Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Exekuce

Exekuce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Coufalová
Šetření:09. 12. 2012 - 25. 12. 2012
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, rádá bych Vás touto cestou požádala o vyplnění dotazníku pro účely zpracování diplomové práce na téma: Soudní exekutor a proces exekučního řízení.

Ráda bych Vás tedy požádala o spolupráci a vyplnění následujícího dotazníku.

Tento dotazník je určen pro každého, kdo je ochoten se podílet na vyplnění dotazníku a problematika exekucí je pro něho zajímavá.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5357,61 %57,61 %  
muž3942,39 %42,39 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let6368,48 %68,48 %  
31-45 let1617,39 %17,39 %  
46-60 let77,61 %7,61 %  
více jak 60 let33,26 %3,26 %  
do 18 let33,26 %3,26 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední4447,83 %47,83 %  
vysokoškolské3841,3 %41,3 %  
vyšší odborné66,52 %6,52 %  
základní44,35 %4,35 %  

Graf

4. Kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3538,04 %38,04 %  
zaměstnanec3436,96 %36,96 %  
osoba samostatně výdělečně činná88,7 %8,7 %  
uchazeč o zaměstnání66,52 %6,52 %  
jiná66,52 %6,52 %  
mateřská dovolená33,26 %3,26 %  

Graf

5. Setkal/a jste se někdy s exekucí? (jako dlužník)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8390,22 %90,22 %  
ano99,78 %9,78 %  

Graf

6. V případě, že jste se již setkal/a s exekucí, jaký je Váš názor na vstřícnost a profesionální přístup soudních exekutorů, potažmo zaměstnanců exekutorských úřadu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativní2090,91 %21,74 %  
pozitvní29,09 %2,17 %  

Graf

7. Využil/a jste někdy služeb soudního exekutora? (např. v roli věřitele, domáhajícího se vymožení pohledávky)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8086,96 %86,96 %  
ano1213,04 %13,04 %  

Graf

8. Jaká je podle Vás nejčastější příčina, že lidé nechávají své dluhy dovést až k exekuci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedbalost6072,29 %65,22 %  
tíživá finanční situace5768,67 %61,96 %  
neochota platit své závazky3643,37 %39,13 %  
právní neznalost3542,17 %38,04 %  
jiné1214,46 %13,04 %  

Graf

9. Jaký je podle Vás důvod stále narůstajícího počtu exekucí v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečné povědomí občanů o možných rizicích6368,48 %68,48 %  
ekonomická krize3133,7 %33,7 %  
jiné2729,35 %29,35 %  

Graf

10. V případě zodpovězení otázky č. 9 "jiné" uveďte prosím, jaký jiný důvod by mohl vést podle Vás k nárůstu exekucí.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ˇProtože si kupuju vibrátory a pak to nemužu splatit kokoti

cilena snaha tahat z lidi penize pomoci pravnich klicek a nejasnosti

Člověk kolikrát vůbec neví, že nějaký dluh někde má. Jak je možné, že někdo nějaké firmě (např. MHD) dluží pár korun a dozví se to až ve chvíli, kdy dluh a penále naroste do tisíců? Přece pokud mi někdo dluží, tak ho na to upozorním co nejdříve a ne až za několik let. Pokud mě tento dluh netrápil tolik let, dlužníkovy peníze nepotřebuji.

gshd

hloupost

Je to neodpovědností občanů, kteří se až moc zadlužují, i když kvůli přežití a udržení jakéž takéž životní úrovně by nemuseli. Dále je to dle mého názoru spojeno se zneužíváním exekucí - někdo si na tom dost vydělává a skoro bez práce..... Často se člověk ani nedozví že něco dluží a najednou exekuce, ale nevím jaký počet tyhle situace na celkovém počtu exekucí dělají.

Jsem finanční poradce a dle mých zkušenností za možné exekuce určitě může ekonomická krize, úvěry od nebankovních sektorů a nedbalost klientů. S každou solidní bankou se může klient domluvit na postupu, pokud se dostane do finanční tísně, existují pojištění při ztrátě zaměstnání, nemoci.. Klienti bohužel často s bankou nekomunikují a dostávají se do dluhové pasti.

Lenost a morální zvrácenost dlužníků, jejich rozmařilost a plýtvání, neochota žít jen za to co si vydělají, chtějí se vyrovnat lidem co umí a chtějí pracovat a dobře vydělávají.

Lidé jsou líní myslet, je to následek šedesáti let výchovy ve stylu "Nestarej se, stát se postará".

lidi jsou blbý!!

nedbalost, spoléhání se, že se situace sama nějak vyřeší, nezodpovědnost, ale i ztráta práce a faktická neschopnost/nemožnost situaci řešit.

