Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Faktory ovlivňující pracovní výkon

Faktory ovlivňující pracovní výkon

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Takáčová
Šetření:11. 02. 2011 - 25. 02. 2011
Počet respondentů:189
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o vyplnění mého dotazníku, jenž navazuje na teoretickou část mé bakalářské práce, která je zaměřená na analýzu faktorů ovlivňujících pracovní výkon.

Předem děkuji za Váš čas a pomoc.

Marcela Takáčová
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

U každé z odpovědí zvolte prosím variantu, která nejlépe odpovídá Vašemu názoru.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že Váš přímý nadřízený dokáže objektivně posoudit individuální přinos jednotlivců na dosažení kolektivního cíle?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8746,03 %46,03 %  
spíše nesouhlasím4121,69 %21,69 %  
souhlasím3920,63 %20,63 %  
nesouhlasím147,41 %7,41 %  
nevím84,23 %4,23 %  

Graf

2. Zaměřuje se Váš přímý nadřízený cíleně na motivaci podřízených, jejichž pracovní výkonnost klesla pod průměr kolektivu, jehož jsou součásti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím6232,8 %32,8 %  
nevím4222,22 %22,22 %  
spíše souhlasím3518,52 %18,52 %  
nesouhlasím3317,46 %17,46 %  
souhlasím178,99 %8,99 %  

Graf

3. Přizpůsobuje Váš přímý nadřízený motivační aktivity individuálním potřebám svých podřízených?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7037,04 %37,04 %  
spíše souhlasím4121,69 %21,69 %  
nesouhlasím3920,63 %20,63 %  
souhlasím2010,58 %10,58 %  
nevím1910,05 %10,05 %  

Graf

4. Považujete zpětnou vazbu ze strany Vašeho přímého nadřízeného za objektivní, adresnou a hlavně konstruktivní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5931,22 %31,22 %  
souhlasím4222,22 %22,22 %  
spíše nesouhlasím3719,58 %19,58 %  
nesouhlasím2613,76 %13,76 %  
nevím2513,23 %13,23 %  

Graf

5. Přispívá způsob a forma řízení podřízených ve Vaši organizaci ke zvyšovaní pracovní výkonnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5931,22 %31,22 %  
spíše souhlasím5730,16 %30,16 %  
nesouhlasím2915,34 %15,34 %  
nevím2513,23 %13,23 %  
souhlasím1910,05 %10,05 %  

Graf

6. Považujete pozitivní sociální vazby na Vašem pracovišti za důležité?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14677,25 %77,25 %  
spíše souhlasím3619,05 %19,05 %  
nevím31,59 %1,59 %  
spíše nesouhlasím31,59 %1,59 %  
nesouhlasím10,53 %0,53 %  

Graf

7. Myslíte si, že negativní interpersonální vazby se mohou odrazit v míře ochoty vzájemné spolupráce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím14476,19 %76,19 %  
spíše souhlasím3518,52 %18,52 %  
nevím52,65 %2,65 %  
spíše nesouhlasím31,59 %1,59 %  
nesouhlasím21,06 %1,06 %  

Graf

8. Myslíte si, že kladné sociální vazby na pracovišti obecně přispívají ke zvýšení vnímání kolektivní zodpovědnosti za kvalitu odvedené práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím11560,85 %60,85 %  
spíše souhlasím5730,16 %30,16 %  
nevím84,23 %4,23 %  
spíše nesouhlasím73,7 %3,7 %  
nesouhlasím21,06 %1,06 %  

Graf

9. Považujete negativní sociální atmosféru na pracovišti za relevantní důvod ke změně zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7640,21 %40,21 %  
spíše souhlasím6835,98 %35,98 %  
nevím2714,29 %14,29 %  
spíše nesouhlasím157,94 %7,94 %  
nesouhlasím31,59 %1,59 %  

Graf

10. Je důvodem Vašeho součastného setrvání v pracovním poměru pouze výše vyplacené mzdy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5830,69 %30,69 %  
spíše nesouhlasím5730,16 %30,16 %  
spíše souhlasím3820,11 %20,11 %  
souhlasím2613,76 %13,76 %  
nevím105,29 %5,29 %  

Graf

11. Byli byste ochotni vykonávat pracovní pozici, jenž je všeobecně vysoce společensky vnímána, ale jejíž ohodnocení je mírně nižší než je Vaše očekávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7740,74 %40,74 %  
nevím3920,63 %20,63 %  
souhlasím3317,46 %17,46 %  
spíše nesouhlasím3216,93 %16,93 %  
nesouhlasím84,23 %4,23 %  

Graf

12. Akceptovali byste nabídku zaměstnání, jenž by po obsahové stránce zcela odpovídala Vašim představám ale jejíž finanční ohodnocení by se lišilo od Vašich požadavku (nároků)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7941,8 %41,8 %  
nevím5428,57 %28,57 %  
spíše nesouhlasím3116,4 %16,4 %  
souhlasím178,99 %8,99 %  
nesouhlasím84,23 %4,23 %  

