Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Executive Search

Executive Search

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Novotná
Šetření:09. 12. 2013 - 23. 12. 2013
Počet respondentů:142
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobry den, prosim Vas o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou nyní využity v rámci mé diplomové práce na téma Executive Search po ekonomické krizi z let 2009 a 2010 se  zaměřením na praxi v České republice. Dotazník je zaměřen na širokou veřejnost a jeho cílem je zjistit povědomí lidí o využívání služeb Executive Search.

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8559,86 %59,86 %  
Muž5740,14 %40,14 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 29 let9969,72 %69,72 %  
30 – 40 let2618,31 %18,31 %  
41 - 50 let107,04 %7,04 %  
51 a více let74,93 %4,93 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyučen / Středoškolské s maturitou8056,34 %56,34 %  
Vyšší odborné vzdělání, Vysokoškolské vzdělání5337,32 %37,32 %  
Vyučen bez maturity85,63 %5,63 %  
Dokončené základní vzdělání10,7 %0,7 %  

Graf

4. Znáte pojem Executive Search?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9264,79 %64,79 %  
Ano5035,21 %35,21 %  

Graf

5. Využíváte ve Vaší společnosti, kde nyní pracujete, nebo jste se setkali v rámci Vaší profesní kariéry s využíváním služeb Executive Search společností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12588,03 %88,03 %  
Ano1711,97 %11,97 %  

Graf

6. Byli jste někdy pozvaní na pohovor po té, co Vás někdo přímo oslovil na konkrétní pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8358,45 %58,45 %  
Ano5941,55 %41,55 %  

Graf

7. Myslíte si, že využívat služeb Executive Search může být efektivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10070,42 %70,42 %  
Ne4229,58 %29,58 %  

Graf

8. Myslíte si, že firmy po hospodářské krizi z let 2009 až 2010 začaly na personálních službách (včetně Executive search) více šetřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9768,31 %68,31 %  
Ne4531,69 %31,69 %  

Graf

9. Znáte profesionální sociální síť linkedin.com ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9869,01 %69,01 %  
Ne4430,99 %30,99 %  

Graf

10. Mate vytvořený používaný profil na profesionální sociální síti linkedin.com ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9566,9 %66,9 %  
Ano4733,1 %33,1 %  

Graf

11. Jste toho názoru, že profesionální sít linkedin.com Vám může pomoci efektivně najít zajímavé zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8257,75 %57,75 %  
Ne6042,25 %42,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Znáte pojem Executive Search?

  • odpověď Ano:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Využíváte ve Vaší společnosti, kde nyní pracujete, nebo jste se setkali v rámci Vaší profesní kariéry s využíváním služeb Executive Search společností?
  • odpověď Ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Myslíte si, že využívat služeb Executive Search může být efektivní?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Znáte pojem Executive Search?

5. Využíváte ve Vaší společnosti, kde nyní pracujete, nebo jste se setkali v rámci Vaší profesní kariéry s využíváním služeb Executive Search společností?

6. Byli jste někdy pozvaní na pohovor po té, co Vás někdo přímo oslovil na konkrétní pozici?

7. Myslíte si, že využívat služeb Executive Search může být efektivní?

8. Myslíte si, že firmy po hospodářské krizi z let 2009 až 2010 začaly na personálních službách (včetně Executive search) více šetřit?

9. Znáte profesionální sociální síť linkedin.com ?

10. Mate vytvořený používaný profil na profesionální sociální síti linkedin.com ?

11. Jste toho názoru, že profesionální sít linkedin.com Vám může pomoci efektivně najít zajímavé zaměstnání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Znáte pojem Executive Search?

5. Využíváte ve Vaší společnosti, kde nyní pracujete, nebo jste se setkali v rámci Vaší profesní kariéry s využíváním služeb Executive Search společností?

6. Byli jste někdy pozvaní na pohovor po té, co Vás někdo přímo oslovil na konkrétní pozici?

7. Myslíte si, že využívat služeb Executive Search může být efektivní?

8. Myslíte si, že firmy po hospodářské krizi z let 2009 až 2010 začaly na personálních službách (včetně Executive search) více šetřit?

9. Znáte profesionální sociální síť linkedin.com ?

10. Mate vytvořený používaný profil na profesionální sociální síti linkedin.com ?

11. Jste toho názoru, že profesionální sít linkedin.com Vám může pomoci efektivně najít zajímavé zaměstnání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novotná, P.Executive Search (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://executive-search.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.