Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Faktory ovlivňující politickou orientaci

Faktory ovlivňující politickou orientaci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Pokorný
Šetření:15. 04. 2011 - 25. 04. 2011
Počet respondentů:199
Počet otázek (max/průměr):28 / 24.94
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník byl sestaven za účelem získání dat pro bakalářskou práci. Celý název práce je " Analýza faktorů ovlivňujících mladé občany ČR ve volbách do Poslanecké sněmovny parlamentu." Obsahem dotazníku jsou tedy otázky týkající se psychologických, socioekonomických a politických determinanantů voličova chování. Tento průzkum je zaměřen pouze na mladé občany ČR ve věku 18-28 let, proto žádám ty, kteří tato kritéria nesplňují, aby jej nevyplňovali. Dotazník se skládá z 28 otázek a jeho vyplnění zabere okolo pěti minut. Výsledky dotazníku mohou být použity pro veřejné účely, ale dotazník je samozřejmě anonymní. 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dotazník je tvořen především uzavřenými otázkami, tudíž by neměl být problém s jeho vyplňováním. Některé otázky obsahují doplňující vysvětlující informace.    

Odpovědi respondentů

1. Jste občanem České republiky ve věku 18-28 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19195,98 %95,98 %  
Ne84,02 %4,02 %  

Graf

2. Účastnil/a jste se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17089,01 %85,43 %  
Ne2110,99 %10,55 %  

Graf

3. Jakou stranu jste zvolila v těchto volbách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TOP 097644,71 %38,19 %  
ODS3621,18 %18,09 %  
Jinou3118,24 %15,58 %  
VV (Věci veřejné)137,65 %6,53 %  
ČSSD105,88 %5,03 %  
KSČM42,35 %2,01 %  

Graf

4. Jakou stranu byste volila, pokud byste se bývala voleb účastnila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jinou733,33 %3,52 %  
TOP 09733,33 %3,52 %  
ODS314,29 %1,51 %  
ČSSD29,52 %1,01 %  
KSČM14,76 %0,5 %  
VV (Věci veřejné)14,76 %0,5 %  

Graf

5. Jaké je vaše politická orientace? (0-extrémní levice; 10-extrémní pravice)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
75629,32 %28,14 %  
83216,75 %16,08 %  
53116,23 %15,58 %  
62312,04 %11,56 %  
9168,38 %8,04 %  
4126,28 %6,03 %  
3105,24 %5,03 %  
252,62 %2,51 %  
1052,62 %2,51 %  
110,52 %0,5 %  

Graf

6. S jakou politickou stranou se dlouhodobě nejvíce identifikujete? (která je vám dlouhodobě nejbližší)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádná z uvedených6131,94 %30,65 %  
TOP 095428,27 %27,14 %  
ODS5227,23 %26,13 %  
ČSSD157,85 %7,54 %  
KSČM63,14 %3,02 %  
VV (Věci veřejné)31,57 %1,51 %  

Graf

7. Jaká je politická orientace vašich rodičů?(uveďte oba rodiče, pokud má každý z nich jinou politickou orientaci, zadejte možnost jiná)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Oba levicová orientaceotázka č. 9, Oba středo-levicová orientaceotázka č. 9, Oba středo-pravicová orientaceotázka č. 9, Oba pravicová orientaceotázka č. 9, Jináotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oba středo-pravicová orientace 7639,79 %38,19 %  
Oba pravicová orientace5327,75 %26,63 %  
Oba středo-levicová orientace2915,18 %14,57 %  
Jiná2010,47 %10,05 %  
Oba levicová orientace136,81 %6,53 %  

Graf

8. Uveďte politickou orientaci obou rodičů podle klasifikace z předchozí otázky (neuvádějte který z rodičů, napište pouze 2 orientace, příklad: 1. levicová, 2. středo-pravicová; Pokud žijete pouze s jendim rodičem, napište orientaci jen jednoho rodiče).

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1. levicová 2. středo-pravicová

1. levicová

1. levicová

1. Levicova 2. Pravicova

1. levicová 2.pravicová

1. Levicová, 2. Středo-pravicová

1. levicová, 2. středo-pravicová

1. levicová; 2.pravicov8

1. leviová 2. pravicová

1. není vyznavačem žádné politické strany

1. střed 2. střed

1. středo-levicová 2. pravicová

1. středo-levicová orientace 2. středo-pravicová orientace

1. středo-pravicová, 2. levicová

1.středo-levicová, 2.středo-pravicová

nevim

středo-levicová, pravicová

středo-pravicová

středo-pravicová, pravicová

žádná

9. Jaký vliv na vás měla politická orientace rodičů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010, popř. obecný vliv pokud jste se voleb neúčastnil/a? (1- žádný vliv, 10- velmi silný vliv)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16534,03 %32,66 %  
72211,52 %11,06 %  
22010,47 %10,05 %  
52010,47 %10,05 %  
3168,38 %8,04 %  
6157,85 %7,54 %  
4136,81 %6,53 %  
894,71 %4,52 %  
973,66 %3,52 %  
1042,09 %2,01 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.64
Minimum:1
Maximum:9
Variační rozpětí:8
Rozptyl:6.1
Směrodatná odchylka:2.47
Medián:3
Modus:1

