Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Eutanázie - usmrcení na žádost

Eutanázie - usmrcení na žádost

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Vunderer
Šetření:27. 09. 2014 - 11. 10. 2014
Počet respondentů:444
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:85,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

z výsledků tohoto dotazníku bude zpracována práce do hodin českého jazyka na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Dotazník se zaměřuje na otázku eutanázie, což je v současnosti poměrně diskutované téma.

Děkuji za váš čas!

Jan Vunderer

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena33475,23 %75,23 %  
Muž11024,77 %24,77 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2524555,18 %55,18 %  
26-337216,22 %16,22 %  
0-176715,09 %15,09 %  
33-40286,31 %6,31 %  
41-50214,73 %4,73 %  
51-122112,48 %2,48 %  

Graf

3. Které je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maturita19042,79 %42,79 %  
Vyšší odborná/vysoká škola14332,21 %32,21 %  
Základní10423,42 %23,42 %  
Výuční list71,58 %1,58 %  

Graf

4. Kolik obyvatel má město, v němž bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10.00015735,36 %35,36 %  
10.000 - 100.00014833,33 %33,33 %  
více než 500.0008619,37 %19,37 %  
100.000 - 500.0005311,94 %11,94 %  

Graf

5. Do jaké míry souhlasíte s tezí, že život byl stvořen "vyšší mocí"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím12628,38 %28,38 %  
nesouhlasím11826,58 %26,58 %  
spíše souhlasím8418,92 %18,92 %  
souhlasím6013,51 %13,51 %  
nevím5612,61 %12,61 %  

Graf

6. V současné době je eutanázie v ČR (jde o informovanost respondentů; prosím o nepoužívání jiných informačních zdrojů):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zakázaná42495,5 %95,5 %  
Povolená pouze ve výjimečných případech (nevyléčitelné nemoci,...)184,05 %4,05 %  
Povolená20,45 %0,45 %  

Graf

7. Souhlasíte s tvrzením: "Kdybych měl/a možnost se znovu narodit, využil/a bych ji."?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím13129,5 %29,5 %  
spíše souhlasím8719,59 %19,59 %  
nevím8318,69 %18,69 %  
nesouhlasím7216,22 %16,22 %  
spíše nesouhlasím7115,99 %15,99 %  

Graf

8. Která z následujících odpovědí nejlépe vystihuje váš názor na život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Posvátná skutečnost, které by si měl člověk vážit15534,91 %34,91 %  
Nevím/Nevyberu si13730,86 %30,86 %  
Pouhá souhra náhod9721,85 %21,85 %  
Zpestření prázdného vesmíru337,43 %7,43 %  
Úděl lidí, starat se o planetu224,95 %4,95 %  

Graf

9. Povolili byste eutanázii v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze u těžce nemocných lidí29766,89 %66,89 %  
Ano, každému8519,14 %19,14 %  
Ne, nikomu5011,26 %11,26 %  
Ano, pouze u lidí bez velkých závazků (děti, dluhy,...)122,7 %2,7 %  

Graf

10. Uvažoval/a jste někdy nad spácháním sebevraždy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy24254,5 %54,5 %  
Zřídkakdy11626,13 %26,13 %  
Občas5412,16 %12,16 %  
Téměř pořád/často204,5 %4,5 %  
Pokusil/a jsem se o ni122,7 %2,7 %  

Graf

11. Osoba X je nevyléčitelně nemocná, není schopná žít plnohodnotný život a má obrovské bolesti. Prosí proto lékaře, aby její život ukončil. Lékař vyhoví přání X. Souhlasíte s lékařovým jednáním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím23853,6 %53,6 %  
spíše souhlasím13129,5 %29,5 %  
nesouhlasím306,76 %6,76 %  
nevím265,86 %5,86 %  
spíše nesouhlasím194,28 %4,28 %  

Graf

12. Vidíte nějaká pozitiva na eutanázii pro společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Nevímotázka č. 13, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano28864,86 %64,86 %  
Nevím9220,72 %20,72 %  
Ne6414,41 %14,41 %  

