Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Experimentátorství - konzervativismus

Experimentátorství - konzervativismus

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Šmejkalová
Šetření:09. 04. 2010 - 13. 04. 2010
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):64 / 64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého testu, jehož sestavení a následné vyhodnocení je součástí mé atestace z předmětu Psychometrie.

 

Snažte se prosím na otázky odpovídat pravdivě, test je anonymní a výsledky budou prezentovány pouze jako souhrnné pro celou skupinu dotazovaných. Zajímá-li Vás však, jak jste sami skórovali v porovnání s ostatními, můžete po zodpovězení otázek vyplnit svůj e-mail, na který Vám bude po skončení sběru dat automaticky zasláno vyhodnocení. Odpověď "nevím" se prosím snažte využívat jen minimálně.

 

Samotné vyplnění nezabere více než 15 minut Vašeho času.

Velice za něj a za Vaši ochotu pomoci děkuji!!!

 

Odpovědi respondentů

1. Mám jednu nebo několik málo svých oblíbených restaurací, kam chodím při zvláštních příležitostech.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5481,82 %81,82 %  
nesouhlasím1116,67 %16,67 %  
nevím11,52 %1,52 %  

Graf

2. Rád zkouším nová jídla.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5177,27 %77,27 %  
nesouhlasím1116,67 %16,67 %  
nevím46,06 %6,06 %  

Graf

3. V restauraci si obvykle vybírám jídlo, které již znám a u kterého mám tedy jistotu, že mi bude chutnat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3045,45 %45,45 %  
nesouhlasím3045,45 %45,45 %  
nevím69,09 %9,09 %  

Graf

4. Dal bych přednost restauraci s umírněným jídelním lístkem před restaurací s velkým výběrem jídel.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3045,45 %45,45 %  
nesouhlasím2334,85 %34,85 %  
nevím1319,7 %19,7 %  

Graf

5. Můj šatník zahrnuje oděvy, které nosím výhradně jen při určitých příležitostech (zkoušky, návštěva divadla,...).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4060,61 %60,61 %  
nesouhlasím2436,36 %36,36 %  
nevím23,03 %3,03 %  

Graf

6. Rád poznávám nové lidi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5075,76 %75,76 %  
nevím913,64 %13,64 %  
nesouhlasím710,61 %10,61 %  

Graf

7. Mám obvyklý okruh přátel, s nimiž většinou trávím čas.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5989,39 %89,39 %  
nevím46,06 %6,06 %  
nesouhlasím34,55 %4,55 %  

Graf

8. Rád/a bych trávil/a dovolenou na exotických místech, kam se mnoho lidí nepodívá.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5278,79 %78,79 %  
nevím710,61 %10,61 %  
nesouhlasím710,61 %10,61 %  

Graf

9. Rád/a cestuji na neznámá místa.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5278,79 %78,79 %  
nevím913,64 %13,64 %  
nesouhlasím57,58 %7,58 %  

Graf

10. Občas do restaurací chodím proto, abych mohl/a ochutnat něco, co ještě neznám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4263,64 %63,64 %  
nesouhlasím2131,82 %31,82 %  
nevím34,55 %4,55 %  

Graf

11. Rád se pouštím do nových projektů, pro které zatím nemám potřebnou kvalifikaci, kterou ale mohu jejich realizací získat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4466,67 %66,67 %  
nevím1116,67 %16,67 %  
nesouhlasím1116,67 %16,67 %  

Graf

12. Při denním snění si často představuji nová místa, kde jsem nikdy nebyl.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3350 %50 %  
souhlasím2740,91 %40,91 %  
nevím69,09 %9,09 %  

Graf

13. Rád/a trávím dovolenou na stejném místě, kde se mi dříve líbilo a kde už to dobře znám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2943,94 %43,94 %  
souhlasím2334,85 %34,85 %  
nevím1421,21 %21,21 %  

Graf

14. Myslím si, že většina lidí je v porovnání se mnou spíše konzervativní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2436,36 %36,36 %  
nevím2233,33 %33,33 %  
souhlasím2030,3 %30,3 %  

