Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Euthanasie v médiích

Euthanasie v médiích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Soňa Vodrážková
Šetření:31. 07. 2015 - 27. 08. 2015
Počet respondentů:176
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum je zaměřen na euthanasii a vliv médií na ni. Cíl: prokázání podílu médií na prezentaci zastaralých klišé, formulování zjednodušených anket a prezentace irelevantních závěrů z nich. Použití: v diplomové práci. 10 otázek.

Odpovědi respondentů

1. Odkud jsem osobně získal(a) nejvíce informací o Euthanasii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetu (elektronická média - články, diskuze…).10358,52 %58,52 %  
V televizi (televizní noviny, jiné televizní pořady).5229,55 %29,55 %  
Na jiném místě (ve škole, v zaměstnání, u přátel apod.).4324,43 %24,43 %  
V novinách a časopisech.2313,07 %13,07 %  
V odborných knihách.179,66 %9,66 %  
Nevím.137,39 %7,39 %  
Ani jedna z možností.63,41 %3,41 %  

Graf

2. Jsem pro uzákonění Euthanasie v ČR a to včetně všech jejích forem a kombinací - aktivní, pasivní, přímé, nepřímé, dětské, rané (těžce malformovaných novorozeňat), sociální apod. a rozumím obsahu těchto forem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jsem pro uzákonění, ale jen některých forem euthanasie.6536,93 %36,93 %  
Ano.5028,41 %28,41 %  
Nevím, protože nerozumím obsahu těchto forem.3218,18 %18,18 %  
Ne.2514,2 %14,2 %  
Nevím.42,27 %2,27 %  

Graf

3. Jsem pro uzákonění Aktivní euthanasie v ČR, která spočívá v usmrcení lékařem nevyléčitelně nemocného, trpícího pacienta, za pomoci šetrných prostředků (léků), ze soucitu, na jeho žádost (pokud není možná žádost přímo pacienta - na žádost kompetentní, blízké osoby)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.13073,86 %73,86 %  
Ne.2916,48 %16,48 %  
Nevím.179,66 %9,66 %  

Graf

4. Jsem pro uzákonění Pasivní euthanasie v ČR, která spočívá v rozhodnutí o marnosti a upuštění od léčby (lékařem nebo pacientem). V podstatě vlastní rozhodnutí o ponechání průběhu nemoci přirozenému ději (při současném stanovení přísných opatření proti zneužití)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.11062,5 %62,5 %  
Ne.3922,16 %22,16 %  
Nevím.2715,34 %15,34 %  

Graf

5. Jsem pro uzákonění Asistované sebevraždy v ČR, která spočívá v asistenci (dohledu) lékaře při sebevraždě trpícího, nevyléčitelně nemocného pacienta (při současném stanovení přísných opatření proti zneužití)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.10459,09 %59,09 %  
Ne.5128,98 %28,98 %  
Nevím.2111,93 %11,93 %  

Graf

6. Jsem pro uzákonění Asistované sebevraždy v ČR, která spočívá v asistenci (dohledu) lékaře při sebevraždě jakéhokoli člověka (není podmínkou utrpení a nevyléčitelná choroba), který o to požádá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.11967,61 %67,61 %  
Ano.3519,89 %19,89 %  
Nevím.2212,5 %12,5 %  

Graf

7. Asistovaná sebevražda je forma/druh euthanasie.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.9352,84 %52,84 %  
Ne.4927,84 %27,84 %  
Nevím.3419,32 %19,32 %  

Graf

8. Jsem pro uzákonění Dětské euthanasie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.7643,18 %43,18 %  
Ne.5430,68 %30,68 %  
Nevím.4827,27 %27,27 %  

Graf

9. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 308146,02 %46,02 %  
30 – 403419,32 %19,32 %  
40 – 502514,2 %14,2 %  
Méně než 20 let2514,2 %14,2 %  
60 - 7084,55 %4,55 %  
50 – 6031,7 %1,7 %  

Graf

10. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9855,68 %55,68 %  
Muž7844,32 %44,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jsem pro uzákonění Asistované sebevraždy v ČR, která spočívá v asistenci (dohledu) lékaře při sebevraždě trpícího, nevyléčitelně nemocného pacienta (při současném stanovení přísných opatření proti zneužití)?

  • odpověď Ano.:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 6. Jsem pro uzákonění Asistované sebevraždy v ČR, která spočívá v asistenci (dohledu) lékaře při sebevraždě jakéhokoli člověka (není podmínkou utrpení a nevyléčitelná choroba), který o to požádá?

