Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Extremismus a Dělnická strana sociální spravedlnosti

Extremismus a Dělnická strana sociální spravedlnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:žaneta živná
Šetření:11. 04. 2010 - 21. 04. 2010
Počet respondentů:28
Počet otázek (max/průměr):13 / 13.39
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je, zjistit zda je veřejnost obeznámena s pojmem extremismus, co s tímto pojmem souvisí. Dále pak cílem tohoto dotazníku je, zjistit jaký má veřejnost názor na Dělnickou stranu socialní spravedlonosti a na Anarchisty.

Odpovědi respondentů

1. Víte co znamená pojem extremismus?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano29100 %103,57 %  

Graf

2. S čím nebo s kým tento pojem spojujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DSSS13,45 %3,57 %  
s populismem13,45 %3,57 %  
anarchie13,45 %3,57 %  
nebezpečí pro mírumilovnou společnost13,45 %3,57 %  
neonacisti13,45 %3,57 %  
něco krajního, vy máte na mysli nejspíš politický 13,45 %3,57 %  
S fasistami - nackami13,45 %3,57 %  
Násilné a nedemokratické přesvědčování13,45 %3,57 %  
s neonacisty, antifa , náboženský extremismus13,45 %3,57 %  
s extrémním chováním, nestandartním13,45 %3,57 %  
ostatní odpovědi anarchisté/mladí komunisté/neonacisté
s neonacismem
záleží na pravicovém či levicovém zaměření...
nácci,komači,áčkaři,eko.hnutí,nábož. fanatici
ns, anarchisti
nacismus
Dělnická strana
Totalitní řežimy, potlačování svobody
s krajně radikálním myšlením
s extrémy a extrémisty
s radikálními názory
nacisti, komunisti, islam
různí
fašismus, holocaust, nátlak, moc síly
Dělnická strana, vybaví se mi v současnosti
sdružení s vyhraněnými názory
e extramitstickými organizacemi typu Al Kaida, ETA
nacisté, výrazně pravicově zaměřené skupiny apd.
rasová diskriminace
1965,52 %67,86 % 

Graf

3. Znáte nějaké extremistické sdružení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2586,21 %89,29 %  
ne413,79 %14,29 %  

Graf

4. Víte něco o Dělnické straně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2793,1 %96,43 %  
ne26,9 %7,14 %  

Graf

5. a říká vám něco Dělnická strana sociální spravedlnosti(DSSS)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2586,21 %89,29 %  
ne413,79 %14,29 %  

Graf

6. Co si myslíte o DSSS?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

banda zakomplexovaných lidí, kteří se potřebují sdružovat, protože sami jsou slaboši - mají nízké sebevědomí a v kolektivu strany si ho posílí.

byla zakázána jelikož, byla spojována s extremistickými skupinami, které se veřejně k nim hlásily

extrémní strana

je dobrá

je to banda pitomců, kteří nebudou moc nebezpeční, pokud se z nich státu nepodaří udělat mučedníky. ať je zavíraj za násilí, ale ne jen za názor, za slova, i když jsou blbý a nenávistný, to už přece není svoboda.

je to jenom jiný název DS

je to nástupnická organizace populistické a s neonacisty spojené Dělnické strany. Její vedení i členská základna jsou pravicoví polulisté, kteří nabízejí snadná řešení prakticky neřešitelné problematiky a doufají, že těmito absurdními myšlenkami přilákají voliče. je to také subjekt, ve kterém se mohou ti neonacisté neofašisté či ultrapravicoví konzervativci, kteří touží po politické moci alespoň opájet pocitem že patří k politické straně. Je to subjekt, který sice kolísá na hraně zájmu voličů, ale svými akcemi, zejména násilnostmi v Janově, na sebe dokázal strhnout neuvěřitelnou pozornost senzacechtivých médií. Předseda-instalatér Vandas-je velký řečník a evidentně mu dělá dobře pokřikovat do davu holých hlav ale ve většině případech neví o čem mluví. Viz jeho tvrzení o přílivu uprchlíků a podobně.

Je to skupinka levicových populistů. Otázkou je nakolik vznikli spontálně a nakolik je to řízená provokace a záminka k omezování svobod občanů.

Je to strana o které se dost často mluví. Myslím si, že někteří lidé z ní mají velký strach

Jiný název ,tatáž strana

Jsou to fašisti v pravém slova smyslu!

jsou to náckové

náhražka za zakázanou DS, strana pravicových extrémistů

naprosto obyčejná pravicová strana, která je v každém evropském státě

nebojí se řící pravdu

nějak o ní nic nevím

neznám

nic

nic - sbírka tupců

nic lichotivého

nic nového oproti DS

Odpovedel jsem v bodu 5, ze mi nic nerika

Pokračovatel DS, strana která potlačuje lidská práva a svobody.

pravicová strana

překabátěná DS

Souhlasím s některými jejími názory

Vcelku nic, vzhledem k mému zcela opačnému směru smýšlení. V každé zlé straně se ale i najdou správné body, které zastávají, avšak u DSSS si tímto pravdidlem jista nejsem.