Graf

15. Pociťuji nedůvěru k jídlu, které jsem nikdy dříve neměl/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4263,64 %63,64 %  
souhlasím2131,82 %31,82 %  
nevím34,55 %4,55 %  

Graf

16. Rád/a bych vyzkoušel/a všechna jídla světa i za cenu, že ne pokaždé by to byl příjemný zážitek.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4669,7 %69,7 %  
souhlasím1319,7 %19,7 %  
nevím710,61 %10,61 %  

Graf

17. Pokud jsem již objevil/a, co mám rád, nemám důvod v této oblasti dále hledat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5075,76 %75,76 %  
souhlasím1015,15 %15,15 %  
nevím69,09 %9,09 %  

Graf

18. Myslím si, že lidé, kteří nedostatečně experimentují, si nemohou naplno užívat života se vším, co nabízí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3350 %50 %  
souhlasím2131,82 %31,82 %  
nevím1218,18 %18,18 %  

Graf

19. Vyhovuje mi více, mám-li velkou možnost výběru (např. z mnoha značek při nákupu).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4365,15 %65,15 %  
nesouhlasím1522,73 %22,73 %  
nevím812,12 %12,12 %  

Graf

20. Myslím si, že jsem ochotný/á experimentovat více než lidé v mém okolí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2436,36 %36,36 %  
nesouhlasím2334,85 %34,85 %  
nevím1928,79 %28,79 %  

Graf

21. Mám svou oblíbenou potravinu, kterou bych mohl/a jíst nepřetržitě po několik dní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3857,58 %57,58 %  
nesouhlasím2334,85 %34,85 %  
nevím57,58 %7,58 %  

Graf

22. Když začínám s novým projektem, pokouším se plánovat na dlouhou dobu dopředu a poté usiluji o dodržování svého rozpisu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4162,12 %62,12 %  
souhlasím1725,76 %25,76 %  
nevím812,12 %12,12 %  

Graf

23. Nacházím potěšení, mohu-li vymýšlet a zavádět nové, neotřelé postupy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4568,18 %68,18 %  
nesouhlasím1421,21 %21,21 %  
nevím710,61 %10,61 %  

Graf

24. Vyhýbám se raději některým aktivitám, které ostatní vykonávají, protože na mě nepůsobí bezpečným dojmem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4060,61 %60,61 %  
nesouhlasím1928,79 %28,79 %  
nevím710,61 %10,61 %  

Graf

25. Dávám většinou přednost domácímu vaření před jezením v restauracích, protože se dokážu lépe trefit do svých chutí a nechci riskovat, že mi jídlo nebude chutnat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4974,24 %74,24 %  
souhlasím1116,67 %16,67 %  
nevím69,09 %9,09 %  

Graf

26. Byl by mi nepříjemný návrh partnera vyzkoušet některou z doposud nezavedených sexuálních praktik.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4872,73 %72,73 %  
souhlasím1015,15 %15,15 %  
nevím812,12 %12,12 %  

Graf

27. Zůstávám po léta věrný/á svému oblíbenému oděvnímu stylu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3553,03 %53,03 %  
souhlasím2233,33 %33,33 %  
nevím913,64 %13,64 %  

Graf

28. Rád/a zkouším nové účesy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3756,06 %56,06 %  
souhlasím2030,3 %30,3 %  
nevím913,64 %13,64 %  

Graf

29. Při cestování se zásadně nepřizpůsobuji dané kultuře a zůstávám sám/sama sebou.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3350 %50 %  
nevím2436,36 %36,36 %  
souhlasím913,64 %13,64 %  

Graf

30. Změny mi připadají vzrušující.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4162,12 %62,12 %  
nevím1319,7 %19,7 %  
nesouhlasím1218,18 %18,18 %  

Graf

31. Mám rád/a změny.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3350 %50 %  
nevím1725,76 %25,76 %  
nesouhlasím1624,24 %24,24 %  

Graf

32. I malé změny mě někdy dokáží uvést do nejistoty.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3654,55 %54,55 %  
souhlasím2537,88 %37,88 %  
nevím57,58 %7,58 %  

