Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Exekuce v právním řádu ČR

Exekuce v právním řádu ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Krupauerová
Šetření:06. 03. 2015 - 17. 03. 2015
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentka 4. ročníku Ekonomického Lycea na Obchodní Akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod. Tento dotazník mi má pomoci při tvorbě mé maturitní práce s názvem „Exekuce v právním řádu ČR“.

Děkuji Vám, že jste věnovali čas a projevili ochotu k vyplnění mému dotazníku. Pomocí tohoto dotazníku chci zjistit, jak jsou lidé informovaní o exekucích.

Tento dotazník je anonymní. Prosím Vás, abyste důkladně vyplnili celý dotazník.

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 252543,86 %43,86 %  
36 - 451628,07 %28,07 %  
46 a více814,04 %14,04 %  
26 - 35712,28 %12,28 %  
méně než 1811,75 %1,75 %  

Graf

2. Setkal/a jste se někdy s exekucí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3357,89 %57,89 %  
ano2442,11 %42,11 %  

Graf

3. Pokud je exekuce v průběhu řízení zastavena, znamená to, že jsou předchozí usnesení neplatná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3976,47 %68,42 %  
ano1223,53 %21,05 %  

Graf

4. Co patří do způsobu exekuce na peněžité plnění?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
srážky ze mzdy4989,09 %85,96 %  
prodej movitých věcí3970,91 %68,42 %  
prodej nemovitostí3258,18 %56,14 %  
odebrání věcí dlužníka2240 %38,6 %  
vyklizení bytu dlužníka1221,82 %21,05 %  
provedení prací, uložených dlužníkovi (tzv. odpracování dluhu)916,36 %15,79 %  

Graf

5. Srážky ze mzdy lze provádět:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezáleží na tom, zda zaměstnanec souhlasí nebo ne3358,93 %57,89 %  
bez souhlasu zaměstnance1832,14 %31,58 %  
pouze se souhlasem zaměstnance58,93 %8,77 %  

Graf

6. Patří výkon rozhodnutí o výchově nezletilého dítěte do způsobu řešení exekuce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3665,45 %63,16 %  
ano1934,55 %33,33 %  

Graf

7. Dlužníkovi může být v bytě zabaveno:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze co je ve vlastnictví dlužníka3970,91 %68,42 %  
i to co není ve vlastnictví dlužníka, ale ostatních spolubydlících814,55 %14,04 %  
vše co je v bytě814,55 %14,04 %  

Graf

8. Pokud je exekuce řešena provedením prací a výkonů (uložení dlužníkovi povinnosti, aby si „odpracoval dluh“):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
musí práci vykonávat dlužník3673,47 %63,16 %  
záleží na povaze práce, zda musí práci vykonávat dlužník nebo někdo jiný918,37 %15,79 %  
může se dlužník rozhodnout, zda jí bude vykonávat on nebo někdo jiný48,16 %7,02 %  

Graf

9. Při zabavování movitých věcí se za movité věci považují i vkladní knížky, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3564,81 %61,4 %  
ne1935,19 %33,33 %  

Graf

10. U prodeje movitých či nemovitých věcí je rozhodující:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena těchto věcí při zabavení3054,55 %52,63 %  
cena při prodeji (dlužník mohl svůj majetek vylepšit, ale mohl se i více opotřebit)2545,45 %43,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Setkal/a jste se někdy s exekucí?

3. Pokud je exekuce v průběhu řízení zastavena, znamená to, že jsou předchozí usnesení neplatná?

4. Co patří do způsobu exekuce na peněžité plnění?

5. Srážky ze mzdy lze provádět:

6. Patří výkon rozhodnutí o výchově nezletilého dítěte do způsobu řešení exekuce?

7. Dlužníkovi může být v bytě zabaveno:

8. Pokud je exekuce řešena provedením prací a výkonů (uložení dlužníkovi povinnosti, aby si „odpracoval dluh“):

9. Při zabavování movitých věcí se za movité věci považují i vkladní knížky, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry.

10. U prodeje movitých či nemovitých věcí je rozhodující:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Setkal/a jste se někdy s exekucí?

3. Pokud je exekuce v průběhu řízení zastavena, znamená to, že jsou předchozí usnesení neplatná?

4. Co patří do způsobu exekuce na peněžité plnění?

5. Srážky ze mzdy lze provádět:

6. Patří výkon rozhodnutí o výchově nezletilého dítěte do způsobu řešení exekuce?

7. Dlužníkovi může být v bytě zabaveno:

8. Pokud je exekuce řešena provedením prací a výkonů (uložení dlužníkovi povinnosti, aby si „odpracoval dluh“):

9. Při zabavování movitých věcí se za movité věci považují i vkladní knížky, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry.

10. U prodeje movitých či nemovitých věcí je rozhodující:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krupauerová, Z.Exekuce v právním řádu ČR (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://exekuce-v-pravnim-radu-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.