Graf

13. Je pro Vás obecně důležitá možnost budoucího růstu při výběru zaměstnaní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8042,33 %42,33 %  
spíše souhlasím7841,27 %41,27 %  
spíše nesouhlasím168,47 %8,47 %  
nevím105,29 %5,29 %  
nesouhlasím52,65 %2,65 %  

Graf

14. Máte obecnou představu o tom, jaké uspořádání pracoviště (openspace, vlastní kancelář, atd.) a fyzikální vlastnosti pracovního prostředí (hluk, osvětlení, barevnost, mikroklima, atd.) by mělo negativní dopad na Vaši pracovní výkonnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím10455,03 %55,03 %  
spíše souhlasím5830,69 %30,69 %  
nevím2312,17 %12,17 %  
spíše nesouhlasím42,12 %2,12 %  

Graf

15. Hrála by kvalita a úroveň pracovního prostředí důležitou roli, v případě rozhodováním mezi dvěma kvalitativně srovnatelnými nabídkami zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím11158,73 %58,73 %  
spíše souhlasím6031,75 %31,75 %  
nevím105,29 %5,29 %  
spíše nesouhlasím73,7 %3,7 %  
nesouhlasím10,53 %0,53 %  

Graf

16. Považujete designově a prostorově štědře koncipované pracoviště mnoha společností za skutečně prospěšné pro stimulaci pracovní výkonnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7338,62 %38,62 %  
souhlasím4423,28 %23,28 %  
nevím3719,58 %19,58 %  
spíše nesouhlasím2915,34 %15,34 %  
nesouhlasím63,17 %3,17 %  

Graf

17. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14576,72 %76,72 %  
muž4423,28 %23,28 %  

Graf

18. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 357037,04 %37,04 %  
36 - 455126,98 %26,98 %  
méně jako 25 4322,75 %22,75 %  
46 - 552211,64 %11,64 %  
55 a víc31,59 %1,59 %  

Graf

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské 8645,5 %45,5 %  
středoškolské s maturitou8444,44 %44,44 %  
vyšší odborné168,47 %8,47 %  
středoškolské bez maturity (vyučení)21,06 %1,06 %  
základné10,53 %0,53 %  

Graf

20. Jaké je Vaše pracovní zařazení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oborový specialista4322,75 %22,75 %  
zaměstnanec organizace poskytující služby3317,46 %17,46 %  
vedoucí pracovník jakékoli úrovně3216,93 %16,93 %  
zaměstnanec ve veřejném sektoru 3015,87 %15,87 %  
zaměstnanec výrobní organizace178,99 %8,99 %  
student178,99 %8,99 %  
živnostník / podnikatel115,82 %5,82 %  
nic31,59 %1,59 %  
konzultant10,53 %0,53 %  
učitel10,53 %0,53 %  
vědecký pracovník10,53 %0,53 %  

Graf

21. Kolik zaměstnanců pracuje ve společnosti, ve které jste momentálně zaměstnán/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
251 a víc 9148,15 %48,15 %  
méně jako 506835,98 %35,98 %  
51 - 2503015,87 %15,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Zaměřuje se Váš přímý nadřízený cíleně na motivaci podřízených, jejichž pracovní výkonnost klesla pod průměr kolektivu, jehož jsou součásti?

 • odpověď nesouhlasím:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 1. Myslíte si, že Váš přímý nadřízený dokáže objektivně posoudit individuální přinos jednotlivců na dosažení kolektivního cíle?

15. Hrála by kvalita a úroveň pracovního prostředí důležitou roli, v případě rozhodováním mezi dvěma kvalitativně srovnatelnými nabídkami zaměstnání?

 • odpověď souhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 1. Myslíte si, že Váš přímý nadřízený dokáže objektivně posoudit individuální přinos jednotlivců na dosažení kolektivního cíle?

18. Kolik Vám je let?

 • odpověď méně jako 25 :
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 20. Jaké je Vaše pracovní zařazení?

21. Kolik zaměstnanců pracuje ve společnosti, ve které jste momentálně zaměstnán/a?

 • odpověď méně jako 50:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi živnostník / podnikatel na otázku 20. Jaké je Vaše pracovní zařazení?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že Váš přímý nadřízený dokáže objektivně posoudit individuální přinos jednotlivců na dosažení kolektivního cíle?

2. Zaměřuje se Váš přímý nadřízený cíleně na motivaci podřízených, jejichž pracovní výkonnost klesla pod průměr kolektivu, jehož jsou součásti?