Graf

33. Někdy si připadám příliš svázaný/á tím, jak jsem konzervativní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4365,15 %65,15 %  
souhlasím1725,76 %25,76 %  
nevím69,09 %9,09 %  

Graf

34. Někdy by bylo lepší, kdybych si tolik nepohrávala se svým osudem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3451,52 %51,52 %  
souhlasím1827,27 %27,27 %  
nevím1421,21 %21,21 %  

Graf

35. Myslím, že bych se měl/a lépe, kdybych tolik neexperimentoval/a se svým životem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4872,73 %72,73 %  
nevím1522,73 %22,73 %  
souhlasím34,55 %4,55 %  

Graf

36. Někdy dělám věci, s nimiž ostatní nesouhlasí, jen abych si na ně udělal/a vlastní názor.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4263,64 %63,64 %  
nesouhlasím1522,73 %22,73 %  
nevím913,64 %13,64 %  

Graf

37. Rád/a se tím, co dělám, liším od ostatních.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4162,12 %62,12 %  
nesouhlasím1725,76 %25,76 %  
nevím812,12 %12,12 %  

Graf

38. Nerad/a jsem v tom, jak se chovám, jiný/á než ostatní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4771,21 %71,21 %  
souhlasím1218,18 %18,18 %  
nevím710,61 %10,61 %  

Graf

39. Znervózňuje mě být ve společnosti lidí, kteří na můj vkus příliš experimentují.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4669,7 %69,7 %  
souhlasím1624,24 %24,24 %  
nevím46,06 %6,06 %  

Graf

40. Někteří lidé by si mohli myslet, že jsem trochu konzervativní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2842,42 %42,42 %  
souhlasím2639,39 %39,39 %  
nevím1218,18 %18,18 %  

Graf

41. Jsem perfekcionista.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2842,42 %42,42 %  
souhlasím2740,91 %40,91 %  
nevím1116,67 %16,67 %  

Graf

42. Vystačím si poměrně dlouho s oblečením, které by se dalo označit za starší, ale mně se líbí a nevidím důvod jej nenosit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4060,61 %60,61 %  
nesouhlasím2233,33 %33,33 %  
nevím46,06 %6,06 %  

Graf

43. Existují zařízení (restaurace, trafika,...), kde dostanu to, co chci, větou "jako vždy".

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4060,61 %60,61 %  
souhlasím2233,33 %33,33 %  
nevím46,06 %6,06 %  

Graf

44. Mám oprávněně velmi vyhraněné názory na lidi s určitým povoláním (např. prostitutky, tanečnice, bulvární hvězdy apod.).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4872,73 %72,73 %  
souhlasím1319,7 %19,7 %  
nevím57,58 %7,58 %  

Graf

45. Věta "to já bych nikdy..." má důležité místo v mém slovníku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5481,82 %81,82 %  
souhlasím710,61 %10,61 %  
nevím57,58 %7,58 %  

Graf

46. "Všude dobře, doma nejlíp."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3045,45 %45,45 %  
souhlasím2842,42 %42,42 %  
nevím812,12 %12,12 %  

Graf

47. Nezatěžuji se příliš dalším hledáním, protože vím, co mám nejraději.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4365,15 %65,15 %  
souhlasím1319,7 %19,7 %  
nevím1015,15 %15,15 %  

Graf

48. Konzervativní lidé mě nudí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3350 %50 %  
souhlasím2030,3 %30,3 %  
nevím1319,7 %19,7 %  

Graf

49. Nikdy jsem neměl/a zájem experimentovat alespoň s lehkými drogami.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4872,73 %72,73 %  
souhlasím1624,24 %24,24 %  
nevím23,03 %3,03 %  

Graf

50. Kdybych měl/a možnost se bezplatně účastnit adrenalinových sportů (skok s padákem, bungee jumping, rafting,...), rozhodně bych to zkusil/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3248,48 %48,48 %  
nesouhlasím2131,82 %31,82 %  
nevím1319,7 %19,7 %  

Graf

51. Má-li člověk být v životě šťastný, měl by vyzkoušet vše, co se mu nabízí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3350 %50 %  
souhlasím2233,33 %33,33 %  
nevím1116,67 %16,67 %  

