Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Faktory ovlivňující počet hodin spánku

Faktory ovlivňující počet hodin spánku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Orlíková
Šetření:15. 01. 2015 - 19. 01. 2015
Počet respondentů:489
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto bych Vás chtěla poprosit o chvilku Vašeho volného času k vyplnění následujícího dotazníku, jehož výsledky budou zpracovány v rámci projektu do předmětu Základy ekonometrie na Masarykově univerzitě.

Předem Vám moc děkuji za vyplnění dotazníku.
 

Odpovědi respondentů

1. Kolik hodin průměrně spíte?

(průměr za 1 noc)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
816834,36 %34,36 %  
712725,97 %25,97 %  
66713,7 %13,7 %  
95611,45 %11,45 %  
10244,91 %4,91 %  
5153,07 %3,07 %  
7.591,84 %1,84 %  
491,84 %1,84 %  
6.571,43 %1,43 %  
1130,61 %0,61 %  
ostatní odpovědi 25
8.5
12
7.30
40,82 %0,82 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.52
Minimum:6
Maximum:10
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.89
Směrodatná odchylka:0.94
Medián:8
Modus:8

Graf

2. Spáváte v místnosti, kde je teplota vzduchu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 20°C28858,9 %58,9 %  
do 20°C20141,1 %41,1 %  

Graf

3. Větráte místnost před tím, než jdete spát?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano27656,44 %56,44 %  
ne21343,56 %43,56 %  

Graf

4. Míváte v noci zatažené žaluzie (závěsy, rolety)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano34069,53 %69,53 %  
ne14930,47 %30,47 %  

Graf

5. Okna v místnosti, ve které spáváte, jsou orientována:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do klidné části38779,14 %79,14 %  
do rušné ulice10220,86 %20,86 %  

Graf

6. Místnost, ve které spáváte, je vymalována:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
světlou a tlumenou barvou (např. pastelové barvy, bílá)43488,75 %88,75 %  
tmavou a výraznou barvou (např. červená)5511,25 %11,25 %  

Graf

7. Pravidelně chodíte spávat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
před půlnocí26153,37 %53,37 %  
po půlnoci22846,63 %46,63 %  

Graf

8. Jíte méně než 2 hodiny před spaním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne26053,17 %53,17 %  
ano22946,83 %46,83 %  

Graf

9. Chodíte spávat spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v klidném rozpoložení26053,17 %53,17 %  
ve stresu, s myšlenkami na školu, práci nebo úkoly na další den22946,83 %46,83 %  

Graf

10. Spáváte na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
posteli s kvalitní matrací a roštem42586,91 %86,91 %  
rozkládací pohovce6112,47 %12,47 %  
posteli s kvalitní matrací30,61 %0,61 %  

Graf

11. Používáte polštář a přikrývku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z umělého vlákna32165,64 %65,64 %  
kombinace (polštář z peří a přikrývka z umělého vlákna nebo naopak)10421,27 %21,27 %  
z peří6413,09 %13,09 %  

Graf

12. Spáváte pravidelně v místnosti ještě s jinou osobou (osobami)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano28057,26 %57,26 %  
ne20942,74 %42,74 %  

Graf

13. Máte v místnosti, kde spíte, televizi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne30562,37 %62,37 %  
ano18437,63 %37,63 %  

Graf

14. Míváte nastavený budík, abyste ráno vstal/a?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano42587,81 %86,91 %  
ne5912,19 %12,07 %  

Graf

15. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena33468,3 %68,3 %  
Muž15531,7 %31,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik hodin průměrně spíte?

2. Spáváte v místnosti, kde je teplota vzduchu:

3. Větráte místnost před tím, než jdete spát?

4. Míváte v noci zatažené žaluzie (závěsy, rolety)?

5. Okna v místnosti, ve které spáváte, jsou orientována:

6. Místnost, ve které spáváte, je vymalována:

7. Pravidelně chodíte spávat:

8. Jíte méně než 2 hodiny před spaním?

9. Chodíte spávat spíše:

10. Spáváte na:

11. Používáte polštář a přikrývku:

12. Spáváte pravidelně v místnosti ještě s jinou osobou (osobami)?

13. Máte v místnosti, kde spíte, televizi?

14. Míváte nastavený budík, abyste ráno vstal/a?

15. Vaše pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik hodin průměrně spíte?

2. Spáváte v místnosti, kde je teplota vzduchu:

3. Větráte místnost před tím, než jdete spát?

4. Míváte v noci zatažené žaluzie (závěsy, rolety)?

5. Okna v místnosti, ve které spáváte, jsou orientována:

6. Místnost, ve které spáváte, je vymalována:

7. Pravidelně chodíte spávat:

8. Jíte méně než 2 hodiny před spaním?

9. Chodíte spávat spíše:

10. Spáváte na:

11. Používáte polštář a přikrývku:

12. Spáváte pravidelně v místnosti ještě s jinou osobou (osobami)?

13. Máte v místnosti, kde spíte, televizi?

14. Míváte nastavený budík, abyste ráno vstal/a?

15. Vaše pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Orlíková, K.Faktory ovlivňující počet hodin spánku (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://faktory-ovlivnujici-pocet-ho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.