Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Experiment: schopnost odvozovat informace

Experiment: schopnost odvozovat informace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Urban
Šetření:15. 03. 2015 - 30. 03. 2015
Počet respondentů:140
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.06
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:75,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto výzkumu je zkoumat, jakým způsobem lidé využívají známé informace k tomu, aby na jejich základě odhadli skutečnosti, které jim nejsou přímo známé.

 

Tento výzkum je realizován Dr. Janem Urbanem, který působí na Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze a na katedře HEN Masarykovy Univerzity v Brně.

 

Tohoto výzkumu se může zúčastnit jakýkoli uživatel internetu.

 

Výzkum probíhá následovně. Nejdříve Vám ukážeme fotografii trávníku. Následně se Vás zeptáme, jak tento trávník vnímáte Vy a jak si myslíte, že by ho vnímali ostatní lidé.

 

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 5 minut. Vaše účast v tomto výzkumu je dobrovolná a vyplňování dotazníku můžete kdykoli ukončit.

 

V rámci výzkumu nebudeme zjišťovat žádné citlivé informace ani osobní údaje. Výzkum nezjišťuje ani žádné jiné informace, podle nichž by bylo možné identifikovat Vaše odpovědi. Data z výzkumu budou po skončení výzkumu veřejně přístupná na stránkách www.vyplnto.cz.

 

Vaše dotazy nebo komentáře můžete zasílat na:  jan.urban@czp.cuni.cz

 

Tím, že budete pokračovat ve vyplňování dotazníku dáváte najevo, že jste si tyto informace přečetl/a a s podmínkami výzkumu souhlasíte.

 

Odpovědi respondentů

Nejdříve několik otázek o Vás...

1. Jste...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9769,29 %69,29 %  
Muž4330,71 %30,71 %  

Graf

2. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslicí:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
211410 %10 %  
22139,29 %9,29 %  
24128,57 %8,57 %  
2796,43 %6,43 %  
2585,71 %5,71 %  
2875 %5 %  
2375 %5 %  
2953,57 %3,57 %  
2653,57 %3,57 %  
1753,57 %3,57 %  
ostatní odpovědi 32
19
16
34
43
31
20
15
49
37
33
41
53
57
38
18
42
50
40
45
73
51
35
47
36
14
54
5539,29 %39,29 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.99
Minimum:16
Maximum:50
Variační rozpětí:34
Rozptyl:58.02
Směrodatná odchylka:7.62
Medián:25
Modus:21

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou6042,86 %42,86 %  
Vysokoškolské5640 %40 %  
Základní1812,86 %12,86 %  
Středoškolské bez maturity64,29 %4,29 %  

Graf

4. Ve kterém měsíci se narodil Váš otec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [V lednuotázka č. 6, V únoruotázka č. 5, V březnuotázka č. 6, V dubnuotázka č. 5, V květnuotázka č. 6, V červnuotázka č. 5, V červenciotázka č. 6, V srpnuotázka č. 5, V záříotázka č. 6, V říjnuotázka č. 5, V listopaduotázka č. 6, V prosinciotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V lednu1913,57 %13,57 %  
V dubnu1611,43 %11,43 %  
V květnu1510,71 %10,71 %  
V červenci1510,71 %10,71 %  
V červnu139,29 %9,29 %  
V březnu128,57 %8,57 %  
V srpnu107,14 %7,14 %  
V prosinci96,43 %6,43 %  
V září96,43 %6,43 %  
V listopadu85,71 %5,71 %  
V říjnu75 %5 %  
V únoru75 %5 %  

Graf

5. Prohlédněte si prosím dobře tuto fotografii trávníku. Až budete mít fotografii dobře prohlédnutou, potvrďte to a pokračujte na další otázku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:


Fotografii jsem si prohlédl/a.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotografii jsem si prohlédl/a.58100 %41,43 %  

Graf

6. Prohlédněte si prosím dobře tuto fotografii trávníku. Až budete mít fotografii dobře prohlédnutou, potvrďte to a pokračujte na další otázku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:


Fotografii jsem si prohlédl/a.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotografii jsem si prohlédl/a.59100 %42,14 %  

Graf

7. Jaká je podle Vašeho odhadu průměrná výška tohoto trávníku? Vypište prosím číslem výšku v cm.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
102618,57 %18,57 %  
151712,14 %12,14 %  
20139,29 %9,29 %  
30107,14 %7,14 %  
5107,14 %7,14 %  
896,43 %6,43 %  
775 %5 %  
1275 %5 %  
4064,29 %4,29 %  
2564,29 %4,29 %  
ostatní odpovědi 4
13
3
50
6
11
9
2
110
32
60
80
42
18
14
2920,71 %20,71 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:15.05
Minimum:4
Maximum:40
Variační rozpětí:36
Rozptyl:82.8
Směrodatná odchylka:9.1
Medián:12
Modus:10