Graf

52. Moji rodiče jsou ve srovnání se mnou příliš konzervativní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3045,45 %45,45 %  
nesouhlasím2639,39 %39,39 %  
nevím1015,15 %15,15 %  

Graf

53. Experimentování jen narušuje stabilitu člověka.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5786,36 %86,36 %  
nevím812,12 %12,12 %  
souhlasím11,52 %1,52 %  

Graf

54. Přál/a bych si nebýt tolik konzervativní, abych si lépe rozuměl/a se svými přáteli.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5989,39 %89,39 %  
souhlasím46,06 %6,06 %  
nevím34,55 %4,55 %  

Graf

55. Lidé mě považují za zvídavého a originálního člověka.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3756,06 %56,06 %  
nevím2740,91 %40,91 %  
nesouhlasím23,03 %3,03 %  

Graf

56. "Kdo nic nedělá, nic nezkazí."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5075,76 %75,76 %  
souhlasím1218,18 %18,18 %  
nevím46,06 %6,06 %  

Graf

57. V nových situacích mi trochu dělá potíže uvolnit se.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3553,03 %53,03 %  
nesouhlasím2334,85 %34,85 %  
nevím812,12 %12,12 %  

Graf

58. "Co se v mládí naučíš, to jako bys později našel".

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5380,3 %80,3 %  
nevím1015,15 %15,15 %  
nesouhlasím34,55 %4,55 %  

Graf

59. Rodiče mě vychovávali v respektu k tradicím a ke konzervativním přístupům.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3451,52 %51,52 %  
souhlasím1827,27 %27,27 %  
nevím1421,21 %21,21 %  

Graf

60. Z dnešního pohledu by bylo výhodné, kdybych se byl v některých předchozích situacích zachoval mnohem spíše konvenčněji.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2740,91 %40,91 %  
souhlasím2233,33 %33,33 %  
nevím1725,76 %25,76 %  

Graf

61. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4974,24 %74,24 %  
Muž1725,76 %25,76 %  

Graf

62. Pocházím z

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prahy2030,3 %30,3 %  
města s 50 000 - 100 0001928,79 %28,79 %  
města s 10 000 - 50 000 obyvatel1116,67 %16,67 %  
vesnice710,61 %10,61 %  
jiného města s více než 100 000 obyvatel57,58 %7,58 %  
menšího města46,06 %6,06 %  

Graf

63. Je mi

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 24 let3146,97 %46,97 %  
25 - 34 let2740,91 %40,91 %  
30 - 44 let69,09 %9,09 %  
45 - 60 let23,03 %3,03 %  

Graf

64. Pocházím z rodiny, která je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevěřící 4669,7 %69,7 %  
bez upřesnění1725,76 %25,76 %  
nábožensky založená - věřící a praktikující23,03 %3,03 %  
nábožensky založená - věřící11,52 %1,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. V restauraci si obvykle vybírám jídlo, které již znám a u kterého mám tedy jistotu, že mi bude chutnat.

 • odpověď souhlasím:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 2. Rád zkouším nová jídla.

18. Myslím si, že lidé, kteří nedostatečně experimentují, si nemohou naplno užívat života se vším, co nabízí.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 17. Pokud jsem již objevil/a, co mám rád, nemám důvod v této oblasti dále hledat.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 30. Změny mi připadají vzrušující.

21. Mám svou oblíbenou potravinu, kterou bych mohl/a jíst nepřetržitě po několik dní.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi města s 10 000 - 50 000 obyvatel na otázku 62. Pocházím z

24. Vyhýbám se raději některým aktivitám, které ostatní vykonávají, protože na mě nepůsobí bezpečným dojmem.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 37. Rád/a se tím, co dělám, liším od ostatních.

28. Rád/a zkouším nové účesy.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 17. Pokud jsem již objevil/a, co mám rád, nemám důvod v této oblasti dále hledat.

34. Někdy by bylo lepší, kdybych si tolik nepohrávala se svým osudem.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 30. Změny mi připadají vzrušující.

