Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Experiment: zobecňování informací

Experiment: zobecňování informací

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Urban
Šetření:20. 12. 2014 - 19. 01. 2015
Počet respondentů:311
Počet otázek (max/průměr):17 / 13.51
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto výzkumu je zkoumat, jakým způsobem lidé využívají známé informace k tomu, aby na jejich základě odhadli skutečnosti, které jim nejsou přímo známé.

 

Tento výzkum je realizován Dr. Janem Urbanem, který působí na Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze a na katedře Environmentálních studií Masarykovy Univerzity v Brně.

 

Tohoto výzkumu se může zúčastnit jakýkoli uživatel internetu.

 

Výzkum probíhá následovně. Nejdříve Vám ukážeme fotografii trávníku, který se nachází před domem jistého člověka. Vy si tento obrázek dobře prohlédnete a zkusíte si představit, že tento trávník pozorujete vlastníma očima.

 

Následně se Vás zeptáme, jak tento trávník vnímáte a jaké jsou Vaše představy o domu a dalších objektech, které tento trávník obklopují, ale které nejsou na fotografii zobrazeny.

 

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 6 minut. Vaše účast v tomto výzkumu je dobrovolná a vyplňování dotazníku můžete kdykoli ukončit.

 

V rámci výzkumu nebudeme zjišťovat žádné citlivé informace ani osobní údaje. Výzkum nezjišťuje ani žádné jiné informace, podle nichž by bylo možné identifikovat Vaše odpovědi. Data z výzkumu budou po skončení výzkumu veřejně přístupná na stránkách www.vyplnto.cz.

 

Vaše dotazy nebo komentáře můžete zasílat na:  jan.urban@czp.cuni.cz

 

Tím, že budete pokračovat ve vyplňování dotazníku dáváte najevo, že jste si tyto informace přečetl/a a s podmínkami výzkumu souhlasíte.

Odpovědi respondentů

1. Děkujeme Vám za Vaši ochotu odpovědět na naše otázky. Pro potřeby našeho výzkumu je důležité, aby lidé věnovali otázkám pozornost a neodpovídali náhodně. Z tohoto důvodu musíme vyřadit odpovědi těch respondentů, kteří otázkám pozornost nevěnují. V našem dotazníku se proto objevují otázky, které mají za cíl zjistit, jestli respondenti čtou pozorně naše otázky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozumím.312100 %100,32 %  

Graf

Nejdříve několik otázek o Vás...

2. Jste...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena22271,15 %71,38 %  
Muž9028,85 %28,94 %  

Graf

3. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslicí:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24237,37 %7,4 %  
22216,73 %6,75 %  
23206,41 %6,43 %  
21185,77 %5,79 %  
25185,77 %5,79 %  
18185,77 %5,79 %  
27165,13 %5,14 %  
20154,81 %4,82 %  
26154,81 %4,82 %  
19134,17 %4,18 %  
ostatní odpovědi 28
29
17
50
30
35
49
31
36
16
38
46
45
39
33
44
48
43
41
32
15
52
34
40
54
56
60
59
51
42
99999
4
66
64
70
14
57
53
58
55
13543,27 %43,41 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.17
Minimum:17
Maximum:53
Variační rozpětí:36
Rozptyl:85.79
Směrodatná odchylka:9.26
Medián:25
Modus:24

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou13844,23 %44,37 %  
Vysokoškolské12740,71 %40,84 %  
Základní3812,18 %12,22 %  
Středoškolské bez maturity92,88 %2,89 %  

Graf

Většina současných teorií rozhodování souhlasí s tím, že lidé se rozhodují s ohledem na kontext situace. Rozhodovací proces tak ovlivňují nejen individuální záliby a znalosti, ale také konkrétní situace. Abychom zjistili, že jste pozorně dočetli tento text až sem, zatrhněte prosím u otázky uvedené níže červenou a zelenou bez ohledu na to, jaká je Vaše oblíbená barva. Ano, přesně tak, ignorujte tuto otázku a prostě zatrhněte tyto dvě barvy.