Graf

10. Jaký vliv na vás mají politické události a veřejné vystupování politiků v médiích při rozhodování ve volbách? (1- žádný vliv, 10 - velmi silný vliv)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
84020,94 %20,1 %  
73317,28 %16,58 %  
102312,04 %11,56 %  
42010,47 %10,05 %  
9189,42 %9,05 %  
6168,38 %8,04 %  
5157,85 %7,54 %  
3136,81 %6,53 %  
184,19 %4,02 %  
252,62 %2,51 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.65
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:4.54
Směrodatná odchylka:2.13
Medián:7
Modus:8

Graf

11. Jaký vliv na vás měly kampaně jednotlivých politických stran ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 2010? (pokud jste se voleb neúčastnili, uveďte, jaký na vás mají politické kampaně vliv při volbě politické strany)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13819,9 %19,1 %  
43015,71 %15,08 %  
52814,66 %14,07 %  
22513,09 %12,56 %  
32412,57 %12,06 %  
6168,38 %8,04 %  
7126,28 %6,03 %  
884,19 %4,02 %  
963,14 %3,02 %  
1042,09 %2,01 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.84
Minimum:1
Maximum:9
Variační rozpětí:8
Rozptyl:4.26
Směrodatná odchylka:2.07
Medián:4
Modus:1

Graf

12. Myslíte si, že každý člen společnosti by měl mít stejné příležitosti a s každým by mělo být nakládáno stejným způsobem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7639,79 %38,19 %  
souhlasím6835,6 %34,17 %  
spíše nesouhlasím2814,66 %14,07 %  
nesouhlasím126,28 %6,03 %  
nevím73,66 %3,52 %  

Graf

13. Měli by podle vás mít všichni občané ČR stejné/vyrovnané finanční příjmy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím10052,36 %50,25 %  
spíše nesouhlasím6232,46 %31,16 %  
spíše souhlasím136,81 %6,53 %  
nevím115,76 %5,53 %  
souhlasím52,62 %2,51 %  

Graf

14. Jste otevřený/á novým věcem a rád/a v životě děláte mnoho různých věcí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9549,74 %47,74 %  
spíše souhlasím7740,31 %38,69 %  
nevím126,28 %6,03 %  
spíše nesouhlasím63,14 %3,02 %  
nesouhlasím10,52 %0,5 %  

Graf

15. Dodržujete rád/a tradiční hodnoty? (jste konzervativní)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7036,65 %35,18 %  
spíše nesouhlasím6131,94 %30,65 %  
nevím2312,04 %11,56 %  
souhlasím199,95 %9,55 %  
nesouhlasím189,42 %9,05 %  

Graf

16. Myslíte si, že by lidé měli dodržovat veřejně platná pravidla?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím10957,07 %54,77 %  
spíše souhlasím7137,17 %35,68 %  
nevím63,14 %3,02 %  
nesouhlasím31,57 %1,51 %  
spíše nesouhlasím21,05 %1,01 %  

Graf

17. Je pro vás důležité žít v bezpečném prostředí, ve kterém by vám vláda zajišťovala bezpečí proti vnějším i vnitřním hrozbám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím11459,69 %57,29 %  
spíše souhlasím5830,37 %29,15 %  
nevím84,19 %4,02 %  
spíše nesouhlasím63,14 %3,02 %  
nesouhlasím52,62 %2,51 %  

Graf

18. V jakém bydlíte kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha7438,74 %37,19 %  
Středočeský4020,94 %20,1 %  
Pardubický126,28 %6,03 %  
Zlínský115,76 %5,53 %  
Ústecký 105,24 %5,03 %  
Plzeňský84,19 %4,02 %  
Liberecký84,19 %4,02 %  
Moravskoslezský73,66 %3,52 %  
Jihočeský63,14 %3,02 %  
Královehradecký63,14 %3,02 %  
Olomoucký31,57 %1,51 %  
Vysočina31,57 %1,51 %  
Jihomoravský21,05 %1,01 %  
Karlovarský10,52 %0,5 %  

Graf

19. Jaký je počet obyvatel města/obce kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 100 0008041,88 %40,2 %  
méně než 50005428,27 %27,14 %  
5000-30 0003618,85 %18,09 %  
30 000-100 0002010,47 %10,05 %  
5000-30 000              5000-30 000      end_of_the_skype_highlighting10,52 %0,5 %  

