Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Expanzia podnikateľov na trh Srbskej republiky

Expanzia podnikateľov na trh Srbskej republiky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Petríková
Šetření:03. 01. 2017 - 07. 02. 2017
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):32 / 17.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondent,

som doktorandkou na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci mojej dizertačnej práce sa zaoberám expanziou slovenských podnikateľských subjektov do vybraných krajín regiónu západného Balkánu. Nasledujúci dotazník, zameraný na trh Srbskej republiky, je určený pre všetkých slovenských podnikateľov (právnické aj fyzické osoby), t.j. aj pre tých, ktorí v súčasnosti na tomto zahraničnom trhu nepôsobia. Za Váš čas a vyplnenie dotazníka vopred veľmi pekne ďakujem.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Uveďte veľkosť Vašej firmy na základe počtu zamestnancov:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mikro (do 9 zamestnancov)1651,61 %51,61 %  
malá (10 - 49 zamestnancov)1135,48 %35,48 %  
stredná (50 - 249 zamestnancov)26,45 %6,45 %  
veľká (250 a viac zamestnancov)26,45 %6,45 %  

Graf

2. V akom kraji má registrované sídlo Vaša spoločnosť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bratislavský1032,26 %32,26 %  
Košický619,35 %19,35 %  
Trenčiansky412,9 %12,9 %  
Nitriansky412,9 %12,9 %  
Banskobystrický39,68 %9,68 %  
Trnavský39,68 %9,68 %  
Žilinský13,23 %3,23 %  

Graf

3. Uveďte Vašu hlavnú, prevažnú činnosť podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stavebníctvo39,68 %9,68 %  
chemie 26,45 %6,45 %  
Cestovny ruch26,45 %6,45 %  
logistika26,45 %6,45 %  
masaze13,23 %3,23 %  
nic13,23 %3,23 %  
masáže13,23 %3,23 %  
velkoobchod - stavebnictvo13,23 %3,23 %  
pohostinství13,23 %3,23 %  
Sex13,23 %3,23 %  
ostatní odpovědi generálny riaditeľ
reštauračné služby
sluzby
účtovníctvo
gastronómia - reštaurácia
dodavka, montaž ,servis vzduchotechniky a kliamtizaci
38. Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
nie
Výroba nábytku
IT
Pokrývačstvo
Elektroinštalačné práce.
Ubytovanie-penzióny.
Stavebné práce.
Výroba čokolády, čokoládových praliniek
Výroba priemyselných hnojív
1651,61 %51,61 % 

Graf

4. Čo sa týka majetkovej účasti, je Vaša firma:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čisto slovenská firma2167,74 %67,74 %  
strategické partnerstvo so zahraničnou firmou/firmami1032,26 %32,26 %  

Graf

5. V akej sfére ponúkate svoje produkty? Môžete uviesť viac možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B2C (Business to Consumer) – svoje produkty ponúkam koncovým spotrebiteľom – jednotlivcom2477,42 %77,42 %  
B2B (Business to Business) – svoje produkty ponúkam ďalším firmám (kupujúcim nie je jednotlivec, ale spoločnosť – právnická osoba, resp. fyzická osoba živnostník)2270,97 %70,97 %  
B2G (Business to Government) – svoje produkty ponúkam štátnemu sektoru (napr. vláda, orgány štátnej správy, úrady,... )516,13 %16,13 %  

Graf

6. Pôsobíte aj na inom trhu okrem slovenského, resp. ponúkate svoje produkty v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno1961,29 %61,29 %  
nie1238,71 %38,71 %  

Graf

7. Pôsobíte v súčasnosti aj na srbskom trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [áno, pôsobímotázka č. 8, nie, ale plánujem vstúpiť na tento trh v horizonte 5 rokovotázka č. 12, nie, ale v minulosti som na tomto trhu pôsobil/aotázka č. 9, nie, ani neplánujemotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie, ani neplánujem1548,39 %48,39 %  
nie, ale plánujem vstúpiť na tento trh v horizonte 5 rokov1135,48 %35,48 %  
áno, pôsobím39,68 %9,68 %  
nie, ale v minulosti som na tomto trhu pôsobil/a26,45 %6,45 %  

Graf

8. Ako dlho pôsobíte na srbskom trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
menej ako 3 roky266,67 %6,45 %  
viac ako 10 rokov133,33 %3,23 %  

Graf

9. Aké boli dôvody Vášho odchodu zo srbského trhu? Môžete uviesť viac možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoké prevádzkové náklady2100 %6,45 %  
problémy preniknúť do distribučných reťazcov2100 %6,45 %  
zlé hospodárske výsledky (nízka úroveň tržieb,...)150 %3,23 %  