5. Jaká je Vaše oblíbená barva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zelená25983,01 %83,28 %  
Červená24779,17 %79,42 %  
Modrá278,65 %8,68 %  
Černá278,65 %8,68 %  
Jiná154,81 %4,82 %  
Bílá92,88 %2,89 %  
Růžová82,56 %2,57 %  

Graf

6. Kdy se narodila Vaše matka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [V lichý měsíc lichého rokuotázka č. 7, V sudý měsíc lichého rokuotázka č. 8, V lichý měsíc sudého rokuotázka č. 9, V sudý měsíc sudého rokuotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V lichý měsíc lichého roku9329,81 %29,9 %  
V lichý měsíc sudého roku8426,92 %27,01 %  
V sudý měsíc sudého roku7122,76 %22,83 %  
V sudý měsíc lichého roku6420,51 %20,58 %  

Graf

7. Prohlédněte si prosím dobře tuto fotografii trávníku. Až budete mít fotografii dobře prohlédnutou, potvrďte to a pokračujte na další otázku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:


Fotografii jsem si prohlédl.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotografii jsem si prohlédl.93100 %29,9 %  

Graf

8. Prohlédněte si prosím dobře tuto fotografii trávníku. Až budete mít fotografii dobře prohlédnutou, potvrďte to a pokračujte na další otázku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:


Fotografii jsem si prohlédl.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotografii jsem si prohlédl.64100 %20,58 %  

Graf

9. Prohlédněte si prosím dobře tuto fotografii trávníku. Až budete mít fotografii dobře prohlédnutou, potvrďte to a pokračujte na další otázku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:


Fotografii jsem si prohlédl.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotografii jsem si prohlédl.84100 %27,01 %  

Graf

10. Prohlédněte si prosím dobře tuto fotografii trávníku. Až budete mít fotografii dobře prohlédnutou, potvrďte to a pokračujte na další otázku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:


Fotografii jsem si prohlédl.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotografii jsem si prohlédl.71100 %22,83 %  

Graf

11. Jaká je podle Vašeho odhadu průměrná výška tohoto trávníku? Vypište prosím číslem výšku v cm.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
104313,78 %13,83 %  
54012,82 %12,86 %  
15319,94 %9,97 %  
20278,65 %8,68 %  
30247,69 %7,72 %  
7185,77 %5,79 %  
8175,45 %5,47 %  
4165,13 %5,14 %  
25154,81 %4,82 %  
3123,85 %3,86 %  
ostatní odpovědi 12
6
13
40
35
50
2
1
11
9
45
0
21
9999
27
24
100
39
17
75
70
1.5
14
32
6922,12 %22,19 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:13.44
Minimum:3
Maximum:40
Variační rozpětí:37
Rozptyl:77.23
Směrodatná odchylka:8.79
Medián:10
Modus:10

Graf

12. Je trávník zobrazený na obrázku spíše svěží nebo povadlý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Velmi svěží vs. Velmi povadlý1-2-3-4-5-6-73.4972.237

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

13. Jak se Vám tento trávník líbil?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Vůbec se mi nelíbil vs. Velmi se mi líbil1-2-3-4-5-6-74.1382.644

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

14. A myslíte si, že by se takový trávník líbil většině lidí ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Vůbec by se nelíbil vs. Velmi by se líbil1-2-3-4-5-6-73.7372.046

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

15. Tento trávník můžeme najít u jednoho z následujících domů. Zkuste si tipnout u kterého.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dům s podlahovou plochou 120 m217355,45 %55,63 %  
Dům s podlahovou plochou 350 m213944,55 %44,69 %  

Graf

16. Člověk, který vlastní tento trávník, má také automobil. Zkuste si tipnout, který z následujících dvou automobilů vlastní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Automobil 126785,58 %85,85 %  
Automobil 24514,42 %14,47 %  

Graf

17. Zkuste si prosím tipnout hlavní hypotézu tohoto výzkumu...

Vše, co zde napíšete, bude později zveřejněno na vyplnto.cz. Proto sem prosím nepište žádné osobní údaje -- email, telefon atd. Případné otázky zasílejte přímo na emailovou adresu autora tohoto výzkumu.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.

