Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Extremismus a internet

Extremismus a internet

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sandra Bednáriková
Šetření:06. 07. 2012 - 13. 07. 2012
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který je anonymní a jehož cílem je získání užitečných podkladů a informací pro mé studium a sepsání článku o jeho výsledku.

 

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [0 - 20otázka č. 2, 21 - 30otázka č. 2, 31 - 40otázka č. 2, 41 - 50otázka č. 2, 51 a víceotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 305963,44 %63,44 %  
0 - 202021,51 %21,51 %  
31 - 4088,6 %8,6 %  
41 - 5055,38 %5,38 %  
51 a více11,08 %1,08 %  

Graf

2. Jaké je Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student bez zaměstnání3234,41 %34,41 %  
Zaměstnanec soukromého sektoru2526,88 %26,88 %  
Student se zaměstnáním2425,81 %25,81 %  
Nezaměstnaný77,53 %7,53 %  
Zaměstnanec veřejného sektoru55,38 %5,38 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou4952,69 %52,69 %  
Vysokoškolské2931,18 %31,18 %  
Základní1111,83 %11,83 %  
Vyšší odborné44,3 %4,3 %  

Graf

4. Jaký je Váš měsíční příjem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 5.000 Kč4247,19 %45,16 %  
Do 20.000 Kč1921,35 %20,43 %  
20.000 Kč a více1617,98 %17,2 %  
Do 10.000 Kč1213,48 %12,9 %  

Graf

5. Jste zaregistrován/zaregistrována na internetových stránkách se sdíleným obsahem (p2p sítě, např. torrent)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5255,91 %55,91 %  
O takových sítích nic nevím1819,35 %19,35 %  
Ano1819,35 %19,35 %  
Byl jsem zaregistrován/zaregistrována, ale nyní už ne55,38 %5,38 %  

Graf

6. Stahoval/stahovala jste někdy, respektive díval/dívala jste se někdy na soubory obsahující prvky extremismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5458,06 %58,06 %  
Ano2122,58 %22,58 %  
Ano, ale jen výjimečně1718,28 %18,28 %  
Ne, ale přemýšlel/přemýšlela jsem o tom11,08 %1,08 %  

Graf

7. Zkoušel/zkoušela jste se někdy zaregistrovat na webových stránkách extremistických hnutí, respektive hnutí směřujících k potlačování práv a svobod druhých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy8995,7 %95,7 %  
Ne, ale přemýšlel/přemýšlela jsem o tom44,3 %4,3 %  

Graf

8. Domníváte se, že množství internetových stránek s extremistickým podtextem má tendenci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím3436,56 %36,56 %  
Vzestupnou2931,18 %31,18 %  
Stagnující2627,96 %27,96 %  
Sestupnou44,3 %4,3 %  

Graf

9. Považujete hackerské útoky členů skupiny ANONYMOUS na stránky státních orgánů a politických stran za extremistické činy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3335,48 %35,48 %  
Ne2729,03 %29,03 %  
Spíše ano1718,28 %18,28 %  
Nevím88,6 %8,6 %  
Ano88,6 %8,6 %  

Graf

10. Považujete smlouvu ACTA za dokument podporující cenzuru na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4548,39 %48,39 %  
Spíše ano2223,66 %23,66 %  
Neznám tento dokument a nevím, co je jeho obsahem2021,51 %21,51 %  
Spíše ne55,38 %5,38 %  
Ne11,08 %1,08 %  

Graf

11. Domníváte se, že legislativa upravující eliminaci extremismu na internetu je dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím3638,71 %38,71 %  
Ne, recentní legislativní opatření jsou mírná2526,88 %26,88 %  
Ano, současná úprava plně dostačuje1920,43 %20,43 %  
Ano, ale klonil /klonila bych se k přísnějším postihům1313,98 %13,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik je Vám let?

  • odpověď 0 - 20:
    • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše zaměstnání?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš měsíční příjem?

5. Jste zaregistrován/zaregistrována na internetových stránkách se sdíleným obsahem (p2p sítě, např. torrent)?

6. Stahoval/stahovala jste někdy, respektive díval/dívala jste se někdy na soubory obsahující prvky extremismu?

7. Zkoušel/zkoušela jste se někdy zaregistrovat na webových stránkách extremistických hnutí, respektive hnutí směřujících k potlačování práv a svobod druhých?

8. Domníváte se, že množství internetových stránek s extremistickým podtextem má tendenci:

9. Považujete hackerské útoky členů skupiny ANONYMOUS na stránky státních orgánů a politických stran za extremistické činy?

10. Považujete smlouvu ACTA za dokument podporující cenzuru na internetu?

11. Domníváte se, že legislativa upravující eliminaci extremismu na internetu je dostačující?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše zaměstnání?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš měsíční příjem?

5. Jste zaregistrován/zaregistrována na internetových stránkách se sdíleným obsahem (p2p sítě, např. torrent)?

6. Stahoval/stahovala jste někdy, respektive díval/dívala jste se někdy na soubory obsahující prvky extremismu?

7. Zkoušel/zkoušela jste se někdy zaregistrovat na webových stránkách extremistických hnutí, respektive hnutí směřujících k potlačování práv a svobod druhých?

8. Domníváte se, že množství internetových stránek s extremistickým podtextem má tendenci:

9. Považujete hackerské útoky členů skupiny ANONYMOUS na stránky státních orgánů a politických stran za extremistické činy?

10. Považujete smlouvu ACTA za dokument podporující cenzuru na internetu?

11. Domníváte se, že legislativa upravující eliminaci extremismu na internetu je dostačující?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bednáriková, S.Extremismus a internet (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://extremismus-a-internet.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.