Graf

8. Je trávník zobrazený na obrázku spíše svěží nebo povadlý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Velmi svěží vs. Velmi povadlý1-2-3-4-5-6-72.7711.991

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

9. Jak se Vám tento trávník líbil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34129,29 %29,29 %  
24028,57 %28,57 %  
42417,14 %17,14 %  
51410 %10 %  
1 Velmi se mi líbí117,86 %7,86 %  
675 %5 %  
7 Vůbec se mi nelíbí32,14 %2,14 %  

Graf

10. A myslíte si, že by se takový trávník líbil většině lidí ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34129,29 %29,29 %  
43525 %25 %  
52316,43 %16,43 %  
22014,29 %14,29 %  
6117,86 %7,86 %  
1 Velmi by se líbil75 %5 %  
7 Vůbec by se nelíbil32,14 %2,14 %  

Graf

11. Nyní si prosím představte, že byste se rozhodoval/a, jaký trávník mít před vlastním domem. Chtěl/a byste mít přesně takový trávník před domem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Rozhodně bych nechtěl/a vs. Rozhodně bych chtěl/a1-2-3-4-5-6-73.5572.79

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

12. Představte si prosím nyní, že takový trávník by měl na zahradě jistý Váš soused. Kterým z následujících dvou automobilů by spíše jezdil?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Automobilem 19989,19 %70,71 %  
Automobilem 21210,81 %8,57 %  

Graf

13. Zkuste si prosím tipnout hlavní hypotézu tohoto výzkumu...

Vše, co zde napíšete, bude později zveřejněno na vyplnto.cz. Proto sem prosím nepište žádné osobní údaje -- email, telefon atd. Případné otázky zasílejte přímo na emailovou adresu autora tohoto výzkumu.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.

...

asi zjistit vztah k přírodě? kdo ví je lepší si pořídit auto a pokosit trávník? Auto by v tý vysoký trávě neparkovalo :) a záleží kde žijete, třeba na vesnici za barákem takovou trávu máte běžně ve městě to nepotkáte :D

Autor neví jestli je jeho trávník dost dobrej

blbost?

CO je to hypotéza ?

Dělají šaty člověka?

duševní onanie?

Experiment má nejspíš ukázat, jaké mají lidi předsudky a jak dokážou podle nepodstatné věci odhadnout např. bohatství ostatních. Hodnocení trávníku mělo odvrátit pozornost.

g

hlavní hypotéza- na základě jistých vnějších znaků posuzujeme lidi, jejich společenský a majetkový status.

hypotézou výzkumu je, že lidé při vyplňování otázky číslo třináct budou mluvit o vztahu trávníku a auta nebo o vztahu trávníku a měsíce narození otce, případně o jiných věcech souvisejících s předchozími otázkami.

Idk

jak clovek reaguje na okolnosti

jaké si utvoříme předsudky na základě minima informací

Jako vždy

Jestli jsou lide pozorní.

Jestli má pracující uživatel běžného vozu čas, si posekat trávník. :-) Vážně - nevím...

keine Ahnung :-)

Lidé si myslí, že kvalita trávníku souvisí s bohatstvím nebo tak něco.

Lidé, kteří se zabývají vzhledem a kvalitou trávníku, uznávají rodinné hodnoty.

m

ne vždy jsou stejné věci, které se nám líbí a ty, které bychom chtěli (i v pozitivním smyslu)

Ne, tady ty otázky o hádání hypotéz fakt nezvládám. Resp. nechce se mi vymýšlet něco, co je nejspíš blbě.

neím

netusim

netuším

netuším

Netuším

nevím

nevim

Nevím přesně.

Nic mě nenapadá.

Osobní preference si promítáme do ostatních osob. Pokud se nám něco (ne)líbí, uvažujeme, že se bude (ne)líbit i druhým a zároveň asociujeme vztah mezi dvěma (ne)líbivými objekty.

Patrne jaky vkus ma a jak se stara o svuj travnik soused v zavislosti na tom jaka preferuje nebo si muze dovolit auta :-)

Podle názvu je experiment koncipován na zjištění schopnosti jedince odvozovat informace. Je však zaměřen spíše na subjektivní pocit z fotografie. Tento experiment není koncipován správně a z výsledků nebude možno určit schopnost jedinců odvozovat informace.

Postřeh, vnímání detailů a odvozování naprosto nesouvisejících závěrů

Protože někdo kdo má takový trávník má čas se o něj starat a tím, že má čas se o něj starat tak nemá čas tolik pracovat a proto si nemůže koupit auto č. 2.