3. Přizpůsobuje Váš přímý nadřízený motivační aktivity individuálním potřebám svých podřízených?

4. Považujete zpětnou vazbu ze strany Vašeho přímého nadřízeného za objektivní, adresnou a hlavně konstruktivní?

5. Přispívá způsob a forma řízení podřízených ve Vaši organizaci ke zvyšovaní pracovní výkonnosti?

6. Považujete pozitivní sociální vazby na Vašem pracovišti za důležité?

7. Myslíte si, že negativní interpersonální vazby se mohou odrazit v míře ochoty vzájemné spolupráce?

8. Myslíte si, že kladné sociální vazby na pracovišti obecně přispívají ke zvýšení vnímání kolektivní zodpovědnosti za kvalitu odvedené práce?

9. Považujete negativní sociální atmosféru na pracovišti za relevantní důvod ke změně zaměstnavatele?

10. Je důvodem Vašeho součastného setrvání v pracovním poměru pouze výše vyplacené mzdy?

11. Byli byste ochotni vykonávat pracovní pozici, jenž je všeobecně vysoce společensky vnímána, ale jejíž ohodnocení je mírně nižší než je Vaše očekávání?

12. Akceptovali byste nabídku zaměstnání, jenž by po obsahové stránce zcela odpovídala Vašim představám ale jejíž finanční ohodnocení by se lišilo od Vašich požadavku (nároků)?

13. Je pro Vás obecně důležitá možnost budoucího růstu při výběru zaměstnaní?

14. Máte obecnou představu o tom, jaké uspořádání pracoviště (openspace, vlastní kancelář, atd.) a fyzikální vlastnosti pracovního prostředí (hluk, osvětlení, barevnost, mikroklima, atd.) by mělo negativní dopad na Vaši pracovní výkonnost?

15. Hrála by kvalita a úroveň pracovního prostředí důležitou roli, v případě rozhodováním mezi dvěma kvalitativně srovnatelnými nabídkami zaměstnání?

16. Považujete designově a prostorově štědře koncipované pracoviště mnoha společností za skutečně prospěšné pro stimulaci pracovní výkonnosti?

17. Jakého jste pohlaví?

18. Kolik Vám je let?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Jaké je Vaše pracovní zařazení?

21. Kolik zaměstnanců pracuje ve společnosti, ve které jste momentálně zaměstnán/a?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že Váš přímý nadřízený dokáže objektivně posoudit individuální přinos jednotlivců na dosažení kolektivního cíle?

2. Zaměřuje se Váš přímý nadřízený cíleně na motivaci podřízených, jejichž pracovní výkonnost klesla pod průměr kolektivu, jehož jsou součásti?

3. Přizpůsobuje Váš přímý nadřízený motivační aktivity individuálním potřebám svých podřízených?

4. Považujete zpětnou vazbu ze strany Vašeho přímého nadřízeného za objektivní, adresnou a hlavně konstruktivní?

5. Přispívá způsob a forma řízení podřízených ve Vaši organizaci ke zvyšovaní pracovní výkonnosti?

6. Považujete pozitivní sociální vazby na Vašem pracovišti za důležité?

7. Myslíte si, že negativní interpersonální vazby se mohou odrazit v míře ochoty vzájemné spolupráce?

8. Myslíte si, že kladné sociální vazby na pracovišti obecně přispívají ke zvýšení vnímání kolektivní zodpovědnosti za kvalitu odvedené práce?

9. Považujete negativní sociální atmosféru na pracovišti za relevantní důvod ke změně zaměstnavatele?

10. Je důvodem Vašeho součastného setrvání v pracovním poměru pouze výše vyplacené mzdy?

11. Byli byste ochotni vykonávat pracovní pozici, jenž je všeobecně vysoce společensky vnímána, ale jejíž ohodnocení je mírně nižší než je Vaše očekávání?

12. Akceptovali byste nabídku zaměstnání, jenž by po obsahové stránce zcela odpovídala Vašim představám ale jejíž finanční ohodnocení by se lišilo od Vašich požadavku (nároků)?

13. Je pro Vás obecně důležitá možnost budoucího růstu při výběru zaměstnaní?

14. Máte obecnou představu o tom, jaké uspořádání pracoviště (openspace, vlastní kancelář, atd.) a fyzikální vlastnosti pracovního prostředí (hluk, osvětlení, barevnost, mikroklima, atd.) by mělo negativní dopad na Vaši pracovní výkonnost?

15. Hrála by kvalita a úroveň pracovního prostředí důležitou roli, v případě rozhodováním mezi dvěma kvalitativně srovnatelnými nabídkami zaměstnání?

16. Považujete designově a prostorově štědře koncipované pracoviště mnoha společností za skutečně prospěšné pro stimulaci pracovní výkonnosti?

17. Jakého jste pohlaví?

18. Kolik Vám je let?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Jaké je Vaše pracovní zařazení?

21. Kolik zaměstnanců pracuje ve společnosti, ve které jste momentálně zaměstnán/a?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Takáčová, M.Faktory ovlivňující pracovní výkon (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://faktory-ovlivnujici-pracovni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.