57. V nových situacích mi trochu dělá potíže uvolnit se.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 38. Nerad/a jsem v tom, jak se chovám, jiný/á než ostatní.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 47. Nezatěžuji se příliš dalším hledáním, protože vím, co mám nejraději.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 30. Změny mi připadají vzrušující.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 11. Rád se pouštím do nových projektů, pro které zatím nemám potřebnou kvalifikaci, kterou ale mohu jejich realizací získat.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Mám jednu nebo několik málo svých oblíbených restaurací, kam chodím při zvláštních příležitostech.

2. Rád zkouším nová jídla.

3. V restauraci si obvykle vybírám jídlo, které již znám a u kterého mám tedy jistotu, že mi bude chutnat.

4. Dal bych přednost restauraci s umírněným jídelním lístkem před restaurací s velkým výběrem jídel.

5. Můj šatník zahrnuje oděvy, které nosím výhradně jen při určitých příležitostech (zkoušky, návštěva divadla,...).

6. Rád poznávám nové lidi.

7. Mám obvyklý okruh přátel, s nimiž většinou trávím čas.

8. Rád/a bych trávil/a dovolenou na exotických místech, kam se mnoho lidí nepodívá.

9. Rád/a cestuji na neznámá místa.

10. Občas do restaurací chodím proto, abych mohl/a ochutnat něco, co ještě neznám.

11. Rád se pouštím do nových projektů, pro které zatím nemám potřebnou kvalifikaci, kterou ale mohu jejich realizací získat.

12. Při denním snění si často představuji nová místa, kde jsem nikdy nebyl.

13. Rád/a trávím dovolenou na stejném místě, kde se mi dříve líbilo a kde už to dobře znám.

14. Myslím si, že většina lidí je v porovnání se mnou spíše konzervativní.

15. Pociťuji nedůvěru k jídlu, které jsem nikdy dříve neměl/a.

16. Rád/a bych vyzkoušel/a všechna jídla světa i za cenu, že ne pokaždé by to byl příjemný zážitek.

17. Pokud jsem již objevil/a, co mám rád, nemám důvod v této oblasti dále hledat.

18. Myslím si, že lidé, kteří nedostatečně experimentují, si nemohou naplno užívat života se vším, co nabízí.

19. Vyhovuje mi více, mám-li velkou možnost výběru (např. z mnoha značek při nákupu).

20. Myslím si, že jsem ochotný/á experimentovat více než lidé v mém okolí.

21. Mám svou oblíbenou potravinu, kterou bych mohl/a jíst nepřetržitě po několik dní.

22. Když začínám s novým projektem, pokouším se plánovat na dlouhou dobu dopředu a poté usiluji o dodržování svého rozpisu.

23. Nacházím potěšení, mohu-li vymýšlet a zavádět nové, neotřelé postupy.

24. Vyhýbám se raději některým aktivitám, které ostatní vykonávají, protože na mě nepůsobí bezpečným dojmem.

25. Dávám většinou přednost domácímu vaření před jezením v restauracích, protože se dokážu lépe trefit do svých chutí a nechci riskovat, že mi jídlo nebude chutnat.

26. Byl by mi nepříjemný návrh partnera vyzkoušet některou z doposud nezavedených sexuálních praktik.

27. Zůstávám po léta věrný/á svému oblíbenému oděvnímu stylu.

28. Rád/a zkouším nové účesy.

29. Při cestování se zásadně nepřizpůsobuji dané kultuře a zůstávám sám/sama sebou.

30. Změny mi připadají vzrušující.

31. Mám rád/a změny.

32. I malé změny mě někdy dokáží uvést do nejistoty.

33. Někdy si připadám příliš svázaný/á tím, jak jsem konzervativní.

34. Někdy by bylo lepší, kdybych si tolik nepohrávala se svým osudem.

35. Myslím, že bych se měl/a lépe, kdybych tolik neexperimentoval/a se svým životem.

36. Někdy dělám věci, s nimiž ostatní nesouhlasí, jen abych si na ně udělal/a vlastní názor.

37. Rád/a se tím, co dělám, liším od ostatních.

38. Nerad/a jsem v tom, jak se chovám, jiný/á než ostatní.

39. Znervózňuje mě být ve společnosti lidí, kteří na můj vkus příliš experimentují.

40. Někteří lidé by si mohli myslet, že jsem trochu konzervativní.

41. Jsem perfekcionista.

42. Vystačím si poměrně dlouho s oblečením, které by se dalo označit za starší, ale mně se líbí a nevidím důvod jej nenosit.

