Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Extremismus a česká společnost

Extremismus a česká společnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Držmíšek
Šetření:10. 04. 2011 - 16. 04. 2011
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené dámy, vážení pánové,
 dostává se Vám do rukou dotazník, jehož informace budou použity a zpracovány do závěrečné bakalářské práce oboru speciální pedagogika Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Institut mezioborových studií Brno. Téma práce je „Projevy extremismu jako sociálně patologický jev současnosti“. Budu rád, když na níže uvedené otázky odpovíte co možná nejpravdivěji a dle svého osobního názoru vyberete tu odpověď, jež je Vašemu názoru nejbližší. Dotazník je anonymní, nejde o zjišťování a vyhodnocování názoru konkrétní osoby, ale důležitý je zde názor dotázané veřejnosti.  
Za spolupráci Vám děkuje Tomáš Držmíšek
 

Odpovědi respondentů

1. Když se řekne „extremismus“, dokážete si představit takové jednání, které pod tento termín spadá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10196,19 %96,19 %  
ne21,9 %1,9 %  
nevím21,9 %1,9 %  

Graf

2. Považujete za extremistu i takového člověka, který není přímo členem extremistické skupiny, neporušoval či ne neuznával práva jiných a to tak, že by verbální či fyzickou agresí někoho napadal, avšak ve své podstatě smýšlí extremisticky (nemá rád rómy, neuznává práva gayů, souhlasí s radikálními projevy ochránců životního prostředí, je xenofobní vůči cizincům atd.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4946,67 %46,67 %  
ne4845,71 %45,71 %  
nevím87,62 %7,62 %  

Graf

3. Souhlasíte s fyzickými útoky vedenými proti životu a zdraví osob ve jménu nějaké extremistické ideologie (rasismus, huligans, nacionalismus, fašismus atd.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9590,48 %90,48 %  
nevím65,71 %5,71 %  
ano43,81 %3,81 %  

Graf

4. Myslíte si, že míra extremismu tedy extrémně smýšlejících lidí hlásících se k extremistické ideologii je v ČR větší než v ostatních zemích EU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6965,71 %65,71 %  
nevím2422,86 %22,86 %  
ano1211,43 %11,43 %  

Graf

5. Myslíte si, že v poslední době přibylo v ČR extremisticky motivovaných trestných činů (huligans, rasismus, xenofobie, fašismus, atd.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5552,38 %52,38 %  
ne3432,38 %32,38 %  
nevím1615,24 %15,24 %  

Graf

6. Jsou podle vás tresty, které byly v poslední době vyneseny soudy za extremisticky motivované trestné činy dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4643,81 %43,81 %  
ne3937,14 %37,14 %  
nevím2019,05 %19,05 %  

Graf

7. Které z uvedeného jednání považujete za extremistické?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slovní napadání ze strany Romů6763,81 %63,81 %  
verbální či fyzické napadání policistů při demonstracích6662,86 %62,86 %  
divácké násilí5855,24 %55,24 %  
slovní napadání Romů5148,57 %48,57 %  

Graf

8. V nedávné době proběhly tiskem dva rozsudky vynesené soudy v trestních věcech (kauza Vítkov – soud vynesl odsuzující rozsudek trestu odnětí svobody v délce trvání od 20 (mladík, který spolupracoval s policií, částečně se doznal, vypovídal a poškozeným se omluvil) do 22 let pro 4 mladíky, kteří vhodili zápalné láhve do Romy obydleného rodinného domu. Trest mají vykonat ve vězení se zvýšenou ostrahou. Obžalovaní jsou také povinní zaplatit celkovou škodu 17 milionů korun. Soudce rovněž vysvětlil přesvědčení soudu, že šlo o rasově motivovaný trestný čin, trestný čin byl kvalifikován jako pokus o vraždu spáchaný na více osobách. Při požáru se popálili tři lidé, nejvíce však dvouletá Natálka, která utrpěla vážně popálení na 77 procentech těla, přišla o tři prsty a bude mít doživotní následky a kauza ztýraného chlapce romskými mladíky – vrchní soud snížil trest pro mladistvého Roma, který zbil a znásilnil dvanáctiletého chlapce, tento odsouzený si ve vězení odsedí pět let místo deseti. Nejprve soud poslal útočníka do vězení na deset let, pro trestné činy pohlavní zneužití, loupež, vydírání a znásilnění, jakož i pokus o vraždu. Soud uznal, že útok byl rasistický. Dvojice útočníků se totiž hocha nejdřív zeptala, jestli ví, co dělal Hitler s cikány. Když školák přisvědčil, tak mu řekli, že teď ho čeká totéž, protože je "bílej". Soudkyně uvedla, že útok byl otřesný, odporný, cynický, bylo to lynčování, mučení, ze kterého měli zábavu, smáli se, když říkali, že ho můžou zabít. Deset let bylo maximum, které soud mohl neplnoletému útočníkovi uložit, avšak odvolací soud trest snížil. Pokud by napadený chlapec upadl do bezvědomí nebo usnul, do tří až šesti hodin by podle znalce zemřel, měl poraněná žebra, slezinu, ledvinu, slinivku a játra, tržnou ránu na hlavě a spoustu modřin a odřenin.- zdroj http://zpravy.idnes.cz/), myslíte si, že rozdílnost vynesených rozsudků může v lidech vyvolat či u nich podnítit rasismus?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9691,43 %91,43 %  
ne98,57 %8,57 %  

