Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Faktory ovlivňující cestování vlakem do školy

Faktory ovlivňující cestování vlakem do školy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radim Metelka
Šetření:19. 01. 2015 - 22. 01. 2015
Počet respondentů:156
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 chtěl bych Vás poprosit o chvíli Vašeho času k vyplnění tohoto dotazníku, jehož výsledky budou zpracovány v rámci projektu do předměu Základy ekonometrie.

Předem děkuji za vyplnění :)

Odpovědi respondentů

1. Pocházíte z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město9460,26 %60,26 %  
Vesnice6239,74 %39,74 %  

Graf

2. Jaká je vzdálenost Vašeho bydliště od místa školy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101 km a více6239,74 %39,74 %  
31 - 100 km5434,62 %34,62 %  
0 - 30 km4025,64 %25,64 %  

Graf

3. Existuje přímý vlakový spoj z místa bydliště do místa školy ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10366,03 %66,03 %  
Ano5333,97 %33,97 %  

Graf

4. Existuje z místa bydliště přímý spoj jiným dopravním prostředkem ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8957,05 %57,05 %  
Ne6742,95 %42,95 %  

Graf

5. Jak často jezdíte domů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý týden7648,72 %48,72 %  
Jinak4126,28 %26,28 %  
Jednou za dva týdny2214,1 %14,1 %  
Jednou měsíčně1710,9 %10,9 %  

Graf

6. Zdá se Vám cestování vlakem pohodlné ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13183,97 %83,97 %  
Ne2516,03 %16,03 %  

Graf

7. Je pro Vás cestování vlakem rychlejší než jiné dopravní prostředky ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10265,38 %65,38 %  
Ano5434,62 %34,62 %  

Graf

8. Je pro Vás cestování vlakem levnější než jiné dopravní prostředky ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8151,92 %51,92 %  
Ne7548,08 %48,08 %  

Graf

9. Cestujete s přáteli ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10164,74 %64,74 %  
Ano5535,26 %35,26 %  

Graf

10. Vlastníte automobil ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11473,08 %73,08 %  
Ano4226,92 %26,92 %  

Graf

11. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12076,92 %76,92 %  
Muž3623,08 %23,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaká je vzdálenost Vašeho bydliště od místa školy:

  • odpověď 101 km a více:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou měsíčně na otázku 5. Jak často jezdíte domů ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pocházíte z:

2. Jaká je vzdálenost Vašeho bydliště od místa školy:

3. Existuje přímý vlakový spoj z místa bydliště do místa školy ?

4. Existuje z místa bydliště přímý spoj jiným dopravním prostředkem ?

5. Jak často jezdíte domů ?

6. Zdá se Vám cestování vlakem pohodlné ?

7. Je pro Vás cestování vlakem rychlejší než jiné dopravní prostředky ?

8. Je pro Vás cestování vlakem levnější než jiné dopravní prostředky ?

9. Cestujete s přáteli ?

10. Vlastníte automobil ?

11. Pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pocházíte z:

2. Jaká je vzdálenost Vašeho bydliště od místa školy:

3. Existuje přímý vlakový spoj z místa bydliště do místa školy ?

4. Existuje z místa bydliště přímý spoj jiným dopravním prostředkem ?

5. Jak často jezdíte domů ?

6. Zdá se Vám cestování vlakem pohodlné ?

7. Je pro Vás cestování vlakem rychlejší než jiné dopravní prostředky ?

8. Je pro Vás cestování vlakem levnější než jiné dopravní prostředky ?

9. Cestujete s přáteli ?

10. Vlastníte automobil ?

11. Pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Metelka, R.Faktory ovlivňující cestování vlakem do školy (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://faktory-ovlivnujici-cestovan.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.