?

???

.

...

Asociace a stereotypy lidí na základě majetku/vzhledu.

Bez nalosti faktů a existence souvislosti člověk přesto zvolí odpověď. Ta tedy spíše vypovídá o něm, než o tom, informacích a reálném rozhodovacím procesu.

bohatí nemají čas, aby se starali o trávník

Clovek, ktery ma vetsi dum a drahsi auto (t.j. vic penez) by si dal vic zalezet na tom, aby ten travnik byl rovne a kratce zastrizen.

Čím bude trávník hezčí a upravenější, tím si budou lidé myslet, že patří movitějšímu majiteli.

Čím hezčí trávník, tím větší bohatství majitele.

čím vyšší trávník, tím větší plocha domu a vyšší zdvih vozidla

Člověk je na základě jednoho znaku schopen vyvodit ostatní znaky celku pomocí logického myšlení na základě znalosti sociokulturního kontextu.

Domýšlení - na základě kusé informace (fotografie trávníku) lidé usuzují na další charakteristiky majitele - zda trávním patří k rodinnému domu či spíše k domu, kde bydlí více rodin, jaké auto má majitel neposekaného a prakticky neupraveného trávníku.

Důležitost zeleného trávníku =zbytečnost

Fakt mne nic nenapada

fakt nevim

generalizace a prejimani cizich nazoru, vyse ovlivnitelnosti nasich nazoru prostrednictvim medii

hihih

Hlavni hypotezou by mohlo byt, ze ziskani prvotniho nazoru o situaci ovlivnuje hodnoceni dalsich situaci v danem kontextu.

Hlavní hypotézou je, že lidé ekologicky smžšlející, kterým se líbí obyčejná neupravovaná tráva, preferují normální auta a jsou poslušnější a zdatnější čtenáři.

Hodnocení věcí nebo lidí jen podle malé části, kterou známe nebo vidíme. Zařazování do "škatulek".

hypotéza: jak jsou lidé při vyplňování dotazníků pozorní? Jak jej berou vážně? Jak hodnotí druhého člověka (často nesprávně a neobjektivně) podle pár indicií?

hypotézou je zřejmě to, že lidé zobecňují podle určitých kriterií (např. vysoká tráva=neupravená zahrada-nemá na to čas? nebo na to nemá peníze? Líbí se mu to takhle? a v návazosti na tyto informace aplikovat "je chudý nebo bohatý, má takové auto...."

Hypotézou je, že výběrový rozptyl dat získaných tímto dotazníkem bude odpovídat normálnímu rozdělení s velmi malým rozptylem. Hypotéza se zřejmě bude testovat testem o rozptylu normálního rozdělení na hladině významnosti 5% (jak je většinou obvyklé) *Mnaw

chcete asi zjistit, jací jsme snobové, jinak mě nic nenapadá

informacie

jak moc si spojuji informace dohromady

Jak se jmenovala domovníkova babička

Jak si člověk vybaví celek na základě jediného fragmentu. Špatný trávník = chudší majitel = menší dům = horší auto.

Jak si lide predstavuji nebo hodnoti sve okoli jen na zaklede nekolika ci jedne informace, kterou o nem vedi

Jak si lidi čtou všechny informace, jak moc přeskakují a atd.

jak souvisí velikost majetku člověka s péčí o tento majetek

Jan Urban vyfotil vlastní trávník před vlastním domem a sleduje reakce okolí.