Graf

20. Jaké je vaše náboženské vyznání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez vyznání16184,29 %80,9 %  
Církev římskokatolická147,33 %7,04 %  
Jiné147,33 %7,04 %  
Českobratrská církev evangelická21,05 %1,01 %  

Graf

21. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou13269,11 %66,33 %  
Vysokoškolské3317,28 %16,58 %  
Základní136,81 %6,53 %  
Vyšší odborné105,24 %5,03 %  
Středoškolské bez maturity31,57 %1,51 %  

Graf

22. V současné době jste zaměstnaná/ý nebo studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pouze studujiotázka č. 23, Jsem zaměstnaná/ý, ale nestudujiotázka č. 24, Studuji a zároveň jsem zaměstnaná/ýotázka č. 23, Nestuduji, ani nejsem zaměstaná/ýotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze studuji9348,69 %46,73 %  
Studuji a zároveň jsem zaměstnaná/ý7438,74 %37,19 %  
Jsem zaměstnaná/ý, ale nestuduji189,42 %9,05 %  
Nestuduji, ani nejsem zaměstaná/ý63,14 %3,02 %  

Graf

23. Jakou školu studujete v současné době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokou školu14586,83 %72,86 %  
Gymnázium127,19 %6,03 %  
Vyšší odbornou školu84,79 %4,02 %  
Střední odbornou školu s maturitou21,2 %1,01 %  

Graf

24. Jaké je vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dohoda o provedení práce, částečný uvázek, brigáda8244,32 %41,21 %  
Žádné6635,68 %33,17 %  
Odborník, osoba samostatně výdělečná činná, řídící nebo kontrolní pracovní pozice, nebo úřední pracovník 3016,22 %15,08 %  
Kvalifikovaný/nekvalifikovaný manuální pracovník nebo provozní pracovník ve službách73,78 %3,52 %  

Graf

25. Jaký je váš osobní čistý měsíční finanční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-10 00014978,01 %74,87 %  
10 000-24 0002814,66 %14,07 %  
24 000-40 000105,24 %5,03 %  
více než 60 00031,57 %1,51 %  
40 000-60 00010,52 %0,5 %  

Graf

26. Jaký je čistý měsíční příjem celé domácnosti, ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24000-400007941,36 %39,7 %  
více než 600003719,37 %18,59 %  
40000-600003417,8 %17,09 %  
10000-240002613,61 %13,07 %  
0-10000136,81 %6,53 %  
10000-24000              10000-24000      end_of_the_skype_highlighting10,52 %0,5 %  
40000-60000              40000-60000      end_of_the_skype_highlighting10,52 %0,5 %  

Graf

27. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10957,07 %54,77 %  
Muž8242,93 %41,21 %  

Graf

28. Jaký je váš přesný věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
234523,56 %22,61 %  
202915,18 %14,57 %  
222613,61 %13,07 %  
212312,04 %11,56 %  
24126,28 %6,03 %  
19105,24 %5,03 %  
1894,71 %4,52 %  
2563,14 %3,02 %  
2742,09 %2,01 %  
devatenáct42,09 %2,01 %  
ostatní odpovědi dvacet
osmnáct
dvacet jedna
28
26
17
60
dvacet dva
dvacet let
21 let
34
22 let 3 měsíce 15 dní
dvacet tři
dvacet tři let
25 let
36
dvacet 20
2312,04 %11,56 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. S jakou politickou stranou se dlouhodobě nejvíce identifikujete? (která je vám dlouhodobě nejbližší)

 • odpověď ČSSD:
  • 13.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČSSD na otázku 3. Jakou stranu jste zvolila v těchto volbách?

16. Myslíte si, že by lidé měli dodržovat veřejně platná pravidla?

 • odpověď souhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Církev římskokatolická na otázku 20. Jaké je vaše náboženské vyznání?

18. V jakém bydlíte kraji?

 • odpověď Praha:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 100 000 na otázku 19. Jaký je počet obyvatel města/obce kde žijete?

19. Jaký je počet obyvatel města/obce kde žijete?

 • odpověď více než 100 000:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 18. V jakém bydlíte kraji?

21. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

 • odpověď Středoškolské s maturitou:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 na otázku 28. Jaký je váš přesný věk?
 • odpověď Základní:
  • 14x vetší pravděpodobnost při odpovědi Gymnázium na otázku 23. Jakou školu studujete v současné době?

22. V současné době jste zaměstnaná/ý nebo studujete?

 • odpověď Pouze studuji:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné na otázku 24. Jaké je vaše zaměstnání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 21. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Gymnázium na otázku 23. Jakou školu studujete v současné době?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste občanem České republiky ve věku 18-28 let?