Nedostatek finančních prostředků mezi lidmi (nejde však o ekonom. krizi), a to díky špatnému hospodaření státních úředníků s veřejnými prostředky. Přičemž mzdy v naší republice reálně klesají, daňová zátěž se stále zvyšuje a výhody či pomoc od státu se neustále snižuje.

nekalé praktiky věřitelů (bank apod.), kdy informují dlužníka o banálním dluhu až po několika letech aby si mohli smlsnout

neumí hospodařit

Nezajem veritelu resit problem mimosoudni cestou Zajem exekutoru se lehce dostat k zisku

nízké příjmy, kterými zaměstnavatelé hřeší na ekonom.krizi, která v jejich resortu ani není. Z 15tis.hrubého se nedá žít, natož živit rodina, a pokud jeden z manželů přijde o práci, je na problém zaděláno (15 tis. =prům. příjem dělníků u naší stavební firmy)

PODVODY

rychlé dosažení materiálních statků, špatně nastavené hodnoty,hloupost

Snižující se inteligence lidí

soudní exekutor by měl být jen zaměstnanec soudu, nikolv soukromý podnikatel s možnostmi širšími než má policie, která může do cizího objektu jen na základě povolení soudu a krytí de facto trestné činnosti exekutorů policií i soudy

Špatně nastavená legislativa. Není možné, aby povinný hradil, krom vymáhané povinnosti s příslušenstvím, ještě náklady výkonu rozhodnutí "soukromým" vykonavatelem, jež často atakují vymáhanou povinnost, ba jí i převyšují. Nikde v kulturním světě tomu tak není, a ani nebylo. Výčet výkonem rozhodnutí nepostihnutelného majetku, jak jej vymezuje občanský soudní řád a stávající judikatura, je natolik restriktivní, že de facto umožňuje povinného finančně zruinovat. To vše je špatně.

velký rozmach firem, které se specializují na vymáhání pohledávek, souvisí to s rozvojem informacnich komunikacnich technologií

Zdražování,propouštění zaměstnanců.

11. Myslíte si, že vymáhání pohledávek prostřednictvím soudních exekutorů je efektivní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3740,22 %40,22 %  
ne2830,43 %30,43 %  
nevím2729,35 %29,35 %  

Graf

12. Myslíte si, že zveřejňované mediální kauzy odráží reálný stav činnosti soudních exekutorů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3436,96 %36,96 %  
ano3133,7 %33,7 %  
ne2729,35 %29,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Jaký je podle Vás důvod stále narůstajícího počtu exekucí v ČR?

  • odpověď jiné:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 8. Jaká je podle Vás nejčastější příčina, že lidé nechávají své dluhy dovést až k exekuci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Kategorie

5. Setkal/a jste se někdy s exekucí? (jako dlužník)

6. V případě, že jste se již setkal/a s exekucí, jaký je Váš názor na vstřícnost a profesionální přístup soudních exekutorů, potažmo zaměstnanců exekutorských úřadu?

7. Využil/a jste někdy služeb soudního exekutora? (např. v roli věřitele, domáhajícího se vymožení pohledávky)

8. Jaká je podle Vás nejčastější příčina, že lidé nechávají své dluhy dovést až k exekuci?

9. Jaký je podle Vás důvod stále narůstajícího počtu exekucí v ČR?

11. Myslíte si, že vymáhání pohledávek prostřednictvím soudních exekutorů je efektivní?

12. Myslíte si, že zveřejňované mediální kauzy odráží reálný stav činnosti soudních exekutorů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Kategorie

5. Setkal/a jste se někdy s exekucí? (jako dlužník)

6. V případě, že jste se již setkal/a s exekucí, jaký je Váš názor na vstřícnost a profesionální přístup soudních exekutorů, potažmo zaměstnanců exekutorských úřadu?

7. Využil/a jste někdy služeb soudního exekutora? (např. v roli věřitele, domáhajícího se vymožení pohledávky)

8. Jaká je podle Vás nejčastější příčina, že lidé nechávají své dluhy dovést až k exekuci?

9. Jaký je podle Vás důvod stále narůstajícího počtu exekucí v ČR?

11. Myslíte si, že vymáhání pohledávek prostřednictvím soudních exekutorů je efektivní?

12. Myslíte si, že zveřejňované mediální kauzy odráží reálný stav činnosti soudních exekutorů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Coufalová, H.Exekuce (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://exekuce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.