Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Extremismus jako bezpečnostní hrozba

Extremismus jako bezpečnostní hrozba

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Jelínková
Šetření:01. 01. 2015 - 31. 01. 2015
Počet respondentů:244
Počet otázek (max/průměr):20 / 18.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-22 let10442,62 %42,62 %  
23-27 let9237,7 %37,7 %  
28-31 let2711,07 %11,07 %  
32-35 let218,61 %8,61 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena16366,8 %66,8 %  
Muž8133,2 %33,2 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské11754,67 %47,95 %  
vysokoškolské6932,24 %28,28 %  
vyšší odborné125,61 %4,92 %  
základní104,67 %4,1 %  
vyučen62,8 %2,46 %  

Graf

4. Setkal(a) jste se někdy v životě s projevy extremismu, při kterých jste se cítil(a) ohrožen(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10241,8 %41,8 %  
Spíše ne6727,46 %27,46 %  
Ano3915,98 %15,98 %  
Spíše ano3614,75 %14,75 %  

Graf

5. Domníváte se, že stávající politicko-ekonomická situace a nespokojenost veřejnosti se stávajícím stavem společnosti napomáhá posilování členské základny extremistických stran?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano10743,85 %43,85 %  
Ano7932,38 %32,38 %  
Nevím2811,48 %11,48 %  
Spíše ne218,61 %8,61 %  
Ne93,69 %3,69 %  

Graf

6. Hodnotil(a) byste zákroky policie vedené proti extremistům jako profesionální a adekvátní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8133,2 %33,2 %  
Ano5221,31 %21,31 %  
Nevím5221,31 %21,31 %  
Spíše ne4217,21 %17,21 %  
Ne176,97 %6,97 %  

Graf

7. Hodnotíte stávající opatření proti projevům extremismu jako dostatečná z pohledu bezpečnosti? (Policejní opatření, činnost specializovaných útvarů PČR, legislativní rámec, rozhodnutí soudů…)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne10141,39 %41,39 %  
Spíše ano8434,43 %34,43 %  
Ne3012,3 %12,3 %  
Ano2911,89 %11,89 %  

Graf

8. Domníváte se, že je třeba posílit pravomoc bezpečnostních složek státu pro efektivnější boj s extremismem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8434,43 %34,43 %  
Ano8032,79 %32,79 %  
Spíše ne5321,72 %21,72 %  
Ne2711,07 %11,07 %  

Graf

9. Považujete současnou podobu státem řízené prevence vůči extremismu jako dostačující? (vzdělání, multikulturní výchova, podpora nevládních organizací, konkrétní legislativní změny, spolupráce ministerstev…)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano9438,52 %38,52 %  
Spíše ne7831,97 %31,97 %  
Ne4016,39 %16,39 %  
Ano3213,11 %13,11 %  

Graf

10. Pakliže jste odpověděl(a) na předchozí otázku „ne či spíše ne“, navrhněte nějaké reálné řešení díky, kterému by stát zlepšil prevenci vůči extremismu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

tvrdsi tresty za extremistickou cinnost

-Ve školách by měli učitelé dětem vysvětlovat, že násilí a rasismus k ničemu dobrému nevede a uvést konkrétní případy konfliktů, válek.. (děti si pak mohou vybrat, jestli budou tolerantní, nebo budou zastávat extrémismus) -Legislativní změny: demokracie umožňuje svobodu slova, ale zastává princip rovnosti, proto by měly být zakázány demonstrace typu: proti islámu apod. Lidé mohou vyjadřovat svůj názor, ale takové demonstrace jsou plné nenávisti. -Bylo by vhodné lépe informovat lidi. Mnoho lidí žije v mylné představě a nenávidí určité skupiny také proto, že se na internetu (i ústně) šíří různé pověry.

.

Být sebevědomě jsi, prezentovat sebe, své záměry a úspěchy.

Extremismus v tomto státě neexistuje: 99,% lidí označovaných jako extremisti jsou lidé, kteří se nebojí říct pravdu. Extremismus je v tomto případě z opačné strany, která se této pravdy bojí a nedokáže uznat pravdu.

Jenom si myslím, že by to řešení mělo probíhat ve vzdělávacím sektoru a podpořit multikulturní výchovu, přestat šířit lži a přip. stereotypy o národech/rasách.

