Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Event management studentských akcí

Event management studentských akcí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Kotroušová
Šetření:21. 03. 2015 - 21. 03. 2015
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):19 / 15.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

v rámci průzkumu k diplomové práci na téma Event management bych ráda zjistila, jak události organizované v prostorách vysokých škol působí na studenty. Proto Tě prosím o vyplnění tohoto dotazníku, které zabere jen pár minut.

Cílový segment: studenti VŠ - Praha, Liberec

Předem moc děkuji za spolupráci!

Veronika Kotroušová 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4654,76 %54,76 %  
Muž3845,24 %45,24 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 a více3440,48 %40,48 %  
242327,38 %27,38 %  
231416,67 %16,67 %  
22910,71 %10,71 %  
2133,57 %3,57 %  
2011,19 %1,19 %  

Graf

3. Ročník studia:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pátý3744,05 %44,05 %  
Čtvrtý1922,62 %22,62 %  
Třetí1720,24 %20,24 %  
Druhý67,14 %7,14 %  
První55,95 %5,95 %  

Graf

4. Název vysoké školy, na které studuješ:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TUL1922,62 %22,62 %  
ČZU89,52 %9,52 %  
Technicka Univerzita v Liberci78,33 %8,33 %  
Technická univerzita Liberec67,14 %7,14 %  
FTVS44,76 %4,76 %  
Česká zemědělská univerzita v Praze 33,57 %3,57 %  
ČVUT 33,57 %3,57 %  
Univerzita Karlova22,38 %2,38 %  
TUL Liberec22,38 %2,38 %  
Vysoká Škola Ekonomická v Praze22,38 %2,38 %  
ostatní odpovědi Karlova Univerzita
Česká zemědělská univerzita
VŠH
ujak
Česká zemědělská universita
VŠCHT Praha
VSE Praha
Technická univerziza v Liberci
Univerzita Palackeho v Olomouci
PřF UK, praha
Technická univerzita
TU Liberec
Právnická fakulta UK
VŠE
UK FTVS
Univerzita Karlova v Praze
Technická univerzita v Libereci
uk
není to vysoká, ale vyšší odborná... VSA Brno
CZU
TUL Fakulta umění a architektury
VSE
ceska zemedelska univerzita
Univerzita Hradec Králové
Vysoká škola finanční a správní
2.LF UK
2833,33 %33,33 % 

Graf

5. Co se ti jako první vybaví pod pojmem event?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zážitek5160,71 %60,71 %  
Marketingová aktivita1922,62 %22,62 %  
Výstavy a veletrhy67,14 %7,14 %  
Konference67,14 %7,14 %  
Školení11,19 %1,19 %  
Podpora prodeje11,19 %1,19 %  

Graf

Pozn. Event je jakákoliv akce nebo událost.

6. Zažil/a jsi někdy event, který byl pořádaný na univerzitě, kde studuješ?

Pokud ne, tím pádem pro tebe dotazník končí, ale i přesto děkuji.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6779,76 %79,76 %  
Ne1720,24 %20,24 %  

Graf

7. Jaký máš postoj ke studentským eventům:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rád/a občas na nějaký zajdu4364,18 %51,19 %  
Vyhledávám je a jsou pro mě skvělým zpestřením2029,85 %23,81 %  
Jsou mi jedno45,97 %4,76 %  

Graf

8. Zaškrtni, jaké typy eventů pořádaných na Tvé vysoké škole jsi viděl/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sportovní5074,63 %59,52 %  
Hudební4668,66 %54,76 %  
Vzdělávací3755,22 %44,05 %  
Propagační3552,24 %41,67 %  
Kulturní3146,27 %36,9 %  
Zábavný2943,28 %34,52 %  
vel fir11,49 %1,19 %  

Graf

9. Podílel/a jsi se aktivně na nějakém eventu? (Tím není myšleno jen podávání osobních výkonů, ale třeba i pozorování.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5176,12 %60,71 %  
ne1623,88 %19,05 %  

Graf

10. Dostal/a jsi někdy na studentské akci něco zadarmo?

Pokud ne, vynechej otázku č. 11, přejdi k otázce č. 12.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5988,06 %70,24 %  
Ne811,94 %9,52 %  

Graf

11. Urči, jaký dojem na tebe dělalo to, že sis z eventu něco odnesl/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobrý3050,85 %35,71 %  
Dobrý2135,59 %25 %  
Neutrální813,56 %9,52 %  