6. Jsem pro uzákonění Asistované sebevraždy v ČR, která spočívá v asistenci (dohledu) lékaře při sebevraždě jakéhokoli člověka (není podmínkou utrpení a nevyléčitelná choroba), který o to požádá?

  • odpověď Ne.:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 5. Jsem pro uzákonění Asistované sebevraždy v ČR, která spočívá v asistenci (dohledu) lékaře při sebevraždě trpícího, nevyléčitelně nemocného pacienta (při současném stanovení přísných opatření proti zneužití)?

8. Jsem pro uzákonění Dětské euthanasie?

  • odpověď Ne.:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 2. Jsem pro uzákonění Euthanasie v ČR a to včetně všech jejích forem a kombinací - aktivní, pasivní, přímé, nepřímé, dětské, rané (těžce malformovaných novorozeňat), sociální apod. a rozumím obsahu těchto forem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Odkud jsem osobně získal(a) nejvíce informací o Euthanasii?

2. Jsem pro uzákonění Euthanasie v ČR a to včetně všech jejích forem a kombinací - aktivní, pasivní, přímé, nepřímé, dětské, rané (těžce malformovaných novorozeňat), sociální apod. a rozumím obsahu těchto forem?

3. Jsem pro uzákonění Aktivní euthanasie v ČR, která spočívá v usmrcení lékařem nevyléčitelně nemocného, trpícího pacienta, za pomoci šetrných prostředků (léků), ze soucitu, na jeho žádost (pokud není možná žádost přímo pacienta - na žádost kompetentní, blízké osoby)?

4. Jsem pro uzákonění Pasivní euthanasie v ČR, která spočívá v rozhodnutí o marnosti a upuštění od léčby (lékařem nebo pacientem). V podstatě vlastní rozhodnutí o ponechání průběhu nemoci přirozenému ději (při současném stanovení přísných opatření proti zneužití)?

5. Jsem pro uzákonění Asistované sebevraždy v ČR, která spočívá v asistenci (dohledu) lékaře při sebevraždě trpícího, nevyléčitelně nemocného pacienta (při současném stanovení přísných opatření proti zneužití)?

6. Jsem pro uzákonění Asistované sebevraždy v ČR, která spočívá v asistenci (dohledu) lékaře při sebevraždě jakéhokoli člověka (není podmínkou utrpení a nevyléčitelná choroba), který o to požádá?

7. Asistovaná sebevražda je forma/druh euthanasie.

8. Jsem pro uzákonění Dětské euthanasie?

9. Váš věk

10. Vaše pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Odkud jsem osobně získal(a) nejvíce informací o Euthanasii?

2. Jsem pro uzákonění Euthanasie v ČR a to včetně všech jejích forem a kombinací - aktivní, pasivní, přímé, nepřímé, dětské, rané (těžce malformovaných novorozeňat), sociální apod. a rozumím obsahu těchto forem?

3. Jsem pro uzákonění Aktivní euthanasie v ČR, která spočívá v usmrcení lékařem nevyléčitelně nemocného, trpícího pacienta, za pomoci šetrných prostředků (léků), ze soucitu, na jeho žádost (pokud není možná žádost přímo pacienta - na žádost kompetentní, blízké osoby)?

4. Jsem pro uzákonění Pasivní euthanasie v ČR, která spočívá v rozhodnutí o marnosti a upuštění od léčby (lékařem nebo pacientem). V podstatě vlastní rozhodnutí o ponechání průběhu nemoci přirozenému ději (při současném stanovení přísných opatření proti zneužití)?

5. Jsem pro uzákonění Asistované sebevraždy v ČR, která spočívá v asistenci (dohledu) lékaře při sebevraždě trpícího, nevyléčitelně nemocného pacienta (při současném stanovení přísných opatření proti zneužití)?

6. Jsem pro uzákonění Asistované sebevraždy v ČR, která spočívá v asistenci (dohledu) lékaře při sebevraždě jakéhokoli člověka (není podmínkou utrpení a nevyléčitelná choroba), který o to požádá?

7. Asistovaná sebevražda je forma/druh euthanasie.

8. Jsem pro uzákonění Dětské euthanasie?

9. Váš věk

10. Vaše pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vodrážková, S.Euthanasie v médiích (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://euthanasie-v-mediich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.