínky: poslední stádia u lidí trpících nevyléčitelnými nemocemi

Naděje umírá poslední a co když se objeví účinná léčba..? (ale je to velmi ožehavé téma a jsou případy kdy je eutanazie pro trpícího člověka jediné řešení)

Někteří lidé trpí až příliš a už nechtějí žít život plný utrpení a bolesti.

nelagilizovala, vše se dá zneužít, je to sebevražda...

Nelegalizoval bych eutanazii, jsem proti umělému ukončování života... Svůj život tu mám prožít, ne si ho zkracovat... Navíc jsou tu další faktory, jako možnost uzdravení/zlepšení stavu, psychická zátěž na doktory atd...

Nelegalizoval, protože je velké nebezpečí zneužití

Nelegalizovala bych ji, v určité podobě u nás je

nelegalizovala, je to neetické...

nelze leglizovat vraždu, stejně jako u potratů. Nejedná se o náboženský názor, jedná se o to, že společnost, která zabíjí své děti a své staré se odsuzuje k zániku. Viz historie.

Nevidím do toho přesně, ale souhlasila bych, neboť když by si to rodinní příslušníci přáli, samozřejmě, by museli souhlasit všichni, nebo většina.

nevyléčitelně nemocných, vigilní koma

obávám se zneužití eutanazie

Pokud by zdravotní stav pacienta byl v takém stavu kdy už všechny dostupné prostředky a výzkumy neumožnovaly vyléčení.

Pokud by si to vysloveně přál nemocný člověk,co vyloženě trpí,a nemoc mu přináší jen a jen utrpení.

Pokud je někdo na tom tak špatně že se jeho např. zranění neslučují s dalším životem, je zbytečné ho držet na přístrojích.

pokud má člověk mít bolesti, bylo by pro něj přirozenější ihned zemřít. Pokud by si to nemocný opravdu přál (v případě komatu by souhlasila rodina) nevím, proč nezlegalizovat

Pokud někdo trpí velkými bolestmi, je to pro něj vysvobození.

Pokud se stav nemocného nebude mít šanci zlepšit, tak bych povolil eutanazii. Je zbytečné trápit lidi, kteří nemají naději, že budou žít.

Pokud to osoba nemuze sama provest, ale nejakym zpusobem - ustne, pisemne, znatelnym souhlasem bude schopna o to poazadat.

Pokud už člověk leží v nemocnici několik měsíců a chce umřít, protože jeho naděje vyhasly, proč mu to neumožnit. Je to jeho rozhodnutí. Popřípadě pokud leží v komatu a je největší pravděpodobnost, že kdyžs e probere a bude nějak postižen jeho mozek a on by si přál odpojení (třeba před tou nehodou), tak by mu to mohlo být také umožněno, ale tady by měl být dohled aspoň dvou kompetentních osob (třetí osoby, která nemá s rodinou nic společného). Tohle je na velkou debatu, ale z mé strany - volba osoby je jeho volba a pokud se budeme dívat na zdravotní stránku, taky bych se nechtěla probudit a nemluvit apod.

pomoc lidem v těžce nevyléčitelné nemoci, ale za přísných předchozích kontrol a konzultací s nezávislými odborníky

Pomoct lidem u kterých nelze pomoct žádná léčba.

Popravdě řečeno, vůbec nechápu proč není eutanázie legální. Debatovala bych snad jen o lidech, kteří jsou schopní spáchat sebevraždu "svépomocí", ale myslím, že pokud je někdo v takovém stavu "že se ani nedokáže zabít", tak právo na smrt je snad jasná věc. Zatím jsem neviděla žádný racionální argument proti eutanázii, všechno jsou jen výkřiky do tmy, od zneužitelnosti (ale současný stav je ještě zneužitelnější) po to že "XY má stejnou diagnózu a je šťastný" (podle sebe soudím tebe). Rozhodně bych zlegalizovala eutanázii pro lidi, kteří nejsou fyzicky schopní spáchat sebevraždu, a zavedla bych i povinnost (např. pro krajskou nemocnici) jim eutanázii zajistit, včetně případného převozu do jiného kraje (kdyby nebyl ochotný lékař). O ostatních případech lze diskutovat, ale obecně vzato jsem pro (nebo alespoň pro dostupnost sebevražedných kitů), aby sebevrazi neblokovali provoz metra, neohrožovali kolemjdoucí skoky z výšek atd.

