Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Euthanasie ano či ne?

Euthanasie ano či ne?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Dvořáková
Šetření:24. 01. 2011 - 14. 02. 2011
Počet respondentů:234
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.57
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, mé jméno je Monika Dvořáková a ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění mého dotazníku, který se týká problematiky euthanasie. Dotazník poslouží jako příloha k mé absolventské práci a díky němu bych chtěla zjistit, co si široká veřejnost myslí o euthanasii samotné a její legaliazci. Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a čas.

Odpovědi respondentů

1. Víte, co je to euthanasie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23299,15 %99,15 %  
ne20,85 %0,85 %  

Graf

2. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20386,75 %86,75 %  
ano3113,25 %13,25 %  

Graf

3. Jak vnímáte euthanasii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako pomoc trpícímu19583,33 %83,33 %  
Nevím, nedokáži odpovědět239,83 %9,83 %  
Vražda93,85 %3,85 %  
Sebevražda72,99 %2,99 %  

Graf

4. Kdo by podle Vás měl rozhodovat o životě člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
On sám19683,76 %83,76 %  
Nevím, nedokáži odpovědět187,69 %7,69 %  
Bůh104,27 %4,27 %  
Lékaři, soud83,42 %3,42 %  
Příbuzní20,85 %0,85 %  

Graf

5. Poskytli byste tvz. "Milosrdnou smrt" svým blízkým, kdyby Vás o to požádali?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím10444,44 %44,44 %  
ano9841,88 %41,88 %  
ne3213,68 %13,68 %  

Graf

6. Myslíte si, že je péče o umírající pacienty v ČR vyhovující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Péče je podprůměrná6829,06 %29,06 %  
Péče je průměrná6025,64 %25,64 %  
Nevím6025,64 %25,64 %  
Péče je zcela nedostatečná2611,11 %11,11 %  
Péče je dostatečná198,12 %8,12 %  
Péče je výborná10,43 %0,43 %  

Graf

7. Myslíte si, že by se měla euthanasie v ČR legalizovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16068,38 %68,38 %  
nevím4920,94 %20,94 %  
ne2510,68 %10,68 %  

Graf

8. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena17173,08 %73,08 %  
Muž6326,92 %26,92 %  

Graf

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední, ukončeno maturitou15465,81 %65,81 %  
Vysokoškolské3916,67 %16,67 %  
Základní218,97 %8,97 %  
Vyšší odborné166,84 %6,84 %  
Vyučen41,71 %1,71 %  

Graf

10. Pokud pracujete ve zdravotnictví jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani jeden z uvedených11384,96 %48,29 %  
zdravotní sestra/bratr1410,53 %5,98 %  
nižší zdravotní personál ( sanitáři, ošetřovatelé, zřízenci...)43,01 %1,71 %  
lékař/ka21,5 %0,85 %  

Graf

11. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 3015064,1 %64,1 %  
31 - 505724,36 %24,36 %  
13 - 18239,83 %9,83 %  
51 a více41,71 %1,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Kolik je Vám let?

  • odpověď 13 - 18:
    • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • odpověď 19 - 30:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bůh na otázku 4. Kdo by podle Vás měl rozhodovat o životě člověka?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co je to euthanasie?

2. Jste věřící?

3. Jak vnímáte euthanasii?

4. Kdo by podle Vás měl rozhodovat o životě člověka?

5. Poskytli byste tvz. "Milosrdnou smrt" svým blízkým, kdyby Vás o to požádali?

6. Myslíte si, že je péče o umírající pacienty v ČR vyhovující?

7. Myslíte si, že by se měla euthanasie v ČR legalizovat?

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

10. Pokud pracujete ve zdravotnictví jste:

11. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co je to euthanasie?

2. Jste věřící?

3. Jak vnímáte euthanasii?

4. Kdo by podle Vás měl rozhodovat o životě člověka?

5. Poskytli byste tvz. "Milosrdnou smrt" svým blízkým, kdyby Vás o to požádali?

6. Myslíte si, že je péče o umírající pacienty v ČR vyhovující?

7. Myslíte si, že by se měla euthanasie v ČR legalizovat?

8. Jaké je Vaše pohlaví?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

10. Pokud pracujete ve zdravotnictví jste:

11. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvořáková, M.Euthanasie ano či ne? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://euthanasie-ano-ci-ne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.