Graf

13. Které pozitivum hodnotíte jako nejvýznamnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Člověk jako individuum si bude moct rozhodnout o svém osudu sám28374,47 %63,74 %  
Lidstvo se nebude muset starat o nevyléčitelně nemocné338,68 %7,43 %  
Uleví se planetě od lidí, kteří nechtějí žít143,68 %3,15 %  
Nevidím žádné pozitivum133,42 %2,93 %  
Na světě by nebylo tolik negativity, se kterou lidé, kteří jsou těžce nemocní, musí žít. Tato negativita by se šířila a podle mého názoru je lepší ukončit trápení, pokud není možnost na uzdravení.10,26 %0,23 %  
úleva od bolesti10,26 %0,23 %  
lidé trpící nevylečitelnými nemocemi se přestanou trápit a ti kteří se nechají zabít kvůli psychickým problémům, těch škoda nebude, čím míň hloupých lidí tim líp10,26 %0,23 %  
Těžce nemocný člověk by nemusel trpět.10,26 %0,23 %  
Prostředky nyní věnované na prodlužování utrpení lze použít na vyléčení jiných, vyléčitených10,26 %0,23 %  
ušetření prostředků na na nevyléčitelně nemocné, vlastně téměř bezmocné10,26 %0,23 %  
Úleva od nesnesitelného utrpení. 10,26 %0,23 %  
Těžce nemocní lidé dojdou vysvobození. A nebudou za ně nadále rozhodovat ti, kteří nepoznali ani zlomek bolesti, kterou prožívají oni každý den..10,26 %0,23 %  
uleví se lidem, kteří nechtějí žít10,26 %0,23 %  
ušetří se za péči o staré lidi10,26 %0,23 %  
ukončí tak trápení nemocné osoby i blízkých10,26 %0,23 %  
Úleva ztrápenému člověku10,26 %0,23 %  
uvolnění prostředků v nemocnici pro vyléčitelné pacienty10,26 %0,23 %  
Pokud se jedná o lidi, kteří v důsledku psychické či fyzické nemoci velmi trpí a smrt je by pro ně byla "vysvobozením", připadá mi to humánní, otázkou je, do jaké míry jsou lidé schopni o svých životech rozhodovat10,26 %0,23 %  
lidé nebudou trpět10,26 %0,23 %  
člověk, který je nevyléčitelně nemocný musí protrpět zbytek života v bolestech. toto by mu umožnilo odejít důstojně10,26 %0,23 %  
Lidé co se trápí svou nevyléčitelnou nemocí, v bolestech a bez naděje na uzdravení budou mít možnost ukončit trápení10,26 %0,23 %  
Možnost nemocných na ukončení trápení.10,26 %0,23 %  
Uleví se nemocnému a zároveň Rodina a blízcí budou určitě rádi že jejich blízký už netrpí a je spokojen tam nahoře nebo dole 10,26 %0,23 %  
Tezce nemocny clovek uz nebude muset trpet.10,26 %0,23 %  
Uleví se trápení a bolesti nevyléčitelně nemocných lidí.10,26 %0,23 %  
nemuset ležet v pečovatelském ústavu o hladu a ve vlastních výkalech, kde se o mě budou starat cizinci, taktéž zneužíváni pečovatelským ústavem 10,26 %0,23 %  
Vysvobození pro nemocného i pro jeho blízké - nemusí sledovat jeho utrpení.10,26 %0,23 %  
1. těžce nemocnému člověku se uleví (i jeho rodině) a to je to nejdůležitější 2. nejspíše to nemocnici ušetří nějaké finance a pracovníkům to umožní věnovat se dalším pacientům, kteří třeba mají šanci se zcela vyléčit-ovšem toto není tak důležité jako 1 10,26 %0,23 %  
uleví se nemocným lidem10,26 %0,23 %  
těžce nemocný člověk bude mít klid od všech bolestí, nemusí čekat v bolestech na vysvobezení. Musí to být hrozné jak pro něho tak pro rodinu10,26 %0,23 %  
ukončí se trápení člověka, který trpí a nechce žít10,26 %0,23 %  
Méně trpících lidí, ušetří se na zbytečné léčbě. Víte, kolik stojí jedna dávka chemoterapie? :-)10,26 %0,23 %  
člověk by měl mít právo na důstojnou smrt10,26 %0,23 %  
Pokud osoba trpí, a není zde šance na zlepšení, je pochopitelné, že nechce vést neplnohodnotný život v bolestech, a měl by mít šanci o svém osudu rozhodnout.10,26 %0,23 %  
nebude člověk trpět10,26 %0,23 %  
smrt10,26 %0,23 %  
Člověk co je nevyléčitelně nemocný nebude trpět.10,26 %0,23 %  
souhlasím se všemi odpověďmi. Člověk by měl sám rozhodnout o své smrti, uleví se jak jemu (bolesti), tak rodině (bezmoc, sdílení utrpení). Nedůležitá položka je také ušetření nákladů na léčbu, která třeba ani nemá smysl a jen prodlužuje utrpení.10,26 %0,23 %  
ušetříme trpění lidem, kteří to potřebují10,26 %0,23 %  
Uleví se jak nevyléčitelně nemocné osobě s bolestmi tak i rodině, která trpí s ní. Pokud si osoba přeje ukončit svůj život a není možné ji jinak pomoci, nevidím v tom problém.10,26 %0,23 %  
Ukončení trápení.10,26 %0,23 %  

