Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Fair Trade (Mělník)

Fair Trade (Mělník)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Sojková
Šetření:21. 01. 2012 - 01. 02. 2012
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je k mé bakalářské práci ohledně Fair Trade kávy v kavárně Želví Doupě na Mělníku.

Předem děkuji za vyplnění

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1254,55 %54,55 %  
muž1045,45 %45,45 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 25 let1568,18 %68,18 %  
26 - 35 let313,64 %13,64 %  
do 18 let29,09 %9,09 %  
36 - 45 let29,09 %9,09 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou1254,55 %54,55 %  
vysoká škola627,27 %27,27 %  
střední učiliště29,09 %9,09 %  
zatím studuju střední14,55 %4,55 %  
základní14,55 %4,55 %  

Graf

4. Vaše bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský kraj1568,18 %68,18 %  
Praha418,18 %18,18 %  
Jihočeský kraj14,55 %4,55 %  
Plzeňský kraj14,55 %4,55 %  
Zlínský kraj14,55 %4,55 %  

Graf

5. Slyšeli jste někdy o Fair Trade obchodu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1672,73 %72,73 %  
ne627,27 %27,27 %  

Graf

6. Co si představíte pod pojmem Fair Trade?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"fér" obchod mezi rozvojovými a ekonomicky silnějšími zeměmi.

Celosvětové hnutí, které pomáhá s exportem zboží z rozvojových zemí.

Dovoz výrobků ze zemí třetího světa za spravedlivé ceny, aby mohli dosáhnout vyšší ekonomické soběstačnosti.

fair obchod... Slušný,férový obchod.

Fair trade podporuje obchod s malými výrobci zejména z rozvojových zemí tím, že jim dává lepší obchodní podmínky např.

férový obchod

férový obchod

Férový obchod, který napomáhá tomu aby nepracovali malé děti ve velkovýrobách a napomáhá rozvoji malých rolníků v zemi (rozvojové)

férový, spravedlivý obchod, zaplacení spravedlivé mzdy zemědělcům

Myslím, že je to prodej výrobků ze zemí třetího světa.

nějaký internetový obchod

Nějaký spravedlivý obchod či co :)

nic

obchod s módou, cafebar, restauraci? opravdu netušim

Ochrana zboží výrobců. Stejné ceny zboží pokud možno ve všech zemích.

Podporu drobných producentů

pomoc zemím ,,třetího světa", podpora prodeje výrobků těchto zemí za odpovídající ceny

Prodej vyrobku vyrabenych v nevyspelych zemich.

různé druhy obchodování

slyšela ale teď si nějak nic nevybavuji:-)

snahu o omezování svobody obchodovat s kým chci

to právě vůbec nevím

7. Od koho jste se o Fair Trade obchodu dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
média836,36 %36,36 %  
škola627,27 %27,27 %  
přátelé522,73 %22,73 %  
neznám tento způsob obchodu313,64 %13,64 %  
jiný zdroj29,09 %9,09 %  

Graf

8. Myslíte si, že Fair Trade je výhodný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1150 %50 %  
ano1045,45 %45,45 %  
ne14,55 %4,55 %  

Graf

9. Víte, kde se dají Fair Trade výrobky koupit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1045,45 %45,45 %  
ano940,91 %40,91 %  
ne313,64 %13,64 %  

Graf

10. S jakou formou prodeje Fair Trade zboží jste se již setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesetkal/a1045,45 %45,45 %  
E-shop627,27 %27,27 %  
Výstavy, promo akce522,73 %22,73 %  
Specializované kamenné obchody418,18 %18,18 %  
Obchodní řetězce418,18 %18,18 %  
jiné14,55 %4,55 %  

Graf

11. Víte, že se v kavárně Želví doupě prodává Fair Trade káva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1463,64 %63,64 %  
ne627,27 %27,27 %  
ano29,09 %9,09 %  

Graf

12. Kupujete si i jiné výrobky Fair Trade, kromě kávy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1463,64 %63,64 %  
ano522,73 %22,73 %  
nevím313,64 %13,64 %  

Graf

13. Chutná Vám FT káva více, než ostatní kávy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1568,18 %68,18 %  
ne627,27 %27,27 %  
ano14,55 %4,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sojková, K.Fair Trade (Mělník) (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://fair-trade-melnik.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.