Zrušit

že z ní nevyplývá žádné vážnější nebezpečí, protože tam patří málo lidí a většina se od ní distancuje

7. Co si myslíte, že vede lidi do této strany?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"spravedlnost"

Bezmoc, "bílý rasismus"

Chorej mozek

jejich přesvědčení

Kampaň, kterou byla schopna strana vytvořit a také chápu určitou část vstupujích lidí, která má už tzv. " plné zuby" dvojího metru na lidi kvůli barvě pleti.

Lenost samostatně myslet.

naivita, hloupost, neznalost faktů, frustrace, potřeba revolty

naprostá ignorace současných politiků k "romské otázce" a pozitivní diskriminace na nátlak multikulturalistů. stát by neměl rozlišovat lidi podle rasy, tzn ani neposkytovat "menšinám" nějaké výhody. nevím, co bych dělala, bydlet v ghettu, kam už ani policajti nevkročí, to přece není normální

nebojí se řící pravdu

nechápu co je tam vede - zřejmě komplex

nenávist k cikánům

netuším

Nízká inteligence,nezačlenění do normální společnosti a xenofobní názory.

nízké sebevědomí, nedostatek respektu a lidských hodnot

nízké sebevědomí, nízká inteligence, lehká ovlivnitelnost, alkohol, silné řeči, možnost se agresivně projevovat spolu s ostatními, nespokojenost s režimem, vládou...

nízké sociální postavení a víra v jeho zlepšení při případném vedoucím postavení této strany

pocit méněcennosti, komplexy, snaha na sebe upozornit, menší inteligence

pocit vlastní důležitosti,populismus,nedokonalá znalost sociální problematiky, maloměšťáctví

Rasismus, svalování problémů na menšiny, "jednoduchost" nabízených řešení, nenáročnost na přemýšlení

rezonance

sociální postavení ve společnosti, místo bydliště - okolí, nižší vzdělání, ačkoliv jsou tende i u vysokoškolsky vzdělaných lidí

sociální problémy

společné názory?

Strach, omezenost, neúspěch v životě, malé vzdělání, špatné sociální podmínky

Vlastní hloupost

Xenofobie a neznalost historie.

z menší části názory, z větší části touha patřit k nějakému celku

změna a vůdčí typ -autorita, xenofobie

znechucenost politickou scénou, problémy s menšinami / přistěhovalci

8. Máte obavy z DSSS?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2172,41 %75 %  
ano827,59 %28,57 %  

Graf

9. Znáte Anarchisty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2482,76 %85,71 %  
ne517,24 %17,86 %  

Graf

10. Díky čemu se vám vrili do paměti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

anarchii

Díky anarchistickým protestům vysílaným v televizi, díky velké medializaci připadu, kdy nacista zabil anarchistu, ale také díky živým popisům různých příhod od kamaráda (anarchisty). S tím souvisí i situace, kdy jsem byla s tímto kamarádem na diskotéce a napadla ho skupina nacistů - já sama jsem měla velký strach, aby mi také něco neudělali.

díky atentátu na Ferdinanda d´Este

Díky častému napadání jiných občanů.

díky tomu, že jsou to (většina z nich) stejná tupá hovada jako nácci. pár jich znám osobně a není o co stát. mají extrémně levicové názory, nedá se s nima diskutovat, klidně člověka zmlátí za nošení podle nich "náckovské" značky, tak to se od svých nepřátel moc neliší. až na to, že jsou zrovna oblíbení a police proti nim nezakročí, když provokují na povolených demontracích.

díky znaku ,,A´´ v kruhu

choděj jak hadráci

IMF v Praze

Jsou to stejní pitomci jako dssss akorát na jiné straně barikády.

má-li nějaká neonacistická organizace ''pochod'', vždy se tam objeví anarchisti kteří provokují a dělají bordel

násilí

nechápu otázku

neznám je

neznam je

Nic zásadního si nevybavuji, mimo střetů a pochodů proti nacistické straně.

ničením majetku a vzhledem

ničím

nyní díky Vašemu "vrili" v otázce

Odmítání konzumního způsobu živata, specifickou sociální skupinou. Barevným čírem? (to je tak ze srandy =))

prostě je znám

protesty, vila Milada

proti akce proti neonacistům, pořádáním festivalu May Day

především protestní akce proti globalizaci (MMF 2000), dále pak pozitivně vnímám akce proti pravicovými extrémistům

Především střety s nacionalisty.

Rasismus

squaty, nerealne pozadavky

Svými protesty a nepěknými malůvkami na veřejných budovách

účast na demostracích

11. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-251655,17 %57,14 %  
26-35931,03 %32,14 %  
36-45310,34 %10,71 %  
45 a více13,45 %3,57 %  

Graf

12. Pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1758,62 %60,71 %  
žena1241,38 %42,86 %  

Graf

13. dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou1553,57 %53,57 %  
vysokoškolské1035,71 %35,71 %  
výuční list27,14 %7,14 %  
základní13,57 %3,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

živná, ž.Extremismus a Dělnická strana sociální spravedlnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://extremismus-a-delnicka-strana-socialni-spravedlnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.