Graf

12. Co na akcích nejvíce oceňuješ? Přiděl jednotlivým přínosům hodnoty 1-5, kde 1 = velmi oceňuji, 2 = oceňuji, 3 = nevím, 4 = neoceňuji, 5 = naprosto neoceňuji.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zábavu1.541.169
Poučení2.4441.231
Sport1.9371.202
Dárek v podobě produktu2.0951.229

Graf

13. Když se řekne studentská akce pořádaná ve škole nebo okolí, co se ti automaticky vybaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pití3453,97 %40,48 %  
Školní aktivita1625,4 %19,05 %  
Případný budoucí zaměstnavatel57,94 %5,95 %  
zábava34,76 %3,57 %  
zabava, alk0h0l11,59 %1,19 %  
přátelé a studenti11,59 %1,19 %  
zábava, sport11,59 %1,19 %  
Elektronika11,59 %1,19 %  
kamarádi11,59 %1,19 %  

Graf

14. Označ značku, kterou ve spojení se studentskými akcemi oceňuješ nejvíce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Red Bull3860,32 %45,24 %  
Nike1015,87 %11,9 %  
Jiná:46,35 %4,76 %  
Gambrinus34,76 %3,57 %  
Pilsner Urquell34,76 %3,57 %  
Crocodille11,59 %1,19 %  
Monster11,59 %1,19 %  
Nescafé11,59 %1,19 %  
Grada11,59 %1,19 %  
Bohemia Chips11,59 %1,19 %  

Graf

Stačí jednou větou nebo název akce.

15. Mohl/a by jsi stručně popsat akci, co ti nejvíce utkvěla v paměti a na kterou rád/a vzpomínáš v souvislosti s eventy pořádanými na Tvé škole.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-Noc výzkumníků- předvádění jednotlivých fakult školy s praktickými ukázkami vynálezů každé z fakult -Sheepfest- hudební festival -sportovní turnaje mezi univerzitami

1. sportovní ples v PKO-Liberec, který se konal letos na začátku roku.

Akademické hry

ČAH 2014

České akademické hry 2014 v Liberci, Kolej roku, Harcovské ligy a večerní turnaje, Gravity od RedBullu

Dodge Ball

Dodge Ball

Dodge Ball, Gravity Contest a další RB akce

Dodgeball

Dodgeball

Dodgeball

Dodgeball

Dodgeball od Redbullu. Kolej roku.

Dodgeball, Gravity Challenge

Gaudeamus Igitur-koncerty, sportovní hry, pivo

HUDEBNI FESTIVAL

Hudebni festival poradany na uzemi CZU

JFK (Ješted f kleci)

Každoroční sbírku vánočních dárků pro bezdomovce

Kolej roku

Kolej roku.

Life Factory (vše), Kolej roku, Majales, Red Bull events

Majáles

Miss Agro

Miss Agro

Miss agro

Miss Agro, Majáles

Miss vse

Motolfest, Motolská míle, Fyziorun

Moznost vyuziti sportovist zadarmo

Ne

Nejlepší akce, kterou jsem zažil byla pořádaná v Liberci, jednalo se o kolej roku, hodně lidí, srandy, jídla a pití.

Noc vědců na Všcht - skvělá zábava plná zajímavých chemických pokusů, spousta zajímavých lidí, networking.

Noční turnaje..Spousta zábavy a super lidí kolem..

Přednášky na různá témata od odborníků a hlavně z praxe!

Red bull

Red bull akce na kolejích. Hudební, sportovní.

Red bull day, po celý den rozdávání red bulllu zdarma poté after party

Red Bull Dodgeball RB Paperwings ...

Red Bull Dodgeball

RedBull event

Rektorský den - akce plná různých sportovních aktivit kterých se studenti mohou účastnit po celý den

Seminář

Seznamovaci vikend SPMG :)

Seznamovák pořádaný studenty UK FTVS. Akce se koná krátce před začátkem zimního semestru na Máchově jezeře. Má převážně sportovní charakter, ale i kulturní a vzdělávací. Zároveň zde byla výborná zábava a přátelská atmosféra.

