Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Faktory ovlivňující motivaci zaměstnanců

Faktory ovlivňující motivaci zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladimír Málek
Šetření:14. 05. 2012 - 16. 05. 2012
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku na téma motivace zaměstnanců, jehož výsledky budou sloužit k vypracování mé bakalářské práce. Dotazník je určen pro všechny respondenty. Vyplnění dotazníku vám zabere maximálně 5-7 minut.
 

Odpovědi respondentů

1. Vyberte pro Vás nejzajímavější benefit

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prodloužení základní výměry dovolené o jeden týden7183,53 %83,53 %  
poskytnutí volna 3 pracovní dny v roce na nemoc 1112,94 %12,94 %  
poskytnutí volna 2 pracovní dny při úmrtí manžela/manželky, druha/družky nebo dítěte33,53 %3,53 %  

Graf

2. Jaký způsob stravovaní/příspěvku je pro Vás nejvhodnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poukázky do zařízení veřejného stravování typu Ticket Restaurant4654,12 %54,12 %  
závodní stravování ve vlastním nebo smluvním zařízení2934,12 %34,12 %  
možnost ohřevu vlastní donesené stravy910,59 %10,59 %  
odběr mražené stravy11,18 %1,18 %  

Graf

3. Který příspěvek byste nejraději využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příspěvěk zaměstnavatele k penzijnímu připojištěni5261,18 %61,18 %  
příspěvek k životnímu pojištění1821,18 %21,18 %  
příspěvek ke stavebnímu spoření1315,29 %15,29 %  
žádný22,35 %2,35 %  

Graf

4. Který z finančních příspěvků je pro Vás nejzajímavější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náhrada nemocenské v prvních třech dnech nemoci3541,18 %41,18 %  
nepeněžní poukázky Ticket Multi (300 Kč/měsíc)3136,47 %36,47 %  
zaměsntanecká 25% sleva na služby/produkty společnosti1517,65 %17,65 %  
ani jeden44,71 %4,71 %  

Graf

5. Nejlepším příspěvekem na péči o zdraví je pro Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příspěvek na relaxační a rehabilitační služby ve smluvním zařízení 1500 Kč/rok4148,24 %48,24 %  
úhrada očkování (proti chřipce, klíšťové encefalitidě, žloutence typu AB)3642,35 %42,35 %  
balíček vitamínových doplňků k prevenci proti chřipkovému onemocnění 89,41 %9,41 %  

Graf

6. Jaký způsob sociální výpomoci byste přivítal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při vlastní svatbě nebo narození dítěte obdrží zaměstnanec na základě prokázané změny nevratný příspěvek 5 000 Kč4552,94 %52,94 %  
v případě úmrtí v rodině se poskytuje nevratný příspěvek 5 000 Kč, kde rodinou se rozumí manžel/ka, druh/družka, dítě, rodiče, rodiče manžela/manželky2832,94 %32,94 %  
při úmrtí zaměstnance obdrží pozůstalí členové rodiny nevratný příspěvek ve výši 5 000 Kč1214,12 %14,12 %  

Graf

7. O jaký druh vzdělávání v rámci osobního rozvoje máte zájem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborná školení5665,88 %65,88 %  
jazykové kurzy4755,29 %55,29 %  
účast na profesních soutěžích1214,12 %14,12 %  
žádný67,06 %7,06 %  

Graf

8. Které pracovní prostředky považujete za nezbytné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mobilní telefon4654,12 %54,12 %  
notebook2428,24 %28,24 %  
služební auto i pro vlastní potřebu2225,88 %25,88 %  
žádný z uvedených1821,18 %21,18 %  

Graf

9. Co je pro Vás v praconvích vztazích nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý pracovní kolektiv6778,82 %78,82 %  
dobré vztahy s přímým nadřízeným910,59 %10,59 %  
ocenění/uznání spolupracovníků67,06 %7,06 %  
informovanost - např. firemní časopis33,53 %3,53 %  

Graf

10. Co je pro Vás nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jistota zaměstnání4856,47 %56,47 %  
možnost kariérního rozvoje2529,41 %29,41 %  
velká pohyblivá (motivační) složka mzdy1214,12 %14,12 %  

Graf

11. Jakou pracovní dobu upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
flexibilní pracovní dobu5969,41 %69,41 %  
pevnou pracovní dobu1720 %20 %  
práci na zkrácený úvazek67,06 %7,06 %  
krátký/dlouhý týden33,53 %3,53 %  