Rozdíl mezi hodnocením vzhledu a chutí takový trávník mít?

rozdílí v vnímání informací

rozličnost vnímání jedince

Řidič automobilu č.2 by měl krtičký, upravený trávník

Schopnosť dedukcie, vyvodzovania záverov, dohadov a možno by sa hodilo niečo pre rozlíšenie dohadov, definitívného rozhodnutia a sily presvedčenia v toto rozhodnutie

Snaha zjistit, nakolik se při posuzování obyčejných věcí lidé spoléhají na svou zkušenost, na jejímž základě si dokreslují celkový obraz. (Nebo snaha zjistit, jaký trávník vám budou všichni závidět?)

socialní vnímaní okolí ... vzorek pro počítačovou neuralní síť

Sociální zařazení a vnímání

soused, který má takový trávník, má teréňáka

Souvisí kvalita trávníku s životní úrovní majitele?

stereotypy přemýšlení?

to co se nám líbí, neznamená, že to chceme preferujeme. Trávník byl krásný, ale spíše jako louka a ne jako součást předzahrady.

vede větší movitost člověka k větší péči o své okolí (zde k větší kvalitě trávníku)

Vetsina ci mensina lidi v danych skupinach ma rada takove travniky chtela ci nrchtela je mit a mysli si ze soused z takovym travnikem by mel takove auto. Zda li vetsina ci mensina v jakych skupinach zda li ma ci nema rada a chtela ci nechtela by mit takove travniky a jake auto si mysli ze by soused s takovym travnikem mel to nevim, jelikoz jste mi vlastni hypotesu nesdelili. Je irelevatni muj nazor neznam li vas nesdelili jste mi to ci nezeptal li jsem sr vas.

Většina lidí dokáže vytvořit souvislost mezi tím, jaký má člověk trávník a tím, jakým autem člověk jezdí, ačkoliv žádná souvislost mezi těmito proměnnými neexistuje.

vnímání a ignorance jednotlivce okolního prstředí

Vnímání okolního prostředí a odlišnost názorů, nebo dedukování údajů.

vnímání vztahu mezi bohatstvím a péčí o bezprostřední okolí

Vůbec netuším.

Vysoké trávníky nejsou nakonec tak špatné

VÝZKUM MĚL UKÁZAT, JAKÉ MAJÍ LIDÉ PREFERENCE. TRÁVNÍ SE LIDEM SICE LÍBÍ, ALE MOŽNÁ BY JEJ NECHTĚLI MÍT PŘED SVÝM DOMEM, PROTOŽE JE MOC DLOUHÝ. TAKÉ BARVA BY MĚLA BÝT SYTĚJŠÍ. VĚCI SE NÁM VELMI LÍBÍ, POKUD JE NESROVNÁME S NIČÍM JINÝM. DVĚMA OTÁZKAMI (VELIKOST A BARVA) NÁM DOTAZNÍK VNUTÍ PŘEDSTAVU ANGLICKÉHO TRÁVNÍKU, SAMOZŘEJMĚ POTOM TRÁVNÍK Z PRVNÍHO SNÍMKU JIŽ TAK PŘITAŽLIVÝ NENÍ

žádná

životní úroveň, která je spojována s kvalitou trávníku

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste...

2. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslicí:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Ve kterém měsíci se narodil Váš otec?

5. Prohlédněte si prosím dobře tuto fotografii trávníku. Až budete mít fotografii dobře prohlédnutou, potvrďte to a pokračujte na další otázku.

7. Jaká je podle Vašeho odhadu průměrná výška tohoto trávníku? Vypište prosím číslem výšku v cm.

8. Je trávník zobrazený na obrázku spíše svěží nebo povadlý?

9. Jak se Vám tento trávník líbil?

10. A myslíte si, že by se takový trávník líbil většině lidí ve Vašem okolí?

11. Nyní si prosím představte, že byste se rozhodoval/a, jaký trávník mít před vlastním domem. Chtěl/a byste mít přesně takový trávník před domem?

12. Představte si prosím nyní, že takový trávník by měl na zahradě jistý Váš soused. Kterým z následujících dvou automobilů by spíše jezdil?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste...

2. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslicí:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Ve kterém měsíci se narodil Váš otec?

5. Prohlédněte si prosím dobře tuto fotografii trávníku. Až budete mít fotografii dobře prohlédnutou, potvrďte to a pokračujte na další otázku.

7. Jaká je podle Vašeho odhadu průměrná výška tohoto trávníku? Vypište prosím číslem výšku v cm.

8. Je trávník zobrazený na obrázku spíše svěží nebo povadlý?

9. Jak se Vám tento trávník líbil?

10. A myslíte si, že by se takový trávník líbil většině lidí ve Vašem okolí?

11. Nyní si prosím představte, že byste se rozhodoval/a, jaký trávník mít před vlastním domem. Chtěl/a byste mít přesně takový trávník před domem?

12. Představte si prosím nyní, že takový trávník by měl na zahradě jistý Váš soused. Kterým z následujících dvou automobilů by spíše jezdil?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urban, J.Experiment: schopnost odvozovat informace (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://experiment-schopnost-odvozov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.