Kontinuální informování dětí a mládeže o podstatě a struktuře těchto skupin

lepší osvěta, připomínání si minulosti (holocaust atd.)

Média téměř jakýkoliv projev extremismu nazývá "pravicovým extremismem", ačkoliv jejich názory jsou často extrémně levicové

Měla by se zlepšit vymahatelnost zákonů v ČR. Sociální systém by měl být řízen tak, aby nebylo možné podnikat s chudoubou ( předražené ubytovny, nereálné projekty integrace etnik). Ve škole by mělo být zdůrazňováno, že televize není hlasatelem absolutní pravdy a lecos může zkreslit.

Mnohem větší tresty v rámci extremismu

Možnosti zmíněné v otázce 9. bez neustálého monitorování extremisty a strachu, co je ještě v pořádku říct.

Myslím si, že jsou jisté zádrhely ve vzdělání a pak také v tom, co nám tvrdí média. Myslím, že většina obyvatel si plete slovo "extremismus" se slovem "islám", což jen napomáhá extrémistickým skupinám a tvoří nepříjemnou situaci. Naopak na extremisty ze strany například neonacistů se téměř vůbec neupozorňuje.

Na tuto otázku nedovedu odpovědět. Celý život se pohybuji v prostředí (rodina, škola, přátelé,...), které má na extremismus (jakýkoliv) negativní názor. Všímám si sice, že některé skupiny lidí mají poněkud vyhraněnější názor, který je velmi posílen vlivem médií. V žádném případě bych neomezovala svobodu médií, ale občas se mi zdá, že jakmile zjistí, že některé články vydělávají více než jiné, vyrojí se jich v jednu chvíli mnoho a podněcuje to ,,masové" paniky. To přece není normální. Kdyby se každý den psalo místo o islámu o výhrůžkách ze Severní Korei, budeme všichni panikařit, že na nás každou chvíli spadne atomovka a každý druhý Čech si postaví na zahradě protiatomový kryt. Proto jako reálné řešení prevence extremismu navrhuji začít s médii. Měla by mít nějakou soudnost.

Ne, že by stát nedělala, či nezajišťoval tyto věci, ale spíš jde o intenzitu a mediálnost, která je zatím dosti chabá a též nevyřešená otázka v osnovách základních a středních škol, co se týče výuky společenských věd.

Nedostatečná podpora začlěňování menšin, obzvláště špatná je ignorování/nedostatečné trestání nenávistných projevů na internetu. Programy podporující kupříkladu náboženské vzdělání ve školách ve smyslu podávání objektivních informací o VŠECH náboženstvích. Větší aktivita policie na internetu a efektivná postih přispěvatelů a autorů nenávistných příspěvků.

nejsem kompetentní

Neposkytovat tolik pomoci cizincům ale spíš našim lidem v nouzi ti jsou přednější!!!!!

Nezvýhodňovat menšinu

nrpodpotovat cikán ve všem aby si mohli dělat co chcou

Přednášky ve školách, spoty v TV, spolupráce s minoritami, týden např. romske/ vietnamské/ židovské...kultury včetně divadelních představení a ochutnávky z tamní kuchyně- i v jiných městech než Praha

Přednášky ve všech školách, zrušení církevních škol, podpora povědomí o menšinách a větší právní uznání jako třeba plně zrovnoprávnit homosexuáli a manželství pro ně.....

přestat s pokryteckou "multikulturní výchovou", pozitivní diskriminací, podporou nevládních organizací, protože jsou k ničemu a řešit skutečné problémy, tedy nespravedlnost, masovou nezaměstnanost...

Rozšíření policejních evidencí.

Říkat lidem celou pravdu myšleno informovatelnosti společnosti státními médii bez "zabarvení" a být hlavně a především schvrchovanym státem který si tak zvanou a profanovanou multikulturní společnost neplete s povinností lézt každému do ... A dokáže dostát národním tradicím zvyklostem a hodnotám které za každou cenu brání a nenechá si je omezovat ba dokonce zakazovat!

tvrdší tresty v případě nějakého násilí

Tvrdší tresty.