Graf

14. Toleroval/a byste přání eutanázie někoho blízkého z rodiny (nikoli však kvůli vážné nemoci)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažil/a bych si s ním promluvit, rozmluvit mu to21448,31 %48,2 %  
Objednal/a bych ho k psychologovi/psychiatrovi, eutanázie by nepřipadala v úvahu10824,38 %24,32 %  
Ano, je to jeho rozhodnutí5813,09 %13,06 %  
Ne61,35 %1,35 %  
záleží na okolnostech20,45 %0,45 %  
záleželo by na důvodu20,45 %0,45 %  
nevím20,45 %0,45 %  
Pokud by se mu ulevilo (např. u nevyléčitelné nemoci) tak ano10,23 %0,23 %  
záleželo by na situaci, ale spíš ne10,23 %0,23 %  
Až jako úplně poslední možnost pomoci.10,23 %0,23 %  
snažila bych se s ním nalézt příčinu rozhodnutí a vyřešit ji, pomoci mu10,23 %0,23 %  
Pokud by to bylo poslední přání té dotyčné osoby a ona by opravdu neměla šanci na vyléčení a nemohla ani vést svůj život - ano10,23 %0,23 %  
snažila bych se mu pomoci jakýmkoli vhodným způsobem - od praktické pomoci s problémy až po pomoc duchovního, psychologa, psychiatra...kohokoli, ke komu by měl důvěru10,23 %0,23 %  
netoleroval10,23 %0,23 %  
Ne.10,23 %0,23 %  
Ne, pouze kvůli nevyléčitelné nemoci10,23 %0,23 %  
nemohu posoudit10,23 %0,23 %  
Lidé mají různá přání10,23 %0,23 %  
Snažila bych se pochopit a vyřešit jeho problém.10,23 %0,23 %  
v žádném případě10,23 %0,23 %  
potřebovala bych vědět víc podrobností10,23 %0,23 %  
snažila bych se ho pochopit10,23 %0,23 %  
Záleží na konkrétního situaci. Pokud by byl jeho důvod opravdu dostatečně přesvědčivý... a pokud by se pak cítil šťastnější, má na to právo.10,23 %0,23 %  
snažila bych se udělat všechno pro to, aby se odstranila příčina, kvůli které si tuto možnost vybral. Pokud by to nebylo v mých silách nebo to z jiného důvodu nešlo, respektovala bych rozhodnutí tohoto člověka (i když by to asi bylo těžké)10,23 %0,23 %  
pokud by se nejednalo o velmi vážnou nemoc, která by dotyčnému způsobovala fyzickou nebo psychickou bolest, netolerovala bych ji10,23 %0,23 %  
Na to se nedá odpovědět jednoduchou větou10,23 %0,23 %  
objednal bych jej ke knězi :)10,23 %0,23 %  
neumím si to představit10,23 %0,23 %  
tato volba nebude schválená 10,23 %0,23 %  
záleží10,23 %0,23 %  
rozhodně ne10,23 %0,23 %  
Ano, ale nejdříve bych mu doporučila psychologa a promluvila bych si s ním10,23 %0,23 %  
pokud nejde o vážnou nemoc, nepovolila bych eutanázii10,23 %0,23 %  
Neumim si predstavit,jaky by k tomu mohl mi duvod(kdyz nemoc je v zadani otazky vyloucena10,23 %0,23 %  
Pouze hrála by v tom roli vážná nemoc10,23 %0,23 %  
Záleží na důvodu10,23 %0,23 %  
měla bych ho dál ráda10,23 %0,23 %  
Pokud fyzicky netrpí, tak rozhodně ne!10,23 %0,23 %  
snažila bych se s ním mluvit o důvodech, proč chce eutanazii a následně bych se snažila se s ním dohodnout na, jak vyřešit problémy a potíže, kvůli kterým si eutanazii přeje10,23 %0,23 %  
záleží z jakého důvodu10,23 %0,23 %  
souhlasím s eutanázií pouze z důvodu vážné nemoci, tedy ne10,23 %0,23 %  
Jestli je to myšleno jen z jeho rozmaru, tak rozhodně ne! Takto by to fungovat nemělo10,23 %0,23 %  
momentálně si takovou situaci nedovedu představit u někoho blízkého10,23 %0,23 %  
souhlasím pouze v případě vážné nemoci 10,23 %0,23 %  
Proč by to jinak dělal/a?10,23 %0,23 %  
takto spíše ne, v případě vážné nemoci ano10,23 %0,23 %  
nedokáži si to představit, asi by záleželo na důvodu10,23 %0,23 %  
Pokud by rodinný příslušník nebyl vážně nemocný a eutánázii by chtěl spáchat jen z důvodu momentální duševní slabosti (deprese), pak bych to nedopustila a to nejen u rodinných příslušníků, ale u kohokoli.Eutan.by měla být pouze pro nevyléčitelné a trpící.10,23 %0,23 %  
Pokud není těžce a nevyléčitelně nemocný tak ne, život je dar, a tak se s ním musí také nakládat.10,23 %0,23 %  
Ne, nesmyslná otázka.10,23 %0,23 %  
ne, nikdy10,23 %0,23 %  
z jiného vážného důvodu, ale snažila bych se mu nejlprve pomoc najít smysl žit10,23 %0,23 %  
první dvě možnosti platí plně, třetí jako rada (ne donucení)10,23 %0,23 %  
Netolerovala, ale je to jeho život, takže by mi zbylo jediné, smířit se s tím.10,23 %0,23 %  
ne, pokud by nebyl těžce nemocný10,23 %0,23 %  
Záleželo by na důvodu. 10,23 %0,23 %  
Promluvila bych si s ním, ale nesnažila se mu to rozmluvit, chtěla bych vědět jeho názor, proč se tak rozhodl10,23 %0,23 %  
snažila bych se pomoci, ale respektovala jeho/její vlastní rozhodnutí10,23 %0,23 %  