43. Existují zařízení (restaurace, trafika,...), kde dostanu to, co chci, větou "jako vždy".

44. Mám oprávněně velmi vyhraněné názory na lidi s určitým povoláním (např. prostitutky, tanečnice, bulvární hvězdy apod.).

45. Věta "to já bych nikdy..." má důležité místo v mém slovníku.

46. "Všude dobře, doma nejlíp."

47. Nezatěžuji se příliš dalším hledáním, protože vím, co mám nejraději.

48. Konzervativní lidé mě nudí.

49. Nikdy jsem neměl/a zájem experimentovat alespoň s lehkými drogami.

50. Kdybych měl/a možnost se bezplatně účastnit adrenalinových sportů (skok s padákem, bungee jumping, rafting,...), rozhodně bych to zkusil/a.

51. Má-li člověk být v životě šťastný, měl by vyzkoušet vše, co se mu nabízí.

52. Moji rodiče jsou ve srovnání se mnou příliš konzervativní.

53. Experimentování jen narušuje stabilitu člověka.

54. Přál/a bych si nebýt tolik konzervativní, abych si lépe rozuměl/a se svými přáteli.

55. Lidé mě považují za zvídavého a originálního člověka.

56. "Kdo nic nedělá, nic nezkazí."

57. V nových situacích mi trochu dělá potíže uvolnit se.

58. "Co se v mládí naučíš, to jako bys později našel".

59. Rodiče mě vychovávali v respektu k tradicím a ke konzervativním přístupům.

60. Z dnešního pohledu by bylo výhodné, kdybych se byl v některých předchozích situacích zachoval mnohem spíše konvenčněji.

61. Jsem

62. Pocházím z

63. Je mi

64. Pocházím z rodiny, která je

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Mám jednu nebo několik málo svých oblíbených restaurací, kam chodím při zvláštních příležitostech.

2. Rád zkouším nová jídla.

3. V restauraci si obvykle vybírám jídlo, které již znám a u kterého mám tedy jistotu, že mi bude chutnat.

4. Dal bych přednost restauraci s umírněným jídelním lístkem před restaurací s velkým výběrem jídel.

5. Můj šatník zahrnuje oděvy, které nosím výhradně jen při určitých příležitostech (zkoušky, návštěva divadla,...).

6. Rád poznávám nové lidi.

7. Mám obvyklý okruh přátel, s nimiž většinou trávím čas.

8. Rád/a bych trávil/a dovolenou na exotických místech, kam se mnoho lidí nepodívá.

9. Rád/a cestuji na neznámá místa.

10. Občas do restaurací chodím proto, abych mohl/a ochutnat něco, co ještě neznám.

11. Rád se pouštím do nových projektů, pro které zatím nemám potřebnou kvalifikaci, kterou ale mohu jejich realizací získat.

12. Při denním snění si často představuji nová místa, kde jsem nikdy nebyl.

13. Rád/a trávím dovolenou na stejném místě, kde se mi dříve líbilo a kde už to dobře znám.

14. Myslím si, že většina lidí je v porovnání se mnou spíše konzervativní.

15. Pociťuji nedůvěru k jídlu, které jsem nikdy dříve neměl/a.

16. Rád/a bych vyzkoušel/a všechna jídla světa i za cenu, že ne pokaždé by to byl příjemný zážitek.

17. Pokud jsem již objevil/a, co mám rád, nemám důvod v této oblasti dále hledat.

18. Myslím si, že lidé, kteří nedostatečně experimentují, si nemohou naplno užívat života se vším, co nabízí.

19. Vyhovuje mi více, mám-li velkou možnost výběru (např. z mnoha značek při nákupu).

20. Myslím si, že jsem ochotný/á experimentovat více než lidé v mém okolí.

21. Mám svou oblíbenou potravinu, kterou bych mohl/a jíst nepřetržitě po několik dní.

22. Když začínám s novým projektem, pokouším se plánovat na dlouhou dobu dopředu a poté usiluji o dodržování svého rozpisu.