Upřímně jsem v tomto ohledu spíše pesimista, "reálné řešení" by spočívalo v celkové změně mentality společnosti, což možné není. Podle mého prevence vůči extremismu nemůže fungovat čistě z podstaty lidské nátury a také z odporu jistých skupin k čemukoliv státem vedenému. Extremismus tedy pojímám jako něco nepříjemného, s čím se ale reálně nedá nic dělat, pouze s ním bojovat a umírňovat ho, a to na místní úrovni podle požadavků dané komunity a oblasti - celostátní program by narážel na různé podmínky krajů (například extremismus v Praze bude jiného charakteru než v Jeseníkách).

V první řadě by se nad svým volenym mandátem měli zamyslet naši političtí reprezentanti, protože jejich hlas je v celospolecenske diskuzi velmi výrazně slyšet. Aktuálně, když vezmu vpotaz konkrétní příklady poslanců či senátorů, kteří svými vyjadrenimi de facto šíří demagogii a nenavistné vášně vůči muslimské komunitě v ČR, pak mě děsí možné následky, které by takové chování mohli mít. Obávám se, že právě takové hlasy podporují radikalismus a vedou k úpadku společenských hodnot.

Větší osvěta o reálném základu problému

Větší tresty a kontrola.

Více informací, převedším ve školách

více informovat obyvatele o této problematice

Více osvěty ve školách

Více vzdělaných lidí v tomto oboru, kteří o tuto problematiku mají opravdový zájem a mají snahu poslat to dál.

vzdělání, multikulturní výchova, podpora nevládních organizací, konkrétní legislativní změny, spolupráce ministerstev

Vždy je co zlepsovat

Za svojí docházku za ZŠ a SŠ jsem viděl a navštívil několik desítek dokumentů a školení o drogách a bezpečném sexu, ale pouze jeden o extremismu. Stát nemůže vést efektivní prevenci proti extremismu, když je sám extremisticky laděný a žijí v něm převážně lidé s extrémistickými názory (rasismus, xenofobie, homofobie). Přístup se musí změnit především v rodinách, které tlačí svým dětem do hlav předsudky a v médiích, kteří na předsudcích vidělávají, protože vědí, co rasistický Čech chce vidět a číst.

Začít podávat více objektivní informace a přestat "lézt do zadku" Americe. Nevěřit všemu, co nám nacpou média a zjišťovat si informace sami - internet je všemocný, anglicky umí aspoň trochu lidí dost a případně pomůže překladatel strýčka Google. Samozřejmě, že si s námi média, vláda a ti, co je ovládají (obojí) nám budou podávat informace, které se jim hodí, navíc - nejzákladnější lidská emoce je strach, pomocí toho se dá ovládnout každý.

Začleňování jedinců kulturních menšin do většinové společnosti

zákaz dávání méně přizpůsobivých do speciálních škol, ale do normálních

změna státního režimu

11. Setkal(a) jste se někdy s projevy extremismu na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13555,33 %55,33 %  
Spíše ano4719,26 %19,26 %  
Spíše ne3614,75 %14,75 %  
Ne2610,66 %10,66 %  

Graf

12. Pokud ano, byly ty projevy za prahem zákona - objevovaly se zde zakázané symboly- hákový kříž, SS?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7938,54 %32,38 %  
Spíše ne5325,85 %21,72 %  
Ne5024,39 %20,49 %  
Spíše ano2311,22 %9,43 %  

Graf

13. Domníváte, že informovanost o extremistických útocích ze strany masmédií je dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne7731,56 %31,56 %  
Spíše ano6727,46 %27,46 %  
Ne5120,9 %20,9 %  
Ano4920,08 %20,08 %  

Graf

14. Jakou zprávu ohledně extremistický útoků si vybavujete z médií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Útoky v Norsku a A.B.Breivik jako příklad radikalizace na zákl. islamofobie8334,02 %34,02 %  
Proti-romské nepokoje na Šluknovsku7631,15 %31,15 %  
Jiné5422,13 %22,13 %  
Teroristické útoky v Londýně2811,48 %11,48 %  
Žádné31,23 %1,23 %  

Graf

15. Vnímáte dle současné politické situace možnost vstupu extremistických skupin do vrcholné politiky jako reálnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne8936,48 %36,48 %  
Spíše ano6325,82 %25,82 %  
Ano4819,67 %19,67 %  
Ne4418,03 %18,03 %  