Je první dojem hlavním kritériem při rozhodování a tvorbě vlastního názoru?

je to složité řešení nějakého jednoduchého problému, hledá to nějaký vysokoškolák

je, že se člověk nechá lehce zmanipulovat (oblbnout), tak jak zadavatel potřebuje. Stačí jen vhodné nasměrování k cíli ...

Jsou lidé schopni vnímat celek a zároveň detaily? Jak velka část výzkumného vzorku je schopna řídit se instrukcemi?

Kdo má velký dům má i na zahradníka

kdo se nestará o trávník. nemůže mít drahé auto :)

Kdo ví, ale oproti jiným dotazníkům jsem tenhle skutečně vnímala během vyplňování

Klišé v hodnocení

korelace mezi bohatstvím a ochotou starat se o své okolí :-P

Lidé jsou domýšliví

Lidé jsou schopní si domýšlet informace na základě zkušenosti.

Lidé mají tendenci uvádět do souvislosti méně udržované a přírodněji vyhlížející prostředí s vlastnictvím menší nemovitosti a praktičtějšího vozu (ať v důsledku ležérnějšího přístupu nebo přírodě bližšího a ekologičtějšího přístupu), naopak u vlastníků luxusních domů a automobilů očekávají precizní úpravu okolí jejich nemovitosti.

lidé neumějí zevšeobecňovat

Lidé pořádně nečtou dotazníky...

Lidé se rozhodují na základě předsudků.

Lide zobecnuji

Lidé zobecňují informace a soudí dle předsudků.

Mám několik návrhů na možné hypotézy: Lidi si budou myslet, že ostatním lidem by se ten trávník líbil stejně jako jim samotným. Takže nedají třeba, že jim se líbí hodně, ale ostatním moc ne. Další by mohla být, že větší část lidí nezaškrtne červenou a zelenou barvu, protože pořádně nečtou. A poslední... těm, kterým se trávník líbil dají větší rozlohu domu a "hezčí, dražší" (to druhé) auto. Jsem zvědavá, co to nakonec bude.

Možná zkoumání předsudků typu, že má finanční situace jednotlivce/rodiny vliv na to, jak moc se starají i o své okolí.

Možná, že když nemáme všechny informace, nemáme soudit druhé. Podle auta nepoznáš člověka.

Myslím že jde o poukázání na fakt, jak málo informací někdy stačí (foto trávníku) k tomu, aby si lidé "vydedukovali" jaký dům u něj stojí či jakým autem se k trávníku jezdí.

Na základě dojmu, který působí při prvním "setkání" s osobou lze odhadnout nějaké její další vlastnosti.

Na zaklade par (mozno bezvyznamnych) detailov si robime obraz o vsetkom okolo. Pricom to vobec nemusi suvisiet..

nebyl to travnik

něco o stereotypech, zobecňování

nemá čas trávník udržovat

nemám ponětí

Nemám tuchy.

Nenepadá mě přesné znění hypotézy.

Není trávník jako trávník :)

nešlo o uváděné zobecňování informací ;)

netuším

netuším

netuším

netuším :)

netuším ....

Nevim

Nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím.

nic mne nenapadá

no zda je člověk na prachy

Odhad majetku člověka na základě toho, jak je jeho trávník udržován, hádám. A jelikož jsem tipovala menší dům a levnější automobil odhaduji, že chudší člověk = méně peněz na udržování okolí domu...? Velké domy mívají většinou udržované okolí s nízkými, hezkými trávníky? Nebo že chudší lidé jsou nepořádnější? Nemají vlastní zahradníky apod.? A že ostatní lidé budou uvažovat podobně. (Pokud o tom uvažovat vůbec budou.)

