Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Faktory ovlivňující docházku žáků do středních škol

Faktory ovlivňující docházku žáků do středních škol

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Švecová
Šetření:14. 05. 2015 - 29. 05. 2015
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník slouží jako podklad pro zpracování závěrečné práce na Filozofické fakulte Univerzity Pardubice.

Dotazník je určen pro studenty středních škol a studenty odborných učilišť.

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové skupiny patříš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 let4543,69 %43,69 %  
17 let2524,27 %24,27 %  
16 let1918,45 %18,45 %  
15 let1413,59 %13,59 %  

Graf

2. Má dojíždění do školy, vliv na to že se ti občas nechce do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3231,07 %31,07 %  
Spíše ne2827,18 %27,18 %  
Ano2625,24 %25,24 %  
Spíše ano1716,5 %16,5 %  

Graf

3. Vadí ti časné ranní vstávání při cestě do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5452,43 %52,43 %  
Spíše ano2120,39 %20,39 %  
Spíše ne2120,39 %20,39 %  
Ne76,8 %6,8 %  

Graf

4. Chce se ti jít do školy, když je venku pěkné počasí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3130,1 %30,1 %  
Spíše ne3029,13 %29,13 %  
Ano2221,36 %21,36 %  
Ne2019,42 %19,42 %  

Graf

5. Na co se nejvíce těšíš, když jdeš do školy? Jednotlivé možnosti očísluj podle oblíbenosti čísli 1, 2,3,4, kdy číslo 1 je nejvíce.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Spolužáky ve třídě1.7380.951
Kamarády ve škole (z jiných tříd)2.8061.069
Humor při hodinách2.1750.649
Učitele3.2820.94

Graf

6. Už jsi někdy nešel/nešla do školy, protože jsi měl/a psát písemnou práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas4947,57 %47,57 %  
Nikdy4644,66 %44,66 %  
Často87,77 %7,77 %  

Graf

7. Nutí tě rodina chodit do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4240,78 %40,78 %  
Spíše ano2524,27 %24,27 %  
Ne1918,45 %18,45 %  
Spíše ne1716,5 %16,5 %  

Graf

8. Je pro tebe vzdělání důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité5553,4 %53,4 %  
Důležité3836,89 %36,89 %  
Méně důležité76,8 %6,8 %  
Není vůbec důležité32,91 %2,91 %  

Graf

9. Byl/a jsi někdy za školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy4644,66 %44,66 %  
Ano4341,75 %41,75 %  
Občas1413,59 %13,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Vadí ti časné ranní vstávání při cestě do školy?

  • odpověď Ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Má dojíždění do školy, vliv na to že se ti občas nechce do školy?

5. Na co se nejvíce těšíš, když jdeš do školy? Jednotlivé možnosti očísluj podle oblíbenosti čísli 1, 2,3,4, kdy číslo 1 je nejvíce.

  • odpověď Učitele=4:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kamarády ve škole (z jiných tříd)=1 na otázku 5. Na co se nejvíce těšíš, když jdeš do školy? Jednotlivé možnosti očísluj podle oblíbenosti čísli 1, 2,3,4, kdy číslo 1 je nejvíce.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké věkové skupiny patříš?

2. Má dojíždění do školy, vliv na to že se ti občas nechce do školy?

3. Vadí ti časné ranní vstávání při cestě do školy?

4. Chce se ti jít do školy, když je venku pěkné počasí?

5. Na co se nejvíce těšíš, když jdeš do školy? Jednotlivé možnosti očísluj podle oblíbenosti čísli 1, 2,3,4, kdy číslo 1 je nejvíce.

6. Už jsi někdy nešel/nešla do školy, protože jsi měl/a psát písemnou práci?

7. Nutí tě rodina chodit do školy?

8. Je pro tebe vzdělání důležité?

9. Byl/a jsi někdy za školu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké věkové skupiny patříš?

2. Má dojíždění do školy, vliv na to že se ti občas nechce do školy?

3. Vadí ti časné ranní vstávání při cestě do školy?

4. Chce se ti jít do školy, když je venku pěkné počasí?

5. Na co se nejvíce těšíš, když jdeš do školy? Jednotlivé možnosti očísluj podle oblíbenosti čísli 1, 2,3,4, kdy číslo 1 je nejvíce.

6. Už jsi někdy nešel/nešla do školy, protože jsi měl/a psát písemnou práci?

7. Nutí tě rodina chodit do školy?

8. Je pro tebe vzdělání důležité?

9. Byl/a jsi někdy za školu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Švecová, H.Faktory ovlivňující docházku žáků do středních škol (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://faktory-ovlivnujici-dochazku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.