Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Fair Trade v ČR a v zahraničí

Fair Trade v ČR a v zahraničí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Čurdová
Šetření:15. 11. 2014 - 28. 11. 2014
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku z mé diplomové práce Fair Trade v ČR a v zahraničí. Výsledky budou použity k vyhodnocení povědomí obyvatel ČR o Fair Trade obchodování. 

 

Děkuji za ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5165,38 %65,38 %  
muž2734,62 %34,62 %  

Graf

2. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 25 let3848,72 %48,72 %  
26 – 40 let2633,33 %33,33 %  
41 – 60 let911,54 %11,54 %  
do 18 let56,41 %6,41 %  

Graf

3. Vaše vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola – bakalářský stupeň2937,18 %37,18 %  
střední škola s maturitou2430,77 %30,77 %  
vysoká škola – magisterský stupeň1620,51 %20,51 %  
základní škola67,69 %7,69 %  
vyučen/a33,85 %3,85 %  

Graf

4. Slyšeli jste někdy o ochranné známce Fair trade? (pokud odpovíte negativně, dále již nevyplňujte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6785,9 %85,9 %  
ne1114,1 %14,1 %  

Graf

5. Když se řekne Fair trade, představím si (možno více odpovědí):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
principy Fair trade obchodování5276,47 %66,67 %  
kávu, kakao či banány4363,24 %55,13 %  
zboží z rozvojových zemí4363,24 %55,13 %  
logo2029,41 %25,64 %  
zboží v maloobchodním řetězci45,88 %5,13 %  
výrobky s vysokou úrovní technologie34,41 %3,85 %  

Graf

6. Mezi principy Fair trade obchodování patří (možno více odpovědí):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spravedlivá cena5277,61 %66,67 %  
důstojné pracovní podmínky5176,12 %65,38 %  
zákaz dětské práce4668,66 %58,97 %  
rozvoj komunit3247,76 %41,03 %  
ochrana přírody2943,28 %37,18 %  
rovnoprávnost2841,79 %35,9 %  
dlouhodobé obchodní vztahy1928,36 %24,36 %  
co nejnižší výkupní ceny produktů57,46 %6,41 %  
podpora autoritářství ve skupině34,48 %3,85 %  

Graf

7. Je pro Vás značka Fair trade důvěryhodná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4058,82 %51,28 %  
určitě ano1927,94 %24,36 %  
spíše ne57,35 %6,41 %  
vůbec ne45,88 %5,13 %  

Graf

8. Jak jste se o Fair trade produktech dozvěděli?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu3859,38 %48,72 %  
ve škole1828,13 %23,08 %  
z časopisů, novin1726,56 %21,79 %  
v obchodě1726,56 %21,79 %  
od známých, přátel1523,44 %19,23 %  
v televizi69,38 %7,69 %  
v práci46,25 %5,13 %  

Graf

9. Setkali jste se osobně s produkty Fair trade?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5173,91 %65,38 %  
ne1826,09 %23,08 %  

Graf

10. Kde jste se s Fair trade produkty setkali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v maloobchodních prodejnách3566,04 %44,87 %  
v kavárnách2649,06 %33,33 %  
v internetových obchodech1935,85 %24,36 %  
na farmářských trzích1324,53 %16,67 %  
teleshopping11,89 %1,28 %  

Graf

11. S jakými výrobky Fair trade jste se setkali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kakao, káva5191,07 %65,38 %  
ovoce1628,57 %20,51 %  
oblečení1323,21 %16,67 %  
kosmetika1017,86 %12,82 %  
hračky712,5 %8,97 %  
šperky z drahých kovů11,79 %1,28 %  
uzeniny, maso11,79 %1,28 %  

Graf

12. S jakými zeměmi si spojujete původ produktů s ochrannou známkou Fair trade?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
východní a západní Afrika5989,39 %75,64 %  
Jižní Amerika3756,06 %47,44 %  
Střední Amerika1218,18 %15,38 %  
Arabské země69,09 %7,69 %  
Západní Evropa23,03 %2,56 %  
Severní Amerika23,03 %2,56 %  
Austrálie11,52 %1,28 %  
Skandinávie11,52 %1,28 %  