Silenr disco, gravity challenge

Silent Disco

Silent disco

Silent Disco

Silent Disco

Silent disco na ČZU a další akce pořádáné na této univerzitě

Sportovní aktivity

Sportovní den

Spring Party ČZU - Red Bull Silent Disco

V Liberci na akci, kterou škola pořádá před zahájením zimního semestru. Takový menší hudební festival.

vela potenccialnych zamestnavatelov...deloitte, ernst ad young, kpmg atd atd...veletrh pracvnych prilezitosti alebo nieco take a neviem ako sa to vola...

Veletrh pracovních příležitostí

Veletrh pracovních příležitostí T-Forum na TUL v Liberci. Prezentace firem, nabízejících zaměstnání pro absolventy TUL. Studenti přichází do osobního kontaktu s firmami a je to velká příležitost při hledání zaměstnání pro absolventy.

veletrh šance - pracovní příležitosti, konference o marketingu

Vše od organizace CZU:GO! hlavně Redbull silent disco

všechny eventy od Red Bull mají kouzlo, zažil jsem jich už několik plus event od gambrinusu Kolej roku také super

Zájezd do Gambrinus.

16. Studentských akcí by mělo být více a zpříjemnit nám čas strávený ve škole:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5079,37 %59,52 %  
spíše souhlasím1117,46 %13,1 %  
nevím23,17 %2,38 %  

Graf

17. Myslím, že akce pořádané pro studenty mohou firmám pomoci zvýšit prodeje:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3250,79 %38,1 %  
souhlasím2438,1 %28,57 %  
nevím69,52 %7,14 %  
spíše nesouhlasím11,59 %1,19 %  

Graf

18. Firmy si zajímavými událostmi pro studenty vytvářejí lepší image

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4673,02 %54,76 %  
spíše souhlasím1523,81 %17,86 %  
nevím23,17 %2,38 %  

Graf

19. V každém řádku urči číslo na škále od 1 (zábavný) do 7 (nudný) podle toho jak vnímáš charakteristiky nejvýraznějších eventů pořádaných ve škole nebo okolí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Zábavný vs. Nudný1-2-3-4-5-6-72.0480.902
Pohostinný vs. Skromný1-2-3-4-5-6-72.9521.696
Jedinečný vs. Chudý1-2-3-4-5-6-72.811.646
Dostupný vs. Vzdálený1-2-3-4-5-6-72.4441.834
Povzbuzující vs. Otravný1-2-3-4-5-6-72.6671.048
Velmi navštěvovaný vs. Ignorovaný1-2-3-4-5-6-72.4131.195
Tradiční vs. Nově vzniklý1-2-3-4-5-6-73.0792.232

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Zaškrtni, jaké typy eventů pořádaných na Tvé vysoké škole jsi viděl/a:

 • odpověď Hudební:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhledávám je a jsou pro mě skvělým zpestřením na otázku 7. Jaký máš postoj ke studentským eventům:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jedinečný [1-2-3-4-5-6-7] Chudý: 1 na otázku 19. V každém řádku urči číslo na škále od 1 (zábavný) do 7 (nudný) podle toho jak vnímáš charakteristiky nejvýraznějších eventů pořádaných ve škole nebo okolí.
 • odpověď Propagační:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jedinečný [1-2-3-4-5-6-7] Chudý: 2 na otázku 19. V každém řádku urči číslo na škále od 1 (zábavný) do 7 (nudný) podle toho jak vnímáš charakteristiky nejvýraznějších eventů pořádaných ve škole nebo okolí.
 • odpověď Sportovní:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhledávám je a jsou pro mě skvělým zpestřením na otázku 7. Jaký máš postoj ke studentským eventům:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zábavný [1-2-3-4-5-6-7] Nudný: 2 na otázku 19. V každém řádku urči číslo na škále od 1 (zábavný) do 7 (nudný) podle toho jak vnímáš charakteristiky nejvýraznějších eventů pořádaných ve škole nebo okolí.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohostinný [1-2-3-4-5-6-7] Skromný: 2 na otázku 19. V každém řádku urči číslo na škále od 1 (zábavný) do 7 (nudný) podle toho jak vnímáš charakteristiky nejvýraznějších eventů pořádaných ve škole nebo okolí.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sport=1 na otázku 12. Co na akcích nejvíce oceňuješ? Přiděl jednotlivým přínosům hodnoty 1-5, kde 1 = velmi oceňuji, 2 = oceňuji, 3 = nevím, 4 = neoceňuji, 5 = naprosto neoceňuji.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi dobrý na otázku 11. Urči, jaký dojem na tebe dělalo to, že sis z eventu něco odnesl/a?