Graf

10. Z akých dôvodov nepovažujete Srbsko za perspektívny trh pre Vašu expanziu? Môžete uviesť viac možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celkovo všetky štáty západného Balkánu považujem za ekonomicky zaostalé853,33 %25,81 %  
Srbsko nie je členským štátom EÚ640 %19,35 %  
vysoká úroveň korupcie640 %19,35 %  
nedostatok vlastných kapitálových zdrojov pre zahraničnú expanziu všeobecne426,67 %12,9 %  
nízka kúpyschopnosť srbského obyvateľstva426,67 %12,9 %  
pretrvávajúce štátne vlastníctvo vo viacerých odvetviach213,33 %6,45 %  
vediem firmám účtovníctvo, takže vzhľadom na inú právnu úpravu v zahraničí viac menej nemám záujem o expanziu do zahraničia16,67 %3,23 %  

Graf

11. Koľko percent z Vášho celkového obratu predstavuje/predstavoval obrat na srbskom trhu?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40240 %6,45 %  
3120 %3,23 %  
15120 %3,23 %  
5120 %3,23 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:20.6
Minimum:3
Maximum:40
Variační rozpětí:37
Rozptyl:334.3
Směrodatná odchylka:18.28
Medián:15
Modus:40

Graf

12. Čo Vás motivovalo/motivuje pre vstup na srbský trh? (1 – najmenej dôležitý, 5 – najdôležitejší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
zvyšovanie ziskovosti4.3131.715
priaznivé daňové prostredie2.6250.984
úspory z rozsahu41.875
malý domáci trh3.5630.746
silná konkurencia na domácom trhu31.5
potreba byť bližšie k zákazníkom3.1881.527
snaha o medzinárodnú expanziu firmy4.3130.59
rastové ambície firmy4.0631.684
reakcia na dopyt zo Srbska2.8751.109
iné2.8132.402

Graf

13. Vykonali ste pred vstupom na srbský trh určitý marketingový prieskum trhu, resp. plánujete ho vykonať?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 15, nieotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno1275 %38,71 %  
nie425 %12,9 %  

Graf

14. Uveďte dôvody, prečo ste nerealizovali, resp. nemáte v pláne realizovať prieskum srbského trhu:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Mám tam vlastné kontakty.

Mám tam vlastné kontakty.

Sam vim lip

sam vim lip

15. Odkiaľ ste čerpali informácie o srbskom trhu? Môžete uviesť viac možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet1191,67 %35,48 %  
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu758,33 %22,58 %  
Slovak Business Agency758,33 %22,58 %  
Slovenská obchodná a priemyselná komora650 %19,35 %  
Slovensko-srbská obchodná komora541,67 %16,13 %  
zväzy, združenia216,67 %6,45 %  
tlač18,33 %3,23 %  
konzultantské spoločnosti18,33 %3,23 %  

Graf

16. Nakoľko ste spokojný s prácou uvedených inštitúcií (viď otázka č. 15), čo sa týka dostupnosti a kvality poskytovaných informácií ohľadom podnikania v Srbsku? (0 – nekomunikoval/a som, 1 – veľmi nespokojný/á, 5 – veľmi spokojný/á)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu23.167
Slovak Business Agency2.0833.243
Slovenská obchodná a priemyselná komora1.5833.576
Slovensko-srbská obchodná komora1.753.188
zväzy, združenia0.5831.743
konzultantské spoločnosti0.3331.222

Graf

17. Nachádzate aj bariéry vstupu/pôsobenia Vašej firmy na srbskom trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 18, nieotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno956,25 %29,03 %  
nie743,75 %22,58 %  

Graf

18. Uveďte konkrétne bariéry:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Domáca konkurencia, ktorá ponúka výrobky za oveľa nižšie ceny.

Domáca konkurencia.

funguje tam všetko cez známosti, kontakty, potrebujeme tam mať človeka, čo nás pretlačí

Iná konkurencia.

Iná konkurencia.

