Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Event management

Event management

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Krajdlová
Šetření:04. 03. 2015 - 08. 03. 2015
Počet respondentů:27
Počet otázek (max/průměr):27 / 21.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:34,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku. V současnosti zpracovávám diplomovou práci na téma „Význam komunikace v event managementu".

Cílem dotazníku je zjistit, jakou úlohu hraje komunikace pri organizaci akcí.


Dotazník je určen pro širokou veřejnost, která se pohybuje v oboru marketingu, PR, hotelnictví, cateringu, eventu, atd.

Dotazník je anonymní a získané informace mi velmi pomůžou.

Za vyplnění Vám předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Koho zastupujete při organizaci eventů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [agenturu / hotel organizující především eventy na klíč pro koncového klientaotázka č. 2, agenturu / hotel poskytující především částečné zajištění eventů (dekorace, catering, místo, techniku)otázka č. 2, společnost poptávající částečné zajištění eventů (organizaci akcí je uplatňována z vlastních zdrojů)otázka č. 2, společnost poptávající služby organizace eventů na klíč (koncový zákazník)otázka č. 2, neorganizuji ani nepoptávám žádné eventy, nepatřím do výše uvedené skupiny → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
agenturu / hotel organizující především eventy na klíč pro koncového klienta1866,67 %66,67 %  
neorganizuji ani nepoptávám žádné eventy, nepatřím do výše uvedené skupiny518,52 %18,52 %  
společnost poptávající služby organizace eventů na klíč (koncový zákazník)311,11 %11,11 %  
společnost poptávající částečné zajištění eventů (organizaci akcí je uplatňována z vlastních zdrojů)13,7 %3,7 %  

Graf

2. Velikost firmy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 10 zaměstnanců1463,64 %51,85 %  
10 - 50 zaměstnanců627,27 %22,22 %  
více než 100 zaměstnanců29,09 %7,41 %  

Graf

3. Pozice ve firmě:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
produkční29,09 %7,41 %  
reditel29,09 %7,41 %  
majitel29,09 %7,41 %  
Head of events14,55 %3,7 %  
New Business Director14,55 %3,7 %  
manager týmu14,55 %3,7 %  
event manager14,55 %3,7 %  
produkce14,55 %3,7 %  
ředitel14,55 %3,7 %  
key account manager14,55 %3,7 %  
ostatní odpovědi manažerka v oblasti eventů a cestování
front office manager
zadna na peence
project manager
Vlastník
Projektový manažer, event manažer
top
account manager
manažer produkce
940,91 %33,33 % 

Graf

4. Kolik eventů průměrně uspořádáte za kalendářní měsíc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 až 21150 %40,74 %  
více jak 5731,82 %25,93 %  
3 až 5418,18 %14,81 %  

Graf

5. Jaké eventy nejčastěji organizujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společenské akce (svatby, večírky, plesy, oslavy)836,36 %29,63 %  
firemní konference a meetingy627,27 %22,22 %  
incentivy (teambuildingy, zájezdy, workshopy)522,73 %18,52 %  
koncerty14,55 %3,7 %  
konference večírky produktové prezentace, teambuildingy, subdodávky rekl.předmětů14,55 %3,7 %  
výstavy, veletrhy, kongresy14,55 %3,7 %  

Graf

6. V kolika členném týmu organizujete eventy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v 2 - 4 členném týmu1777,27 %62,96 %  
v 5 - 10 členném týmu29,09 %7,41 %  
ve více jak 10-ti členném týmu29,09 %7,41 %  
pracuji sám14,55 %3,7 %  

Graf

7. Ohodnoťte na stupnici od 1 – 5, jak využíváte komunikaci při organizaci nejčastěji.

Stupnice: 1 - nejméně často / 5 - nejčastěji.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
informace se předávají od vedení k podřízeným (oběžníky, prohlášení, nařízení, manuály)2.3642.05
informace se předávají na poradách, při individuálních rozhovorech směrem od podřízených k vedení3.6821.944
komunikace se odehrává na stejném řídícím stupni3.3182.671
informace jdou od podřízeného k vedení bez vědomí přímého nadřízeného (pro úsporu času)1.9551.952