Pouze pro těžce nemocné a nevyléčitelné lidi, kteří si to sami přejí

Pouze při zdravotních potížích

Povolil v případě, že člověk společnosti už pouze bere a nic nepřidává (myšleno i na úrovni osobního kontaktu, perspektivy atd. - jinak bychom mohli utrácet všechny nepracující :) ).

Pretože niekedy je lepšie, aby sa človek netrápil. Jedine v prípade, ak osoba veľmi trpí v dôsledku vážneho zranenia alebo choroby.

pri nevyliečiteľných bolestivých chorobách

pri smrtelne chorych pacientech

pro některé lidi by to bylo osvobození, neměla by se všakzneužívat

Proč legalizovat? - Každý má právo na důstojný odchod z tohoto světa, např. kvůli psychickým problémům, rakovině,... Nelegalizovat? - Pro věřící by eutanázie mohla být problém, toto není můj případ.

Protože bych chtěl a za podmínky, že bych chtěl.

Protože eutanazie je vražda a to za všech okolností. Dát a vzít život má právo jen a pouze Bůh. Otázka nevyléčitelně nemocných se dá vyřešit paliativní medicínou, hospicovou péčí, podáním vhodných léků atd.

Protože je to každého věc, jak naloží se životem.

Protože každý má nárok na svobodné rozhodnutí; podmínky: několikeré prověření jednotlivého případu schopnými osobami, provedení eutanazie kvalifikovaným lékařem (nesměl by to provádět kde kdo)

Protože můžou být na světě lidé kteří mají problémy, bolesti a můžou být nevyléčitelně nemocní,... podmínky: vyšetření psychologa a důkaz že je člověk "svéprávný" a rozhoduje se dobrovolně,... je mi jasné, že by se ale mohli naskytnout případy možného "zneužití" to by však chtělo nějak ošetřit(částečně snad výše zmíněným,..)

při nevyléčitelných diagnózách, zkrácení bolesti a pocitu bezmoci, zkrácení utrpení...

příliš obsáhlá odpověď

riziko omylu je vysoké

Trest za trest!

Ukončení bolesti a utrpení nevyléčitelných lidí. Podmínkou by musely být alespoň dvě nezávislé lékařské zprávy, potvrzující diagnózu. A buďto souhlas pacienta, není-li toho schopen, tak rodiny. (Souhlasí-li pacient a rodina ne, slovo pacienta je přednější.)

úleva pro lidi, kteří už sami nechtějí dál žít, pouze za předpokladu, že člověk je nevyléčitelně nemocný a pouze on může o eutanazii rozhodnout, nikoli jeho příbuzní

V extrémních případech, kdy se pouze prodlužuje trápení pacienta, který nemá naději na vylepšení situaci a je zcela rozhodnut pro toto řešení.

v pripade overeno prani cloveka, ktery si napriklad preje kdyz bude v komatu/odkazan na pristroje/atd, neprodluzovat zbytecne peci, ktera nema smysl, ale muselo by byt notarsky overene, jiste ze nebude zneuzito... nebo v pripade vaznych bolesti si o tom rozhodnout

v případě neléčitelných nemocí a v případě svobodného rozhodnutí člověka

v případě, kdy uzdravení již není možné a člověl trpí velkými bolestmi :(.

vazna onemocneni, trvala zraneni, trvale nasledky....

vážný zdravotní stav bez naděje na zlepšení

Velká možnost zneužití, myslím, že člověk nemá právo rozhodovat o životě/smrti druhého člověka, byť je to lékař

viděla jsem příbuznou jak velmi trpěla a bylo jasné že zemře. eutanazie by ji té bolesti a kruté a potupné smrti ušetřila!

Vysoká kontrola - kvůli právu na rozhodnutí o vlastní smrti

za jasně daných podmínek, pokud není jiná možnost, pacient trpí a není šance na vyléčení a pokud si to on sám přeje

za podmínek nezvladatelné dlouhodobé bolesti každý má mít právo rozhodnout o svém životě

Za podmínek souhlasu pacienta či nejbližší rodiny, pokud pacient není schopen.

