Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Fake news a povědomí o nich

Fake news a povědomí o nich

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Šmilauer
Šetření:04. 05. 2020 - 10. 05. 2020
Počet respondentů:191
Počet otázek (max/průměr):14 / 14.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:70,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku k diplomové práci fake news a povědomí o nich mezi lidmi ve věku 13-26 let. Je kratší než většina diplomkových dotazníků - jedná se 18 nenáročných otázek (+4 demografické), tematicky sdružených. Výzkumu se může zúčastnit každý mezi 13-26 lety. Výsledkem práce bude komplexní analýza o gramotnosti mladé populace ohledně fenoménu fake news a odolnosti vůči nim. Finální práce bude k dispozici v oficiálním archivu diplomových prací theses.cz

Odpovědi respondentů

1. 1/10 Přesně rozumím termínu "fake news".

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím13570,31 %70,68 %  
spíše souhlasím5327,6 %27,75 %  
nevím21,04 %1,05 %  
nesouhlasím10,52 %0,52 %  
spíše nesouhlasím10,52 %0,52 %  

Graf

2. 2/10 Ať ji znám či neznám, myslím si, že existuje univerzální definice "fake news"

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7740,1 %40,31 %  
souhlasím6131,77 %31,94 %  
spíše nesouhlasím3216,67 %16,75 %  
nevím157,81 %7,85 %  
nesouhlasím73,65 %3,66 %  

Graf

3. 3/10 "Fake news" se začaly objevoval až v posledních několika letech

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím9650 %50,26 %  
spíše nesouhlasím6533,85 %34,03 %  
spíše souhlasím136,77 %6,81 %  
souhlasím94,69 %4,71 %  
nevím94,69 %4,71 %  

Graf

4. 4/10 Označte na škále: 1 - souhlasím 2 - spíše souhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše nesouhlasím 5 – nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Rusko investuje značné prostředky do toho, aby vykreslilo svoji zemi v pozitivním světle1.7710.864
Existují dezinformační weby ruského původu, které se snaží ovlivnit názory a znalosti faktů občanů České republiky1.991.323
Rusku záleží na politickém dění v České republice2.4431.372

Graf

5. 5/10 Označte na škále: 1 - souhlasím 2 - spíše souhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše nesouhlasím 5 – nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
USA investují značné prostředky do toho, aby vykreslily svojí zemi v pozitivním světle2.1150.956
Existují dezinformační weby amerického původu, které se snaží ovlivnit názory a znalosti faktů občanů České republiky2.9061.252
USA záleží na politickém dění v České republice3.3391.245

Graf

6. 6/10 Označte na škále: 1 - souhlasím 2 - spíše souhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše nesouhlasím 5 – nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Čína investuje značné prostředky do toho, aby vykreslilo svoji zemi v pozitivním světle1.5050.74
Existují dezinformační weby čínského původu, které se snaží ovlivnit názory a znalosti faktů občanů České republiky2.4641.301
Číně záleží na politickém dění v České republice2.6511.571

Graf

7. 7/10 Označte na škále: 1 - souhlasím 2 - spíše souhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše nesouhlasím 5 – nesouhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Umím rozpoznat záměrnou dezinformaci2.0990.641
Ověřuji si důležitá fakta (ze zpravodajství)1.760.943
Umím rozlišit důvěryhodný a nedůvěryhodný zdroj1.7240.554

Graf

8. 8/10 Domnívám se, že mám dostatečné znalosti o fenoménu fake news.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím10353,65 %53,93 %  
souhlasím5327,6 %27,75 %  
nevím2110,94 %10,99 %  
spíše nesouhlasím147,29 %7,33 %  
nesouhlasím10,52 %0,52 %  

Graf

9. 9/10 Uvítal bych přednášku nebo školení na téma fake news.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5729,69 %29,84 %  
spíše souhlasím5126,56 %26,7 %  
nevím3116,15 %16,23 %  
spíše nesouhlasím3015,63 %15,71 %  
nesouhlasím2311,98 %12,04 %  

Graf

10. 10/10 Domnívám se, že mí vrstevníci jsou dostatečně vzděláni v oblasti fake news.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím6433,33 %33,51 %  
spíše souhlasím5428,13 %28,27 %  
nevím4925,52 %25,65 %  
nesouhlasím178,85 %8,9 %  
souhlasím84,17 %4,19 %  

Graf

11. Nyní ještě 4 demografické otázky na závěr. Jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14072,92 %73,3 %  
Muž5227,08 %27,23 %  