Graf

16. Myslíte, že tyto skupiny mohou v parlamentních, popř. komunálních volbáchzískat potřebný počet hlasů k prosazení svých volebních programů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne10141,39 %41,39 %  
Spíše ano5622,95 %22,95 %  
Ne5120,9 %20,9 %  
Ano3614,75 %14,75 %  

Graf

17. Znáte některou z politických stran vykazující ve svém fungování prvky extremismu, popř. obsah jejich volebního programu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8133,2 %33,2 %  
Spíše ne6024,59 %24,59 %  
Ne5422,13 %22,13 %  
Spíše ano4920,08 %20,08 %  

Graf

18. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl(a) ano, jakou extremistickou stranu znáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DSSS2826,92 %11,48 %  
delnicka strana1817,31 %7,38 %  
Usvit43,85 %1,64 %  
DSSS, KSČM32,88 %1,23 %  
Úsvit přímé demokracie32,88 %1,23 %  
KSČM21,92 %0,82 %  
DS21,92 %0,82 %  
úsvit tomia okamury21,92 %0,82 %  
DSSS, NS -neaktivní, SPR-RSC 10,96 %0,41 %  
DDDS10,96 %0,41 %  
ostatní odpovědi Dělnické hnutí
DSS
Jestliže některá strana popírá zločiny komunismu a odmítá se od nich distancovat, lze to (bez ohledu na zbylý program) považovat jako ano u 17?
DSSS. KSČ
DSSSSSSSSSSSSS
strana dělnická
TOP09, ANO, ODS
KDU-ČSL, DSSS
Sverigedemokraterna (Svedsko)
Dělnická strana.
Tomio Okamura a jeho hnutí Úsvit, DSSS
DSSS, Usvit přímé demokracie
TOP09, DSSS, ODS, ČSSD - podpora jejich soukmenovců na Ukrajině.
DSSS, KSČ
DS(SS), Národní demokracie a po výrocích z posledních dní i Úsvit Tomia Okamuri
Dělnická strana sociální spravedlnosti
KSČM, nástupci Dělnické strany
dss, úsvit, KSČ, KSČM
DS, KSČM
byvala dělnická strana
republikánská strana
dělnická strana, částečně i hnutí Úsvit
Slovenská republika- ĽSNS
Slovenská ĽS-NS, na jejiž čele stojí známý banskobystrický neonacista
Dělnická strana (na úrovni komunálních voleb), dále možná Úsvit přímé demokracie v souvislosti s nedávnými výroky Tomia Okamury, ale zatím mi zcela extrémističtí nepřipadají (člověka spíš napadá, jestli nejde o populismus)
ČSSD, KSČM, ANO, ODS, KDU-ČSL, STRANA ZELENÝCH, TOP09
KSČM, případně slovenká nacionalistická strana vedená Kotlebou
Dělnická strana sociální spravedlnosti, Úsvit přímé demokracie (Tomio Okamura vystupuje proti islámu, podle mě využívá rasistických výrazů)
KSČM, KSČ, DSSS, NS, Národní demokracie,...
DSSS, doufám, že nikdy nepřesáhne hranici lokálního úspěchu
Komunistická strana
Vím, že otázka je směřována spíš na ČR, ale momentálně mě napadá jen německá NPD
DSSS, Le Front National
Komunistická strana Čech a Moravy
dsss, zelení
Úsvit přímé demokracie, Dělnická Strana sociální spravedlnosti
KDU-ČSL
DSSS, Úsvit
ĽS NS
Svobodní, DS, KSČM, Piráti
4038,46 %16,39 % 

Graf

19. Domníváte se, že by v případě vítězství takovéto strany ve volbách, mohlo dojítk postupnému přechodu demokratického systému k totalitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne9739,75 %39,75 %  
Spíše ano5723,36 %23,36 %  
Ne5723,36 %23,36 %  
Ano3313,52 %13,52 %  

Graf

20. Čistě teoreticky jaký druh extremismu byste upřednostňoval(a), kdyby v naší republice nastala diktatura?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Eko extremimus8735,66 %35,66 %  
Pravicový extremismus6325,82 %25,82 %  
Etnický extremismus2911,89 %11,89 %  
Levicový extremismus2711,07 %11,07 %  
Žádný249,84 %9,84 %  
Náboženský extremismus145,74 %5,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Věk:

  • odpověď 18-22 let:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Setkal(a) jste se někdy v životě s projevy extremismu, při kterých jste se cítil(a) ohrožen(a)?