Graf

9. Vyvolaly nebo podnítily ve vás dva natolik rozdílné rozsudky soudů popsané výše, nenávist či zášť k některým skupinám obyvatel ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6662,86 %62,86 %  
ne3937,14 %37,14 %  

Graf

10. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž5754,29 %54,29 %  
žena4845,71 %45,71 %  

Graf

11. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 30 let5855,24 %55,24 %  
31 - 50 let3735,24 %35,24 %  
51 a ví65,71 %5,71 %  
15 - 18 let43,81 %3,81 %  

Graf

12. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyučen či střední škola s maturitou5855,24 %55,24 %  
vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání3533,33 %33,33 %  
základní76,67 %6,67 %  
vyučen či střední škola bez maturity54,76 %4,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Věk?

  • odpověď 19 - 30 let:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Myslíte si, že míra extremismu tedy extrémně smýšlejících lidí hlásících se k extremistické ideologii je v ČR větší než v ostatních zemích EU?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 6. Jsou podle vás tresty, které byly v poslední době vyneseny soudy za extremisticky motivované trestné činy dostačující?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Když se řekne „extremismus“, dokážete si představit takové jednání, které pod tento termín spadá?

2. Považujete za extremistu i takového člověka, který není přímo členem extremistické skupiny, neporušoval či ne neuznával práva jiných a to tak, že by verbální či fyzickou agresí někoho napadal, avšak ve své podstatě smýšlí extremisticky (nemá rád rómy, neuznává práva gayů, souhlasí s radikálními projevy ochránců životního prostředí, je xenofobní vůči cizincům atd.)?

3. Souhlasíte s fyzickými útoky vedenými proti životu a zdraví osob ve jménu nějaké extremistické ideologie (rasismus, huligans, nacionalismus, fašismus atd.)?

4. Myslíte si, že míra extremismu tedy extrémně smýšlejících lidí hlásících se k extremistické ideologii je v ČR větší než v ostatních zemích EU?

5. Myslíte si, že v poslední době přibylo v ČR extremisticky motivovaných trestných činů (huligans, rasismus, xenofobie, fašismus, atd.)?

6. Jsou podle vás tresty, které byly v poslední době vyneseny soudy za extremisticky motivované trestné činy dostačující?

7. Které z uvedeného jednání považujete za extremistické?

8. V nedávné době proběhly tiskem dva rozsudky vynesené soudy v trestních věcech (kauza Vítkov – soud vynesl odsuzující rozsudek trestu odnětí svobody v délce trvání od 20 (mladík, který spolupracoval s policií, částečně se doznal, vypovídal a poškozeným se omluvil) do 22 let pro 4 mladíky, kteří vhodili zápalné láhve do Romy obydleného rodinného domu. Trest mají vykonat ve vězení se zvýšenou ostrahou. Obžalovaní jsou také povinní zaplatit celkovou škodu 17 milionů korun. Soudce rovněž vysvětlil přesvědčení soudu, že šlo o rasově motivovaný trestný čin, trestný čin byl kvalifikován jako pokus o vraždu spáchaný na více osobách. Při požáru se popálili tři lidé, nejvíce však dvouletá Natálka, která utrpěla vážně popálení na 77 procentech těla, přišla o tři prsty a bude mít doživotní následky a kauza ztýraného chlapce romskými mladíky – vrchní soud snížil trest pro mladistvého Roma, který zbil a znásilnil dvanáctiletého chlapce, tento odsouzený si ve vězení odsedí pět let místo deseti. Nejprve soud poslal útočníka do vězení na deset let, pro trestné činy pohlavní zneužití, loupež, vydírání a znásilnění, jakož i pokus o vraždu. Soud uznal, že útok byl rasistický. Dvojice útočníků se totiž hocha nejdřív zeptala, jestli ví, co dělal Hitler s cikány. Když školák přisvědčil, tak mu řekli, že teď ho čeká totéž, protože je "bílej". Soudkyně uvedla, že útok byl otřesný, odporný, cynický, bylo to lynčování, mučení, ze kterého měli zábavu, smáli se, když říkali, že ho můžou zabít. Deset let bylo maximum, které soud mohl neplnoletému útočníkovi uložit, avšak odvolací soud trest snížil. Pokud by napadený chlapec upadl do bezvědomí nebo usnul, do tří až šesti hodin by podle znalce zemřel, měl poraněná žebra, slezinu, ledvinu, slinivku a játra, tržnou ránu na hlavě a spoustu modřin a odřenin.- zdroj http://zpravy.idnes.cz/), myslíte si, že rozdílnost vynesených rozsudků může v lidech vyvolat či u nich podnítit rasismus?