Graf

13. Zakoupili jste si už někdy výrobky Fair trade?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zakupuji je občas3550,72 %44,87 %  
ne2840,58 %35,9 %  
ano, zakupuji je často a cíleně68,7 %7,69 %  

Graf

14. Co Vás motivovalo k zakoupení výrobku s touto ochrannou známkou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
motiv pomoci producentům z chudých zemí3073,17 %38,46 %  
kvalita produktu2151,22 %26,92 %  
součást moderního životního stylu614,63 %7,69 %  

Graf

15. Vadí Vám vyšší cena Fair trade produktů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně mi vadí, tyto produkty zakupuji jen občas3657,14 %46,15 %  
nevadí1726,98 %21,79 %  
vadí, proto tyto produkty nezakupuji1015,87 %12,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Když se řekne Fair trade, představím si (možno více odpovědí):

 • odpověď kávu, kakao či banány:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobé obchodní vztahy na otázku 6. Mezi principy Fair trade obchodování patří (možno více odpovědí):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi logo na otázku 5. Když se řekne Fair trade, představím si (možno více odpovědí):

9. Setkali jste se osobně s produkty Fair trade?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi od známých, přátel na otázku 8. Jak jste se o Fair trade produktech dozvěděli?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na farmářských trzích na otázku 10. Kde jste se s Fair trade produkty setkali?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kosmetika na otázku 11. S jakými výrobky Fair trade jste se setkali?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, zakupuji je občas na otázku 13. Zakoupili jste si už někdy výrobky Fair trade?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvalita produktu na otázku 14. Co Vás motivovalo k zakoupení výrobku s touto ochrannou známkou?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi motiv pomoci producentům z chudých zemí na otázku 14. Co Vás motivovalo k zakoupení výrobku s touto ochrannou známkou?

11. S jakými výrobky Fair trade jste se setkali?

 • odpověď kakao, káva:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na farmářských trzích na otázku 10. Kde jste se s Fair trade produkty setkali?

13. Zakoupili jste si už někdy výrobky Fair trade?

 • odpověď ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Setkali jste se osobně s produkty Fair trade?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Váš věk je:

3. Vaše vzdělání je:

4. Slyšeli jste někdy o ochranné známce Fair trade? (pokud odpovíte negativně, dále již nevyplňujte)

5. Když se řekne Fair trade, představím si (možno více odpovědí):

6. Mezi principy Fair trade obchodování patří (možno více odpovědí):

7. Je pro Vás značka Fair trade důvěryhodná?

8. Jak jste se o Fair trade produktech dozvěděli?

9. Setkali jste se osobně s produkty Fair trade?

10. Kde jste se s Fair trade produkty setkali?

11. S jakými výrobky Fair trade jste se setkali?

12. S jakými zeměmi si spojujete původ produktů s ochrannou známkou Fair trade?

13. Zakoupili jste si už někdy výrobky Fair trade?

14. Co Vás motivovalo k zakoupení výrobku s touto ochrannou známkou?

15. Vadí Vám vyšší cena Fair trade produktů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Váš věk je:

3. Vaše vzdělání je:

4. Slyšeli jste někdy o ochranné známce Fair trade? (pokud odpovíte negativně, dále již nevyplňujte)

5. Když se řekne Fair trade, představím si (možno více odpovědí):

6. Mezi principy Fair trade obchodování patří (možno více odpovědí):

7. Je pro Vás značka Fair trade důvěryhodná?

8. Jak jste se o Fair trade produktech dozvěděli?

9. Setkali jste se osobně s produkty Fair trade?

10. Kde jste se s Fair trade produkty setkali?

11. S jakými výrobky Fair trade jste se setkali?

12. S jakými zeměmi si spojujete původ produktů s ochrannou známkou Fair trade?

13. Zakoupili jste si už někdy výrobky Fair trade?

14. Co Vás motivovalo k zakoupení výrobku s touto ochrannou známkou?

15. Vadí Vám vyšší cena Fair trade produktů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čurdová, Z.Fair Trade v ČR a v zahraničí (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://fair-trade-v-cr-a-v-zahranic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.