Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Eutanázie - sociální a právní aspekty

Eutanázie - sociální a právní aspekty

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Kratochvílová
Šetření:22. 02. 2014 - 01. 03. 2014
Počet respondentů:433
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto krátkého dotazníku k mé práci v rámci studia na vysoké škole. Dotazník je anonymní a doba vyplnění je díky uzavřeným otázkám přibližně 2 minuty.

Předem děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Vaše věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2527363,05 %63,05 %  
26-409321,48 %21,48 %  
41-55276,24 %6,24 %  
méně než 18 let225,08 %5,08 %  
19-25122,77 %2,77 %  
56 a více61,39 %1,39 %  

Graf

2. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena34579,68 %79,68 %  
Muž8820,32 %20,32 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou22451,73 %51,73 %  
Vysokoškolské13130,25 %30,25 %  
Základní419,47 %9,47 %  
Vyšší odborné204,62 %4,62 %  
Střední bez maturity173,93 %3,93 %  

Graf

4. Má člověk právo rozhodovat o svém životě, včetně smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano39390,76 %90,76 %  
Ne245,54 %5,54 %  
Nevím163,7 %3,7 %  

Graf

5. Myslíte si, že jsou vaše znalosti týkající se eutanázie dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19545,03 %45,03 %  
Nevím13130,25 %30,25 %  
Ne10724,71 %24,71 %  

Graf

6. Dala by se podle Vás eutanázie považovat za vraždu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne30169,52 %69,52 %  
Ano8619,86 %19,86 %  
Nevím4610,62 %10,62 %  

Graf

7. Souhlasíte s případnou legalizací eutanázie v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano35181,06 %81,06 %  
Ne5011,55 %11,55 %  
Nevím/je mi to jedno327,39 %7,39 %  

Graf

8. Zaregistrovali jste, že právní úprava, která by upravovala eutanazii v ČR, byla v roce 2006 Parlamentem ČR odmítnuta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne26160,28 %60,28 %  
Ano17239,72 %39,72 %  

Graf

9. Báli byste se zneužití eutanázie v případě její legalizace v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano24656,81 %56,81 %  
Ne12027,71 %27,71 %  
Nevím6715,47 %15,47 %  

Graf

10. Dali byste souhlas k eutanázii u svého blízkého?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20447,11 %47,11 %  
Nevím17841,11 %41,11 %  
Ne5111,78 %11,78 %  

Graf

11. Podpořili byste svého blízkého, pokud by se sám pro eutanazii rozhodl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano27463,28 %63,28 %  
Nevím12929,79 %29,79 %  
Ne306,93 %6,93 %  

Graf

12. Je správné provádět eutanázii i u osob mladších 18 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17740,88 %40,88 %  
Nevím13831,87 %31,87 %  
Ne11827,25 %27,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

 • odpověď Základní:
  • 10.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 18 let na otázku 1. Vaše věková kategorie:

9. Báli byste se zneužití eutanázie v případě její legalizace v ČR?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 4. Má člověk právo rozhodovat o svém životě, včetně smrti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Souhlasíte s případnou legalizací eutanázie v ČR?

10. Dali byste souhlas k eutanázii u svého blízkého?

 • odpověď Nevím:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím/je mi to jedno na otázku 7. Souhlasíte s případnou legalizací eutanázie v ČR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše věková kategorie:

2. Vaše pohlaví:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Má člověk právo rozhodovat o svém životě, včetně smrti?

5. Myslíte si, že jsou vaše znalosti týkající se eutanázie dostatečné?

6. Dala by se podle Vás eutanázie považovat za vraždu?

7. Souhlasíte s případnou legalizací eutanázie v ČR?

8. Zaregistrovali jste, že právní úprava, která by upravovala eutanazii v ČR, byla v roce 2006 Parlamentem ČR odmítnuta?

9. Báli byste se zneužití eutanázie v případě její legalizace v ČR?

10. Dali byste souhlas k eutanázii u svého blízkého?

11. Podpořili byste svého blízkého, pokud by se sám pro eutanazii rozhodl?

12. Je správné provádět eutanázii i u osob mladších 18 let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše věková kategorie:

2. Vaše pohlaví:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Má člověk právo rozhodovat o svém životě, včetně smrti?

5. Myslíte si, že jsou vaše znalosti týkající se eutanázie dostatečné?

6. Dala by se podle Vás eutanázie považovat za vraždu?

7. Souhlasíte s případnou legalizací eutanázie v ČR?

8. Zaregistrovali jste, že právní úprava, která by upravovala eutanazii v ČR, byla v roce 2006 Parlamentem ČR odmítnuta?

9. Báli byste se zneužití eutanázie v případě její legalizace v ČR?

10. Dali byste souhlas k eutanázii u svého blízkého?

11. Podpořili byste svého blízkého, pokud by se sám pro eutanazii rozhodl?

12. Je správné provádět eutanázii i u osob mladších 18 let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kratochvílová, T.Eutanázie - sociální a právní aspekty (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://eutanazie-socialni-a-pravni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.