Odhadnout, zda si respondent myslí, že ve větším domě bydlí bohatší lidé.

odvozování dalších údajů na základě subjektivního působení primárního údaje

Opravdu netuším...

opravdu nevím

opravdu nevím :-) a ani mě to moc nezajímá :-)

Osklivy travnik = chudi (chudsi) lide.

osobní preference jednotlivých zájmových skupin

patrně zjistit, zda tráva umí být červená

Podle stavu trávníku jsme schopni zařadit majitele tohoto trávníku do chudší vrstvy obyvatel. Děláme názory o lidech aniž bychom je znali.

podle trávníku poznám jeho majitele, jeho zvyky, bohatství a podobně... škaredý trávník=chudý člověk

Podle úpravy trávníku před domem lidé hodnotí i sociální status uživatele domu.

Pre vacsinu ludi znamena pohlad na zanedbany zovnajsok nizsie financne prijmy

Predsudky

prostě a zkrátka nevím

Průzkum stereotypů ?

předpokládám, že účelem bylo zobecnění, tj. fakt že nešlo o pečlivě udržovaný trávník (o který by se staral zahradník, ti jsou zpravidla zaměstnáváni bohatšími lidmi s velkými baráky a luxusními sporťáky).

Představivost lidí

předsudky?

Předsudky...

Příjmy lidí, rozdíly mezi chudou,střední a bohatou třidou

Rozhodování

sdsdsdsdssdsd

sledování pozornosti a souvislostí

sleduje se čtení otázek - zadání jinak to moc nechápu, trávník nebyl trávník, ale nějaký jiný porost a určovat podle "trávy" plochu? to už vůbec ne, zrovna tak jako automobil majitele ... - čeho vlastně?

snad souvislosti a vyjímky potvrzující pravidlo :-/

Snad to, že neupravený trávník najdeme spíše u chudších lidí, zatímco bohatší ho mají vždy pečlivě posekaný. Proto předpokládáme, že bude u menšího domu a majitel má levné auto. Určitě to ale neplatí o chatových osadách. Tam sekají všichni.

Souvislost mezi postavením (příjmy) člověka a možností si dovolit zahradníka? :)

souvislost vzhledu a upravenosti zahrady (trávníku) v souvislosti s "majetností" a životním style potenciálního majitele pozemku, je kladen důraz na pozornost a všímavost respondentů

Ta je snad uvedena na začátku dotazníku. Zjistit míru pozornosti čtenařů.

tento (pravděpodobně psychologický) výzkum podle mě mapuje vizuální paměť respondenta, jak moc se dokáže soustředit na detaily a roli určitě bude hrát i čas vyplňování dotazníku

Tento výskum sa mi zdal byť pomerne psychologický. Myslím si, že cieľom tohoto výskumu je zistiť čo si pod určitými pojmami ľudia predstavujú, domýšľajú a dedukujú.

Teorie etiketizace

test odhadu a pozornosti

téžko říct

To co je vnímám osobně spíše negativně se projeví i v mém následujícím hodnocení zdánlivě nesouvislých věcí

to, jestli lidé dávají pozor, jinak jsem moc nepochopila ten význam... Přišlo mi to jako test o ničem..

To, že lidé si vytváří úsudek o svém okolí na základě minima informací, které navíc mohou být dost zkreslené.

tráva

Trávník nevypadá dobře, majitel nepatří k movitým, bohatým lidem.

Trávník, který je neupravený a vysoký, je na pozemku chudšího člověka.

Trochu málo informací na nějaký solidní závěr. Ale jako tip třeba: "Kde se umí (tj. má schopnosti a zájem) o sebe postarat, ten se stará i o své okolí."

U fotografie trávníku nebo v některém textu byla na nenápadném místě ukrytá informace o majiteli trávníku? :)

Ukrutně tajný podprahový výzkum kryptonacistů!