5. Domníváte se, že stávající politicko-ekonomická situace a nespokojenost veřejnosti se stávajícím stavem společnosti napomáhá posilování členské základny extremistických stran?

6. Hodnotil(a) byste zákroky policie vedené proti extremistům jako profesionální a adekvátní?

7. Hodnotíte stávající opatření proti projevům extremismu jako dostatečná z pohledu bezpečnosti? (Policejní opatření, činnost specializovaných útvarů PČR, legislativní rámec, rozhodnutí soudů…)?

8. Domníváte se, že je třeba posílit pravomoc bezpečnostních složek státu pro efektivnější boj s extremismem?

9. Považujete současnou podobu státem řízené prevence vůči extremismu jako dostačující? (vzdělání, multikulturní výchova, podpora nevládních organizací, konkrétní legislativní změny, spolupráce ministerstev…)?

11. Setkal(a) jste se někdy s projevy extremismu na internetu?

12. Pokud ano, byly ty projevy za prahem zákona - objevovaly se zde zakázané symboly- hákový kříž, SS?

13. Domníváte, že informovanost o extremistických útocích ze strany masmédií je dostačující?

14. Jakou zprávu ohledně extremistický útoků si vybavujete z médií?

15. Vnímáte dle současné politické situace možnost vstupu extremistických skupin do vrcholné politiky jako reálnou?

16. Myslíte, že tyto skupiny mohou v parlamentních, popř. komunálních volbáchzískat potřebný počet hlasů k prosazení svých volebních programů?

17. Znáte některou z politických stran vykazující ve svém fungování prvky extremismu, popř. obsah jejich volebního programu?

18. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl(a) ano, jakou extremistickou stranu znáte?

19. Domníváte se, že by v případě vítězství takovéto strany ve volbách, mohlo dojítk postupnému přechodu demokratického systému k totalitě?

20. Čistě teoreticky jaký druh extremismu byste upřednostňoval(a), kdyby v naší republice nastala diktatura?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Setkal(a) jste se někdy v životě s projevy extremismu, při kterých jste se cítil(a) ohrožen(a)?

5. Domníváte se, že stávající politicko-ekonomická situace a nespokojenost veřejnosti se stávajícím stavem společnosti napomáhá posilování členské základny extremistických stran?

6. Hodnotil(a) byste zákroky policie vedené proti extremistům jako profesionální a adekvátní?

7. Hodnotíte stávající opatření proti projevům extremismu jako dostatečná z pohledu bezpečnosti? (Policejní opatření, činnost specializovaných útvarů PČR, legislativní rámec, rozhodnutí soudů…)?

8. Domníváte se, že je třeba posílit pravomoc bezpečnostních složek státu pro efektivnější boj s extremismem?

9. Považujete současnou podobu státem řízené prevence vůči extremismu jako dostačující? (vzdělání, multikulturní výchova, podpora nevládních organizací, konkrétní legislativní změny, spolupráce ministerstev…)?

11. Setkal(a) jste se někdy s projevy extremismu na internetu?

12. Pokud ano, byly ty projevy za prahem zákona - objevovaly se zde zakázané symboly- hákový kříž, SS?

13. Domníváte, že informovanost o extremistických útocích ze strany masmédií je dostačující?

14. Jakou zprávu ohledně extremistický útoků si vybavujete z médií?

15. Vnímáte dle současné politické situace možnost vstupu extremistických skupin do vrcholné politiky jako reálnou?

16. Myslíte, že tyto skupiny mohou v parlamentních, popř. komunálních volbáchzískat potřebný počet hlasů k prosazení svých volebních programů?

17. Znáte některou z politických stran vykazující ve svém fungování prvky extremismu, popř. obsah jejich volebního programu?

18. Pokud jste na předchozí otázku odpověděl(a) ano, jakou extremistickou stranu znáte?

19. Domníváte se, že by v případě vítězství takovéto strany ve volbách, mohlo dojítk postupnému přechodu demokratického systému k totalitě?

20. Čistě teoreticky jaký druh extremismu byste upřednostňoval(a), kdyby v naší republice nastala diktatura?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jelínková, V.Extremismus jako bezpečnostní hrozba (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://extremismus-jako-hrozba.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.