Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Eutrofizace povrchových vod

Eutrofizace povrchových vod

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Linhart
Šetření:19. 11. 2009 - 26. 11. 2009
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zjištění informovanosti a zainteresovanosti respondentů do problematiky eutrofizace povrchových vod.

Odpovědi respondentů

1. Eutrofizace znamená:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvyšování obsahu živin v povrchových vodách3988,64 %88,64 %  
Nevím49,09 %9,09 %  
Výživa občanů EU z fondu Evropského sociálního12,27 %2,27 %  

Graf

2. Eutrofizace je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přirozený jev, zhoršený lidskou činností3170,45 %70,45 %  
Vyloženě jevem způsobeným lidskou činností1125 %25 %  
Vyloženě přirozeným jevem24,55 %4,55 %  

Graf

3. viditelné projevy eutrofizace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zarůstání povrchových vod vodním květem sinic a řas4193,18 %93,18 %  
nevím36,82 %6,82 %  

Graf

4. jak eutrofizace škodí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všechny výše zmíněné jevy2147,73 %47,73 %  
úhyn organismů, produkce toxinů sinicemi, snižování množství pitné vody1534,09 %34,09 %  
změna druhové složení, zarůstání hladiny vodním květem, o mezení rekreační využitelnosti818,18 %18,18 %  

Graf

5. domníváte se, že je možné eutrofizaci předcházet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3988,64 %88,64 %  
ne511,36 %11,36 %  

Graf

6. Eutrofizace vyvolaná zemědělskou činností je výsledkem ! především !

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadměrného hnojení 4295,45 %95,45 %  
Zavážení vodních zdrojů řepou12,27 %2,27 %  
Masovým chovem dobytka12,27 %2,27 %  

Graf

7. Domníváte se, že eutrofizace je závažným problémem, který by se měl řešit

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3886,36 %86,36 %  
ne613,64 %13,64 %  

Graf

8. Zdůvodněte vaši odpověď krátkým komentářem

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Každý člověk by se měl zamyslet, jak se má chovat k přírodě a životnímu prostředí.

.

.

Aby to Kubovi lépe zpívalo :-)

ano

bla bla bla:)

Ct sakra je?:)

Díky eutrofizaci dochází ke změně druhového složení, jelikož dochází k vymírání ryb a jiných organismů v důsledku nedostatku kyslíku ve vodě. Problém v eutrofizaci vidím kvůli zachování biologické rovnováhy

Důsledky, jako jsou přemnožení planktonu, nedostatek kyslíku ve vodě, a tím pádem vymírání ryb a dalších organismů, je už důvod sám o sobě

Eutrofizace - jakožto zvyšování prvků (tuším fosfor) v povrchových vodách probíhá jednak samočinně a jednak vlivem um. hnojení a jeho splachů, některé otázky jsou špatně položené, navíc probíhá jen v nádržích s teplotní statifikací, v mělkých povrchových vodách neprobíhá.

fgfd

Je mi to jedno.

Je zcela evidentní, že tento jev vzniklý lidskou činností je pro přírodu nepřirozený a jako takový le logicky závažným problémem.

Jestli to ohrožuje živ.prostřédí,tak se to řešit musí

každý jev v přírodě, který je negativní a vzniká následkem lidského zásahu musí být regulován, jelikož nejde o čistě přirozený jev

Každý problém který se týká životního prostředí je třeba řešit

Každý problém, který škodí by se měl řešit :o)

komentář

mel by se resit ale nevim co to je :)

Měl by se řešit, neboť není zas až tak nemožnétento problém minimalizovat. Stačí se třeba jen zamyslet nad čištěním odpadních vod...

Měli bychom chránit vodní plochy a zdroje pitné vody před znehodnocením.

méně nemocných, méně bakterií a čistá voda v rybnících

Myslím si , že je mnohem víc závažnějších vecí které by se měli řešit .

Nadměrné hnojení lze omezit a tím zlepšit kvalitu vod

Nedostatek kvalitních vodních ploch je problém pro živočichy žijíci v jejich okolí, nemají dostatek vody a někdy i potravy.

nechci

nevim, tipuju:)

Ničení vodních toků

ochrana a udržování životního postředí pro nás a budoucí generace

Otázka číslo 5 je zavádějící a nemylím si, že by se sem hodila jednoznačná odpověď. Myslím, že částačně se předcházet dá (omezení hnojiv, ale také např. šetřením "chemicky vyrobených" drogeristických a kosmetických přípravků apod), ale zcela zabránit eutrofizaci nejde, protože se přirozeně do vody dotávají i látky (dusík, ...) aniž by na tom měl člověk jakýkoliv podíl. Viz otázka 7, to co způsobil svým chováním člověk, to by se řešit mělo, ale "přírodní koloběh" ne.

Pokud to má takové dopady, o kterých se mluví, tak by se to asi řešit mělo. Už to, že se o tom mluví jako o problému je dostatečným důvodem ne?

Predevsim se jenom domnivam, protoze nevim, co to eutrofizace je. Ale jestli je moje odpoved na otazku c. 4 spravna, tak to problem urcite je. Pitne vody je malo, ostatni projevy take nic moc...

Tak řešit se má každej problém tak asi i tenhle ale ale pojem závažný je dost neurčitý... A hlavne zase takovej odbornik nejsem :-D

typ

vím o tom pěkný hovno

viz škodlivé důsledky v otázce č. 4

vše co se týká přírody by se mělo řešit . . .

xxx

xxx

Zdravé životní prostředí je nadevsechno

zdraví především

Zemědělci to přehání

zhoršování kvality a využitelnosti vody, kvůli rekreačnímu využití - podpora cestovního ruchu,...

Znečištění vody chemickými látkami je nebezpečné jak pro vodní živočichy tak pro lidskou populaci samotnou.

9. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2556,82 %56,82 %  
Muž1943,18 %43,18 %  

Graf

10. Věková skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 25 let3068,18 %68,18 %  
25 a více let1125 %25 %  
15 - 20 let36,82 %6,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Linhart, J.Eutrofizace povrchových vod (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://eutrofizace-povrchovych-vod.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.