9. Podílel/a jsi se aktivně na nějakém eventu? (Tím není myšleno jen podávání osobních výkonů, ale třeba i pozorování.)

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhledávám je a jsou pro mě skvělým zpestřením na otázku 7. Jaký máš postoj ke studentským eventům:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohostinný [1-2-3-4-5-6-7] Skromný: 2 na otázku 19. V každém řádku urči číslo na škále od 1 (zábavný) do 7 (nudný) podle toho jak vnímáš charakteristiky nejvýraznějších eventů pořádaných ve škole nebo okolí.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi dobrý na otázku 11. Urči, jaký dojem na tebe dělalo to, že sis z eventu něco odnesl/a?

12. Co na akcích nejvíce oceňuješ? Přiděl jednotlivým přínosům hodnoty 1-5, kde 1 = velmi oceňuji, 2 = oceňuji, 3 = nevím, 4 = neoceňuji, 5 = naprosto neoceňuji.

 • odpověď Zábavu=1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dárek v podobě produktu=1 na otázku 12. Co na akcích nejvíce oceňuješ? Přiděl jednotlivým přínosům hodnoty 1-5, kde 1 = velmi oceňuji, 2 = oceňuji, 3 = nevím, 4 = neoceňuji, 5 = naprosto neoceňuji.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zábavný [1-2-3-4-5-6-7] Nudný: 1 na otázku 19. V každém řádku urči číslo na škále od 1 (zábavný) do 7 (nudný) podle toho jak vnímáš charakteristiky nejvýraznějších eventů pořádaných ve škole nebo okolí.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhledávám je a jsou pro mě skvělým zpestřením na otázku 7. Jaký máš postoj ke studentským eventům:

14. Označ značku, kterou ve spojení se studentskými akcemi oceňuješ nejvíce:

 • odpověď Red Bull:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dárek v podobě produktu=1 na otázku 12. Co na akcích nejvíce oceňuješ? Přiděl jednotlivým přínosům hodnoty 1-5, kde 1 = velmi oceňuji, 2 = oceňuji, 3 = nevím, 4 = neoceňuji, 5 = naprosto neoceňuji.

16. Studentských akcí by mělo být více a zpříjemnit nám čas strávený ve škole:

 • odpověď souhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dárek v podobě produktu=1 na otázku 12. Co na akcích nejvíce oceňuješ? Přiděl jednotlivým přínosům hodnoty 1-5, kde 1 = velmi oceňuji, 2 = oceňuji, 3 = nevím, 4 = neoceňuji, 5 = naprosto neoceňuji.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 17. Myslím, že akce pořádané pro studenty mohou firmám pomoci zvýšit prodeje:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zábavný [1-2-3-4-5-6-7] Nudný: 1 na otázku 19. V každém řádku urči číslo na škále od 1 (zábavný) do 7 (nudný) podle toho jak vnímáš charakteristiky nejvýraznějších eventů pořádaných ve škole nebo okolí.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jedinečný [1-2-3-4-5-6-7] Chudý: 1 na otázku 19. V každém řádku urči číslo na škále od 1 (zábavný) do 7 (nudný) podle toho jak vnímáš charakteristiky nejvýraznějších eventů pořádaných ve škole nebo okolí.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi dobrý na otázku 11. Urči, jaký dojem na tebe dělalo to, že sis z eventu něco odnesl/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhledávám je a jsou pro mě skvělým zpestřením na otázku 7. Jaký máš postoj ke studentským eventům:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tradiční [1-2-3-4-5-6-7] Nově vzniklý: 4 na otázku 19. V každém řádku urči číslo na škále od 1 (zábavný) do 7 (nudný) podle toho jak vnímáš charakteristiky nejvýraznějších eventů pořádaných ve škole nebo okolí.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Red Bull na otázku 14. Označ značku, kterou ve spojení se studentskými akcemi oceňuješ nejvíce:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 18. Firmy si zajímavými událostmi pro studenty vytvářejí lepší image
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Povzbuzující [1-2-3-4-5-6-7] Otravný: 2 na otázku 19. V každém řádku urči číslo na škále od 1 (zábavný) do 7 (nudný) podle toho jak vnímáš charakteristiky nejvýraznějších eventů pořádaných ve škole nebo okolí.