Upřímně, nejsem si jistá. Trávník je nesekaný, ale vcelku čerstvý. připadá mi spíš divočejší. Snažíte se zjistit, kdo podle našich představ nemá čas/chuť se o trávník starat. Nicméně to je problém - bohatec s velkým domem a rychlým autem by čas neměl, ale třeba by měl zahradníka. Naopak méně movitý jedinec by mohl na péči o trávník taky z vysoka kašlat. Takže si nejsem jista.

uspěchané předčasné závěry

věci vytržené z kontextu ovlivňují celkový náhled na předmětný subjekt

venkovský charakter trávníku, z toho vyplývá prostý venkovský člověk a ne milionář s velkým domem a autem

veškeré uvedené údaje budou zveřejněny, není vhodné je uvádět,s otázkama se obracet na mail autora výzkumu

Vliv společnosti na vnímaní okolí

všímavost k životnímu prostředí

Vůbec nemám představu

vůbec netuším na co to bude dobré :)

Vůbec nevím. Jsem totálně zmatená...

Výkum určitě nějakou hypotézu má, ale nejsem si jistý jakou. Pochopil jsem první otázku ohledne toho, jestli lidé čtou zadání, avšak část s trávníkem mi není jasná. Možná něco ve smyslu jak jsou lidé schopní soudit podle nepodstatné informace (hodnota auta a velikost domu podle fotky trávy)? Nevím, zda budete mít k dispozici časové hodnoty, kolik kdo ztrávil času u konkrétních otázek. Poté možná nějaká údaje s časem by mohli být také relevantní pro výzkum.

vztah o své okolí ve vztahu k finančním možnostem

Zda a jak lidé zobecňují informace, které přijímají.

Zjistit jaký má člověk odhad na osatní.

Zjistit, jestli lidi čtou jen otázku (napsanou tučně), nebo i text psaný "tence" :))

zjistit, kolik lidí % má spojenou situaci zahrada - velký dům - drahé auto... nebo jen všechny pořádně vytrollit.

zjištění názoru na člověka dle péče o jeho okolí

Zjištění, zda lidé s neupraveným trávníkem (zahradou) mají levnější auta.

zkoušíte lidi jak reagují, máte docela početnou kohortu, nejsou to sice přímo Big Data, ale určitě z toho něco vydumáte, nebo si doplníte i jiné, již proběhlé výzkumy a váš statistik si pohraje a bude mít výdělek a může ukázat aktivitu.

zobecňování zaměřené na majetkové poměry

Zřejmě jde o nějaké zjišťování hodnot důležitých pro určitý typ lidí.

Že kdo nemá na sporťáky, se s trávníkem moc nesere a ten kdo na sporťák má, dá si všude dlažbu... :)

Že lidé dokážou extrapolovat pěkné blbosti.

Že si lidé tvoří předsudky na základě celkem nerelevantní informace? Možná, že podle trávníku si zloději vytipují movitější oběti? (proč by koukali na dům, když dokáží majitele přesně analyzovat podle trávníku :) )

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslicí:

 • odpověď < 4 - 20 >:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

6. Kdy se narodila Vaše matka?

 • odpověď V lichý měsíc lichého roku:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl. na otázku 7. Prohlédněte si prosím dobře tuto fotografii trávníku. Až budete mít fotografii dobře prohlédnutou, potvrďte to a pokračujte na další otázku.
 • odpověď V lichý měsíc sudého roku:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl. na otázku 9. Prohlédněte si prosím dobře tuto fotografii trávníku. Až budete mít fotografii dobře prohlédnutou, potvrďte to a pokračujte na další otázku.
 • odpověď V sudý měsíc lichého roku:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl. na otázku 8. Prohlédněte si prosím dobře tuto fotografii trávníku. Až budete mít fotografii dobře prohlédnutou, potvrďte to a pokračujte na další otázku.
 • odpověď V sudý měsíc sudého roku:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotografii jsem si prohlédl. na otázku 10. Prohlédněte si prosím dobře tuto fotografii trávníku. Až budete mít fotografii dobře prohlédnutou, potvrďte to a pokračujte na další otázku.

7. Prohlédněte si prosím dobře tuto fotografii trávníku. Až budete mít fotografii dobře prohlédnutou, potvrďte to a pokračujte na další otázku.