9. Vyvolaly nebo podnítily ve vás dva natolik rozdílné rozsudky soudů popsané výše, nenávist či zášť k některým skupinám obyvatel ČR?

10. Jste?

11. Věk?

12. Nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Když se řekne „extremismus“, dokážete si představit takové jednání, které pod tento termín spadá?

2. Považujete za extremistu i takového člověka, který není přímo členem extremistické skupiny, neporušoval či ne neuznával práva jiných a to tak, že by verbální či fyzickou agresí někoho napadal, avšak ve své podstatě smýšlí extremisticky (nemá rád rómy, neuznává práva gayů, souhlasí s radikálními projevy ochránců životního prostředí, je xenofobní vůči cizincům atd.)?

3. Souhlasíte s fyzickými útoky vedenými proti životu a zdraví osob ve jménu nějaké extremistické ideologie (rasismus, huligans, nacionalismus, fašismus atd.)?

4. Myslíte si, že míra extremismu tedy extrémně smýšlejících lidí hlásících se k extremistické ideologii je v ČR větší než v ostatních zemích EU?

5. Myslíte si, že v poslední době přibylo v ČR extremisticky motivovaných trestných činů (huligans, rasismus, xenofobie, fašismus, atd.)?

6. Jsou podle vás tresty, které byly v poslední době vyneseny soudy za extremisticky motivované trestné činy dostačující?

7. Které z uvedeného jednání považujete za extremistické?

8. V nedávné době proběhly tiskem dva rozsudky vynesené soudy v trestních věcech (kauza Vítkov – soud vynesl odsuzující rozsudek trestu odnětí svobody v délce trvání od 20 (mladík, který spolupracoval s policií, částečně se doznal, vypovídal a poškozeným se omluvil) do 22 let pro 4 mladíky, kteří vhodili zápalné láhve do Romy obydleného rodinného domu. Trest mají vykonat ve vězení se zvýšenou ostrahou. Obžalovaní jsou také povinní zaplatit celkovou škodu 17 milionů korun. Soudce rovněž vysvětlil přesvědčení soudu, že šlo o rasově motivovaný trestný čin, trestný čin byl kvalifikován jako pokus o vraždu spáchaný na více osobách. Při požáru se popálili tři lidé, nejvíce však dvouletá Natálka, která utrpěla vážně popálení na 77 procentech těla, přišla o tři prsty a bude mít doživotní následky a kauza ztýraného chlapce romskými mladíky – vrchní soud snížil trest pro mladistvého Roma, který zbil a znásilnil dvanáctiletého chlapce, tento odsouzený si ve vězení odsedí pět let místo deseti. Nejprve soud poslal útočníka do vězení na deset let, pro trestné činy pohlavní zneužití, loupež, vydírání a znásilnění, jakož i pokus o vraždu. Soud uznal, že útok byl rasistický. Dvojice útočníků se totiž hocha nejdřív zeptala, jestli ví, co dělal Hitler s cikány. Když školák přisvědčil, tak mu řekli, že teď ho čeká totéž, protože je "bílej". Soudkyně uvedla, že útok byl otřesný, odporný, cynický, bylo to lynčování, mučení, ze kterého měli zábavu, smáli se, když říkali, že ho můžou zabít. Deset let bylo maximum, které soud mohl neplnoletému útočníkovi uložit, avšak odvolací soud trest snížil. Pokud by napadený chlapec upadl do bezvědomí nebo usnul, do tří až šesti hodin by podle znalce zemřel, měl poraněná žebra, slezinu, ledvinu, slinivku a játra, tržnou ránu na hlavě a spoustu modřin a odřenin.- zdroj http://zpravy.idnes.cz/), myslíte si, že rozdílnost vynesených rozsudků může v lidech vyvolat či u nich podnítit rasismus?

9. Vyvolaly nebo podnítily ve vás dva natolik rozdílné rozsudky soudů popsané výše, nenávist či zášť k některým skupinám obyvatel ČR?

10. Jste?

11. Věk?

12. Nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Držmíšek, T.Extremismus a česká společnost (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://extremismus-a-ceska-spolecno.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.