Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Externí evaluace školy

Externí evaluace školy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslav Najbert
Šetření:17. 02. 2009 - 07. 03. 2009
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:21,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zákon č. 561/2005 Sb. a vyhláška č. 15/2005 Sb. školám stanovuje náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Součástí autoevaluace průběhu a výsledků vzdělávání mohou být i výstupy, které škola získá pomocí komerčně nabízených evaluačních produktů. Odpovědi na následující otázky by měly zmapovat informovanost managementu škol o nabízených produktech a jejich využití v autoevaluaci školy. Výsledky budou jedním z podkladů pro moji záverečnou práci Funkčního studia II. na téma Využití a porovnání evalučních produktů pro autoevaluci škol.

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní škola2657,78 %57,78 %  
gymnázium817,78 %17,78 %  
SOŠ511,11 %11,11 %  
SOŠ a SOU511,11 %11,11 %  
SOU12,22 %2,22 %  

Graf

2. Máte zpracovaný plán průběžné autoevaluace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4088,89 %88,89 %  
ne511,11 %11,11 %  

Graf

3. Ke zjištění výsledků vzdělávání škola mimo jiné využívá

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dotazníkové šetření žáků školy3884,44 %84,44 %  
Analýzu prospěchu a chování žáků3577,78 %77,78 %  
Dotazníkové šetření rodičů žáků 3577,78 %77,78 %  
Vnitřní autoevaluační testy2760 %60 %  
Komerčně dostupné evaluační testy2657,78 %57,78 %  

Graf

4. Využíváte ke zjištění výsledků vzdělávání některý z následujících komerčně dostupných produktů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SCIO - Testování žáků 9. tříd 1328,89 %28,89 %  
Kalibro - Srovnávací testy1226,67 %26,67 %  
SCIO - Mapa školy 1124,44 %24,44 %  
Nevyužíváme žádný z nabízených, využíváme jiný817,78 %17,78 %  
SCIO - Sonda maturant 715,56 %15,56 %  
Cermat - Maturitní generálka 2009511,11 %11,11 %  
SCIO - Vektor 48,89 %8,89 %  
Cermat - Maturitní generálka 200936,67 %6,67 %  
Kalibro - Škola a já36,67 %6,67 %  
SCIO - KEA 36,67 %6,67 %  
DAP Services a. s. - Vnitřní evaluace školy 36,67 %6,67 %  
Monitor24,44 %4,44 %  
DAP Services a. s. - Profil učitelského sboru 24,44 %4,44 %  
SCIO - Trenér24,44 %4,44 %  
DAP Services a. s. - Dobrá volba 12,22 %2,22 %  
SCIO - CEFLA 12,22 %2,22 %  
SCIO - TIGR 12,22 %2,22 %  
SCIO - Stonožka 12,22 %2,22 %  
MEC o. p. s - Zjišťování klimatu školy 12,22 %2,22 %  
DAP Services a. s. - Profil učitele 12,22 %2,22 %  

Graf

5. V případě, že nevyužíváte některý z komerčně dostupných evaluačních produktů, je pro Vás hlavním důvodem

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční náročnost 3168,89 %68,89 %  
nejsou mně známy 1022,22 %22,22 %  
nevěřím v jejich reliabilitu 920 %20 %  
časová a organizační náročnost testování 715,56 %15,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Najbert, J.Externí evaluace školy (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://externi-evaluace-skoly.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.