2. Účastnil/a jste se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010?

3. Jakou stranu jste zvolila v těchto volbách?

5. Jaké je vaše politická orientace? (0-extrémní levice; 10-extrémní pravice)

6. S jakou politickou stranou se dlouhodobě nejvíce identifikujete? (která je vám dlouhodobě nejbližší)

7. Jaká je politická orientace vašich rodičů?(uveďte oba rodiče, pokud má každý z nich jinou politickou orientaci, zadejte možnost jiná)

9. Jaký vliv na vás měla politická orientace rodičů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010, popř. obecný vliv pokud jste se voleb neúčastnil/a? (1- žádný vliv, 10- velmi silný vliv)

10. Jaký vliv na vás mají politické události a veřejné vystupování politiků v médiích při rozhodování ve volbách? (1- žádný vliv, 10 - velmi silný vliv)

11. Jaký vliv na vás měly kampaně jednotlivých politických stran ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 2010? (pokud jste se voleb neúčastnili, uveďte, jaký na vás mají politické kampaně vliv při volbě politické strany)

12. Myslíte si, že každý člen společnosti by měl mít stejné příležitosti a s každým by mělo být nakládáno stejným způsobem?

13. Měli by podle vás mít všichni občané ČR stejné/vyrovnané finanční příjmy?

14. Jste otevřený/á novým věcem a rád/a v životě děláte mnoho různých věcí?

15. Dodržujete rád/a tradiční hodnoty? (jste konzervativní)

16. Myslíte si, že by lidé měli dodržovat veřejně platná pravidla?

17. Je pro vás důležité žít v bezpečném prostředí, ve kterém by vám vláda zajišťovala bezpečí proti vnějším i vnitřním hrozbám?

18. V jakém bydlíte kraji?

19. Jaký je počet obyvatel města/obce kde žijete?

20. Jaké je vaše náboženské vyznání?

21. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

22. V současné době jste zaměstnaná/ý nebo studujete?

23. Jakou školu studujete v současné době?

24. Jaké je vaše zaměstnání?

25. Jaký je váš osobní čistý měsíční finanční příjem?

26. Jaký je čistý měsíční příjem celé domácnosti, ve které žijete?

27. Jaké je vaše pohlaví?

28. Jaký je váš přesný věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste občanem České republiky ve věku 18-28 let?

2. Účastnil/a jste se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010?

3. Jakou stranu jste zvolila v těchto volbách?

5. Jaké je vaše politická orientace? (0-extrémní levice; 10-extrémní pravice)

6. S jakou politickou stranou se dlouhodobě nejvíce identifikujete? (která je vám dlouhodobě nejbližší)

7. Jaká je politická orientace vašich rodičů?(uveďte oba rodiče, pokud má každý z nich jinou politickou orientaci, zadejte možnost jiná)

9. Jaký vliv na vás měla politická orientace rodičů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010, popř. obecný vliv pokud jste se voleb neúčastnil/a? (1- žádný vliv, 10- velmi silný vliv)

10. Jaký vliv na vás mají politické události a veřejné vystupování politiků v médiích při rozhodování ve volbách? (1- žádný vliv, 10 - velmi silný vliv)

11. Jaký vliv na vás měly kampaně jednotlivých politických stran ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 2010? (pokud jste se voleb neúčastnili, uveďte, jaký na vás mají politické kampaně vliv při volbě politické strany)

12. Myslíte si, že každý člen společnosti by měl mít stejné příležitosti a s každým by mělo být nakládáno stejným způsobem?

13. Měli by podle vás mít všichni občané ČR stejné/vyrovnané finanční příjmy?

14. Jste otevřený/á novým věcem a rád/a v životě děláte mnoho různých věcí?

15. Dodržujete rád/a tradiční hodnoty? (jste konzervativní)

16. Myslíte si, že by lidé měli dodržovat veřejně platná pravidla?

17. Je pro vás důležité žít v bezpečném prostředí, ve kterém by vám vláda zajišťovala bezpečí proti vnějším i vnitřním hrozbám?

18. V jakém bydlíte kraji?

19. Jaký je počet obyvatel města/obce kde žijete?

20. Jaké je vaše náboženské vyznání?

21. Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

22. V současné době jste zaměstnaná/ý nebo studujete?

23. Jakou školu studujete v současné době?

24. Jaké je vaše zaměstnání?

25. Jaký je váš osobní čistý měsíční finanční příjem?

26. Jaký je čistý měsíční příjem celé domácnosti, ve které žijete?

27. Jaké je vaše pohlaví?

28. Jaký je váš přesný věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pokorný, T.Faktory ovlivňující politickou orientaci (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://faktory-ovlinujici-politicko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.