Korupcia, rodinkárstvo

nemajú euro, nie sú v EÚ, korupcia

Ťažký prienik do maloobchodu

Zakazky sa prednostne dávajú domácim firmám, nedoveryhodnost srbských partnerov

19. Akú formu vstupu na tento trh ste využili, resp. akú formu plánujete využiť, keď budete expandovať na srbský trh? Môžete uviesť viac možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
založil/a som si v Srbsku pobočku, ktorá nie je samostatnou právnickou osobou, ale je zapísaná v oficiálnom obchodnom registri, výroba prebieha na domácom trhu425 %12,9 %  
našiel/la som si v Srbsku partnera (generálneho zástupcu), ktorý dobre pozná trh a má na ňom vybudované kontakty, výroba prebieha na domácom trhu425 %12,9 %  
spojil/a som sa s iným podnikateľským subjektom, ktorý už na srbskom trhu pôsobí a vyvážam svoje produkty využitím jeho kapacít318,75 %9,68 %  
produkty vyvážam na srbský trh prostredníctvom domáceho (slovenského) prostredníka318,75 %9,68 %  
kúpil/a som existujúcu nehnuteľnosť (napr. objekt - haly, ktoré už nie sú v prevádzke) v Srbsku a vybudoval/a som tam vlastné výrobné kapacity (brownfield investment)212,5 %6,45 %  
vytvoril/a som spoločný podnik so srbským partnerom, pričom výroba produkcie taktiež prebieha v Srbsku16,25 %3,23 %  
kúpil/a som v Srbsku pozemok a vybudoval/a na ňom výrobný závod (greenfield investment)16,25 %3,23 %  
vybudoval/a som si v Srbsku reprezentačnú kanceláriu, ktorá nie je samostatnou právnickou osobou, výroba prebieha na domácom trhu16,25 %3,23 %  
založil/a som si v Srbsku dcérsku spoločnosť, ktorá je samostatnou právnickou osobou, výroba prebieha na domácom trhu16,25 %3,23 %  

Graf

20. Akú distribučnú stratégiu ste využili na srbskom trhu, resp. akú plánujete využiť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svoje produkty predávam v čo najväčšom počte predajní956,25 %29,03 %  
vybral/a som si obmedzený počet distribútorov743,75 %22,58 %  

Graf

21. Je/bola/bude Vami zvolená distribučná stratégia na srbskom trhu rovnaká ako v prípade distribúcie produktov na Slovensku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno1168,75 %35,48 %  
nie531,25 %16,13 %  

Graf

22. Aká je úroveň cien, za ktoré predávate/predávali ste/plánujete predávať svoje produkty na srbskom trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ceny za produkty v RSD (srbský dinár) sú po prepočte na EUR na vyššej úrovni ako na Slovensku1062,5 %32,26 %  
ceny za produkty v RSD (srbský dinár) sú po prepočte na EUR na nižšej úrovni ako na Slovensku318,75 %9,68 %  
ceny za produkty v RSD (srbský dinár) sú po prepočte na EUR na rovnakej úrovni ako na Slovensku318,75 %9,68 %  

Graf

23. Akú cenovú stratégiu ste využili/plánujete využiť pri predaji vašich produktov na srbskom trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v počiatočnom období využívanie nízkych cien, postupne s dosiahnutím určitého trhového podielu navýšenie cien850 %25,81 %  
udržiavanie vysokej cenovej hladiny počas celej doby predaja v záujme podporiť výnimočnosť/prestíž výrobku743,75 %22,58 %  
pri zavádzaní výrobku na srbský trh sú ceny na vyššej úrovni, s príchodom ďalšej konkurencie sa pristupuje k zníženiu cien16,25 %3,23 %  

Graf

24. Je/bola/bude Vami zvolená cenová stratégia (viď otázka č.23) na srbskom trhu rovnaká ako v prípade cenotvorby produktov na Slovensku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno1168,75 %35,48 %  
nie531,25 %16,13 %  

Graf

25. Akým spôsobom propagujete/propagovali ste/plánujete propagovať svoj výrobok/výrobky na srbskom trhu? (1 - najmenej využívaný spôsob, 5 - najviac využívaný spôsob)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
reklama v srbskej TV1.8132.027
reklama v srbskej tlači2.1252.234
reklama v srbskom rádiu1.3750.609
letáky, prospekty32.125
billboardy2.1252.609
kupóny na zľavu1.5631.246
vzorky zdarma1.5631.246
súťaže2.1251.734
množstevné rabaty2.751.813
vzťahy s verejnosťou (PR)22.625
organizácia eventov1.8752.109
účasť na veľtrhoch, výstavách3.9380.684
osobný predaj3.3131.965
vlastná webová stránka v srbskom jazyku4.9380.059
bannery2.8131.527
newsletters4.3750.734
sociálne siete (FB, Twitter, LinkedIn,,...)4.6250.484
zasielanie SMS1.5631.746
iné32.25