Graf

12. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
212513,02 %13,09 %  
202010,42 %10,47 %  
25199,9 %9,95 %  
22189,38 %9,42 %  
26178,85 %8,9 %  
24157,81 %7,85 %  
23147,29 %7,33 %  
3194,69 %4,71 %  
2973,65 %3,66 %  
3052,6 %2,62 %  
ostatní odpovědi 28
35
18
33
39
27
38
42
34
19
00
17
50
43
48
36
13
51
14
54
-1
40
45
32
4322,4 %22,51 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.06
Minimum:19
Maximum:39
Variační rozpětí:20
Rozptyl:21.12
Směrodatná odchylka:4.6
Medián:24
Modus:21

Graf

13. V současné době jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student VŠ11358,85 %59,16 %  
pracující6433,33 %33,51 %  
nezaměstnaný94,69 %4,71 %  
student/ka střední školy/učiliště63,13 %3,14 %  

Graf

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou9549,48 %49,74 %  
vysokoškolské/postgraduální8845,83 %46,07 %  
střední bez maturity52,6 %2,62 %  
základní42,08 %2,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. 5/10 Označte na škále: 1 - souhlasím 2 - spíše souhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše nesouhlasím 5 – nesouhlasím

 • odpověď USA záleží na politickém dění v České republice=5:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rusku záleží na politickém dění v České republice=5 na otázku 4. 4/10 Označte na škále: 1 - souhlasím 2 - spíše souhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše nesouhlasím 5 – nesouhlasím

7. 7/10 Označte na škále: 1 - souhlasím 2 - spíše souhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše nesouhlasím 5 – nesouhlasím

 • odpověď Ověřuji si důležitá fakta (ze zpravodajství)=1:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umím rozpoznat záměrnou dezinformaci=1 na otázku 7. 7/10 Označte na škále: 1 - souhlasím 2 - spíše souhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše nesouhlasím 5 – nesouhlasím
 • odpověď Umím rozlišit důvěryhodný a nedůvěryhodný zdroj=1:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umím rozpoznat záměrnou dezinformaci=1 na otázku 7. 7/10 Označte na škále: 1 - souhlasím 2 - spíše souhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše nesouhlasím 5 – nesouhlasím

13. V současné době jste:

 • odpověď student VŠ:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 8. 8/10 Domnívám se, že mám dostatečné znalosti o fenoménu fake news.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 21 - 23 > na otázku 12. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1/10 Přesně rozumím termínu "fake news".

2. 2/10 Ať ji znám či neznám, myslím si, že existuje univerzální definice "fake news"

3. 3/10 "Fake news" se začaly objevoval až v posledních několika letech

4. 4/10 Označte na škále: 1 - souhlasím 2 - spíše souhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše nesouhlasím 5 – nesouhlasím

5. 5/10 Označte na škále: 1 - souhlasím 2 - spíše souhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše nesouhlasím 5 – nesouhlasím

6. 6/10 Označte na škále: 1 - souhlasím 2 - spíše souhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše nesouhlasím 5 – nesouhlasím

7. 7/10 Označte na škále: 1 - souhlasím 2 - spíše souhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše nesouhlasím 5 – nesouhlasím

8. 8/10 Domnívám se, že mám dostatečné znalosti o fenoménu fake news.

9. 9/10 Uvítal bych přednášku nebo školení na téma fake news.

10. 10/10 Domnívám se, že mí vrstevníci jsou dostatečně vzděláni v oblasti fake news.

11. Nyní ještě 4 demografické otázky na závěr. Jste

12. Kolik je Vám let?

13. V současné době jste:

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1/10 Přesně rozumím termínu "fake news".

2. 2/10 Ať ji znám či neznám, myslím si, že existuje univerzální definice "fake news"

3. 3/10 "Fake news" se začaly objevoval až v posledních několika letech

4. 4/10 Označte na škále: 1 - souhlasím 2 - spíše souhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše nesouhlasím 5 – nesouhlasím

5. 5/10 Označte na škále: 1 - souhlasím 2 - spíše souhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše nesouhlasím 5 – nesouhlasím

6. 6/10 Označte na škále: 1 - souhlasím 2 - spíše souhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše nesouhlasím 5 – nesouhlasím

7. 7/10 Označte na škále: 1 - souhlasím 2 - spíše souhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše nesouhlasím 5 – nesouhlasím

8. 8/10 Domnívám se, že mám dostatečné znalosti o fenoménu fake news.

9. 9/10 Uvítal bych přednášku nebo školení na téma fake news.

10. 10/10 Domnívám se, že mí vrstevníci jsou dostatečně vzděláni v oblasti fake news.

11. Nyní ještě 4 demografické otázky na závěr. Jste

12. Kolik je Vám let?

13. V současné době jste:

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šmilauer, M.Fake news a povědomí o nich (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://fake-news-a-povedomi-o-nich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.