Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Facebook jako sociálně psychologický fenomén

Facebook jako sociálně psychologický fenomén

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Jínová
Šetření:15. 04. 2011 - 17. 04. 2011
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže při naší semestrální práci ze sociální psychologie. 

Dík Martina, Fontána a Karel :D

Odpovědi respondentů

1. Máte doma připojení na internet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano73100 %100 %  

Graf

2. Jak často navštěvujete často sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně 6183,56 %83,56 %  
nikdy56,85 %6,85 %  
1x týdně 45,48 %5,48 %  
párkrát do týdne11,37 %1,37 %  
1x měsíčně 11,37 %1,37 %  
několikrát do týdne11,37 %1,37 %  

Graf

3. využíváte FB v mobilu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5676,71 %76,71 %  
ano1723,29 %23,29 %  

Graf

4. Proč jste si založili FB?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
abych byl v kontaktu s přáteli 4257,53 %57,53 %  
jen tak, ze zvědavosti1621,92 %21,92 %  
měli ho všichni kolem mě 56,85 %6,85 %  
nic34,11 %4,11 %  
protože mi to poradil Pštros11,37 %1,37 %  
abych se spojila s přáteli z Turecka, rok 200511,37 %1,37 %  
nezalozil11,37 %1,37 %  
pořádání chlastaček11,37 %1,37 %  
nemam11,37 %1,37 %  
Lidé ze třídy se tam domlouvali na akcích 11,37 %1,37 %  
nemám a NECHCI11,37 %1,37 %  

Graf

5. Kolik hodin denně průměrně trávíte na FB?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než hodinu2534,25 %34,25 %  
1 hodinu denně2331,51 %31,51 %  
více jak 2 hodiny denně1824,66 %24,66 %  
2 hodiny denně79,59 %9,59 %  

Graf

6. Z jakého důvodu se na FB přihlašujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze zvědavosti ( co je u koho nového) 3649,32 %49,32 %  
jen když se chci s někým spojit 1419,18 %19,18 %  
z nudy 1115,07 %15,07 %  
nic22,74 %2,74 %  
jak kdy, z výše uvedených a kvůli pet society :D11,37 %1,37 %  
neprihlasuji11,37 %1,37 %  
používám místo ICQ11,37 %1,37 %  
jsem stále online, ze všech tří důvodů11,37 %1,37 %  
hraní her11,37 %1,37 %  
hry11,37 %1,37 %  
nepřipojuji11,37 %1,37 %  
kvuli skole11,37 %1,37 %  
Zda se něco změnilo11,37 %1,37 %  
nepřihlašuji11,37 %1,37 %  

Graf

7. využíváte aplikace na FB?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, žádné3953,42 %53,42 %  
jak které 3345,21 %45,21 %  
ano, většinu11,37 %1,37 %  

Graf

8. Hrajete různé hry, které nabízí FB?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, žádné5575,34 %75,34 %  
jak které1824,66 %24,66 %  

Graf

9. co byste dělali kdyby stránky FB zrušili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vadilo by mi to, ale zvykl bych si na to3547,95 %47,95 %  
nic, bylo by mi to úplně jedno 2838,36 %38,36 %  
"umřel bych" 22,74 %2,74 %  
platil bych víc za telefonní účet11,37 %1,37 %  
využívala bych víc email, skype 11,37 %1,37 %  
bolo by o jeden "požierač" voľného času menej11,37 %1,37 %  
začal bych opět používat sms11,37 %1,37 %  
jedno by mi to nebylo, ale život by šel dál11,37 %1,37 %  
nic11,37 %1,37 %  
Byla bych ráda11,37 %1,37 %  
bylo by to dobré11,37 %1,37 %  

Graf

10. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5473,97 %73,97 %  
muž1926,03 %26,03 %  

Graf

11. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 256082,19 %82,19 %  
více jak 30 56,85 %6,85 %  
15 - 18 56,85 %6,85 %  
26 - 30 34,11 %4,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte doma připojení na internet?

2. Jak často navštěvujete často sociální sítě?

3. využíváte FB v mobilu?

4. Proč jste si založili FB?

5. Kolik hodin denně průměrně trávíte na FB?

6. Z jakého důvodu se na FB přihlašujete?

7. využíváte aplikace na FB?

8. Hrajete různé hry, které nabízí FB?

9. co byste dělali kdyby stránky FB zrušili?

10. Vaše pohlaví

11. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte doma připojení na internet?

2. Jak často navštěvujete často sociální sítě?

3. využíváte FB v mobilu?

4. Proč jste si založili FB?

5. Kolik hodin denně průměrně trávíte na FB?

6. Z jakého důvodu se na FB přihlašujete?

7. využíváte aplikace na FB?

8. Hrajete různé hry, které nabízí FB?

9. co byste dělali kdyby stránky FB zrušili?

10. Vaše pohlaví

11. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jínová, L.Facebook jako sociálně psychologický fenomén (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://facebook-jako-socialne-psych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.