Graf

12. Jak silně Vás motivují následující faktory? ++ silně motivující / -- vůbec nemotivující

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
možnosti stravování0.3880.849
pracovní oděv/firemní příspěvek na ošacení0.1651.502
osobní rozvoj/vzdělávání1.2940.702
možnost kariérního rozvoje1.2350.745
týden dovolené navíc1.5060.415
pracovní doba1.3060.542
reputace organizace0.9060.744
příspěvky na zdravotní péči0.8350.538
služební mobilní telefon0.3061.412
firemní notebook k dispozici0.2121.39
jistota zaměstnání1.5290.531
dobrý pracovní kolektiv1.6120.332
sociální program0.8590.615
příspěvky zaměstanvatele na spoření/pojištění0.7880.755
dobře vybavené/zařízené pracoviště0.9650.552
vztahy s přímým nadřízeným1.2940.396

Graf

13. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6576,47 %76,47 %  
muž2023,53 %23,53 %  

Graf

14. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24-292832,94 %32,94 %  
30-341416,47 %16,47 %  
53 a více1214,12 %14,12 %  
41-461112,94 %12,94 %  
18-2378,24 %8,24 %  
47-5278,24 %8,24 %  
35-4067,06 %7,06 %  

Graf

15. Uveďte prosím nejvyšší dosažené vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4350,59 %50,59 %  
středoškolské s maturitou3541,18 %41,18 %  
středoškolské bez maturity55,88 %5,88 %  
základní22,35 %2,35 %  

Graf

16. Uveďte prosím typ zaměstnání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec6475,29 %75,29 %  
student910,59 %10,59 %  
OSVČ, podnikatel apod.78,24 %8,24 %  
bez zaměstnání55,88 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. O jaký druh vzdělávání v rámci osobního rozvoje máte zájem?

 • odpověď jazykové kurzy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi příspěvek ke stavebnímu spoření na otázku 3. Který příspěvek byste nejraději využil/a?

10. Co je pro Vás nejdůležitější?

 • odpověď jistota zaměstnání:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost kariérního rozvoje=0 na otázku 12. Jak silně Vás motivují následující faktory? ++ silně motivující / -- vůbec nemotivující

12. Jak silně Vás motivují následující faktory? ++ silně motivující / -- vůbec nemotivující

 • odpověď dobrý pracovní kolektiv=2:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost kariérního rozvoje=0 na otázku 12. Jak silně Vás motivují následující faktory? ++ silně motivující / -- vůbec nemotivující
 • odpověď příspěvky zaměstanvatele na spoření/pojištění=1:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní oděv/firemní příspěvek na ošacení=-2 na otázku 12. Jak silně Vás motivují následující faktory? ++ silně motivující / -- vůbec nemotivující

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyberte pro Vás nejzajímavější benefit

2. Jaký způsob stravovaní/příspěvku je pro Vás nejvhodnější?

3. Který příspěvek byste nejraději využil/a?

4. Který z finančních příspěvků je pro Vás nejzajímavější?

5. Nejlepším příspěvekem na péči o zdraví je pro Vás:

6. Jaký způsob sociální výpomoci byste přivítal/a?

7. O jaký druh vzdělávání v rámci osobního rozvoje máte zájem?

8. Které pracovní prostředky považujete za nezbytné?

9. Co je pro Vás v praconvích vztazích nejdůležitější?

10. Co je pro Vás nejdůležitější?

11. Jakou pracovní dobu upřednostňujete?

12. Jak silně Vás motivují následující faktory? ++ silně motivující / -- vůbec nemotivující

13. Jste žena nebo muž?

14. Kolik je Vám let?

15. Uveďte prosím nejvyšší dosažené vzdělání.

16. Uveďte prosím typ zaměstnání.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyberte pro Vás nejzajímavější benefit

2. Jaký způsob stravovaní/příspěvku je pro Vás nejvhodnější?

3. Který příspěvek byste nejraději využil/a?

4. Který z finančních příspěvků je pro Vás nejzajímavější?

5. Nejlepším příspěvekem na péči o zdraví je pro Vás:

6. Jaký způsob sociální výpomoci byste přivítal/a?

7. O jaký druh vzdělávání v rámci osobního rozvoje máte zájem?

8. Které pracovní prostředky považujete za nezbytné?

9. Co je pro Vás v praconvích vztazích nejdůležitější?

10. Co je pro Vás nejdůležitější?

11. Jakou pracovní dobu upřednostňujete?

12. Jak silně Vás motivují následující faktory? ++ silně motivující / -- vůbec nemotivující

13. Jste žena nebo muž?

14. Kolik je Vám let?

15. Uveďte prosím nejvyšší dosažené vzdělání.

16. Uveďte prosím typ zaměstnání.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Málek, V.Faktory ovlivňující motivaci zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://faktory-ovlivnujici-motivaci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.