Graf

8. Na stupnici od 1-5 ohodnoťe, jaké aspekty jsou podle Vás nejdůležitější při organizaci eventu.

Stupnice: 1 - nejméně důležité / 5 - nejvíce důležité.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
identifikace cílové skupiny4.1361.209
originální myšlenka eventu4.3180.853
dodržení časového harmonogramu3.9551.043
dodržení budgetu4.2271.357
propagace eventu (event marketing)3.4091.605
komunikace s dodavateli / klientem4.3641.05
komunikace v týmu4.4551.339
monitorování a kontrola celého eventu4.4091.06
jiné2.0451.771

Graf

9. Jaký styl komunikace uplatňujete nejčastěji při organizaci eventu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stojím si za svými názory a podporuji je argumenty, diskutuji s kolegy a hledám kompromis1463,64 %51,85 %  
dávám prostor svým kolegům, snažím se jim vyjít vstříc a pochopit je, své názory projevuji, ale nenásilně627,27 %22,22 %  
využívám své přirozené autority, své kolegy spíše organizuji, než jim naslouchám a své názory upřednostňuji před ostatními29,09 %7,41 %  

Graf

10. Jaký přikládáte význam neverbální komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velký, čtu ze signálů při komunikaci1359,09 %48,15 %  
neverbální komunikaci vnímám, ale vědomě jí ve svůj prospěch nevyužívám731,82 %25,93 %  
neverbální komunikaci nepřikládám velkou důležitost29,09 %7,41 %  

Graf

(vyjadřování, volba slov, odbornost,..)

11. Přizpůsobujete jazyk komunikace dle potřeb toho, s kým komunikujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, v profesním životě mluvím s každým odlišně (je-li třeba)2090,91 %74,07 %  
ne, mluvím se všemi stejně14,55 %3,7 %  
nevím, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel14,55 %3,7 %  

Graf

12. Na stupnici od 1- 5 ohodnoťte, jak často používáte jednotlivé komunikační kanály ve fázi PLÁNOVÁNÍ eventu.

Stupnice: 1 - vůbec, 2 - zřídka, 3 - občas, 4 - téměř denně, 5 - denně.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
osobní3.5911.333
telefonní41.091
e-mailová4.4090.969
intranet – interní komunikační systém2.0911.719
videohovory1.50.795
jiné1.6821.126

Graf

13. Na stupnici od 1-5 ohodnoťte, jak často používáte jednotlivé komunikační kanály ve fázi ŘÍZENÍ eventu.

Stupnice: 1 - vůbec, 2 - zřídka, 3 - občas, 4 - téměř denně, 5 - denně.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
osobní4.3641.413
telefonní4.4091.333
e-mailová4.0451.862
intranet – interní komunikační systém1.8641.936
videohovory1.0910.083
jiné1.5450.975

Graf

14. Na stupnici od 1-5 ohodnoťte, jak často používáte jednotlivé komunikační kanály ve fázi KONTROLY eventu.

Stupnice: 1 - vůbec, 2 - zřídka, 3 - občas, 4 - téměř denně, 5 - denně.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
osobní4.3641.14
telefonní4.3181.126
e-mailová3.8182.058
intranet – interní komunikační systém1.6821.581
videohovory1.1360.118
jiné1.50.614

Graf

15. Na stupnici od 1-5 ohodnoťte, jak často využíváte speciální prostředky komunikace se svými kolegy v průběhu organizace akce.

Stupnice: 1 - nejméně často / 5 - nejčastěji.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
porady a meetingy3.9091.537
školení2.0911.446
rotace pracovníků po jednotlivých pozicích1.8641.209
manuál činností2.8641.845
nástěnka2.1361.845
jiné1.7271.471

Graf

16. Seřaďte, co je nejčastěji předmětem Vašich porad.

Od nejčastějšího po nejméně častý.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
rozdělování úkolů a kompetencí2.3641.322
sdělování zkušeností a poznatků2.50.705
průběžná kontrola akce2.50.886
jiné2.6362.05

Graf

17. Na stupnici od 1-5 ohodnoťte, na čem si při komunikaci nejvíce zakládáte.

Stupnice: 1 - neméně si zakládám / 5- nejvíce si zakládám.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
cílovost sdělení (informativní fce)4.2730.835
pochopení sdělení (instruktivita)4.4090.969
tolerance mezi účastníky komunikace – navázání vztahu3.4551.339
respektování a plnění sdělení (přesvědčovací fce)3.7731.448
jiné1.8181.331