18. Firmy si zajímavými událostmi pro studenty vytvářejí lepší image

 • odpověď souhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jedinečný [1-2-3-4-5-6-7] Chudý: 1 na otázku 19. V každém řádku urči číslo na škále od 1 (zábavný) do 7 (nudný) podle toho jak vnímáš charakteristiky nejvýraznějších eventů pořádaných ve škole nebo okolí.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 17. Myslím, že akce pořádané pro studenty mohou firmám pomoci zvýšit prodeje:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zábavný [1-2-3-4-5-6-7] Nudný: 1 na otázku 19. V každém řádku urči číslo na škále od 1 (zábavný) do 7 (nudný) podle toho jak vnímáš charakteristiky nejvýraznějších eventů pořádaných ve škole nebo okolí.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dárek v podobě produktu=1 na otázku 12. Co na akcích nejvíce oceňuješ? Přiděl jednotlivým přínosům hodnoty 1-5, kde 1 = velmi oceňuji, 2 = oceňuji, 3 = nevím, 4 = neoceňuji, 5 = naprosto neoceňuji.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Ročník studia:

4. Název vysoké školy, na které studuješ:

5. Co se ti jako první vybaví pod pojmem event?

6. Zažil/a jsi někdy event, který byl pořádaný na univerzitě, kde studuješ?

7. Jaký máš postoj ke studentským eventům:

8. Zaškrtni, jaké typy eventů pořádaných na Tvé vysoké škole jsi viděl/a:

9. Podílel/a jsi se aktivně na nějakém eventu? (Tím není myšleno jen podávání osobních výkonů, ale třeba i pozorování.)

10. Dostal/a jsi někdy na studentské akci něco zadarmo?

11. Urči, jaký dojem na tebe dělalo to, že sis z eventu něco odnesl/a?

12. Co na akcích nejvíce oceňuješ? Přiděl jednotlivým přínosům hodnoty 1-5, kde 1 = velmi oceňuji, 2 = oceňuji, 3 = nevím, 4 = neoceňuji, 5 = naprosto neoceňuji.

13. Když se řekne studentská akce pořádaná ve škole nebo okolí, co se ti automaticky vybaví?

14. Označ značku, kterou ve spojení se studentskými akcemi oceňuješ nejvíce:

16. Studentských akcí by mělo být více a zpříjemnit nám čas strávený ve škole:

17. Myslím, že akce pořádané pro studenty mohou firmám pomoci zvýšit prodeje:

18. Firmy si zajímavými událostmi pro studenty vytvářejí lepší image

19. V každém řádku urči číslo na škále od 1 (zábavný) do 7 (nudný) podle toho jak vnímáš charakteristiky nejvýraznějších eventů pořádaných ve škole nebo okolí.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Ročník studia:

4. Název vysoké školy, na které studuješ:

5. Co se ti jako první vybaví pod pojmem event?

6. Zažil/a jsi někdy event, který byl pořádaný na univerzitě, kde studuješ?

7. Jaký máš postoj ke studentským eventům:

8. Zaškrtni, jaké typy eventů pořádaných na Tvé vysoké škole jsi viděl/a:

9. Podílel/a jsi se aktivně na nějakém eventu? (Tím není myšleno jen podávání osobních výkonů, ale třeba i pozorování.)

10. Dostal/a jsi někdy na studentské akci něco zadarmo?

11. Urči, jaký dojem na tebe dělalo to, že sis z eventu něco odnesl/a?

12. Co na akcích nejvíce oceňuješ? Přiděl jednotlivým přínosům hodnoty 1-5, kde 1 = velmi oceňuji, 2 = oceňuji, 3 = nevím, 4 = neoceňuji, 5 = naprosto neoceňuji.

13. Když se řekne studentská akce pořádaná ve škole nebo okolí, co se ti automaticky vybaví?

14. Označ značku, kterou ve spojení se studentskými akcemi oceňuješ nejvíce:

16. Studentských akcí by mělo být více a zpříjemnit nám čas strávený ve škole:

17. Myslím, že akce pořádané pro studenty mohou firmám pomoci zvýšit prodeje:

18. Firmy si zajímavými událostmi pro studenty vytvářejí lepší image

19. V každém řádku urči číslo na škále od 1 (zábavný) do 7 (nudný) podle toho jak vnímáš charakteristiky nejvýraznějších eventů pořádaných ve škole nebo okolí.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kotroušová, V.Event management studentských akcí (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://event-management-studentskyc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.