 • odpověď Fotografii jsem si prohlédl.:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi V lichý měsíc lichého roku na otázku 6. Kdy se narodila Vaše matka?

8. Prohlédněte si prosím dobře tuto fotografii trávníku. Až budete mít fotografii dobře prohlédnutou, potvrďte to a pokračujte na další otázku.

 • odpověď Fotografii jsem si prohlédl.:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi V sudý měsíc lichého roku na otázku 6. Kdy se narodila Vaše matka?

9. Prohlédněte si prosím dobře tuto fotografii trávníku. Až budete mít fotografii dobře prohlédnutou, potvrďte to a pokračujte na další otázku.

 • odpověď Fotografii jsem si prohlédl.:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V lichý měsíc sudého roku na otázku 6. Kdy se narodila Vaše matka?

10. Prohlédněte si prosím dobře tuto fotografii trávníku. Až budete mít fotografii dobře prohlédnutou, potvrďte to a pokračujte na další otázku.

 • odpověď Fotografii jsem si prohlédl.:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi V sudý měsíc sudého roku na otázku 6. Kdy se narodila Vaše matka?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Děkujeme Vám za Vaši ochotu odpovědět na naše otázky. Pro potřeby našeho výzkumu je důležité, aby lidé věnovali otázkám pozornost a neodpovídali náhodně. Z tohoto důvodu musíme vyřadit odpovědi těch respondentů, kteří otázkám pozornost nevěnují. V našem dotazníku se proto objevují otázky, které mají za cíl zjistit, jestli respondenti čtou pozorně naše otázky.

2. Jste...

3. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslicí:

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jaká je Vaše oblíbená barva?

6. Kdy se narodila Vaše matka?

7. Prohlédněte si prosím dobře tuto fotografii trávníku. Až budete mít fotografii dobře prohlédnutou, potvrďte to a pokračujte na další otázku.

11. Jaká je podle Vašeho odhadu průměrná výška tohoto trávníku? Vypište prosím číslem výšku v cm.

12. Je trávník zobrazený na obrázku spíše svěží nebo povadlý?

13. Jak se Vám tento trávník líbil?

14. A myslíte si, že by se takový trávník líbil většině lidí ve Vašem okolí?

15. Tento trávník můžeme najít u jednoho z následujících domů. Zkuste si tipnout u kterého.

16. Člověk, který vlastní tento trávník, má také automobil. Zkuste si tipnout, který z následujících dvou automobilů vlastní.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Děkujeme Vám za Vaši ochotu odpovědět na naše otázky. Pro potřeby našeho výzkumu je důležité, aby lidé věnovali otázkám pozornost a neodpovídali náhodně. Z tohoto důvodu musíme vyřadit odpovědi těch respondentů, kteří otázkám pozornost nevěnují. V našem dotazníku se proto objevují otázky, které mají za cíl zjistit, jestli respondenti čtou pozorně naše otázky.

2. Jste...

3. Kolik je Vám let? Vypište prosím číslicí:

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jaká je Vaše oblíbená barva?

6. Kdy se narodila Vaše matka?

7. Prohlédněte si prosím dobře tuto fotografii trávníku. Až budete mít fotografii dobře prohlédnutou, potvrďte to a pokračujte na další otázku.

11. Jaká je podle Vašeho odhadu průměrná výška tohoto trávníku? Vypište prosím číslem výšku v cm.

12. Je trávník zobrazený na obrázku spíše svěží nebo povadlý?

13. Jak se Vám tento trávník líbil?

14. A myslíte si, že by se takový trávník líbil většině lidí ve Vašem okolí?

15. Tento trávník můžeme najít u jednoho z následujících domů. Zkuste si tipnout u kterého.

16. Člověk, který vlastní tento trávník, má také automobil. Zkuste si tipnout, který z následujících dvou automobilů vlastní.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Urban, J.Experiment: zobecňování informací (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://experiment-zobecnovani-infor.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.