Graf

18. Co Vás nejvíce ovlivní při výběru spolupracovníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spolehlivost1359,09 %48,15 %  
předchozí zkušenost418,18 %14,81 %  
bezproblémová komunikace29,09 %7,41 %  
spolehlivost a flexibilita14,55 %3,7 %  
kvalita člověka14,55 %3,7 %  
poslušnost14,55 %3,7 %  

Graf

19. Kontrolujete / hodnotíte akci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [kontroluji / hodnotím akci průběžně, během všech fází organizace eventu a po skončení akceotázka č. 20, kontroluji / hodnotím event jen po jeho skončeníotázka č. 20, nekontroluji / nehodnotím event v průběhu, ani po skončeníotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kontroluji / hodnotím akci průběžně, během všech fází organizace eventu a po skončení akce1777,27 %62,96 %  
kontroluji / hodnotím event jen po jeho skončení313,64 %11,11 %  
nekontroluji / nehodnotím event v průběhu, ani po skončení29,09 %7,41 %  

Graf

20. Na stupnici od 1-5 ohodnoťte, jaké komunikační faktory sledujete při hodnocení proběhlé akce?

Stupnice: 1 - sleduji nejméně / 5 - sleduji nejvíce.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
plnění úkolů dle zadání (srozumitelnost sdělení)4.151.128
schopnost týmu komunikovat4.21.16
schopnost komunikace nadřízeného s podřízeným a naopak31.3
rychlost odezvy na komunikaci4.051.148
jiné1.40.54

Graf

21. Na stupnici od 1-5 ohodnoťte, v čem vidíte komunikaci nejvýznamnější při organizaci akce?

Stupnice: 1 - nejméně významné / 5 - nejvíznamnější.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
předávání informací mezi kolegy4.1361.481
pochopení potřeb klienta4.50.795
vyjednávání s dodavateli3.9091.264
k marketingovému využití, jako součát komunikačního mixu31.727

Graf

22. Jakým způsobem komunikujete nejčastěji event, ohodnoťte na stupnici od 1-5..

Stupnice: 1 - nejméně často / 5 - nejčastěji.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
reklamou2.7272.653
přímým podejem2.8643.118
podporou prodeje2.7732.176
PR3.1362.39
sponzoringem21.909
jiné2.2272.63

Graf

23. Na stupnici od 1-5 ohodnoťte, jakého důvodu u Vás nejčastěji dochází k nefunkční komunikaci.

Stupnice: 1 - nejméně často / 5 - nejčastěji.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
nesrozumitelné zadání2.9092.083
nedostatečná komunikace2.9091.81
nesourodý tým2.4092.333
zahlcení informacemi2.6361.868
verbální schopnosti1.7731.448
nedostatečná zpětná vazba3.0911.992
nesprávně zvolené komunikační médium1.9091.083
psychologické bariéry – vztek, osobní preference, lenost,..1.8181.331
nepozornost2.4551.339
jiné1.5451.066

Graf

24. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1672,73 %59,26 %  
muž627,27 %22,22 %  

Graf

25. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 40836,36 %29,63 %  
25 - 30731,82 %25,93 %  
méně než 25313,64 %11,11 %  
40 - 5029,09 %7,41 %  
více než 5029,09 %7,41 %  

Graf

26. Ukončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1568,18 %55,56 %  
731,82 %25,93 %  

Graf

27. Kterou z komunikačních dovedností považujete za nejdůležitější?

(preciznost, empatie, pochopení, flexibilita, trpělivost, atd.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Empatie

empatie

empatie

flexibilita

flexibilita a preciznost

Lidské jednání

nevím

pečlivost, spolehlivost, houževnatost

preciznost

preciznost

preciznost

Proaktivní přístup, "ne" není odpověď, problém - solver / nikoliv problem - maker

prokrastinaci

schopnost přesně a srozumitelně vysvětlit zadání

spolehlivost, pochopení a preciznost.

trpělivost

umění komunikovat

umění přesvědčit a nadchnout klienta

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krajdlová, D.Event management (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://event-management.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.