Graf

15. Myslíte si, že je v ČR tajně provázena eutanázie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24655,41 %55,41 %  
nevím13329,95 %29,95 %  
ne6514,64 %14,64 %  

Graf

16. "Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal, a nikomu také nebudu radit (jak zemřít)." - Je podle vás tento výňatek Hippokratovy přísahy v souladu s eutanázií?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne33174,55 %74,55 %  
nevím7015,77 %15,77 %  
ano439,68 %9,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Které je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

  • odpověď Základní:
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0-17 na otázku 2. Kolik je vám let?

12. Vidíte nějaká pozitiva na eutanázii pro společnost?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, pouze u lidí bez velkých závazků (děti, dluhy,...) na otázku 9. Povolili byste eutanázii v ČR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je vám let?

3. Které je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kolik obyvatel má město, v němž bydlíte?

5. Do jaké míry souhlasíte s tezí, že život byl stvořen "vyšší mocí"?

6. V současné době je eutanázie v ČR (jde o informovanost respondentů; prosím o nepoužívání jiných informačních zdrojů):

7. Souhlasíte s tvrzením: "Kdybych měl/a možnost se znovu narodit, využil/a bych ji."?

8. Která z následujících odpovědí nejlépe vystihuje váš názor na život?

9. Povolili byste eutanázii v ČR?

10. Uvažoval/a jste někdy nad spácháním sebevraždy?

11. Osoba X je nevyléčitelně nemocná, není schopná žít plnohodnotný život a má obrovské bolesti. Prosí proto lékaře, aby její život ukončil. Lékař vyhoví přání X. Souhlasíte s lékařovým jednáním?

12. Vidíte nějaká pozitiva na eutanázii pro společnost?

13. Které pozitivum hodnotíte jako nejvýznamnější?

14. Toleroval/a byste přání eutanázie někoho blízkého z rodiny (nikoli však kvůli vážné nemoci)?

15. Myslíte si, že je v ČR tajně provázena eutanázie?

16. "Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal, a nikomu také nebudu radit (jak zemřít)." - Je podle vás tento výňatek Hippokratovy přísahy v souladu s eutanázií?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je vám let?

3. Které je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kolik obyvatel má město, v němž bydlíte?

5. Do jaké míry souhlasíte s tezí, že život byl stvořen "vyšší mocí"?

6. V současné době je eutanázie v ČR (jde o informovanost respondentů; prosím o nepoužívání jiných informačních zdrojů):

7. Souhlasíte s tvrzením: "Kdybych měl/a možnost se znovu narodit, využil/a bych ji."?

8. Která z následujících odpovědí nejlépe vystihuje váš názor na život?

9. Povolili byste eutanázii v ČR?

10. Uvažoval/a jste někdy nad spácháním sebevraždy?

11. Osoba X je nevyléčitelně nemocná, není schopná žít plnohodnotný život a má obrovské bolesti. Prosí proto lékaře, aby její život ukončil. Lékař vyhoví přání X. Souhlasíte s lékařovým jednáním?

12. Vidíte nějaká pozitiva na eutanázii pro společnost?

13. Které pozitivum hodnotíte jako nejvýznamnější?

14. Toleroval/a byste přání eutanázie někoho blízkého z rodiny (nikoli však kvůli vážné nemoci)?

15. Myslíte si, že je v ČR tajně provázena eutanázie?

16. "Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal, a nikomu také nebudu radit (jak zemřít)." - Je podle vás tento výňatek Hippokratovy přísahy v souladu s eutanázií?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vunderer, J.Eutanázie - usmrcení na žádost (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://eutanazie-usmrceni-na-zadost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.