Za podminek velmi male pravdepodobnosti probuzeni a sanci na plnohodnotny zivot. Proc prodluzovat utrpeni?

Za poměrně přísných podmínek, a protože může mnoha lidem pomoci

za přísných podmínek, kdy si dlouhodobě nemocný již přeje zemřít a netrápit se

za velmi přísných, protože jsou lidi, kteří dlouho a neuvěřitelné trpí

Zákon o eutanazii by musel být perfektně zpracovaný, aby nebylo možné ji nějak zneužít.

Zdravotní důvody, souhlas rodiny.

Zkrácení utrpení nemocným

Život či smrt jsou každého věc. Souhlas za psychického zdraví.

7. Slyšeli jste o nové možnosti tzv. „dříve vyslovené přání“, které za určitých podmínek zajišťuje nepokračování v léčbě popřípadě neresuscitování pacienta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano slyšel a tohoto bych využil9739,43 %39,43 %  
Ne neslyšel a tohoto bych využil6626,83 %26,83 %  
Ano šlyšel a tohoto bych nevyužil4919,92 %19,92 %  
Ne neslyšel a tohoto bych nevyužil3413,82 %13,82 %  

Graf

8. Jaké náboženství vyznáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ateismus13956,5 %56,5 %  
Křesťanství6426,02 %26,02 %  
žádné135,28 %5,28 %  
zadne20,81 %0,81 %  
NIC20,81 %0,81 %  
Ne přímo ateismus - nepatřím ale k žádné církvi10,41 %0,41 %  
Věřím v Boha, ale k žádnému náboženství se nehlásím.10,41 %0,41 %  
Bez náboženství10,41 %0,41 %  
jsem věřící, ale nevyznávám žádné náboženství10,41 %0,41 %  
ateismus není náboženství, ale vyhovuje mi nejvíc10,41 %0,41 %  
nejsem nábožensky založená10,41 %0,41 %  
ateista10,41 %0,41 %  
jelikož jsem ateista, nevyznávám žádné náboženství, jak název napovídá10,41 %0,41 %  
Věřím v Sebe, popřípadě jsem Agnostik.10,41 %0,41 %  
Deismus10,41 %0,41 %  
jiné10,41 %0,41 %  
Nevyznávam konkrétne náboženstvo, aj keď v Boha verím.10,41 %0,41 %  
žádné, zle položená otázka s volbou ateismus10,41 %0,41 %  
žádné, a atesimus není náboženství10,41 %0,41 %  
věřím sama v sebe10,41 %0,41 %  
Hinduismus10,41 %0,41 %  
vlastní pohled10,41 %0,41 %  
jsem pokřtěná, absolvovala jsem výuku náboženství na ZŠ, byla u svatého přijímání, občas zajdu do kostela na mši (katolickou), nemohu však říci, že bych byla vysloveně věřícím10,41 %0,41 %  
mám svého boha - energie (něco jako indiáni)10,41 %0,41 %  
nevěřící10,41 %0,41 %  
monoteismus10,41 %0,41 %  
Pohanství10,41 %0,41 %  
Náboženství nevyznávám žádné, v Boha věřím.10,41 %0,41 %  
Neorganizovaně věřím v boha10,41 %0,41 %  
bez vyznání10,41 %0,41 %  
satanismus10,41 %0,41 %  