Graf

26. Využívate/využívali ste/plánujete využívať rovnaké kanály pre propagáciu svojich produktov v Srbsku ako aj na slovenskom trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno1381,25 %41,94 %  
nie212,5 %6,45 %  
čiastočne16,25 %3,23 %  

Graf

27. Akú produktovú stratégiu využívate/využívali ste/plánujete využívať pri predaji produktov na srbskom trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [produkt sa na srbskom trhu ponúka v nezmenenej formeotázka č. 29, produkt je v porovnaní s verziou predávanou na slovenskom trhu určitým spôsobom pozmenený (napr. zloženie, obal, hmotnosť,...)otázka č. 28, na srbskom trhu sa predáva produkt, ktorý na Slovensku nie je v ponukeotázka č. 29, inéotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
produkt sa na srbskom trhu ponúka v nezmenenej forme1487,5 %45,16 %  
produkt je v porovnaní s verziou predávanou na slovenskom trhu určitým spôsobom pozmenený (napr. zloženie, obal, hmotnosť,...)212,5 %6,45 %  

Graf

28. V čom spočíva adaptácia Vášho produktu na srbskom trhu v porovnaní s verziou rovnakého produktu predávaného na Slovensku? Môžete uviesť viac možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odlišné zloženie2100 %6,45 %  

Graf

29. Naplnilo pôsobenie na srbskom trhu Vaše očakávania, resp. predpokladáte ich naplnenie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr áno850 %25,81 %  
určite áno425 %12,9 %  
skôr nie318,75 %9,68 %  
určite nie16,25 %3,23 %  

Graf

30. Aké sú podľa Vášho názoru pozitíva pôsobenia na srbskom trhu? Môžete uviesť viac možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malá jazyková bariéra1381,25 %41,94 %  
výhodná geografická poloha1168,75 %35,48 %  
rozvinutá dopravná infraštruktúra956,25 %29,03 %  
kultúrna blízkosť - slovenská menšina vo Vojvodine850 %25,81 %  
podpísané preferenčné obchodné dohody743,75 %22,58 %  
existencia slobodných ekonomických zón na území Srbska637,5 %19,35 %  
nízke prevádzkové náklady425 %12,9 %  
kúpyschopné obyvateľstvo425 %12,9 %  
málo saturovaný trh212,5 %6,45 %  
prebiehajúci privatizačný proces212,5 %6,45 %  
priaznivé podnikateľské prostredie16,25 %3,23 %  
konkurenčné daňové prostredie16,25 %3,23 %  
vzdelaná a lacná pracovná sila16,25 %3,23 %  

Graf

31. Aké sú podľa Vášho názoru negatíva pôsobenia na srbskom trhu? Môžete uviesť viac možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Srbsko nie je členským štátom EÚ1487,5 %45,16 %  
vysoká úroveň korupcie a klientelizmu1487,5 %45,16 %  
vysoká úroveň byrokracie956,25 %29,03 %  
politická nestabilita531,25 %16,13 %  
ekonomická zaostalosť Srbska425 %12,9 %  
pretrvávajúce štátne vlastníctvo vo viacerých odvetviach16,25 %3,23 %  

Graf

32. Aké základné podmienky by mal podľa Vášho názoru spĺňať slovenský podnikateľský subjekt, ktorý chce úspešne pôsobiť na srbskom trhu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Kontakty a zas len kontakty, celkovo je tam iná podnikatelska mentalita, keď sú nejaké problémy v zmluve alebo pri dodavke, prejaví sa ich juzanska natura, ťažká vymozitelnost prava

Kontakty na srbskom trhu.

mal by mať kontakty na niekoho v srbsku, ktorý by mu pomohol sa tam uchytiť a dohodiť nejakú zakázku

Mal by poznať celkovú situáciu krajiny, v ktorej chce podnikať a pripraviť sa na administrativnu byrokraciu.

Mal by poznať miestnu legislatívu - certifikáty, normy v oblasti potravinárstva.

mať v Srbsku kontakty

Mať vstupný kapitál a nejaké kontakty v danej krajine.

Peniaze

peniaze

Ponuka služieb na vyššej úrovni ako sú na srbskom trhu.

určitá podnikateľská stabilita na domácom trhu ambícia expanzie na zahraničné trhy produkty a služby porovnateľné s konkurenciou

Vlastniť vstupný kapitál a mať kontakty.

Vstupný kapitál na rozbehnutie podnikania.

Vybudované kontakty na srbskom trhu.

Vybudované kontakty na srbskom trhu.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Petríková, H.Expanzia podnikateľov na trh Srbskej republiky (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://expanzia-podnikatelov-srbsko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.