Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Exekuční činnost

Exekuční činnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Hudková
Šetření:31. 01. 2013 - 01. 02. 2013
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci s názvem Problém a dopady exekutorské činnosti v praxi. Dotazník je určen pro širokou veřejnost starších 18-ti let, má napomoci určit stanovené hypotézy o vědomí společnosti o exekuci.

 

Předem děkuji za Váš čas

Pavlína

Odpovědi respondentů

1. Exekuční řízení se zahajuje na základě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodnutí exekutora5747,5 %47,5 %  
exekučního titulu3932,5 %32,5 %  
doporučeného dopisu dlužníkovi od firmy, která dlužníkovi poskytla půjčku2420 %20 %  

Graf

2. Kdo podává návrh na nařízení exekuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oprávněný (věřitel)6755,83 %55,83 %  
soud5243,33 %43,33 %  
povinný (dlužník)10,83 %0,83 %  

Graf

3. Kolik si myslíte, že bylo nařízených exekucí v roce 2011?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
321 667 tis.7865 %65 %  
936 219 tis.3025 %25 %  
55 859 tis.1210 %10 %  

Graf

4. Myslíte si, že zveřejňované mediální kauzy odráží reálný stav činnosti soudních exekutorů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4840 %40 %  
ne4436,67 %36,67 %  
nevím2823,33 %23,33 %  

Graf

5. Na co byste si půjčili peníze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na bydlení9780,83 %80,83 %  
na automobil3529,17 %29,17 %  
nikdy bych si nepůjčil/a2621,67 %21,67 %  
na vánoční dárky21,67 %1,67 %  
na dovolenou10,83 %0,83 %  

Graf

6. Myslíte si, že vymahač má stejné postavení jako exekutor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10587,5 %87,5 %  
ano86,67 %6,67 %  
nevím75,83 %5,83 %  

Graf

7. Znáte někoho z Vašeho okolí, na koho byla nařízena exekuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6655 %55 %  
ne5445 %45 %  

Graf

8. Víte, že v ČR existuje bezplatná právní poradna týkající se provádění exekucí vedená Exekutorskou komorou ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8268,33 %68,33 %  
ano3831,67 %31,67 %  

Graf

9. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8369,17 %69,17 %  
muž3730,83 %30,83 %  

Graf

10. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-308470 %70 %  
31-502520,83 %20,83 %  
50 a více119,17 %9,17 %  

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou8268,33 %68,33 %  
vysoká škola2117,5 %17,5 %  
střední škola bez maturity97,5 %7,5 %  
vyšší odborná škola54,17 %4,17 %  
základní škola32,5 %2,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Exekuční řízení se zahajuje na základě?

2. Kdo podává návrh na nařízení exekuce?

3. Kolik si myslíte, že bylo nařízených exekucí v roce 2011?

4. Myslíte si, že zveřejňované mediální kauzy odráží reálný stav činnosti soudních exekutorů?

5. Na co byste si půjčili peníze?

6. Myslíte si, že vymahač má stejné postavení jako exekutor?

7. Znáte někoho z Vašeho okolí, na koho byla nařízena exekuce?

8. Víte, že v ČR existuje bezplatná právní poradna týkající se provádění exekucí vedená Exekutorskou komorou ČR?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Do jaké věkové skupiny patříte?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Exekuční řízení se zahajuje na základě?

2. Kdo podává návrh na nařízení exekuce?

3. Kolik si myslíte, že bylo nařízených exekucí v roce 2011?

4. Myslíte si, že zveřejňované mediální kauzy odráží reálný stav činnosti soudních exekutorů?

5. Na co byste si půjčili peníze?

6. Myslíte si, že vymahač má stejné postavení jako exekutor?

7. Znáte někoho z Vašeho okolí, na koho byla nařízena exekuce?

8. Víte, že v ČR existuje bezplatná právní poradna týkající se provádění exekucí vedená Exekutorskou komorou ČR?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Do jaké věkové skupiny patříte?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hudková, P.Exekuční činnost (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://exekucni-cinnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.