Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Facebook a jiné sociální sítě - fenomén dnešní doby

Facebook a jiné sociální sítě - fenomén dnešní doby

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sabina Pavlínková
Šetření:22. 05. 2011 - 28. 05. 2011
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, dobrý den,

 

předem děkuji za vyplnění krátkého dotazníku, který se týká fenoménu dnešní doby - Facebooku, případně jiných sociálních sítí. Průzkum je zaměřen zvláště na dobu strávenou na internetu, potažmo na Facebooku, a na "imaginárnost" internetových přátel.

 

Výsledky dotazníku použiji jako podklad pro seminární práci k předmětu Pedagogická psychologie.

 

Odpovědi respondentů

1. Kolik hodin trávíte denně na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak 3 hodiny5656 %56 %  
2 - 3 hodiny2626 %26 %  
1 - 2 hodiny1414 %14 %  
nepoužívám denně internet22 %2 %  
méně než hodinu22 %2 %  

Graf

2. K jakému účelu používáte počítač s internetem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromé účely (hry, sociální sítě apod.)8383 %83 %  
studijní účely7878 %78 %  
pracovní účely4747 %47 %  

Graf

3. Máte založený účet na Facebooku (případně jiné sociální síti)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8787 %87 %  
ne1313 %13 %  

Graf

4. Kolik máte na Vašem profilu na Faceboku (případně na jiné sociální síti) přátel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101 - 2002731,03 %27 %  
více jak 2002427,59 %24 %  
51 - 1001921,84 %19 %  
do 501719,54 %17 %  

Graf

5. Kolik procent z přátel, které máte na profilu, reálně znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
76 až 100 %7383,91 %73 %  
51 až 75 %910,34 %9 %  
0 až 25 %33,45 %3 %  
26 až 50 %22,3 %2 %  

Graf

6. Kolik procent z reálně známých přátel vídáte minimálně jedenkrát měsíčně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 až 50 %3843,68 %38 %  
0 až 25 %2326,44 %23 %  
51 až 75 %2022,99 %20 %  
76 až 100 %66,9 %6 %  

Graf

7. Jak často kontroluje svůj profil na Facebooku (případně na jiné sociální síti)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně4248,28 %42 %  
prakticky pořád (jsem přihlášný/á vždy, když mám zapnutý počítač)3034,48 %30 %  
kontroluji výjimečně (jen když vím, že je tam zajímavý příspěvek, o kterém mi říkali přátelé apod.)89,2 %8 %  
týdně78,05 %7 %  

Graf

8. Zúčastňujete se na Facebooku (případně na jiné sociální síti) diskuzí, píšete statusy či komentujete fotografie a příspěvky přátel apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas4956,32 %49 %  
ano2427,59 %24 %  
ne1416,09 %14 %  

Graf

9. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 až 25 let včetně4147,13 %41 %  
více jak 26 let1618,39 %16 %  
19 až 21 let včetně1416,09 %14 %  
16 až 18 let včetně1314,94 %13 %  
do 15 let včetně33,45 %3 %  

Graf

10. Pracujete či studujete, případně co studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studuji VŠ3540,23 %35 %  
studuji a zároveň pracuji2022,99 %20 %  
pracuji1618,39 %16 %  
studuji SŠ1416,09 %14 %  
studuji ZŠ22,3 %2 %  

Graf

11. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6675,86 %66 %  
muž2124,14 %21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Pracujete či studujete, případně co studujete?

  • odpověď studuji SŠ:
    • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16 až 18 let včetně na otázku 9. Kolik Vám je let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik hodin trávíte denně na internetu?

2. K jakému účelu používáte počítač s internetem?

3. Máte založený účet na Facebooku (případně jiné sociální síti)?

4. Kolik máte na Vašem profilu na Faceboku (případně na jiné sociální síti) přátel?

5. Kolik procent z přátel, které máte na profilu, reálně znáte?

6. Kolik procent z reálně známých přátel vídáte minimálně jedenkrát měsíčně?

7. Jak často kontroluje svůj profil na Facebooku (případně na jiné sociální síti)?

8. Zúčastňujete se na Facebooku (případně na jiné sociální síti) diskuzí, píšete statusy či komentujete fotografie a příspěvky přátel apod.?

9. Kolik Vám je let?

10. Pracujete či studujete, případně co studujete?

11. Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik hodin trávíte denně na internetu?

2. K jakému účelu používáte počítač s internetem?

3. Máte založený účet na Facebooku (případně jiné sociální síti)?

4. Kolik máte na Vašem profilu na Faceboku (případně na jiné sociální síti) přátel?

5. Kolik procent z přátel, které máte na profilu, reálně znáte?

6. Kolik procent z reálně známých přátel vídáte minimálně jedenkrát měsíčně?

7. Jak často kontroluje svůj profil na Facebooku (případně na jiné sociální síti)?

8. Zúčastňujete se na Facebooku (případně na jiné sociální síti) diskuzí, píšete statusy či komentujete fotografie a příspěvky přátel apod.?

9. Kolik Vám je let?

10. Pracujete či studujete, případně co studujete?

11. Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavlínková, S.Facebook a jiné sociální sítě - fenomén dnešní doby (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://facebook-a-jine-socialni-sit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.