Graf

9. Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student16265,85 %65,85 %  
zamestnanec93,66 %3,66 %  
zdravotní sestra31,22 %1,22 %  
osvč31,22 %1,22 %  
asistent20,81 %0,81 %  
projektant20,81 %0,81 %  
pracující20,81 %0,81 %  
vedoucí pracovník20,81 %0,81 %  
ekonom20,81 %0,81 %  
sociální pracovník20,81 %0,81 %  
-10,41 %0,41 %  
Obchodní referent - práce ve spedici10,41 %0,41 %  
ošetřovatelka, OSVČ - výcvikář psů, momentálně na mateřské dovolené.10,41 %0,41 %  
Bankovnictví10,41 %0,41 %  
nelékažský zravotnický personál10,41 %0,41 %  
na volné noze10,41 %0,41 %  
pedagožka10,41 %0,41 %  
truhlář10,41 %0,41 %  
IT10,41 %0,41 %  
Pracující student10,41 %0,41 %  
mateřská dovolená10,41 %0,41 %  
finanční makléř10,41 %0,41 %  
učitelka10,41 %0,41 %  
Student i zaměstnanec10,41 %0,41 %  
v kanceláři10,41 %0,41 %  
programátor10,41 %0,41 %  
produktovy inzenyr10,41 %0,41 %  
Industrial egineer10,41 %0,41 %  
elektromonter10,41 %0,41 %  
dělník10,41 %0,41 %  
instruktorka10,41 %0,41 %  
Bankéř10,41 %0,41 %  
zdravotnicky zachranar10,41 %0,41 %  
lékař10,41 %0,41 %  
Dělnice10,41 %0,41 %  
prodavačka10,41 %0,41 %  
úředník10,41 %0,41 %  
nezamšstnaný10,41 %0,41 %  
učitelka v MŠ10,41 %0,41 %  
zam10,41 %0,41 %  
pracující ve zdravotnictví10,41 %0,41 %  
Invalidní důchodce10,41 %0,41 %  
knihovník10,41 %0,41 %  
střední management10,41 %0,41 %  
momentálně žádné10,41 %0,41 %  
administrativní10,41 %0,41 %  
účetní v privátní sféře10,41 %0,41 %  
zdravotnictví10,41 %0,41 %  
brigádník10,41 %0,41 %  
pracující:-)10,41 %0,41 %  
dětská sestra na dětské hematoonkologii, student10,41 %0,41 %  
konstruktér10,41 %0,41 %  
asistentka10,41 %0,41 %  
nezaměstnaný10,41 %0,41 %  
energetika10,41 %0,41 %  
sestra10,41 %0,41 %  
mateřská dovolená (předtím zdravotní sestra)10,41 %0,41 %  
voják10,41 %0,41 %  
manažer prodeje10,41 %0,41 %  
porodní asistentka10,41 %0,41 %  
zaměstnanec firmy10,41 %0,41 %  
Umělkyně10,41 %0,41 %  
na mateřské10,41 %0,41 %  
psycholog10,41 %0,41 %  
Administrativa.10,41 %0,41 %  
důchodce10,41 %0,41 %  
stavbyvedouci10,41 %0,41 %  

Graf

10. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18374,39 %74,39 %  
muž6325,61 %25,61 %  

Graf

11. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-2616567,07 %67,07 %  
27-353112,6 %12,6 %  
36-48187,32 %7,32 %  
18-20176,91 %6,91 %  
17 a méně93,66 %3,66 %  
49 a více62,44 %2,44 %  

Graf

12. Váš průměrný měsíční příjem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-700013958,65 %56,5 %  
7001-150004619,41 %18,7 %  
15001-250003615,19 %14,63 %  
25001 a více166,75 %6,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co znamená pojem eutanazie?

2. Setkali jste se někdy s eutanazií (přímo vy, vaši blízcí, kolegové)?

3. Jak hodnotíte dostupnost informací o eutanazii?

4. Uvítali byste více otevřenosti a debat na toto téma?

5. Souhlasili byste s legalizací eutanazie?

7. Slyšeli jste o nové možnosti tzv. „dříve vyslovené přání“, které za určitých podmínek zajišťuje nepokračování v léčbě popřípadě neresuscitování pacienta?

8. Jaké náboženství vyznáváte?

9. Vaše zaměstnání?

10. Pohlaví?

11. Váš věk?

12. Váš průměrný měsíční příjem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co znamená pojem eutanazie?

2. Setkali jste se někdy s eutanazií (přímo vy, vaši blízcí, kolegové)?

3. Jak hodnotíte dostupnost informací o eutanazii?

4. Uvítali byste více otevřenosti a debat na toto téma?

5. Souhlasili byste s legalizací eutanazie?

7. Slyšeli jste o nové možnosti tzv. „dříve vyslovené přání“, které za určitých podmínek zajišťuje nepokračování v léčbě popřípadě neresuscitování pacienta?

8. Jaké náboženství vyznáváte?

9. Vaše zaměstnání?

10. Pohlaví?

11. Váš věk?

12. Váš průměrný měsíční příjem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Navrátilová, I.Eutanazie, problém současné doby (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://eutanazie-problem-soucastne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.