23. Nacházím potěšení, mohu-li vymýšlet a zavádět nové, neotřelé postupy.

24. Vyhýbám se raději některým aktivitám, které ostatní vykonávají, protože na mě nepůsobí bezpečným dojmem.

25. Dávám většinou přednost domácímu vaření před jezením v restauracích, protože se dokážu lépe trefit do svých chutí a nechci riskovat, že mi jídlo nebude chutnat.

26. Byl by mi nepříjemný návrh partnera vyzkoušet některou z doposud nezavedených sexuálních praktik.

27. Zůstávám po léta věrný/á svému oblíbenému oděvnímu stylu.

28. Rád/a zkouším nové účesy.

29. Při cestování se zásadně nepřizpůsobuji dané kultuře a zůstávám sám/sama sebou.

30. Změny mi připadají vzrušující.

31. Mám rád/a změny.

32. I malé změny mě někdy dokáží uvést do nejistoty.

33. Někdy si připadám příliš svázaný/á tím, jak jsem konzervativní.

34. Někdy by bylo lepší, kdybych si tolik nepohrávala se svým osudem.

35. Myslím, že bych se měl/a lépe, kdybych tolik neexperimentoval/a se svým životem.

36. Někdy dělám věci, s nimiž ostatní nesouhlasí, jen abych si na ně udělal/a vlastní názor.

37. Rád/a se tím, co dělám, liším od ostatních.

38. Nerad/a jsem v tom, jak se chovám, jiný/á než ostatní.

39. Znervózňuje mě být ve společnosti lidí, kteří na můj vkus příliš experimentují.

40. Někteří lidé by si mohli myslet, že jsem trochu konzervativní.

41. Jsem perfekcionista.

42. Vystačím si poměrně dlouho s oblečením, které by se dalo označit za starší, ale mně se líbí a nevidím důvod jej nenosit.

43. Existují zařízení (restaurace, trafika,...), kde dostanu to, co chci, větou "jako vždy".

44. Mám oprávněně velmi vyhraněné názory na lidi s určitým povoláním (např. prostitutky, tanečnice, bulvární hvězdy apod.).

45. Věta "to já bych nikdy..." má důležité místo v mém slovníku.

46. "Všude dobře, doma nejlíp."

47. Nezatěžuji se příliš dalším hledáním, protože vím, co mám nejraději.

48. Konzervativní lidé mě nudí.

49. Nikdy jsem neměl/a zájem experimentovat alespoň s lehkými drogami.

50. Kdybych měl/a možnost se bezplatně účastnit adrenalinových sportů (skok s padákem, bungee jumping, rafting,...), rozhodně bych to zkusil/a.

51. Má-li člověk být v životě šťastný, měl by vyzkoušet vše, co se mu nabízí.

52. Moji rodiče jsou ve srovnání se mnou příliš konzervativní.

53. Experimentování jen narušuje stabilitu člověka.

54. Přál/a bych si nebýt tolik konzervativní, abych si lépe rozuměl/a se svými přáteli.

55. Lidé mě považují za zvídavého a originálního člověka.

56. "Kdo nic nedělá, nic nezkazí."

57. V nových situacích mi trochu dělá potíže uvolnit se.

58. "Co se v mládí naučíš, to jako bys později našel".

59. Rodiče mě vychovávali v respektu k tradicím a ke konzervativním přístupům.

60. Z dnešního pohledu by bylo výhodné, kdybych se byl v některých předchozích situacích zachoval mnohem spíše konvenčněji.

61. Jsem

62. Pocházím z

63. Je mi

64. Pocházím z rodiny, která je

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šmejkalová, A.Experimentátorství - konzervativismus (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://experimentatorstvi-konzervativismus.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.